Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Economic “George Bariţiu“ Sibiu

Sibiu, str. Oituz, nr. 31, tel.: 0269/42.42.38; fax: 0269/23.28.42


email: liceuleconomic@yahoo.com

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC “ G. BARITIU” SIBIU Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerţ/Economic ROSCA DANIELA
Modulul: ETICA SI COMUNICARE PROFESIONALA
Nr de ore/an: 102, din care: T:68, LT: 34, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 3, din care: 1- LT
Clasa: a X-a A
Profesor: TODEA ELENA DENISA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 Şef de arie curriculara,
Programa aprobata prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 BADILA IULIANA
Sapt. de practica; S11, S20, S32
Sapt. Altfel S26

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini
învăț T LT
T LT
ării (70) (35)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. URÎ 1.1.1. Enumerarea 1.2.1. Pozitionarea 1.3.1. Manifestarea
1. elementelor interlocutorului intr-o interesului cu privire
Etic procesului schema de comunicare la nevoile Procesul comunicarii 2 1 S1 S1
a si comunicarii 1.2.2. Evaluarea interlocutorului 1.1. Ce este comunicarea
com 1.1.2. Precizarea obiectivelor si functiilor 1.3.2.Adoptarea unui 1.2. Elementele procesului de co. municare
unic obiectivelor si comunicarii ton discret si politicos 1.3. Comunicarea intr-o schema de
are functiilor comunicarii 1.2.3. Analizarea nivelurilor constientizand comunicare 2 1 S2 S2

1
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
învăț T LT
(70) (35)
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
prof 1.1.3. Descrierea comunicarii impactul vorbirii 1.4 .Obiectivele comunicarii
esion nivelurilor asupra altora 1.5. Functiile comunicarii 2 1 S3 S3
ala comunicarii 1.6. Nivelurile comunicarii
2 1 S4 S4
2 1 S5 S5

1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea diferitelor 1.3.3. Constientizarea Forme de comunicare


formelor de forme de comunicare in nevoii de a intelege si ,
comunicare: verbal, diferite context utiliza limbajul intr- 2.1.Comunicarea verbala 2 1 S6 S6
nonverbal, scrisa 1.2.5. Monitorizarea si un mod responsabil si 2.2.Comunicarea nonverbala
adaptarea propriei pozitiv social 2.3. Comunicarea scrisa 2 1 S7 S7
comunicari la cerintele 1.3.4. Manifestarea 2.4. Stabilirea formelor de comunicare 1 S8 S8
situationale capacitatii de indicate in diferite contexte 2
1.2.6. Cautarea,colectarea concentrare intr-o
,prelucrarea de informatii situatie de 2 1 S9 S9
din surse diferite comunicare data
1.2.7. Realizarea 1.3.5 Manifestarea
comunicarii in contexte unei atitudini
diferite deschise si de respect
pentru diversitatea
expresiilor cultural

1.1.5.Descrierea 1.2.8 Transmiterea 1.3.6. Argumentarea Mijloace de comunicare


principalelor tipuri mesajelor oral si cu clara si concise a
de interactiune ajutorul mijloacelor de propriilor puncte de 3.1. Mass-media
verbala comunicare vedere manifestand 3.2. Mijloace de comunicare orala 2 1 S10 S10
dispozitiaspre un 3.3. Mijloace de comunicare scrisa
dialog critic si 3.4. Mijloace de comunicare vizuala
constructive 3.5.Mijloace de comunicare audiovizuala
1.3.7.Manifestarea 3.6. Internet
unei atitudini 2 1 S12 S12

2
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
învăț T LT
(70) (35)
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
conciliante in
procesul de 2 1 S13 S13
comunicare si in
primirea feed-
backului

1.1.6.Enumerarea 1.2.9. Redactarea unui 1.3.8.Manifestarea 4. Comunicarea scrisa


regulilor unei mesaj scris cu respectarea capacitatii de
comunicari scrise regulilor si folosirea autoevaluare 4.1. Caracteristicile mesajului scris 2 1 S14 S14
diferitelor tipuri de texte ,asimilare,analiza si 4.2. Reguli de redactare a mesajului scris
1.2.10. Formulareasi sinteza a 4.3. Formele comunicarii scrise-proces
exprimarea propriilor informatiilor si verbal, minuta, memoriu, refer
pareri oral sauin scris documentelorin at, raport ,dare de seama 2 1 S15 S15
situatia data 4.4.Corespondenta comerciala
1.3.9. Manifestarea (Cerere de oferta,oferta,comanda)
capacitatii de a 4.5.Raportul formal
derula o comunicare 2 1 S16 S16
eficienta cu
partenerii de afaceri
in situatia data 2 1 S17 S17

1.1.7Caracterizarea 1.2.11Aplicarea diferitelor 1.3.10 Manifestarea 5. Comunicarea nonverbala


elementelor forme ale comunicarii capacitatii de a
comunicarii nonverbale rezolva situatii 5.1. Limbajul tacerii
nonverbale conflictuale in 5.2.Limbajul timpului
situatia data 5.3. Limbajul corpului 2 1 S18 S18
1.3.11. Asumarea 5.4. Gestica
responsabila a 5.5.Tonalitatea vocii

3
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
învăț T LT
(70) (35)
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
utilizarii 5.6. Aspectul fizic/prezenta personala
mijloacelor media 5.7. Limbajul spatiului
interactive 5.8. Limbjul culorilor 2 1 S19 S19

2 1 S21 S21

1.1.8.Enumerarea 1.2.12. Ameliorarea calitatii 1.3.12. 6. Comunicarea eficienta


elementelor unei comunicarii Constientizarea S26
comunicari eficiente 1.2.13. Indepartarea conceptelor de baza 6.1.Factor ice influenteaza comunicarea Sapt.
1.1.9.Prezentarea barierelor comunicarii cu privire la 6.2. Tehnici de ascultare 2 1 S22 S22 Altfel
metodelor de 1.2.14. Solutionarea indivizi ,organizatii 2 1 S23 S23
detensionare a unei situatiilor conflictuale de munca, 6.3.Ascultarea active/pasiva
situatii conflictuale egalitatede genn si 6.4. Barierele comunicarii si indepartarea lor
nediscriminare 6.5. Conflicte si solutionarea lor
1.3.13. Implicarea 2 1 S24 S24
active in
monitorizarea
corespondentei
conform regulilor 2 1 S25 S25
prestabilite

4
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
învăț T LT
(70) (35)
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.1.10. Prezentarea 1.2.15. Organizarea unei 1.3.14. Asumarea de 7. Agenda electronica
agendei electronice agende electronice responsabilitati si
intelegand rolul si 1.2.16. Utilizarea agendei incadrarea in 7.1. Importanta agendei electronice
oportunitatile oferite electronice normele etice la 7.2. Colectarea,prelucrarea si folosirea 2 1 S26 S26
de tehnologia 1.2.17. locul de munca informatiilor
societatiiinformation Colectarea,prelucrarea si 1.3.15. Manifestarea 7.3. Validitatea informatiilor oferite de 2 1 S27 S27
ale in viata sociala, folosirea sistematica a disciplinei in munca agenda electronic
personala si la locul informatiilor si pastrarea 7.4. Organizarea unei agende electronice
de munca 1.2.18. Folosirea tehnologiei secretului de 7.5. Utilizarea agendei electronice 2 1 S28 S28
1.1.11.Descrierea societatii informationale serviciu
problematiciireferito pentru a sprijini 2 1 S29 S29
are la validitate si creativitatea si inovatia
credibilitatea
informatiei 2 1 S30 S30
disponibile

1.1.13.Prezentarea 1.2.19 Aplicarea 1.3.16. Respectarea 8. Administrarea corespondentei


regulilor de procedurilor specific principiilor etice de
monitorizare a receptiei corespondentei comportament in 8.1. Reguli de monitorizare a corespondentei
corespondentei 1.2.20. Inregistrarea datelor relatiile de munca 8.2. Proceduri specific de receptive a 2 1 S31 S31
cu privire la corespondenta 1.3.17. Manifestarea corespondentei si aplicarea lor
primita unei atitudini 8.3. Inregistrarea datelor cu privire la
1.2.21. Expedierea proactive in viata corespondenta primita 2 1 S33 S33
corespondentei firmei prin sociala,, personala 8.4. Expedierea corespondentei prin posta sau
posta sau fax ca si in timpul fax 2 1 S34 S34
1.2.22. Realizarea orelor de lucru 8.5. Posta electronica
comunicarii prin posta
electronica
2 1 S35 S35
1.1.14. Precizarea 1.2.23. Aplicarea 9.Etica profesionala
principiilor de etica principiilor de etica
profesionala profesionala la locul de
munca 9.1. Relatiile interumane-climatul optim de
1.2.24. Aplicarea normelor munca 2 1 S36 S36

5
Unit
atea
de Rezultate ale Rezultate ale învățării Rezultate ale Obs.
Nr. rezul învățării învățării Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi
crt tate
ale Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
învăț T LT
(70) (35)
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
etice la locul de munca 9.2. Conditii care faciliteaza activitatea
1.2.25 Participarea la viata umana-structura personalitatii, tipuri de
comunitatii si la activitatile temperament,psihologia grupurilor
in comun ale grupului de 9.3. Imaginea personala
lucru 9.4. Deontologia profesionala
9.5. Principii de etica profesionala
9.6. Norme etice la locul de munca,norme de
comportament
9.7. Disciplina in munca si secretul de
serviciu

Sistematizarea și Recapitulare și evaluare finală 2 1 S 37 S37


evaluarea
cunoştinţelor
acumulate

Intocmit, Prof. Todea Denisa