Sunteți pe pagina 1din 1

NUME............................................. DATA............................

Evaluare sumativa sem. I


Domeniul limbă şi comunicare
1. Recunoaşte personajele şi poveştile din care fac parte.
2. Uneşte cu o linie fiecare personaj cu povestea din care face parte.
3. Alcătuieşte propoziţii cu fiecare imagine şi reprezintă grafic propoziţia şi cuvintele.

S-ar putea să vă placă și