Sunteți pe pagina 1din 288

^m0mme> de

dmfmţCf pe tmm
: meţl

csmmw^C al
%e*e€sdui

Un suflet careta păcătuit în faţa legii şi un c h i p cu


un zîmbet de băiat rău.
Michael Hayword era cel mai sexi bărbat pe care
January Stewarf îl văzuse în viaţa ei! Zîmbetul l u i de
bărbat sigur pe el făcea ca fiecare fibră din corpul lui
January să tresară atunci cîhd îl vedea, cu toate câ-şi
dădea seama că faimosul jurnalist reprezenta un mare
pericol pentru ea. Intrigat de enigmatica avocată care
apăra copiii abandonaţi, Michael îşi dorea să f a c ă să
explodeze „dinamita".care presupunea că se ascunde
sub înfăţişarea dură de avocat a lui January. Era el oare
un coşmar care şe întorsese să nu-i dea pace, se întreba
\January, ori era bărbatul de care nu mai putea scăpa, cel
Care avea să-i aline durerea şi avea să străpungă
carapacea pe care şi-o clădise de-o viaţă? Michael făcea
totul ca s-o convingă de asta, dar lui January îi era frică să
nu fie trădată. îi va putea ea oare destăinui cavalerului
care-i cucereşte fortăreaţa inimii, toate secretele pe care
le ţine încătuşate în ea? îi va dovedi oare că se încrede în
dragostea lui? ,.
y 1600 lei
32 lei T.L.
1632 lei "Total