Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

SPECIALIZAREA DREPT VAMAL ȘI ACTIVITATE VAMALĂ

RAPORT: Sistemul și caracteristica sancțiunilor


contravenționale.

Elaborat de: Grosu Victoria, masterand gr. 8.

Verificat de: Slusarenco Svetlana , doctor în drept,


lector superior universitar.

CHIŞINĂU, 2014