Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele elevului__________________________________ Data_______________

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Limba și literatura română – clasa a IV-a

Se dă textul:
„În noaptea aceea ploua, o ploaie fină, susurândă. Meggie auzi pași afară. Se lăsă pe genunchi
în fața ferestrei și privi spre stradă. Și atunci îl văzu.
Străinul arăta ca o umbră. Ploaia se prelingea pe el. Stătea neclintit și privea țintă la casa ei.

 Trebuie să-l trezesc pe Mo! se gândi Meggie.


Niciodată nu-i spusese așa tatălui ei. Era legător de cărți și fetiței i se părea că numele
meseriei nu descria bine munca lui. În urmă cu câțiva ani, meșterise chiar ea o firmă pentru atelierul
lui pe care stă încă scris Mortimer Folchart, doctor de cărți, fiindcă el salva de mucegai și de praf
volume vechi și prețioase.
Alergă desculță pe coridorul întunecat. În camera lui Mo, ardea lumina. Citea, așa cum făcea
deseori.

 Mo, în curte, e cineva.

 Ești sigură? Ce ai citit înainte de culcare?


Meggie se încruntă.

Te rog! Vino cu mine!


Fetița îl trase după ea nerăbdătoare, încât pe coridor își izbi degetele de la picioare de un
maldăr de cărți. În casa lor, se îngrămădeau peste tot: sub mese, pe scaune, în colțurile odăilor. Erau
în bucătărie, pe televizor, în șifonier, maldăre mici, maldăre înalte, cărți voluminoase, subțiri, vechi.
Ajunse în fața ferestrei.

 Îl vezi?
Chipul lui Mo deveni atât de grav când îl văzu, încât inima lui Meggie începu să bată și mai
repede.

 Vizita e pentru mine, spuse Mo. Și dispăru înainte ca fetița să-l întrebe ce fel de vizită era și
aia în miez de noapte.”
(Cornelia Funke, „Inimă de cerneală”)

1. Completează enunțurile cu informații potrivite: 7p


 Titlul textului este____________________________, iar autorul se
numește__________________________________________________.
 Textul are ____________________________________ alineate.
 Locul întâmplării ____________________________________________
 Timpul în care se petrece întâmplarea ______________________________
 Personajele sunt_____________________________________________
 Profesia lui Mo ______________________________________________
2. Cum arăta casa lui Meggie? Descrie, în 2-3 enunțuri, cum este prezentată aceasta în
text. 5p
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Lui Meggie i se părea nepotrivit numele meseriei tatălui ei. Explică dacă sensul
firmei făcute de fetiță pentru atelierul lui Mo este mai potrivit. 5p
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Ordonează întâmplările din textul dat, în ordinea desfășurării lor, scriind cifra
corespunzătoare în casete: 2x6p

Vede, în grădină, un străin.

Meggie aude pași afară.

Meșterul spune că străinul a venit să-l viziteze pe el.

Ea fuge la tatăl ei, chemându-l să-l vadă pe străin.

În coridorul plin cu cărți, Meggie se lovește la picior.

Mo se schimbă la față la vederea străinului.

5. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: 8 x 1,5 p

neclintit ______________________ meserie_________________________

volum _______________________ maldăr __________________________

chipul _______________________ repede __________________________

Oficiu: 10,5 p
privi ________________________ meșterise________________________

6. Asociază cuvintelor din prima coloană cuvinte cu sens opus din cea de-a doua
coloană: 6 x 1,5 p
afară scund
vechi gros
întunecat înăuntru
mic înnegrit
înalt nou
subțire mare
luminos
7. Alcătuiește două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului „fină”. 2x3p
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Identifică în fragmentul din chenar: 9 x 1,5 p
 un substantiv însoțit de adjectiv___________________________________
 două substantive la numărul singular _______________________________
 un substantiv propriu __________________________________________
 două substantive la neutru ______________________________________
 un pronume ________________________________________________
 un verb la forma negativă _______________________________________
9. Imaginează-ți o continuare a povestirii(10-12 enunțuri), precizând cine era străinul
și care era scopul acelei vizite. 20 p

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Oficiu: 10,5 p
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Oficiu: 10,5 p