Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIȚA P.P.

OȚELU-ROȘU

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ
,,ANIMALELE DIN JUNGLĂ”
GRUPA MARE:GRUPA FLUTURAȘILOR

INSPECȚIE CURNTĂ II,


GRADUL DIDACTIC II
UNITATEA DE INVĂṬĂMÂNT:Grădiniţa P.P Oţelu-Roşu

EDUCATOARE:Modîlcă Mihaela Violeta

GRUPA : mare

TEMA ANUALĂ:Când,cum și de ce se întâmplă?

SUBTEMA:”Animalele din junglă”

TEMA ZILEI:”Călătorie în junglă”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată:ADP+ALA1+ADE(DOS+DS+DEC)+ALA2

TIPUL DE ACTIVITATE:mixt

MIJLOC DE REALIZARE :povestirea educatoarei, joc didactic, pictură

FORMA DE ORGANIZARE:frontal, individual

DURATA : o zi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;


 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvare de probleme și
cunoașterea mediului apropiat;
 Activare și manifestare a potențialului creativ.

COMPORTAMMENTE VIZATE:

 Demonstrează capacitate de comunicarre clară a unor idei, nevoi, curiozități,


acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);
 Demonsrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creative.

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

1. Dezvoltarea capacității de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și


de a răspunde emoțiilor celorlalți ;

2. Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numerele și cifrele;

3. Formarea şi consolidarea unor abilităţi plastice, specifice nivelului de


dezvoltare motrică.
ACTIVITĂṬI DE ÎNVĂṬARE:

I. ACTIVITĂṬI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):

- Întâlnirea de dimineaţă:„ Bună dimineața, dragi animăluțe!”

-Sosirea şi plecarea copiilor;

-Deprinderi de autonomie şi igienă (spălatul mâinilor, servitul mesei).

-Tranziţii: “Animăluțe să alergăm


Spre centre să ne-ndreptăm
Și frumos noi să lucrăm!”

“Cine a lăsat aceste urme?”-joc de atenție

“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Prin junglă noi ne plimbăm,
Pe girafă o ajutăm.”

“ Elefantul Cici”- cântec

II.JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE (ALA1):

-Bibliotecă:,,Petele girafei”-antrenament grafic

-Știință: -„Ajută puiul de elefant să-și găsească mama”-labirint

-Construcții: -„Jungla” -lego

III. ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE(ADE):

- DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:

Educație pentru societate -“Povestea crocodilului care plânge”- povestirea educatoarei

- DOMENIUL ȘTIINȚE:

Activitate matematică- “Prietenii girafei Rafa ”-joc didactic

- DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:

Educație artstico-plastică “Girafa” -pictură

IV. JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE (ALA2)

Joc de mișcare: “Roco, mută-ți cuibul!”

OBIECTIVE URMĂRITE:
JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE (ALA1):

-Bibliotecă:,,Petele girafei”-antrenament grafic

Obiective operaţionale:

O1 :Să traseze semne grafice pentru a realiza petele girafei ;

O2: Să utilizeze corect instrumentele de scris;

Materiale:fișă de lucru,carioci.

-Știință: -„Ajută puiul să-și găsească mama”-labirint

Obiective operaţionale:

O3 :Să identifice drumul puiului spre mama sa;

O4: Să coloreze drumul identificat;

O5: Să păstreze o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru;

Materiale: fișe, creioane colorate ;

-Construcții: -„Jungla” -lego

O6-să îmbine piesele de lego pentru a obține tema propusă;

Materiale:lego

ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS):

Categoria de activitate: Educație pentru societate

Tema activităţii: “Povestea crocodilului care plânge”

Tipul activităţii: Dobândire de cunoştinţe

Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei

Obiective operaţionale:

O7- Să urmărească linia povestirii , concomitent cu siluetele prezentate;

O8- Să alcătuiască propoziții cu noile cuvinte învățate;

O9 -Să răspundă corect la întrebări;

O10- Să precizeze trăsăturile pozitive sau negative ale personajelor;


Metode și procedee: Covorul povestitor, povestirea, conversația, explicația, expunerea,
explozia stelară.

Mijloace de învățământ:covor, siluete , planșe ilustrate, stele din polistiren.

DOMENIUL ṢTIINṬE (DṢ):

Categoria de activitate: Activitate matematică

Tema activităţii : “Prietenii girafei Rafa!”

Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe

Mijloc de realizare: Joc didactic

Obiective operaţionale:

O11- Să numere crescător în limitele 1-7 ;

O12-Să numere descrescător în limitele 1-7

O13–Să identifice cifra lipsă din șirul numeric;

O14- Să raporteze numărul la cantitate și invers, indicând cifra corespunzătoare;

O15– Să identifice vecinii cifrelor precizate;

O16- Să utilizeze corect numeralul ordinal în formularea răspunsurilor la întrebări;

O17-Să rezolve corect problema ilustrată;

O18- Să rezolve corect cerinţele fişei de lucru ;

Sarcina didactică: Alcătuirea unor grupe de obiecte ; folosirea corectă a numeralelor


cardinale și ordinale în limitele 1-7; raportarea corectă a numărului la cantitate și invers,
găsirea unui număr mai mare sau mai mic cu o unitate decât numărul dat; rezolvarea
problemei ilustrate;

Regulile jocului: Copiii împreună cu papagalulul Roco vor rezolva sarcinile aflate pe
frunzele de palmier, pe care papagalul Roco le-a presărat pe drumul care duce la girafa Rafa.
Copiii vor număra crescător și descrescător în limitele 1-7, vor alcătui grupe de obiecte, vor
așeza cifra corespunzătoare numărului de elemente, vor identifica vecinii cifrelor, vor folosi
corect numeralul ordinal identificând al câtelea elefant și a câta maimuță lipsesc. În
complicarea jocului copiii vor rezolva problema ilustrată;

Elementele de joc: mânuirea materialului didactic, elementul surpriză, aplauze.

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația exercițiul, jocul, problematizarea.

Mijloace de învățământ: plicuri cu sarcini, jetoane cu animale din junglă, jetoane cu cifre,
panouri , planșă ilustrată, fișe, creioane.
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC):

Categoria de activitate: Educație artistico-plastică

Subiectul activităţii: ”Girafa”

Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi

Mijloc de realizare: pictură

Obiective operaţionale:

O19- Să denumească materialele necesare desfășurării activității;

O20– Să utilizeze corect materialele de lucru;

O21– Să picteze ordonat, respectând indicațiile primite ;

O22 - Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru.

Metode și procedee:conversația, explicația, exercițiul.

Mijloace de învățământ:fișe, acuarele, pahare cu apă, pensule;

JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE (ALA2)

Joc de mișcare: “Roco, mută-ți cuibul!”

Obiective operaţionale:

O23- Să respecte regulile jocului folosindu-se de mişcare;

O24- Să întreţină o atmosferă de joc prin participarea afectivă la activitate;

Explicarea jocului:

Pe covor sunt așezate cuiburi de papagali în formă de cerc.Fiecare copil (papagal)se va așeza
pe câte un cuib. La semnalul educatoarei ,,Papagali zburați!”,copiii vor alerga imitând zborul
papagalilor, timp în care educatoarea va lua un cuib. La semnalul ,,Papagali la cuib!”,copiii
vor trebui să găsească un cuib unde să se așeze. Papagalul care va rămâne fără cuib va ieși din
joc.Jocul continuă până la ultimul jucător.

BIBLIOGRAFIE:

1.Curriculum pentru educație timpurie,2019.

2.Revista Învăţământul Preşcolar nr.1-2/2014, Ed.Arlequin, Bucureşti, 2014

3.Metodica Activităţilor Instructiv-Educative în Grădiniţa de Copii- Ed.Sitech, Craiova,


2011.
Scenariul zilei
Activitatea zilei începe cu “Întâlnirea de dimineaţă”, copiii sunt aşezaţi în semicerc şi se
realizează Salutul prin recitarea poeziei:

,,Dimineața a sosit,
La grădiniță am venit
În cerc noi ne așezăm
Și frumos ne salutăm”.

Se face Prezenţa copiilor: se strigă catalogul grupei, fiecare copil prezent îşi aşează
fotografia la panou.
Se îndreaptă atenţia copiilor spre Calendarul naturii. Se precizează ziua în care ne
aflăm, se aminteşte ce zi a fost ieri, ce zi va fi mâine.

Noutatea zilei . Copiii vor afla că astăzi vom avea musafiri care ne vor asista la activități. În
sala de grupă preșcolarii îl vor întâlni animalele din junglă, pe papagalul Roco şi alte panouri
surpriză , pe care le vor descoperi la momentul potrivit. Educatoarea menţionează tema
activităţii, mijlocul de realizare şi obiectivele urmărite, într-un limbaj accesibil vârstei
preşcolare. Tranziţia către activităţile desfăşurate la centrele de interes se va realiza prin
recitarea versurilor:

“Animăluțe să alergăm
Spre centre să ne-ndreptăm
Și frumos noi să lucrăm!”

Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile. Copiii se vor așeza
la centrul dorit.
La central de interes Bibliotecă copiii vor trasa semne grafice, realizând petele girafei .

La centrul de interes Științe copiii vor ajuta puiul de elefant să-și găsească mama.

La centrul de interes Construcții copiii vor asambla piesele lego pentru a realiza jungla.

Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la modul de realizare a lucrărilor, precum
şi la comportamentul din timpul activităţilor.

Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor desfășura


jocul de atenție “Cine a lăsat aceste urme?”. Pășind pe urmele lăsate , copiii vor descoperi
un crocodil.

Copiii sunt aşezaţi pe perne în formă de semicerc , pregătiţi pentru activitatea de educarea
limbajului. Voi expune povestea copiilor cu ajutorul covorului povestitor și al siluetelor,
având grijǎ sǎ folosesc un ton potrivit, o mimicǎ şi gesturi expresive, urmată de explicarea
cuvintelor necunoscute şi fixarea cunoștințelor prin metoda explozia stelară .
După desfăşurarea activităţii de educarea limbajului , copiii vor trece la activitatea matematică
prin tranziția:

“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Prin junglă noi ne plimbăm,
Pe girafă o ajutăm.”

Copiii împreună cu papagalulul Roco vor rezolva sarcinile aflate pe frunzele de


palmier, pe care papagalul Roco le-a presărat pe drumul care duce la girafa Rafa. Copiii vor
număra crescător și descrescător în limitele 1-7, vor alcătui grupe de obiecte, vor așeza cifra
corespunzătoare numărului de elemente, vor identifica vecinii cifrelor, vor folosi corect
numeralul ordinal identificând al câtelea elefant și a câta maimuță lipsesc. În complicarea
jocului copiii vor rezolva problema ilustrată.

Tranziţia către activitatea artistico-plastică se va face prin intonarea cântecului “Elefantul


Cici”

Copiii se vor aşeza la măsuţe şi vor intui materialul din coşuleţe. Voi prezenta modelul , apoi
voi explica modul de realizare al lucrării. Înainte de începerea lucrului vom face câteva
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor.

”Mâinile sus, mâinile jos


Batem palmele frumos,
Mișcăm degețelele
Și-nvârtim moriștile.”

După expirarea timpului de lucru , voi afişa lucrările la panouri și se va realiza aprecierea
acestora. Voi face aprecieri referitoare la acurateţea lucrărilor , corectitudinea picturilor.
În încheiere , se va desfăşura jocul de mișcare “Roco, mută-ți cuibul!” .Pe covor sunt
așezate cuiburi de papagal în formă de cerc. Fiecare copil (papagal) se va așeza pe câte un
cuib. La semnalul educatoarei ,,Papagali zburați!”,copiii vor alerga imitând zborul
papagalilor, timp în care educatoarea va lua un cuib. La semnalul ,,Papagali la cuib!”,copiii
vor trebui să găsească un cuib unde să se așeze. Papagalul care va rămâne fără cuib va ieși din
joc. Jocul continuă până la ultimul jucător.

Roco le oferă copiilor recompense.

Voi face aprecieri finale, generale şi individuale.

S-ar putea să vă placă și