Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŢOFENII DIN DOS
Str. Nicu Iovipale nr. 176, cod poştal 207210, Com. Coţofenii din Do
tel/fax: 0351429287,0251446929, 0762-248.750, e-mail:sccotofeniidindos@yahoo.com
web:www.scoalacotofeniidindos.ro

Nr. _____/_________

AVIZAT, AVIZAT,
DIRECTOR, Prof. Responsabil comisie metodică,

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE

GRĂDINIȚA: cu Program Normal Coțofenii din Dos


GRUPA: Mare
PROF. ÎNV. PREȘC.: Boboc Floriana Elena
AN ȘCOLAR: 2020– 2021
Nr. Perioada Denumirea activităţii Mod de realizare Locul Parteneri
crt. desfăşurării

1. "Toamna, prin - Plimbare în sat În sat Educatoare


Septembrie pădure„ Părinţi
Preşcolari
2. "Toamna - frumuseţe, - activitate de îngrijire a Curtea Educatoare
Octombrie bucurie şi culoare" plantelor din grădină grădiniței Părinţi
sau activități ecologice Curtea casei Preşcolari
3. "Ne place teatrul!" -Vizionare - piesă de Vizionare în Educatoare
Noiembrie teatru pentru copii mediul on-line Preşcolari
Părinţi
4. Decembrie "Moş Crăciun - Audiție muzicală Grădiniță Educatoare
soseşte-n prag!" (colinde) Mediul on-line Părinţi
- Vizionare filmulețe Preşcolari
specific Sărbătoriloe de
iarnă
5. Ianuarie "Eminescu, poet - Vizită la Bibliotecă Biblioteca Educatoare
naţional" - Recitare poezii virtuală Părinţi
Preşcolari
6. Februarie „Alimentație - Activitate practică în Mediul Educatoare
sănătoasă” bucătărie împreună cu familial Părinți
familia, prepararea unei Preșcolari
gustări
7. Martie "Mama, azi de ziua - Audiție muzicală – Grădiniţă Educatoare
ta!" Cântece dedicate mamei Mediul on-line Parinţi
Preşcolari
8. ,,Sărbătoarea -Expoziţie cu ouă Grădiniţă Educatoare
creştinilor" încondeiate Biserica din Părinţi
Aprilie -Vizită la biserica din sat sat Preşcolari
Preot
9. Mai "Pământul, casa - Acţiune de ecologizare Curtea Educatoare
noastă" şi plantare de flori şi grădiniţei Părinţi
pomişori , în curtea Curtea casei Preşcolari
grădiniţei / curtea casei
10. "Joc şi voie bună" - Jocuri şi activităţi Grădiniţă Educatoare
distractive cu ocazia zilei Curtea casei Părinţi
de 1 Iunie Preşcolari
Iunie "La - Serbare de sfârşit de an Grădiniță Educatoare
revedere,grădiniţă !" şcolar Mediul on-line Părinţi
- Audiție muzicală - Preşcolari

S-ar putea să vă placă și