Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa 1 la Decizia directorului general al A.N.P. nr. 552/28.08.

2020

SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR

1. DIRECTOR ADJUNCT / ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (siguranţa deţinerii şi regim


penitenciar) / ŞEF SERVICIU (supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi
persoane internate) / ŞEF SERVICIU (siguranţă, regim şi asigurarea legalităţii)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
2. ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (siguranţa deţinerii) / ŞEF BIROU (siguranţa şi
paza bunurilor)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
3. ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (regim penitenciar)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii acreditate
potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
4. ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (evidenţă şi organizarea muncii)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii


acreditate potrivit legii, în :

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializarea drept;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
5. ŞEF BIROU (grupă de intervenţie)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii acreditate
potrivit legii;

II. limita minimă de înălţime 1,75 cm;

III. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);

IV. abilităţi în tehnici de autoapărare şi imobilizare, forţă motrică (se verifică prin probă practică
eliminatorie);

V. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;


b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) proba practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare,
necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu;
d) interviul;
e) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
6. ŞEF SECŢIE DEŢINERE / ŞEF TURĂ

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
7. OFIŢER (siguranţa deţinerii/regim penitenciar/cercetare
disciplinară/compartiment şef tură)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
8. OFIŢER (grupă de intervenţie)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. limita minimă de înălţime 1,75 cm;

III. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);

IV. abilităţi în tehnici de autoapărare şi imobilizare, forţă motrică (se verifică prin probă practică
eliminatorie);

V. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;


b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) proba practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare,
necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu;
d) interviul;
e) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
9. OFIŢER (evidenţă)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
10. OFIŢER (organizarea muncii)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
11. OFIŢER (evidenţă şi organizarea muncii)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii


acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator : nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
12. AGENT (operativ)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii;

II. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie); *

III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

* În cazul procedurii de ocupare a posturilor de agent (operativ) prin schimbare din


funcţie sau mutare dintr-o altă unitate penitenciară, nu se impune susţinerea probei sportive
pentru evaluarea performanţei fizice, în situaţia în care poliţistul de penitenciare provine din
alt sector de activitate şi în ultimele 12 luni calendaristice anterioare demarării procedurii, a
executat misiuni operative, evidenţiate în documente de planificare justificative, astfel încât
să dobândească deprinderi pentru desfăşurarea activităţii în sectorul operativ, aspect
confirmat de către şeful nemijlocit prin întocmirea unei caracterizări succinte în acest sens.

Probele de concurs:

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;


b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) interviul;
d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
13. AGENT (grupă de intervenţie)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii;

II. limita minimă de înălţime 1,75 cm;

III. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);

IV. abilităţi în tehnici de autoapărare şi imobilizare, forţă motrică (se verifică prin probă practică
eliminatorie);

V. cunoştinţe de operare pe calculator : nivel I (se verifică prin proba practică eliminatorie);

VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;


b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) proba practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare,
necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu;
d) interviul;
e) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
14. AGENT (evidenţă)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin proba practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro
15. AGENT (organizarea muncii)

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin proba practică eliminatorie);

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;


b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Director
Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp.gov.ro

S-ar putea să vă placă și