Sunteți pe pagina 1din 218

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției

Sociale al Republicii Moldova


Agenția Națională pentru Sănătate Publică

INDICATORI PRELIMINARI
ÎN FORMAT PRESCURTAT PRIVIND
SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI ACTIVITATEA
INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE
PE ANII 2018-2019
(Toţi indicatorii statistici au fost calculaţi la populația cu
reședință stabilă, prezentată de Biroul Naţional
de Statistică (BNS), în profil teritorial pentru anul 2018.
Cînd BNS ne va pune la dispoziție populația cu reședință
obișnuită în profil teritorial pentru anii 2018 și 2019,
toţi indicatorii statistici vor fi recalculați la populația cu
reședință obișnuită pe anii 2018 și 2019)

Chișinău, 2020

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


CUPRINS
Activitatea spitlului Clinic Bălți (rețeaua, asigurarea cu cadre medicale, activitata de
staționar, vizite și etc.) a fost arătată la mun. Bălți
1. REŢEAUA INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE 4
2. NUMĂR MEDICI, PERSONAL MEDICAL MEDIU ŞI ASIGURAREA POPULAŢIEI 7
CU EI ÎN SISTEMUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
3. COMPLETAREA INSTITUŢIILOR MEDICO - SANITARE CU MEDICI ÎN % 8
4. GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI 12
5. GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PERSONAL MEDICAL MEDIU 35
6. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 40
7. MORTALITATEA MATERNĂ DUPĂ LOCUL DE TRAI 42
8. MORTALITATEA PERINATALĂ ŞI NEONATALĂ PRECOCE, 43
MORTINATALITATEA
9. MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-1 ANI DUPĂ PRINCIPALELE 44
CAUZE DE DECES
10. MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0- 4 ANI 11 LUNI 29 ZILE DUPĂ 50
PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
11. MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 LUNI 29 ZILE DUPĂ 54
PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
12. MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES 62
date absolute
13. MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES 68
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
14. MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE 78
DE DECES date absolute
15. MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE 83
DE DECES (la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
16. MORTALITATEA POPULAȚIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE 89
DE DECES A MALADIILOR CHIRURGICALE DE URGENȚĂ (la 100 mii locuitori)
17. GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI 91
(la 10 mii locuitori)
18. ACTIVITATEA DE STAȚIONAR 109
19. FONDUL DE PATURI ȘI UTILIZAREA LUI 114
20. NIVELUL DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR 120
21. VIZITE ÎN INSTITUŢIILE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE AMBULATOR 125
22. PONDEREA VIZITELOR CU SCOP PROFILACTIC 127
23. STRUCTURA VIZITELOR LA MEDICI DUPĂ SPECIALITATE (ÎN %) 128
24. ASISTENŢA MEDICALĂ ACORDATĂ PARTICIPANŢILOR RĂZBOIULUI AL II 130
MONDIAL ȘI OSTAȘILOR INTERNAȚIONALIȘTI
25. REZULTATELE EXAMINĂRILOR PROFILACTICE LA COPII ÎN VÎRSTA 132
0-17 ANI 11LUNI 29 ZILE

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


26. REŢEUA SERVICIULUI ȘI ACTIVITATEA ASISTENŢEI MEDICALE DE 133
URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ
27. ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ ÎN STAŢIONAR 139
28. ASISTENŢA CHIRURGICALĂ DE URGENŢĂ 142
29. PREVALENŢA GENERALĂ A POPULAŢIEI 149
30. INCIDENŢA GENERALĂ A POPULAŢIEI 150
31. INCIDENŢA COPIILOR ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ… 151
32. INCIDENŢA COPIILOR ÎN VÎRSTA 0- 4 ANI 11 LUNI 29 ZILE… 152
33. INCIDENŢA COPIILOR PRIN MALNUTRIŢIE 153
34. ALĂPTAREA COPIILOR 155
35. DIZABILITATEA LA COPII 157
36. DESERVIREA ŞI EXAMINAREA GRAVIDELOR 160
37. ÎNTRERUPERI DE SARCINĂ 161
38. ASISTENŢA OBSTETRICALĂ ÎN STAŢIONARE 165
39. COPII SEPARAŢI DE FAMILIE PRIMAR (ABANDONAŢI) 169
40. INCIDENŢA NOU-NĂSCUŢILOR, NĂSCUŢI LA TERMEN ŞI PREMATURI 171
41. INCIDENŢA ȘI PREVALENŢA PRIN MALADII PSIHICE 175
42. INCIDENŢA ȘI PREVALENŢA PRIN ALCOOLISM ŞI PSIHOZE ALCOOLICE 177
43. INCIDENŢA ȘI PREVALENȚA PRIN NARCOMANIE(la 100 mii locuitori) 180
44. INCIDENŢA ȘI PREVALENŢA PRIN HEPATITE CRONICE ŞI CIROZE HEPATICE 181
45. INCIDENŢA - TRAUME ŞI OTRĂVIRI 183
46. CAUZELE EXTERNE ALE TRAUMELOR 187
47. INCIDENŢA PRIN MALADII SEXUAL – TRANSMISIBILE 189
48. INCIDENŢA GLOBALĂ PRIN TUBERCULOZĂ 192
49. INCIDENŢA CAZ NOU PRIN TUBERCULOZĂ 194
50. PREVALENŢA PRIN TUBERCULOZĂ (LA 100 MII LOCUITORI) 204
51. MORTALITATEA PRIN TUBERCULOZĂ TOATE FORMELE 206
(la 100 mii locuitori) ŞI DECEDAŢI BOLNAVI DE TUBERCULOZĂ
52. INCIDENŢA ŞI PREVALENŢA PRIN TUMORI MALIGNE (la 100 mii locuitori) 207
53. ASISTENŢĂ MEDICALĂ ACORDATĂ POPULAŢIEI SUPUSE ACŢIUNII 209
RADIAŢIEI IONIZANTE ÎN URMA AVARIEI DE LA CA CERNOBÎL
54. EXAMINĂRILE PROFILACTICE A PERSOANELOR ÎNREGISTRATE PE LISTA 211
MEDICULUI DE FAMILIE, INCLUSIV DIN GRUPELE DE RISC ŞI
CONTINGENTUL PERICLITANT
55. REŢEUA SERVICIULUI STOMATOLOGIC 213
56. ASISTENŢA STOMATOLOGICĂ, NUMĂR VIZITE LA STOMATOLOGI 214
57. ASANAREA PROFILACTICĂ PLANIFICATĂ A CAVITĂŢII BUCALE (în %) 215
58. ASANAREA PROFILACTICĂ PLANIFICATĂ A CAVITĂŢII BUCALE LA COPII 216

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


3
REŢEAUA INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE
(persoane juridice) la 01.01.2020
Instituţii medicale de stat
IMS republicane și
policlinici instituţii AMP de pe lîngă alte
spitale
municipale / spitale
spitale independente / (AMT, Ministere și private
Total
subordonate altor puncte CMF, CS, contractate de CNAM
instituţii raionale republicane
ministere medicale cabinete pentru acordarea AMP
independente individuale)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 43 43 9 9 - - - - 3 3 19 19 12 12
RDD “Nord” 106 105 12 12 - - - - 7 8 85 84 2 2
mun. Bălţi 3 2 1 1 - - - - 1 1 1 1 - -
Briceni 6 7 1 1 - - - - - - 4 5 1 1
Donduşeni 4 4 1 1 - - - - - - 3 3 - -
Drochia 15 14 1 1 - - - - - - 13 12 1 1
Edineţ 3 3 1 1 - - - - - - 2 2 - -
Făleşti 9 9 1 1 - - - - 1 1 7 7 - -
Floreşti 10 10 1 1 - - - - 1 1 8 8 - -
Glodeni 10 11 1 1 - - - - - 1 9 9 - -
Ocniţa 5 5 1 1 - - - - 1 1 3 3 - -
Rîşcani 11 11 1 1 - - - - 1 1 9 9 - -
Sîngerei 14 14 1 1 - - - - 1 1 12 12 - -
Soroca 16 15 1 1 - - - - 1 1 14 13 - -
RDD “Centru” 127 136 13 13 - - - - 14 14 95 104 5 5
Anenii Noi 12 12 1 1 - - - - 1 1 9 9 1 1
Călăraşi 9 10 1 1 - - - - 1 1 7 8 - -
Criuleni 8 9 1 1 - - - - 1 1 5 6 1 1
Dubăsari 2 2 - - - - - - 1 1 1 1 - -
Hînceşti 10 13 2** 2** - - - - 1 1 7 10 - -
Ialoveni 12 14 1 1 - - - - 1 1 10 12 - -
Nisporeni 6 6 1 1 - - - - 1 1 4 4 - -
Orhei 18 19 1 1 - - - - 1 1 15 16 1 1
Rezina 8 8 1 1 - - - - 1 1 5 5 1*** 1***
Străşeni 10 10 1 1 - - - - 1 1 8 8 - -
Şoldăneşti 7 8 1 1 - - - - 1 1 5 6 - -
Teleneşti 9 9 1 1 - - - - 2 2 6 6 - -
Ungheni 16 16 1 1 - - - - 1 1 13 13 1 1
RDD “Sud” 64 69 8 8 - - - - 7 7 45 51 3 3
Basarabeasca 5 5 1 1 - - - - 1 1 3 3 - -
Cahul 16 16 1 1 - - - - 2 2 10 10 3 3
Cantemir 6 6 1 1 - - - - - - 5 5 - -
Căuşeni 10 11 1 1 - - - - 1 1 8 9 - -
Cimişlia 4 9 1 1 - - - - - - 3 8 - -
Leova 9 8 1 1 - - - - 1 1 6 6 - -
Ştefan-Vodă 7 7 1 1 - - - - 1 1 5 5 - -
Taraclia 7 7 1 1 - - - - 1 1 5 5 - -
RDD “UTA Găgăuzia” 17 17 3 3 - - - - 3 3 11 11 - -
Comrat 8 8 1 1 - - - - 1 1 6 6 - -
Ceadîr-Lunga 6 6 1 1 - - - - 1 1 4 4 - -
Vulcăneşti 3 3 1 1 - - - - 1 1 1 1 - -
Total pe municipii 46 45 10 10 - - - - 4 4 20 20 12 12
Total pe raioane 311 325 35 35 - - - - 30 31 235 249 10 10
Instit. republicane 22/1* 24/1* - - 16 17 - - 4 4 1 1 1 2
Total pe MSMPS 379/1* 394/1* 45 45 16 17 - - 38 39 256 270 23 24
*) CNAMUP
**) este inclus spitalul Cărpineni
***) filiala SRL Galaxia

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


4
INSTITUŢIILE (SUBDIVIZIUNILE) MEDICO-ANITARE, CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ
MEDICALĂ PRIMARĂ ŞI SPECIALIZATĂ LA 01.01.2020
în componenţa lor
AMT Secţii consultative
CMF CCD
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5 5 12 12 5 5 1 1
RDD “Nord” - - - - - - 12 12
mun. Bălţi - - - - - - 1 1
Briceni - - - - - - 1 1
Donduşeni - - - - - - 1 1
Drochia - - - - - - 1 1
Edineţ - - - - - - 1 1
Făleşti - - - - - - 1 1
Floreşti - - - - - - 1 1
Glodeni - - - - - - 1 1
Ocniţa - - - - - - 1 1
Rîşcani - - - - - - 1 1
Sîngerei - - - - - - 1 1
Soroca - - - - - - 1 1
RDD “Centru” - - - - - - 13 13
Anenii Noi - - - - - - 1 1
Călăraşi - - - - - - 1 1
Criuleni - - - - - - 1 1
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - 2 2
Ialoveni - - - - - - 1 1
Nisporeni - - - - - - 1 1
Orhei - - - - - - 1 1
Rezina - - - - - - 1 1
Străşeni - - - - - - 1 1
Şoldăneşti - - - - - - 1 1
Teleneşti - - - - - - 1 1
Ungheni - - - - - - 1 1
RDD “Sud” - - - - - - 8 8
Basarabeasca - - - - - - 1 1
Cahul - - - - - - 1 1
Cantemir - - - - - - 1 1
Căuşeni - - - - - - 1 1
Cimişlia - - - - - - 1 1
Leova - - - - - - 1 1
Ştefan-Vodă - - - - - - 1 1
Taraclia - - - - - - 1 1
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - 3 3
Comrat - - - - - - 1 1
Ceadîr-Lunga - - - - - - 1 1
Vulcăneşti - - - - - - 1 1
Total pe municipii 5 5 12 12 5 5 2 2
Total pe raioane - - - - - - 35 35
Instit. republicane - - - - - - 14 15
Total pe MSMPS 5 5 12 12 5 5 51 52

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


5
INSTITUŢIILE (SUBDIVIZIUNILE) MEDICO-SANITARE, CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ
MEDICALĂ RIMARĂ LA 01.01.2020
Prestatorii de
în componenţa lor în componenţa lor servicii medi-
cale, care
IMSP CMF IMSP CS prestează ser-
autonome CS OMF OS autonome CS OMF OS vicii de AMP
(cabinete
individuale)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019
RDD mun. Chişinău - - - - - - - - 14 14 - - 6 6 2 2 -
RDD “Nord” 2 2 7 8 14 19 9 11 83 81 - 1 218 207 151 150 1
mun. Bălţi 1 1 6 6 2 2 - - - - - - - - -
Briceni - - - - - - - - 4 4 - - 21 21 8 8 1
Donduşeni - - - - - - - - 3 3 - - 17 17 5 5 -
Drochia - - - - - - - - 13 12 - - 12 13 12 12 -
Edineţ - - - - - - - - 2 2 - - 32 32 9 9 -
Făleşti - - - - - - - - 7 7 - - 27 27 24 24 -
Floreşti 1 1 1 2 12 17 9 11 7 7 - - 22 11 13 11 -
Glodeni - - - - - - - - 9 9 - - 12 12 4 4 -
Ocniţa - - - - - - - - 3 3 - - 22 22 4 4 -
Rîşcani - - - - - - - - 9 9 - - 13 13 25 25 -
Sîngerei - - - - - - - - 12 12 - - 14 14 29 29 -
Soroca - - - - - - - - 14 13 - 1 26 25 18 19 -
RDD “Centru” - - - - - - - - 95 90 7 7 262 246 147 144 14
Anenii Noi - - - - - - - - 9 9 1 1 16 16 10 10 -
Călăraşi - - - - - - - - 7 7 - - 25 21 4 6 1
Criuleni - - - - - - - - 5 5 - - 24 24 4 4 1
Dubăsari - - - - - - - - 1 1 - - 9 9 5 5 -
Hînceşti - - - - - - - - 7 7 4 4 28 28 12 12 3
Ialoveni - - - - - - - - 10 10 - - 11 9 11 11 2
Nisporeni - - - - - - - - 4 4 - - 19 19 7 8 -
Orhei - - - - - - - - 15 11 - - 30 22 20 15 5
Rezina - - - - - - - - 5 5 - - 17 17 11 11 -
Străşeni - - - - - - - - 8 8 2 2 18 20 8 9 -
Şoldăneşti - - - - - - - - 5 4 - - 13 11 11 10 2
Teleneşti - - - - - - - - 6 6 - - 24 23 14 14 -
Ungheni - - - - - - - - 13 13 - - 28 27 30 29 -
RDD “Sud” - - - - - - - - 45 45 5 5 122 123 77 74 6
Basarabeasca - - - - - - - - 3 3 - - 3 3 1 1 -
Cahul - - - - - - - - 10 10 1 1 23 26 9 9 -
Cantemir - - - - - - - - 5 5 - - 25 25 14 14 -
Căuşeni - - - - - - - - 8 8 3 3 15 15 9 9 1
Cimişlia - - - - - - - - 3 3 - - 15 13 18 18 5
Leova - - - - - - - - 6 6 1 1 16 16 11 11 -
Ştefan-Vodă - - - - - - - - 5 5 - - 15 15 6 6 -
Taraclia - - - - - - - - 5 5 - - 10 10 9 6 -
RDD “UTA Găgăuzia”- - - - - - - - 11 11 - - 13 13 3 3 -
Comrat - - - - - - - - 6 6 - - 6 6 1 1 -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - 4 4 - - 5 5 - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - 1 1 - - 2 2 2 2 -
Total pe municipii 1 1 6 6 2 2 - - 14 14 - - 6 6 2 2 -
Total pe raioane 1 1 1 2 12 17 9 11 234 227 12 13 615 589 378 371 21
Instit. republicane 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Total pe MSMPS 3 3 7 8 14 19 9 11 248 241 12 13 621 589 380 373 21
-

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


6
-

NUMĂR MEDICI, PERSONAL MEDICAL MEDIU ŞI ASIGURAREA POPULAŢIEI CU EI

În sistemul Ministerului Sănătăţii,Muncii și Protecției TOTAL pe republică


ANII Sociale al Republicii Moldova (inclusiv alte Ministere)

abs. asigurarea la 10 mii locuitori abs.


asigurarea la 10 mii locuitori

Medici
Врачи
1999 14436 33,7 15708 36,7
2000 13886 32,6 15175 35,6
2001 11370 31,4 12824 35,4
2002 11224 31,0 12822 35,4
2003 10978 30,4 12649 35,1
2004 10753 29,9 12555 34,9
2005 10833 30,2 12577 35,0
2006 10767 30,1 12674 35,4
2007 10646 29,8 12733 35,6
2008 10723 30,1 12684 35,6
2009 10784 30,3 12783 35,9
2010 10619 29,8 12780 35,9
2011 10657 29,9 12914 36,3
2012 10570 29,7 12794 35,9
2013 10560 29,7 12946 36,4
2014 10424 29,3 12880 36,2
2015 10397 29,3 13012 36,6
2016 10388 29,2 13039 36,7
2017 10287 29,0 13021 36,7
2018 10044 28,3 12635 35,6
2019 10345 29,2 … …

Personal medical mediu


Средний медперсонал
1999 33927 79,2 35928 83,9
2000 32406 76,0 34335 80,5
2001 25614 70,6 27608 76,1
2002 25384 70,2 27519 76,1
2003 24458 67,8 26709 74,1
2004 23581 65,5 26022 72,3
2005 23510 65,5 27966 77,9
2006 22678 63,3 26971 75,3
2007 22648 63,4 27667 77,4
2008 22662 63,5 27378 76,7
2009 23155 65,0 27449 77,0
2010 23003 64,6 27519 77,3
2011 22855 64,2 27445 77,1
2012 22788 64,0 27407 77,0
2013 22608 63,5 26781 75,3
2014 21995 61,9 25938 73,0
2015 21527 60,6 24602 69,2
2016 20972 59,0 25485 71,7
2017 20904 58.9 25125 70,8
2018 20268 57,2 23981 67,7
2019 19758 55,8 … …

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


7
COMPLETAREA INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE CU MEDICI (în %)
inclusiv:
TOTAL sectorul sectorul de asistenţă secţia
spitalicesc medicală primară consultativă
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 85,6 86,3 92,3 93,7 93,4 93,9 88,4 89,3
RDD “Nord” 85,2 86,5 91,2 91,5 85,7 87,0 83,2 83,1
mun. Bălţi 85,5 87,2 88,7 91,7 84,5 91,8 86,7 83,4
Briceni 83,6 84,9 89,7 83,3 78,3 81,6 84,8 84,8
Donduşeni 96,8 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0 93,0 98,9
Drochia 89,1 91,8 93,2 94,5 89,4 89,2 85,0 91,1
Edineţ 92,8 92,5 99,3 97,1 94,4 97,2 98,0 97,0
Făleşti 74,3 76,5 81,6 88,6 74,8 68,2 67,2 73,0
Floreşti 80,3 82,7 97,7 96,2 76,5 78,2 65,1 64,2
Glodeni 77,8 80,9 86,4 85,5 80,0 79,2 75,4 74,6
Ocniţa 83,8 85,6 89,8 85,6 88,5 93,9 87,1 85,1
Rîşcani 82,6 82,6 93,7 88,2 85,1 84,2 68,7 69,4
Sîngerei 86,5 86,6 91,1 94,3 89,3 87,2 94,2 87,7
Soroca 90,0 87,6 91,6 87,5 95,2 93,6 91,0 94,0
RDD “Centru” 80,2 81,7 87,6 87,6 78,7 80,5 80,6 80,7
Anenii Noi 88,7 91,7 97,9 97,8 84,9 89,5 87,8 92,0
Călăraşi 82,3 86,0 85,8 87,1 82,7 92,4 76,4 72,2
Criuleni 84,6 89,9 89,9 97,3 88,0 93,3 88,6 87,6
Dubăsari 85,2 81,6 - - 79,5 71,4 - -
Hînceşti 70,6 72,8 84,0 78,4 62,9 69,5 70,8 73,6
Ialoveni 77,3 81,0 88,3 88,8 74,0 76,1 85,0 86,3
Nisporeni 74,0 75,4 95,4 98,1 63,7 65,7 71,4 73,5
Orhei 84,5 86,3 91,7 98,6 75,8 73,6 96,8 94,0
Rezina 80,6 80,7 84,4 86,5 78,7 78,6 78,2 77,9
Străşeni 78,6 77,1 91,5 80,7 93,4 89,4 65,2 64,4
Şoldăneşti 87,4 87,0 90,4 91,8 90,4 92,1 79,2 77,7
Teleneşti 80,2 81,3 65,2 68,8 87,1 85,7 84,7 86,7
Ungheni 79,3 77,6 86,0 82,9 78,2 78,4 80,6 77,9
RDD “Sud” 73,4 77,3 76,7 84,4 73,6 75,1 73,9 76,4
Basarabeasca 81,5 78,7 80,8 82,1 84,1 78,8 90,8 87,8
Cahul 72,8 80,2 68,4 80,9 81,6 79,9 72,6 83,7
Cantemir 63,1 64,3 84,3 86,7 50,8 47,7 73,1 60,9
Căuşeni 79,1 82,4 85,1 85,3 77,9 81,7 72,4 83,1
Cimişlia 71,6 80,7 63,1 84,3 71,8 82,8 67,0 76,4
Leova 71,6 76,9 79,5 90,2 69,9 75,4 65,8 61,1
Ştefan-Vodă 75,4 75,1 89,8 88,7 72,6 73,8 75,4 73,5
Taraclia 78,6 76,0 78,9 81,4 80,7 80,7 83,6 78,6
RDD “UTA Găgăuzia” 86,2 89,8 87,1 94,4 90,4 93,6 87,5 86,9
Comrat 87,5 89,1 100,0 100,0 92,9 94,2 89,3 86,0
Ceadîr-Lunga 90,1 95,3 81,5 95,1 95,1 100,0 92,6 92,9
Vulcăneşti 74,9 80,3 72,9 83,2 71,0 75,8 74,3 77,6
Total pe municipii 85,6 86,5 91,5 93,2 92,0 93,5 88,2 88,5
Total pe raioane 80,7 82,8 86,3 88,6 80,7 82,0 80,4 81,0
Instituţiile republicane 85,5 87,8 85,0 88,7 97,4 84,3 88,7 89,4
Total pe MSMPS 83,4 85,2 86,8 89,6 84,1 85,4 84,6 85,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


8
PONDEREA FUNCŢIILOR OCUPATE DE MEDICI ÎN INSTITUŢIILE MEDICO-SANITARE

Sectorul de Ponderea
Alte instituţii
Sectorul asistenţă Secţia funcţiilor ocupate
medico-
spitalicesc medicală consultativă
sanitare finanţate la
primară
din buget autogestiune
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 34,2 34,9 30,9 31,3 26,2 26,2 8,7 7,6 91,6 91,7 8,4 8,3
RDD “Nord” 33,4 33,6 34,4 34,4 20,5 20,4 11,7 11,6 94,6 94,5 5,4 5,5
mun. Bălţi 46,0 45,7 23,5 24,7 17,4 17,2 13,1 12,4 91,7 91,4 8,3 8,6
Briceni 19,9 18,5 37,1 37,9 29,2 28,9 13,8 14,7 89,7 89,7 10,3 10,3
Donduşeni 28,7 28,6 37,3 37,6 23,4 22,9 10,6 10,9 94,7 94,5 5,3 5,5
Drochia 29,0 30,1 43,9 43,3 16,5 16,2 10,6 10,4 100,0 100,0 - -
Edineţ 31,8 31,5 32,4 33,0 23,3 23,0 12,5 12,5 94,1 94,0 5,9 6,0
Făleşti 28,7 30,7 40,7 36,9 22,2 23,8 8,4 8,6 95,8 95,8 4,2 4,2
Floreşti 37,9 38,3 36,1 36,2 16,2 15,6 9,8 9,9 97,5 97,9 2,5 2,1
Glodeni 28,9 30,3 36,5 36,5 23,3 23,6 11,3 9,6 93,7 93,5 6,3 6,5
Ocniţa 23,9 23,2 43,2 42,8 19,8 19,8 13,1 14,2 98,0 97,7 2,0 2,3
Rîşcani 31,8 31,4 33,9 34,2 22,1 21,9 12,2 12,5 98,4 98,4 1,6 1,6
Sîngerei 26,6 28,8 41,8 40,1 22,4 22,6 9,2 8,5 95,9 96,3 4,1 3,7
Soroca 31,0 30,0 37,4 38,0 19,2 19,2 12,4 12,8 94,3 94,1 5,7 5,9
RDD “Centru” 27,4 27,9 37,6 36,9 24,9 24,4 10,1 10,8 92,9 92,8 7,1 7,2
Anenii Noi 27,5 25,3 39,6 40,1 23,2 24,6 9,7 10,0 92,9 93,7 7,1 6,3
Călăraşi 27,5 26,4 41,0 41,2 23,4 23,0 8,1 9,4 92,7 95,0 7,3 5,0
Criuleni 26,1 27,3 39,7 38,7 25,3 25,1 8,9 8,9 95,4 95,4 4,6 4,6
Dubăsari - - 71,3 70,2 - - 28,7 29,8 91,0 90,5 9,0 9,5
Hînceşti 37,9 38,2 27,1 27,4 23,6 22,1 11,4 12,3 92,9 92,9 7,1 7,1
Ialoveni 14,6 15,1 43,0 42,3 32,7 31,6 9,7 11,0 91,7 90,6 8,3 9,4
Nisporeni 32,1 34,1 40,0 40,9 22,1 21,1 5,8 3,9 96,5 97,6 3,5 2,4
Orhei 30,3 32,8 30,9 28,9 25,3 25,1 13,5 13,2 89,6 88,7 10,4 11,3
Rezina 37,8 40,4 37,2 37,4 20,7 18,0 4,3 4,2 95,7 94,6 4,3 5,4
Străşeni 22,2 21,5 42,0 40,6 24,1 24,3 11,7 13,6 95,4 95,3 4,6 4,7
Şoldăneşti 35,7 34,0 35,4 38,4 23,2 22,1 5,7 5,5 96,2 93,1 3,8 6,9
Teleneşti 21,2 21,6 45,3 40,1 25,6 24,4 7,9 13,9 89,7 90,3 10,3 9,7
Ungheni 28,0 28,6 36,0 35,5 26,2 26,3 9,8 9,6 92,4 92,5 7,6 7,5
RDD “Sud” 33,5 32,9 35,8 36,5 19,1 20,3 11,6 10,3 95,4 95,4 4,6 4,6
Basarabeasca 24,5 24,8 37,3 36,9 28,6 29,3 9,6 9,0 88,4 90,1 11,6 9,9
Cahul 35,4 34,2 31,4 32,0 19,4 21,1 13,8 12,7 93,9 93,9 6,1 6,1
Cantemir 41,5 42,9 29,5 29,4 19,1 17,0 9,9 10,7 96,6 97,0 3,4 3,0
Căuşeni 34,9 30,4 34,3 36,1 13,8 19,5 17,0 14,0 98,7 97,6 1,3 2,4
Cimişlia 26,3 29,1 46,0 45,9 16,2 17,5 11,5 7,5 96,0 95,5 4,0 4,5
Leova 34,3 32,8 38,6 39,7 20,6 21,2 6,5 6,3 93,6 93,9 6,4 6,1
Ştefan-Vodă 32,4 32,9 36,7 37,1 20,6 20,3 10,3 9,7 97,8 98,1 2,2 1,9
Taraclia 29,2 31,0 44,8 46,5 19,8 18,5 6,2 4,0 95,8 96,2 4,2 3,8
RDD “UTA Găgăuzia” 28,9 32,8 38,2 35,4 23,1 21,6 9,8 10,2 93,1 92,7 6,9 7,3
Comrat 29,1 29,5 37,0 35,4 22,5 20,9 11,4 14,2 94,3 94,1 5,7 5,9
Ceadîr-Lunga 27,7 35,2 43,2 38,5 23,2 21,6 5,9 4,7 93,5 92,6 6,5 7,4
Vulcăneşti 31,4 35,7 29,6 27,7 24,7 23,7 14,3 12,9 88,8 89,5 11,2 10,5
Total pe municipii 36,4 36,9 29,5 30,1 24,5 24,5 9,6 8,5 91,6 91,6 8,4 8,4
Total pe raioane 29,3 29,8 37,4 37,0 22,5 22,4 10,8 10,8 94,3 94,2 5,7 5,8
Instituţii republicane 67,2 66,7 0,6 0,6 17,7 18,0 14,5 14,7 96,1 95,0 3,9 5,0
Total pe MSMPS 42,6 42,9 24,2 24,0 21,6 21,6 11,6 11,5 94,1 93,8 5,9 6,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


9
NUMĂR MEDICI ŞI PERSONAL MEDICAL MEDIU (PERSOANE FIZICE) ÎN INSTITUŢIILE
MEDICO – SANITARE

Număr personal medical mediu angajaţi


Număr medici angajaţi în cursul anului
în cursul anului din promoţia anului
din promoţia anului gestionar
gestionar
inclusiv inclusiv
total total
în localitatea rurală în localitatea rurală
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 31 39 1 1 42 39 - -
RDD “Nord” 7 10 2 - 70 59 1 5
mun. Bălţi 2 5 - - 45 25 - 1
Briceni 1 2 1 - 1 1 - 1
Donduşeni 1 - - - 2 1 - -
Drochia - - - - - - - -
Edineţ - - - - 2 3 - -
Făleşti - 2 - - 4 3 - 1
Floreşti - - - - 5 6 - -
Glodeni 1 1 - - 2 6 - -
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani - - - - 4 8 - 1
Sîngerei 1 - - - 4 3 1 1
Soroca 1 - 1 - 1 3 - -
RDD “Centru” 23 22 6 10 46 43 4 8
Anenii Noi 1 2 1 2 - 1 - 1
Călăraşi - 1 - - 4 1 - 1
Criuleni 2 4 - 2 1 5 - -
Dubăsari - 1 - 1 - - - -
Hînceşti 2 1 - - 4 4 1 -
Ialoveni 5 6 1 2 3 3 - -
Nisporeni 2 1 - - 2 4 1 2
Orhei 1 2 - - 17 11 1 1
Rezina 4 - - - 10 7 - 1
Străşeni 4 2 3 2 1 - - -
Şoldăneşti - - - - - 1 - 1
Teleneşti 1 2 - 1 2 2 1 1
Ungheni 1 - 1 - 2 4 - -
RDD “Sud” 7 8 - 3 23 15 - -
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul 1 2 - - 18 11 - -
Cantemir 2 1 - - 3 1 - -
Căuşeni - 2 - 1 - 1 - -
Cimişlia 1 1 - - 1 1 - -
Leova 3 1 - 1 1 1 - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - -
Taraclia - 1 - 1 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 2 1 1 - 4 6 - -
Comrat 1 - 1 - 2 2 - -
Ceadîr-Lunga 1 1 - - 2 4 - -
Vulcăneşti - - - - - - - -
Total pe municipii 33 44 1 1 87 64 - 1
Total pe raioane 37 36 9 13 98 98 5 12
Instituţii republicane 73 13 - - 69 47 - -
Total pe MSMPS 143 93 10 14 254 209 5 13
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
10
NUMĂR PERSOANE FIZICE ÎN INSTITUŢIILE MEDICO – SANITARE

Total persoane fizice, inclusiv:


care activează alt personal personal medical inferior
inclusiv inclusiv inclusiv
total în localitatea total în localitatea total în localitatea
rurală rurală rurală
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 8028 7871 261 267 1097 1077 48 52 1336 1304 42 48
RDD “Nord” 11060 10827 2741 2667 1784 1742 419 413 2239 2245 550 552
mun. Bălţi 2555 2463 13 15 419 392 - - 506 491 3 3
Briceni 711 697 242 229 103 101 32 31 129 129 36 35
Donduşeni 483 474 167 164 84 84 25 25 90 91 33 32
Drochia 832 812 260 243 137 134 43 42 171 172 47 45
Edineţ 1008 1002 256 249 137 139 29 28 223 225 56 57
Făleşti 789 796 285 280 133 134 57 53 163 172 62 61
Floreşti 934 912 316 310 161 161 47 52 209 215 73 76
Glodeni 596 583 218 210 110 108 49 48 123 118 37 34
Ocniţa 529 528 131 142 82 84 9 13 96 105 25 33
Rîşcani 718 714 240 238 116 123 35 37 155 155 49 48
Sîngerei 818 785 336 323 134 121 52 46 159 159 67 66
Soroca 1087 1061 277 264 168 161 41 38 215 213 62 62
RDD “Centru” 9180 9070 3411 3324 1647 1632 638 624 1824 1867 703 719
Anenii Noi 701 691 286 280 132 125 53 49 138 133 50 48
Călăraşi 654 643 202 211 113 110 29 27 135 136 31 49
Criuleni 638 643 210 210 109 105 26 26 121 123 37 39
Dubăsari 200 199 200 199 37 39 37 39 28 32 28 32
Hînceşti 1031 996 473 445 198 197 112 115 253 233 118 111
Ialoveni 752 724 353 324 143 140 76 70 133 131 64 63
Nisporeni 653 651 175 187 129 129 37 38 146 144 41 41
Orhei 1236 1224 394 377 222 227 94 88 248 239 85 82
Rezina 474 462 130 129 70 68 17 19 106 104 39 39
Străşeni 700 698 268 256 135 136 55 51 128 128 43 50
Şoldăneşti 414 424 138 154 82 79 26 28 87 86 28 32
Teleneşti 584 605 232 221 89 100 20 22 129 129 50 47
Ungheni 1143 1110 350 331 188 177 56 53 172 249 89 86
RDD “Sud” 5069 5027 1513 1523 980 984 291 300 1086 1088 310 327
Basarabeasca 279 260 53 54 50 48 6 6 58 54 8 9
Cahul 1249 1239 315 314 209 200 51 51 243 246 53 61
Cantemir 608 594 215 220 115 111 32 33 152 156 55 61
Căuşeni 919 933 294 300 209 220 87 89 194 198 51 52
Cimişlia 511 501 157 154 102 102 21 24 110 105 42 40
Leova 452 459 136 139 86 90 28 30 111 113 40 41
Ştefan-Vodă 615 606 239 235 121 122 48 49 128 122 37 37
Taraclia 436 435 104 107 88 91 18 18 90 94 24 26
RDD “UTA Găgăuzia” 1969 1938 460 462 339 332 76 83 387 386 75 80
Comrat 836 843 194 200 137 140 28 35 151 159 33 36
Ceadîr-Lunga 809 766 225 222 147 132 41 41 166 156 34 36
Vulcăneşti 324 329 41 40 55 60 7 7 70 71 8 8
Total pe municipii 10583 10334 274 282 1516 1469 48 52 1842 1795 45 51
Total pe raioane 24723 24399 8112 7961 4331 4298 1424 1420 5030 5095 1635 1675
Instituţii republicane 18000 17616 658 515 4683 4597 259 197 3618 3473 302 226
Total pe MSMPS 53306 52349 9044 8758 10530 10364 1731 1669 10490 10363 1982 1952

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


11
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI (la 10 mii locuitori)

inclusiv medici de profil curativ-


TOTAL medici Coeficientul profilactic (fără stomatologi şi
cumulării dentişti)
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2080 2144 25,0 25,7 1,2 1,2 1835 1830 22,0 22,0
RDD “Nord” 1747 1755 17,9 18,0 1,3 1,3 1542 1522 15,8 15,6
mun. Bălţi 446 445 29,4 29,3 1,2 1,2 398 394 26,2 26,0
Briceni 128 131 17,9 18,3 1,2 1,2 103 103 14,4 14,4
Donduşeni 75 72 18,0 17,3 1,3 1,3 67 64 16,1 15,3
Drochia 123 121 14,4 14,1 1,3 1,3 112 109 13,1 12,7
Edineţ 175 179 22,1 22,6 1,2 1,2 149 146 18,8 18,4
Făleşti 101 102 11,2 11,3 1,3 1,3 91 88 10,1 9,7
Floreşti 128 129 14,9 15,1 1,3 1,3 115 117 13,4 13,7
Glodeni 92 92 15,7 15,7 1,3 1,2 80 79 13,6 13,5
Ocniţa 84 84 15,9 15,9 1,3 1,3 76 76 14,4 14,4
Rîşcani 101 102 15,2 15,3 1,4 1,4 92 92 13,8 13,8
Sîngerei 124 121 13,6 13,2 1,3 1,3 110 104 12,0 11,4
Soroca 170 177 17,1 17,8 1,2 1,2 149 150 15,0 15,1
RDD “Centru” 1575 1638 15,0 15,6 1,3 1,3 1351 1338 12,9 12,8
Anenii Noi 137 142 16,5 17,1 1,2 1,3 117 119 14,1 14,3
Călăraşi 113 115 14,8 15,0 1,3 1,3 101 99 13,2 12,9
Criuleni 131 140 17,9 19,1 1,2 1,2 119 124 16,2 16,9
Dubăsari 37 36 10,6 10,3 1,2 1,2 29 28 8,3 8,0
Hînceşti 174 169 14,7 14,2 1,3 1,4 147 128 12,4 10,8
Ialoveni 168 168 16,5 16,5 1,1 1,1 138 136 13,6 13,4
Nisporeni 82 96 12,7 14,8 1,4 1,4 71 75 11,0 11,6
Orhei 215 217 17,3 17,5 1,2 1,3 172 163 13,9 13,1
Rezina 68 72 13,6 14,4 1,2 1,2 63 63 12,6 12,6
Străşeni 140 148 15,2 16,1 1,2 1,1 125 130 13,6 14,1
Şoldăneşti 61 65 14,9 15,9 1,4 1,4 55 58 13,4 14,2
Teleneşti 93 104 13,1 14,7 1,3 1,2 77 80 10,8 11,3
Ungheni 156 166 13,4 14,2 1,4 1,3 137 135 11,7 11,6
RDD “Sud” 703 713 13,4 13,6 1,4 1,4 613 606 11,7 11,5
Basarabeasca 42 41 15,0 14,6 1,4 1,4 36 35 12,9 12,5
Cahul 205 206 16,5 16,6 1,3 1,3 178 179 14,3 14,4
Cantemir 64 68 10,4 11,1 1,6 1,6 57 54 9,3 8,8
Căuşeni 121 124 13,5 13,9 1,3 1,3 97 100 10,9 11,2
Cimişlia 78 76 13,3 13,0 1,2 1,3 70 64 11,9 10,9
Leova 57 60 11,0 11,5 1,6 1,5 51 52 9,8 10,0
Ştefan-Vodă 87 88 12,5 12,7 1,4 1,4 78 77 11,2 11,1
Taraclia 49 50 11,3 11,6 1,6 1,5 46 45 10,7 10,4
RDD “UTA Găgăuzia” 284 295 17,6 18,2 1,2 1,3 251 252 15,5 15,6
Comrat 129 138 18,1 19,4 1,2 1,2 111 113 15,6 15,9
Ceadîr-Lunga 114 114 17,3 17,3 1,2 1,3 105 102 15,9 15,5
Vulcăneşti 41 43 16,7 17,5 1,4 1,4 35 37 14,3 15,1
Total pe municipii 2526 2589 25,7 26,3 1,2 1,2 2233 2224 22,7 22,6
Total pe raioane 3863 3956 15,1 15,5 1,3 1,3 3359 3324 13,1 13,0
Instituţiile republicane 3655 3800 - - 0,9 1,0 2187 2131 - -
Total pe MSMPS 10044 10345 28,4 29,2 1,1 1,1 7779 7679 22,0 21,7
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
12
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

Conducătorii instituţiilor medicale Medici de familie Coeficientul


abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 64 62 0,8 0,7 486 495 5,8 5,9 1,0 1,0
RDD “Nord” 139 137 1,4 1,4 424 418 4,4 4,3 1,2 1,2
mun. Bălţi 14 14 0,9 0,9 78 79 5,1 5,2 1,1 1,1
Briceni 7 7 1,0 1,0 38 38 5,3 5,3 1,1 1,1
Donduşeni 6 6 1,4 1,4 22 22 5,3 5,3 1,1 1,1
Drochia 16 14 1,9 1,6 31 30 3,6 3,5 1,4 1,5
Edineţ 6 6 0,8 0,8 44 42 5,6 5,3 1,1 1,2
Făleşti 11 11 1,2 1,2 30 27 3,3 3,0 1,3 1,3
Floreşti 14 14 1,6 1,6 35 35 4,1 4,1 1,2 1,2
Glodeni 11 12 1,9 2,0 23 23 3,9 3,9 1,2 1,2
Ocniţa 6 5 1,1 0,9 28 28 5,3 5,3 1,2 1,1
Rîşcani 12 12 1,8 1,8 27 26 4,1 3,9 1,2 1,2
Sîngerei 16 16 1,8 1,8 31 29 3,4 3,2 1,3 1,3
Soroca 20 20 2,0 2,0 37 39 3,7 3,9 1,2 1,2
RDD “Centru” 145 141 1,4 1,3 406 407 3,9 3,9 1,2 1,2
Anenii Noi 13 13 1,6 1,6 38 40 4,6 4,8 1,3 1,3
Călăraşi 11 11 1,4 1,4 37 37 4,8 4,8 1,1 1,1
Criuleni 8 7 1,1 1,0 38 39 5,2 5,3 1,1 1,1
Dubăsari 2 3 0,6 0,9 17 17 4,9 4,9 1,1 1,0
Hînceşti 13 12 1,1 1,0 30 30 2,5 2,5 1,3 1,3
Ialoveni 14 14 1,4 1,4 53 48 5,2 4,7 1,0 1,1
Nisporeni 9 8 1,4 1,2 19 22 2,9 3,4 1,4 1,2
Orhei 20 18 1,6 1,5 39 39 3,1 3,1 1,3 1,3
Rezina 8 7 1,6 1,4 14 15 2,8 3,0 1,3 1,3
Străşeni 12 11 1,3 1,2 44 41 4,8 4,5 1,1 1,1
Şoldăneşti 9 10 2,2 2,4 13 14 3,2 3,4 1,3 1,5
Teleneşti 9 10 1,3 1,4 29 29 4,1 4,1 1,3 1,2
Ungheni 17 17 1,5 1,5 35 36 3,0 3,1 1,4 1,3
RDD “Sud” 76 74 1,4 1,4 173 177 3,3 3,4 1,3 1,3
Basarabeasca 6 6 2,1 2,1 12 12 4,3 4,3 1,2 1,1
Cahul 18 19 1,5 1,5 40 39 3,2 3,1 1,4 1,5
Cantemir 7 7 1,1 1,1 13 14 2,1 2,3 1,3 1,1
Căuşeni 13 14 1,5 1,6 28 30 3,1 3,4 1,3 1,3
Cimişlia 5 3 0,9 0,5 26 26 4,4 4,4 1,0 1,0
Leova 9 8 1,7 1,5 16 17 3,1 3,3 1,7 1,5
Ştefan-Vodă 10 9 1,4 1,3 25 24 3,6 3,5 1,2 1,2
Taraclia 8 8 1,9 1,9 13 15 3,0 3,5 1,3 1,3
RDD “UTA Găgăuzia” 25 25 1,5 1,5 67 62 4,1 3,8 1,3 1,3
Comrat 12 12 1,7 1,7 29 27 4,1 3,8 1,3 1,3
Ceadîr-Lunga 8 8 1,2 1,2 31 28 4,7 4,2 1,2 1,3
Vulcăneşti 5 5 2,0 2,0 7 7 2,9 2,9 1,6 1,5
Total pe municipii 78 76 0,8 0,8 564 574 5,7 5,8 1,0 1,0
Total pe raioane 371 363 1,5 1,4 992 985 3,9 3,9 1,2 1,2
Instituţiile republicane 132 95 - - 32 32 - - 0,5 0,4
Total pe MSMPS 581 534 1,6 1,5 1588 1591 4,5 4,5 1,1 1,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
13
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI (la 10 mii locuitori)

TOTAL medici specialişti Profil terapeutic


abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 1086 1098 13,0 13,2 410 403 4,9 4,8
RDD “Nord” 876 886 9,0 9,1 335 338 3,4 3,5
mun. Bălţi 269 279 17,7 18,4 96 102 6,3 6,7
Briceni 55 57 7,7 8,0 25 25 3,5 3,5
Donduşeni 35 34 8,4 8,1 15 13 3,6 3,1
Drochia 57 56 6,6 6,5 21 20 2,5 2,3
Edineţ 87 89 11,0 11,2 32 31 4,0 3,9
Făleşti 48 49 5,3 5,4 15 16 1,7 1,8
Floreşti 59 59 6,9 6,9 23 25 2,7 2,9
Glodeni 44 43 7,5 7,3 17 17 2,9 2,9
Ocniţa 38 38 7,2 7,2 18 17 3,4 3,2
Rîşcani 47 49 7,1 7,4 18 18 2,7 2,7
Sîngerei 57 54 6,2 5,9 20 19 2,2 2,1
Soroca 80 79 8,0 7,9 35 35 3,5 3,5
RDD “Centru” 708 719 6,7 5,6 265 258 2,5 2,5
Anenii Noi 59 60 7,1 7,2 23 23 2,8 2,8
Călăraşi 45 44 5,9 5,7 16 14 2,1 1,8
Criuleni 64 70 8,7 9,5 25 26 3,4 3,5
Dubăsari 9 8 2,6 2,3 10 8 2,9 2,3
Hînceşti 85 75 7,2 6,3 30 26 2,5 2,2
Ialoveni 63 70 6,2 6,9 32 33 3,1 3,2
Nisporeni 38 40 5,9 6,2 11 11 1,7 1,7
Orhei 105 104 8,4 8,4 33 32 2,7 2,6
Rezina 37 36 7,4 7,2 11 9 2,2 1,8
Străşeni 65 69 7,1 7,5 26 27 2,8 2,9
Şoldăneşti 31 30 7,6 7,3 10 13 2,4 3,2
Teleneşti 34 37 4,8 5,2 15 14 2,1 2,0
Ungheni 73 76 6,2 6,5 23 22 2,0 1,9
RDD “Sud” 329 328 6,2 6,2 115 111 2,2 2,1
Basarabeasca 15 16 5,3 5,7 5 5 1,8 1,8
Cahul 108 111 8,7 8,9 41 40 3,3 3,2
Cantemir 34 29 5,4 4,7 11 10 1,8 1,6
Căuşeni 52 56 5,8 6,3 20 20 2,2 2,2
Cimişlia 37 32 6,3 5,5 8 7 1,4 1,2
Leova 22 25 4,2 4,8 10 9 1,9 1,7
Ştefan-Vodă 42 42 6,0 6,1 12 12 1,7 1,7
Taraclia 19 17 4,4 3,9 8 8 1,9 1,9
RDD “UTA Găgăuzia” 147 153 9,1 9,5 48 49 3,0 3,0
Comrat 65 71 9,1 10,0 24 26 3,4 3,6
Ceadîr-Lunga 61 60 9,2 9,1 18 17 2,7 2,6
Vulcăneşti 21 22 8,6 9,0 6 6 2,4 2,4
Total pe municipii 1355 1377 13,8 14,0 506 505 5,1 5,1
Total pe raioane 1791 1807 7,0 7,1 667 654 2,6 2,6
Instituţiile republicane 1764 2429 - - 698 683 - -
Total pe MSMPS 4910 5613 13,8 15,8 1871 1842 5,3 5,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
14
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
internişti coeficientul cardiologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 78 70 0,9 0,8 1,0 1,2 33 33 0,4 0,4 1,2 1,1
RDD “Nord” 82 71 0,8 0,7 1,2 1,2 22 23 0,2 0,2 1,2 1,1
mun. Bălţi 26 16 1,7 1,1 1,0 1,0 4 4 0,3 0,3 1,8 1,4
Briceni 8 8 1,1 1,1 1,2 1,0 - - - - - -
Donduşeni 3 2 0,7 0,5 1,0 1,5 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Drochia 3 3 0,4 0,4 1,6 1,3 - - - - - -
Edineţ 7 7 0,9 0,9 1,3 1,3 4 4 0,5 0,5 1,0 1,0
Făleşti 5 5 0,6 0,6 1,4 0,9 2 3 0,2 0,3 1,1 0,9
Floreşti 6 6 0,7 0,7 1,6 1,6 2 2 0,2 0,2 1,4 1,4
Glodeni 7 7 1,2 1,2 1,3 1,4 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Ocniţa 3 3 0,6 0,6 1,1 1,1 2 2 0,4 0,4 1,0 1,0
Rîşcani 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 1,1 1,1
Sîngerei 1 1 0,1 0,1 5,0 5,0 3 3 0,3 0,3 1,1 1,0
Soroca 11 11 1,1 1,1 1,1 1,3 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
RDD “Centru” 74 69 0,7 0,7 1,4 1,5 9 13 0,1 0,1 1,3 1,1
Anenii Noi 9 9 1,1 1,1 1,2 1,2 - - - - - -
Călăraşi 4 3 0,5 0,4 2,4 2,9 1 1 0,1 0,1 0,8 0,8
Criuleni 6 7 0,8 1,0 1,3 1,1 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 12 8 1,0 0,7 1,3 1,8 3 3 0,3 0,3 1,4 1,2
Ialoveni 9 9 0,9 0,9 1,0 1,1 1 1 0,1 0,1 0,5 1,0
Nisporeni 3 3 0,5 0,5 2,8 3,0 - - - - - -
Orhei 6 6 0,5 0,5 1,5 1,5 1 3 0,1 0,2 1,8 1,3
Rezina 4 3 0,8 0,6 0,5 1,2 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5
Străşeni 8 8 0,9 0,9 1,6 1,3 - 1 - 0,1 - 0,3
Şoldăneşti 5 5 1,2 1,2 1,1 1,1 - 1 - 0,2 - 1,5
Teleneşti 2 2 0,3 0,3 1,5 1,3 1 1 0,1 0,1 0,3 1,0
Ungheni 6 6 0,5 0,5 2,0 2,1 - - - - - -
RDD “Sud” 26 28 0,5 0,5 2,2 2,1 5 5 0,1 0,1 1,1 1,1
Basarabeasca - - - - - - - - - - -
Cahul 7 7 0,6 0,6 2,3 2,6 3 3 0,2 0,2 1,0 1,0
Cantemir 3 3 0,5 0,5 2,5 2,4 - - - - - -
Căuşeni 9 10 1,0 1,1 1,2 1,1 - - - - - -
Cimişlia 1 1 0,2 0,2 2,5 2,3 - - - - - -
Leova 2 2 0,4 0,4 1,6 1,3 - - - - - -
Ştefan-Vodă 2 3 0,3 0,4 3,3 2,5 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Taraclia 2 2 0,5 0,5 1,6 1,6 - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 19 20 1,2 1,2 1,1 1,5 2 2 0,1 0,1 1,0 0,8
Comrat 11 12 1,5 1,7 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1 1,0 0,5
Ceadîr-Lunga 7 7 1,1 1,1 0,9 2,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Vulcăneşti 1 1 0,4 0,4 2,3 1,8 - - - - - -
Total pe municipii 104 86 1,1 0,9 1,0 1,1 37 37 0,4 0,4 1,2 1,2
Total pe raioane 175 172 0,7 0,7 1,5 1,5 34 39 0,1 0,2 1,2 1,1
Instituţiile republicane 137 148 - - 0,6 0,5 85 71 - - 1,1 0,9
Total pe MSMPS 416 406 1,2 1,1 1,1 1,1 156 147 0,4 0,4 1,1 1,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
15
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
gastroenterologi infecţionişti coeficientul
coeficientul
cumulării
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 17 18 0,2 0,2 0,9 1,0 33 33 0,4 0,4 1,0 1,0
RDD “Nord” 7 7 0,1 0,1 1,3 1,3 24 23 0,2 0,2 1,1 1,2
mun. Bălţi 4 4 0,3 0,3 1,2 1,1 5 6 0,3 0,4 1,8 1,3
Briceni - - - - - - 2 2 0,3 0,3 0,9 0,9
Donduşeni - - - - - - 1 - 0,2 - 1,0 -
Drochia - - - - - - 2 2 0,2 0,2 1,1 1,4
Edineţ 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Făleşti - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,0 1,5
Floreşti - - - - - - 2 2 0,2 0,2 1,0 1,3
Glodeni - - - - - - 2 2 0,3 0,3 1,4 1,4
Ocniţa - - - - - - 1 - 0,2 - 1,0 -
Rîşcani - - - - - - 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Sîngerei - - - - - - 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Soroca 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 1,0 0,8
RDD “Centru” 7 8 0,1 0,1 1,3 1,1 23 24 0,2 0,2 1,0 1,0
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 2 0,1 0,2 2,0 1,0
Călăraşi - 1 - 0,1 - 1,0 3 3 0,4 0,4 1,0 1,0
Criuleni - - - - - - 3 3 0,4 0,4 0,7 0,7
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,8 1,8
Ialoveni 2 2 0,2 0,2 0,9 0,9 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Nisporeni - - - - - - 2 2 0,3 0,3 1,5 1,5
Orhei 2 2 0,2 0,2 1,3 1,1 3 3 0,2 0,2 1,0 1,3
Rezina - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,5 0,5
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1,3 1,5 3 3 0,3 0,3 0,7 0,7
Şoldăneşti - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Teleneşti - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ungheni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 3 3 0,3 0,3 0,7 0,7
RDD “Sud” 1 1 0,02 0,02 0,5 0,5 11 9 0,2 0,2 1,2 1,5
Basarabeasca - - - - - - - 1 - 0,4 - 1,5
Cahul 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 2 0,2 0,2 0,8 1,3
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Cimişlia - - - - - - 3 1 0,5 0,2 0,6 1,5
Leova - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Ştefan-Vodă - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Taraclia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 2,3 2,3
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - 3 4 0,2 0,2 1,8 1,2
Comrat - - - - - - 1 2 0,1 0,3 3,0 1,5
Ceadîr-Lunga - - - - - - 2 2 0,3 0,3 1,0 0,6
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 21 22 0,2 0,2 1,0 1,0 38 39 0,4 0,4 1,1 1,0
Total pe raioane 11 12 0,04 0,04 1,3 1,2 56 54 0,2 0,2 1,1 1,2
Instituţiile republicane 48 49 - - 0,6 0,5 68 55 - - 0,6 0,7
Total pe MSMPS 80 83 0,2 0,2 0,8 0,8 162 148 0,5 0,4 0,9 0,9
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
16
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
endocrinologi coeficientul fizioterapeuţi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 22 21 0,3 0,3 0,9 1,0 21 22 0,3 0,3 1,1 1,1
RDD “Nord” 14 14 0,1 0,1 1,3 1,2 17 17 0,2 0,2 1,0 0,9
mun. Bălţi 5 5 0,3 0,3 1,6 1,4 5 5 0,3 0,3 1,2 1,0
Briceni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 - - - - - -
Drochia - - - - - - 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8
Edineţ 2 2 0,3 0,3 1,3 1,1 2 2 0,3 0,3 0,8 0,8
Făleşti - - - - - - - - - - - -
Floreşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Glodeni - - - - - - 1 - 0,2 - 1,0 -
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Rîşcani 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Sîngerei 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Soroca 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 3 4 0,3 0,4 0,7 0,5
RDD “Centru” 12 11 0,1 0,1 1,0 1,1 7 7 0,1 0,1 1,0 1,0
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 - 0,1 - 1,0 -
Călăraşi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Criuleni 1 2 0,1 0,3 1,5 1,3 - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - - - - - - -
Ialoveni 1 - 0,1 - 0,3 - 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5 - - - - - -
Orhei 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8
Rezina 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5 1 1 0,2 0,2 1,0 0,3
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Şoldăneşti 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 - 1 - 0,2 - 1,0
Teleneşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Ungheni 2 1 0,2 0,1 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
RDD “Sud” 5 4 0,1 0,1 1,0 1,1 4 4 0,1 0,1 1,1 1,3
Basarabeasca 1 - 0,4 - 0,8 - - - - - - -
Cahul 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Cimişlia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,0 2,3
Leova 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8 - - - - - -
Ştefan-Vodă 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Taraclia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 0,8 0,5
RDD “UTA Găgăuzia” 2 2 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,1 0,1 1,3 1,0
Comrat 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5
Ceadîr-Lunga 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 2,0 1,3
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 27 26 0,3 0,3 1,1 1,1 26 27 0,3 0,3 1,1 1,0
Total pe raioane 28 26 0,1 0,1 1,0 1,1 25 25 0,1 0,1 1,0 1,0
Instituţiile republicane 26 25 - - 0,7 0,8 36 36 - - 1,0 1,0
Total pe MSMPS 81 77 0,2 0,2 0,9 1,0 87 88 0,2 0,2 1,0 1,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
17
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
medici diagnostic
medici de urgenţă coeficientul coeficientul
funcţional
cumulării cumulării
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 88 89 1,1 1,1 1,4 1,3 20 18 0,2 0,2 1,4 1,4
RDD “Nord” 120 132 1,2 1,4 1,4 1,5 6 7 0,1 0,1 2,0 1,7
mun. Bălţi 27 43 1,8 2,8 1,5 1,6 2 2 0,1 0,1 1,6 1,3
Briceni 12 12 1,7 1,7 1,3 1,4 1 1 0,1 0,1 1,3 1,5
Donduşeni 6 6 1,4 1,4 1,4 1,4 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Drochia 10 9 1,2 1,1 1,6 1,8 1 1 0,1 0,1 1,5 1,8
Edineţ 9 8 1,1 1,0 1,4 1,6 - - - - - -
Făleşti 6 6 0,7 0,7 1,2 2,0 - - - - - -
Floreşti 8 8 0,9 0,9 1,4 1,4 - 1 - 0,1 - 0,5
Glodeni 5 5 0,9 0,9 1,7 1,5 - - - - - -
Ocniţa 8 8 1,5 1,5 1,3 1,4 - - - - - -
Rîşcani 9 9 1,4 1,4 1,5 1,5 - - - - - -
Sîngerei 8 7 0,9 0,8 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Soroca 12 11 1,2 1,1 1,3 1,2 - - - - - -
RDD “Centru” 89 83 0,8 0,8 1,3 1,4 11 9 0,1 0,1 1,0 1,2
Anenii Noi 9 9 1,1 1,1 1,3 1,4 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Călăraşi 4 4 0,5 0,5 1,5 1,5 1 - 0,1 - 0,5 -
Criuleni 9 7 1,2 1,0 1,3 1,4 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Dubăsari 9 8 2,6 2,3 1,4 1,6 - - - - - -
Hînceşti 8 7 0,7 0,6 1,3 1,3 - - - - - -
Ialoveni 12 12 1,2 1,2 0,9 1,0 1 2 0,1 0,2 1,3 0,9
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Orhei 12 10 1,0 0,8 1,3 1,2 1 1 0,1 0,1 1,3 1,5
Rezina 1 1 0,2 0,2 5,0 5,0 1 - 0,2 - 0,8 -
Străşeni 11 10 1,2 1,1 1,3 1,7 1 - 0,1 - 0,5 -
Şoldăneşti 2 3 0,5 0,7 2,0 1,3 - - - - - -
Teleneşti 5 5 0,7 0,7 1,5 1,7 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5
Ungheni 6 6 0,5 0,5 1,1 1,0 1 1 0,1 0,1 1,3 0,8
RDD “Sud” 48 43 0,9 0,8 1,3 1,4 3 3 0,1 0,1 1,3 1,3
Basarabeasca 2 2 0,7 0,7 1,4 1,5 - - - - - -
Cahul 16 16 1,3 1,3 1,4 1,3 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Cantemir 8 6 1,3 1,0 0,9 1,3 - - - - - -
Căuşeni 5 4 0,6 0,4 1,5 1,4 - - - - - -
Cimişlia 3 3 0,5 0,5 1,5 1,6 - - - - - -
Leova 5 4 1,0 0,8 1,7 1,8 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5
Ştefan-Vodă 6 5 0,9 0,7 1,4 1,5 - - - - - -
Taraclia 3 3 0,7 0,7 1,3 0,7 - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 13 13 0,8 0,8 1,4 1,4 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Comrat 6 6 0,8 0,8 1,3 1,3 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ceadîr-Lunga 3 3 0,5 0,5 1,5 1,4 - - - - - -
Vulcăneşti 4 4 1,6 1,6 1,5 1,5 - - - - - -
Total pe municipii 115 132 1,2 1,3 1,5 1,4 22 20 0,2 0,2 1,4 1,4
Total pe raioane 243 228 0,9 0,9 1,4 1,4 19 18 0,1 0,1 1,3 1,4
Instituţiile republicane 33 40 - - 2,4 1,7 46 46 - - 1,3 1,2
Total pe MSMPS 391 400 1,1 1,1 1,5 1,4 87 84 0,2 0,2 1,3 1,3
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
18
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
otorinolaringologi coeficientul oftalmologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 42 41 0,5 0,5 0,9 1,0 42 44 0,5 0,5 0,9 0,9
RDD “Nord” 21 21 0,2 0,2 1,0 1,1 25 23 0,3 0,2 1,1 1,1
mun. Bălţi 6 6 0,4 0,4 1,0 1,6 3 2 0,2 0,1 1,6 2,0
Briceni 2 2 0,3 0,3 0,5 0,5 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Donduşeni - - - - - - 2 1 0,5 0,2 1,0 1,0
Drochia - - - - - - 2 2 0,2 0,2 1,0 1,3
Edineţ 4 4 0,5 0,5 0,9 0,9 3 3 0,4 0,4 1,0 1,0
Făleşti 1 1 0,1 0,1 1,3 1,8 2 2 0,2 0,2 1,1 1,0
Floreşti 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8
Glodeni 2 2 0,3 0,3 0,8 0,9 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Rîşcani 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Sîngerei 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,9 0,9
Soroca 1 1 0,1 0,1 1,5 1,0 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
RDD “Centru” 21 19 0,2 0,2 1,0 1,1 18 18 0,2 0,2 1,3 1,1
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
Călăraşi 2 1 0,3 0,1 0,8 1,0 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Criuleni 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 4 3 0,3 0,3 0,8 0,9 2 1 0,2 0,1 1,6 1,0
Ialoveni 3 2 0,3 0,2 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 0,5 1,0
Orhei 2 2 0,2 0,2 1,4 1,4 2 3 0,2 0,2 2,5 1,3
Rezina 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Străşeni 1 2 0,1 0,2 0,3 0,5 2 2 0,2 0,2 1,1 1,0
Şoldăneşti 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Telenești 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Ungheni 2 2 0,2 0,2 2,0 2,0 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
RDD “Sud” 14 14 0,3 0,3 0,9 0,9 9 10 0,2 0,2 1,1 0,9
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0
Cahul 6 6 0,5 0,5 0,9 0,8 1 2 0,1 0,2 1,5 0,8
Cantemir 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3 1 1 0,2 0,2 1,3 0,5
Căuşeni 2 2 0,2 0,2 0,6 0,6 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Cimişlia 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8 1 1 0,2 0,2 1,0 0,8
Leova 1 1 0,2 0,2 2,0 2,0 - - - - - -
Ştefan-Vodă 2 2 0,3 0,3 0,8 0,8 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Taraclia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
RDD “UTA Găgăuzia” 5 5 0,3 0,3 0,9 0,8 3 3 0,2 0,2 1,3 0,8
Comrat 3 2 0,4 0,3 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 1,3 0,3
Ceadîr-Lunga 1 2 0,2 0,3 1,8 1,0 1 1 0,2 0,2 1,5 1,0
Vulcăneşti 1 1 0,4 0,4 0,8 0,8 1 1 0,4 0,4 1,3 1,3
Total pe municipii 48 47 0,5 0,5 0,9 1,0 45 46 0,5 0,5 0,9 0,9
Total pe raioane 55 53 0,2 0,2 1,0 1,0 52 52 0,2 0,2 1,1 1,0
Instituţiile republicane 38 40 - - 0,7 0,6 44 43 - - 0,7 0,8
Total pe MSMPS 141 140 0,4 0,4 0,9 0,9 141 141 0,4 0,4 0,9 0,9
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
19
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
neurologi coeficientul imagişti-radiologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 56 55 0,7 0,7 1,1 1,1 42 43 0,5 0,5 1,2 1,2
RDD “Nord” 38 40 0,4 0,4 1,2 1,2 28 27 0,3 0,3 1,2 1,1
mun. Bălţi 9 10 0,6 0,7 0,9 1,1 6 7 0,4 0,5 1,5 1,1
Briceni 2 2 0,3 0,3 1,3 1,0 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1,8 1,8 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Drochia 3 3 0,4 0,4 1,1 1,3 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
Edineţ 4 4 0,5 0,5 1,3 1,4 3 3 0,4 0,4 1,2 1,2
Făleşti 2 2 0,2 0,2 1,3 1,4 2 1 0,2 0,1 1,0 1,5
Floreşti 4 4 0,5 0,5 0,9 0,9 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0
Glodeni 2 2 0,3 0,3 1,4 1,5 - - - - - -
Ocniţa 1 2 0,2 0,4 2,0 1,0 2 2 0,4 0,4 1,3 1,3
Rîşcani 2 2 0,3 0,3 1,6 1,6 2 2 0,3 0,3 1,3 1,3
Sîngerei 4 4 0,4 0,4 1,2 1,2 2 1 0,2 0,1 1,0 1,0
Soroca 4 4 0,4 0,4 1,2 1,0 5 5 0,5 0,5 0,9 0,9
RDD “Centru” 26 27 0,2 0,3 1,2 1,1 22 24 0,2 0,2 1,3 1,3
Anenii Noi 3 3 0,4 0,4 0,9 0,9 1 1 0,1 0,1 1,5 2,0
Călăraşi 3 4 0,4 0,5 1,3 0,9 3 3 0,4 0,4 1,3 1,2
Criuleni 3 3 0,4 0,4 1,4 1,5 3 3 0,4 0,4 1,2 1,2
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 3 3 0,3 0,3 1,0 1,1 3 4 0,3 0,3 1,3 1,4
Ialoveni 2 2 0,2 0,2 1,5 1,0 1 3 0,1 0,3 2,5 0,8
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 0,3 0,3 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Orhei 3 3 0,2 0,2 1,3 1,6 3 2 0,2 0,2 1,4 1,9
Rezina 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Şoldăneşti - 1 - 0,2 - 1,0 2 2 0,5 0,5 1,0 1,0
Teleneşti 2 2 0,3 0,3 0,9 1,3 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ungheni 4 3 0,3 0,3 1,4 1,3 2 2 0,2 0,2 1,3 1,5
RDD “Sud” 12 12 0,2 0,2 1,4 1,3 11 11 0,2 0,2 1,4 1,4
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0 1 1 0,4 0,4 1,5 1,5
Cahul 3 3 0,2 0,2 1,5 1,3 3 3 0,2 0,2 1,3 1,3
Cantemir 1 - 0,2 - 1,3 - 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Căuşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8
Cimişlia 2 2 0,3 0,3 1,0 0,8 1 1 0,2 0,2 1,8 2,3
Leova 1 2 0,2 0,4 2,0 1,3 1 1 0,2 0,2 2,0 2,0
Ştefan-Vodă 2 2 0,3 0,3 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1 1,8 1,8
Taraclia 1 1 0,2 0,2 2,8 2,5 1 1 0,2 0,2 1,8 1,8
RDD “UTA Găgăuzia” 11 11 0,7 0,7 0,7 0,8 4 6 0,2 0,4 1,7 1,4
Comrat 4 4 0,6 0,6 0,8 0,8 - 2 - 0,3 - 2,3
Ceadîr-Lunga 5 5 0,8 0,8 0,6 0,7 4 4 0,6 0,6 0,9 0,9
Vulcăneşti 2 2 0,8 0,8 0,8 0,8 - - - - - -
Total pe municipii 65 65 0,7 0,7 1,1 1,1 48 50 0,5 0,5 1,2 1,2
Total pe raioane 78 80 0,3 0,3 1,2 1,1 59 61 0,2 0,2 1,3 1,3
Instituţiile republicane 129 131 - - 1,0 1,0 73 58 - - 1,0 1,0
Total pe MSMPS 272 276 0,8 0,8 1,1 1,1 180 169 0,5 0,5 1,2 1,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
20
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

Profil chirurgical chirurgi coeficientul


abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 244 240 2,9 2,9 72 70 0,9 0,8 1,2 1,3
RDD “Nord” 219 211 2,2 2,2 74 73 0,8 0,7 1,6 1,5
mun. Bălţi 82 75 5,4 4,9 27 25 1,8 1,6 1,3 1,1
Briceni 9 9 1,3 1,3 5 5 0,7 0,7 1,7 1,8
Donduşeni 7 7 1,7 1,7 2 3 0,5 0,7 2,6 1,7
Drochia 15 15 1,8 1,8 3 3 0,4 0,4 1,8 1,9
Edineţ 19 19 2,4 2,4 7 7 0,9 0,9 1,1 1,1
Făleşti 13 13 1,4 1,4 4 4 0,4 0,4 2,0 2,1
Floreşti 15 14 1,8 1,6 3 3 0,4 0,4 2,3 2,3
Glodeni 10 9 1,7 1,5 3 3 0,5 0,5 2,7 2,3
Ocniţa 8 8 1,5 1,5 5 5 0,9 0,9 1,7 1,7
Rîşcani 10 11 1,5 1,7 4 4 0,6 0,6 1,8 1,8
Sîngerei 14 14 1,5 1,5 5 5 0,5 0,5 2,0 2,0
Soroca 17 17 1,7 1,7 6 6 0,6 0,6 1,2 1,2
RDD “Centru” 166 165 1,6 1,6 55 56 0,5 0,5 1,5 1,5
Anenii Noi 15 15 1,8 1,8 6 6 0,7 0,7 1,3 1,3
Călăraşi 9 11 1,2 1,4 3 5 0,4 0,7 3,0 1,5
Criuleni 13 15 1,8 2,0 3 4 0,4 0,5 2,0 1,8
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 21 18 1,8 1,5 7 6 0,6 0,5 1,5 1,7
Ialoveni 5 6 0,5 0,6 3 3 0,3 0,3 1,2 1,2
Nisporeni 11 13 1,7 2,0 4 4 0,6 0,6 1,7 1,4
Orhei 30 26 2,4 2,1 10 8 0,8 0,6 1,1 1,4
Rezina 13 13 2,6 2,6 4 5 0,8 1,0 1,2 1,2
Străşeni 12 13 1,3 1,4 4 3 0,4 0,3 1,9 2,4
Şoldăneşti 10 6 2,4 1,5 3 3 0,7 0,7 1,8 1,8
Teleneşti 9 11 1,3 1,5 2 3 0,3 0,4 2,3 1,5
Ungheni 18 18 1,5 1,5 6 6 0,5 0,5 1,4 1,4
RDD “Sud” 77 71 1,5 1,3 32 28 0,6 0,5 1,9 2,2
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0
Cahul 27 27 2,2 2,2 11 10 0,9 0,8 1,4 1,6
Cantemir 7 6 1,1 1,0 3 3 0,5 0,5 2,3 2,4
Căuşeni 14 12 1,6 1,3 4 3 0,4 0,3 2,3 3,5
Cimişlia 10 8 1,7 1,4 5 4 0,9 0,7 1,5 1,8
Leova 5 5 1,0 1,0 3 2 0,6 0,4 2,0 3,0
Ştefan-Vodă 10 10 1,4 1,4 4 4 0,6 0,6 2,3 2,3
Taraclia 3 2 0,7 0,5 1 1 0,2 0,2 4,3 4,5
RDD “UTA Găgăuzia” 34 36 2,1 2,2 14 15 0,9 0,9 0,9 1,3
Comrat 15 16 2,1 2,2 5 5 0,7 0,7 1,0 1,1
Ceadîr-Lunga 11 12 1,7 1,8 6 7 0,9 1,1 0,8 1,5
Vulcăneşti 8 8 3,3 3,3 3 3 1,2 1,2 0,9 0,9
Total pe municipii 326 315 3,3 3,2 99 95 1,0 1,0 1,3 1,2
Total pe raioane 414 408 1,6 1,6 148 147 0,6 0,6 1,6 1,7
Instituţiile republicane 935 903 - - 229 273 - - 0,6 0,8
Total pe MSMPS 1675 1626 4,7 4,6 476 515 1,3 1,5 1,1 1,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
21
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
anesteziologi-reanimatologi coeficientul ortopezi-traumatologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 90 90 1,1 1,1 1,6 1,6 41 38 0,5 0,5 1,1 1,2
RDD “Nord” 61 60 0,6 0,6 1,8 1,8 45 40 0,5 0,4 1,3 1,3
mun. Bălţi 26 25 1,7 1,6 1,6 1,7 15 11 1,0 0,7 1,0 1,1
Briceni 1 1 0,1 0,1 6,3 6,3 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Donduşeni 3 2 0,7 0,5 1,7 2,5 1 1 0,2 0,2 2,0 2,0
Drochia 5 5 0,6 0,6 1,1 1,2 5 5 0,6 0,6 1,4 1,5
Edineţ 4 4 0,5 0,5 1,8 1,8 4 4 0,5 0,5 0,9 0,9
Făleşti 4 4 0,4 0,4 1,3 1,3 3 3 0,3 0,3 1,1 1,1
Floreşti 4 4 0,5 0,5 1,7 1,7 5 4 0,6 0,5 1,4 1,8
Glodeni 4 4 0,7 0,7 1,4 1,4 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 4,5 4,5 - - - - - -
Rîşcani 2 3 0,3 0,5 3,5 2,3 2 2 0,3 0,3 1,8 1,8
Sîngerei 3 3 0,3 0,3 2,0 2,0 3 3 0,3 0,3 1,0 1,0
Soroca 4 4 0,4 0,4 1,9 1,6 5 5 0,5 0,5 1,4 1,4
RDD “Centru” 49 47 0,5 0,4 1,5 1,6 35 36 0,3 0,3 1,1 1,2
Anenii Noi 4 4 0,5 0,5 1,8 1,6 2 2 0,2 0,2 0,9 0,9
Călăraşi 4 4 0,5 0,5 1,7 1,4 1 1 0,1 0,1 1,8 1,8
Criuleni 4 5 0,5 0,7 1,3 1,2 3 4 0,4 0,5 1,0 0,8
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 5 5 0,4 0,4 1,8 2,0 7 5 0,6 0,4 1,2 1,5
Ialoveni - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Nisporeni 4 4 0,6 0,6 1,5 1,5 1 3 0,2 0,5 1,8 1,3
Orhei 8 7 0,6 0,6 1,4 2,1 9 8 0,7 0,6 0,9 1,0
Rezina 4 4 0,8 0,8 1,4 1,4 2 2 0,4 0,4 1,0 1,0
Străşeni 3 4 0,3 0,4 1,6 1,2 1 2 0,1 0,2 1,5 1,0
Şoldăneşti 5 2 1,2 0,5 1,1 2,6 1 - 0,2 - 1,0 -
Teleneşti 4 4 0,6 0,6 1,3 1,3 3 4 0,4 0,6 1,7 1,5
Ungheni 4 4 0,3 0,3 1,7 1,6 4 4 0,3 0,3 1,1 1,1
RDD “Sud” 19 18 0,4 0,3 2,3 2,3 13 13 0,2 0,2 2,0 1,8
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 6 6 0,5 0,5 1,7 1,7 5 6 0,4 0,5 2,0 1,6
Cantemir 3 3 0,5 0,5 2,3 2,3 1 - 0,2 - 1,5 -
Căuşeni 3 3 0,3 0,3 2,0 2,0 3 2 0,3 0,2 2,8 2,8
Cimişlia 2 2 0,3 0,3 2,3 2,0 2 2 0,3 0,3 1,1 1,1
Leova 2 2 0,4 0,4 3,1 2,6 - 1 - 0,2 - 1,8
Ştefan-Vodă 2 2 0,3 0,3 3,6 2,8 2 2 0,3 0,3 1,3 1,3
Taraclia 1 - 0,2 - 2,8 - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 13 13 0,8 0,8 1,3 1,7 4 4 0,2 0,2 1,3 1,2
Comrat 7 7 1,0 1,0 1,5 1,5 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Ceadîr-Lunga 2 2 0,3 0,3 1,5 3,3 1 1 0,2 0,2 1,8 1,5
Vulcăneşti 4 4 1,6 1,6 1,1 1,1 1 1 0,4 0,4 1,3 1,3
Total pe municipii 116 115 1,2 1,2 1,6 1,6 56 49 0,6 0,5 1,1 1,2
Total pe raioane 116 113 0,5 0,4 1,8 1,8 82 82 0,3 0,3 1,3 1,4
Instituţiile republicane 297 308 - - 1,3 1,4 112 107 - - 0,9 1,2
Total pe MSMPS 529 536 1,5 1,5 1,5 1,5 250 238 0,7 0,7 1,1 1,3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


22
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
urologi coeficientul endoscopişti coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 20 20 0,2 0,2 1,1 1,1 11 11 0,1 0,1 1,4 1,2
RDD “Nord” 14 13 0,1 0,1 1,1 1,1 10 10 0,1 0,1 1,5 1,5
mun. Bălţi 4 4 0,3 0,3 1,0 1,3 4 4 0,3 0,3 1,1 1,4
Briceni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - - - - - -
Drochia 1 - 0,1 - 0,3 - 1 2 0,1 0,2 1,5 0,8
Edineţ 2 2 0,3 0,3 1,3 1,3 1 1 0,1 0,1 1,8 2,0
Făleşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Floreşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Glodeni - - - - - - 1 - 0,2 - 1,5 -
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3 - - - - - -
Rîşcani 1 1 0,2 0,2 1,5 1,0 - - - - - -
Sîngerei 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Soroca 1 1 0,1 0,1 1,3 1,0 1 1 0,1 0,1 1,8 1,8
RDD “Centru” 11 10 0,1 0,1 0,9 1,0 11 9 0,1 0,1 1,3 1,4
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Călăraşi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Criuleni 2 1 0,3 0,1 0,8 1,5 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,5 1,0
Ialoveni - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Orhei 2 2 0,2 0,2 0,8 0,8 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0
Rezina 1 1 0,2 0,2 1,0 0,5 1 - 0,2 - 0,8 -
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 1 0,2 0,1 0,9 1,0
Şoldăneşti 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5 - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - - - - - -
Ungheni 1 1 0,1 0,1 2,0 1,5 2 2 0,2 0,2 1,0 1,1
RDD “Sud” 4 4 0,1 0,1 1,0 0,9 6 5 0,1 0,1 1,5 1,6
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 1 1 0,1 0,1 1,5 1,3 2 2 0,2 0,2 0,9 0,9
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 3 3 0,3 0,3 1,5 1,5
Cimişlia - - - - - - 1 - 0,2 - 1,5 -
Leova - - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Taraclia 1 1 0,2 0,2 0,3 0,3 - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 2 2 0,1 0,1 0,8 0,4 - - - - - -
Comrat 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5 - - - - - -
Ceadîr-Lunga 1 1 0,2 0,2 1,0 0,3 - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 24 24 0,2 0,2 1,1 1,1 15 15 0,2 0,2 1,3 1,3
Total pe raioane 27 25 0,1 0,1 1,0 1,0 23 20 0,1 0,1 1,5 1,6
Instituţiile republicane 44 42 - - 0,9 1,0 36 36 - - 1,2 1,2
Total pe MSMPS 95 91 0,3 0,3 1,0 1,0 74 71 0,2 0,2 1,3 1,3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


23
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
coeficientul
oncologi coeficientul imagişti-sonografie
cumulării
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău - - - - - - 45 47 0,5 0,6 1,2 1,3
RDD “Nord” 11 11 0,1 0,1 1,3 1,3 21 22 0,2 0,2 1,1 1,1
mun. Bălţi 2 2 0,1 0,1 1,5 1,8 6 6 0,4 0,4 1,4 1,4
Briceni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,5
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Drochia - - - - - - 2 2 0,2 0,2 0,9 1,0
Edineţ 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 2 2 0,3 0,3 1,5 1,5
Făleşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Floreşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,9 0,9
Glodeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 2 0,2 0,3 0,3 0,6
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Rîşcani 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 0,5
Sîngerei 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,3 1,0
Soroca - - - - - - 3 3 0,3 0,3 1,0 1,0
RDD “Centru” 5 6 0,05 0,1 1,5 1,3 20 19 0,2 0,2 1,3 1,3
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Călăraşi - - - - - - 1 - 0,1 - 2,8 -
Criuleni - - - - - - 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - 1 - 0,3 - 0,8 -
Hînceşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 4 4 0,3 0,3 1,0 0,9
Ialoveni - 1 - 0,1 - 1,0 2 2 0,2 0,2 1,8 1,8
Nisporeni - - - - - - 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8
Orhei - - - - - - 3 3 0,2 0,2 1,3 1,3
Rezina 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,3 1 3 0,1 0,3 1,3 0,8
Şoldăneşti - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Teleneşti - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,3 1,5
Ungheni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 1 0,2 0,1 1,9 3,0
RDD “Sud” 2 2 0,04 0,04 2,4 2,1 5 7 0,1 0,1 1,9 1,5
Basarabeasca - - - - - - 1 1 0,4 0,4 2,3 2,3
Cahul 1 1 0,1 0,1 1,0 0,5 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
Cantemir - - - - - - - 1 - 0,2 - 0,8
Căuşeni - - - - - - 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Cimişlia - - - - - - - 1 - 0,2 - 1,3
Leova - - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Taraclia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 2,3 2,0
RDD “UTA Găgăuzia” 1 2 0,1 0,1 2,0 1,1 4 3 0,2 0,2 1,3 1,5
Comrat - 1 - 0,1 - 1,0 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0
Ceadîr-Lunga 1 1 0,2 0,2 1,0 0,8 2 1 0,3 0,2 1,1 1,5
Vulcăneşti - - - - - - 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0
Total pe municipii 2 2 0,02 0,02 1,5 1,8 51 53 0,5 0,5 1,2 1,3
Total pe raioane 17 19 0,1 0,1 1,5 1,3 44 45 0,2 0,2 1,3 1,3
Instituţiile republicane 144 140 - - 1,0 1,2 59 69 - - 1,1 1,1
Total pe MSMPS 163 161 0,4 0,4 1,1 1,2 154 167 0,4 0,5 1,2 1,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


24
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei
stomatologi
abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 174 167 2,1 2,0
RDD “Nord” 126 118 1,3 1,2
mun. Bălţi 21 20 1,4 1,3
Briceni 19 19 2,7 2,7
Donduşeni 6 6 1,4 1,4
Drochia 5 5 0,6 0,6
Edineţ 20 16 2,5 2,0
Făleşti 6 6 0,7 0,7
Floreşti 8 7 0,9 0,8
Glodeni 7 7 1,2 1,2
Ocniţa 3 3 0,6 0,6
Rîşcani 5 5 0,8 0,8
Sîngerei 11 10 1,2 1,1
Soroca 15 14 1,5 1,4
RDD “Centru” 146 148 1,4 1,4
Anenii Noi 16 14 1,9 1,7
Călăraşi 6 6 0,8 0,8
Criuleni 8 8 1,1 1,1
Dubăsari 8 7 2,3 2,0
Hînceşti 15 18 1,3 1,5
Ialoveni 22 20 2,2 2,0
Nisporeni 7 5 1,1 0,8
Orhei 22 22 1,8 1,8
Rezina 3 3 0,6 0,6
Străşeni 10 10 1,1 1,1
Şoldăneşti 5 4 1,2 1,0
Teleneşti 13 20 1,8 2,8
Ungheni 11 11 0,9 0,9
RDD “Sud” 42 41 0,8 0,8
Basarabeasca 3 3 1,1 1,1
Cahul 12 12 1,0 1,0
Cantemir 4 4 0,7 0,7
Căuşeni 7 7 0,8 0,8
Cimişlia 5 5 0,9 0,9
Leova 4 4 0,8 0,8
Ştefan-Vodă 5 4 0,7 0,6
Taraclia 2 2 0,5 0,5
RDD “UTA Găgăuzia” 17 19 1,1 1,2
Comrat 8 9 1,1 1,3
Ceadîr-Lunga 5 6 0,8 0,9
Vulcăneşti 4 4 1,6 1,6
Total pe municipii 195 187 2,0 1,9
Total pe raioane 310 306 1,2 1,2
Instituţiile republicane 246 235 - -
Total pe MSMPS 751 728 2,1 2,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
25
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei
Obstetricieni-ginecologi coeficientul Profil pediatric
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2 018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 144 146 1,7 1,8 1,1 1,0 90 99 1,1 1,2
RDD “Nord” 98 103 1,0 1,1 1,3 1,2 60 57 0,6 0,6
mun. Bălţi 36 40 2,4 2,6 1,2 1,0 17 15 1,1 1,0
Briceni 4 4 0,6 0,6 0,9 1,0 4 4 0,6 0,6
Donduşeni 4 4 1,0 1,0 1,8 1,8 2 3 0,5 0,7
Drochia 6 6 0,7 0,7 1,4 1,2 5 5 0,6 0,6
Edineţ 8 8 1,0 1,0 1,2 1,2 6 6 0,8 0,8
Făleşti 6 6 0,7 0,7 1,6 1,6 2 2 0,2 0,2
Floreşti 5 6 0,6 0,7 2,3 1,9 5 4 0,6 0,5
Glodeni 6 6 1,0 1,0 0,9 0,9 3 3 0,5 0,5
Ocniţa 4 4 0,8 0,8 1,5 1,3 2 2 0,4 0,4
Rîşcani 4 4 0,6 0,6 2,0 1,9 3 3 0,5 0,5
Sîngerei 6 6 0,7 0,7 1,5 1,5 4 3 0,4 0,3
Soroca 9 9 0,9 0,9 1,2 1,1 7 7 0,7 0,7
RDD “Centru” 84 85 0,8 0,8 1,3 1,3 60 60 0,6 0,6
Anenii Noi 6 6 0,7 0,7 1,4 1,5 3 3 0,4 0,4
Călăraşi 4 3 0,5 0,4 2,1 2,6 3 2 0,4 0,3
Criuleni 6 8 0,8 1,1 1,7 1,3 5 6 0,7 0,8
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 7 7 0,6 0,6 1,6 1,7 10 7 0,8 0,6
Ialoveni 8 9 0,8 0,9 1,4 1,2 4 5 0,4 0,5
Nisporeni 7 7 1,1 1,1 1,1 1,1 4 4 0,6 0,6
Orhei 16 14 1,3 1,1 0,9 1,0 13 13 1,0 1,0
Rezina 5 5 1,0 1,0 1,4 1,4 3 3 0,6 0,6
Străşeni 6 6 0,7 0,7 1,5 1,2 6 8 0,7 0,9
Şoldăneşti 3 4 0,7 1,0 2,0 1,6 2 2 0,5 0,5
Teleneşti 4 4 0,6 0,6 1,4 1,5 1 1 0,1 0,1
Ungheni 12 12 1,0 1,0 1,0 1,1 6 6 0,5 0,5
RDD “Sud” 38 38 0,7 0,7 1,4 1,5 22 22 0,4 0,4
Basarabeasca 2 2 0,7 0,7 1,4 1,1 1 1 0,4 0,4
Cahul 12 12 1,0 1,0 1,4 1,4 9 9 0,7 0,7
Cantemir 4 4 0,7 0,7 2,1 2,1 2 2 0,3 0,3
Căuşeni 7 8 0,8 0,9 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1
Cimişlia 4 3 0,7 0,5 0,9 1,6 5 5 0,9 0,9
Leova 1 2 0,2 0,4 1,8 1,6 1 1 0,2 0,2
Ştefan-Vodă 5 5 0,7 0,7 1,7 1,8 2 2 0,3 0,3
Taraclia 3 2 0,7 0,5 1,5 1,9 1 1 0,2 0,2
RDD “UTA Găgăuzia” 17 17 1,1 1,1 1,1 1,1 13 13 0,8 0,8
Comrat 6 6 0,8 0,8 1,0 1,0 6 6 0,8 0,8
Ceadîr-Lunga 10 9 1,5 1,4 1,0 1,1 6 6 0,9 0,9
Vulcăneşti 1 2 0,4 0,8 2,5 1,8 1 1 0,4 0,4
Total pe municipii 180 186 1,8 1,9 1,1 1,0 107 114 1,1 1,2
Total pe raioane 201 203 0,8 0,8 1,4 1,3 138 137 0,5 0,5
Instituţiile republicane 143 146 - - 0,7 0,7 161 152 - -
Total pe MSMPS 524 535 1,5 1,5 1,1 1,1 406 403 1,1 1,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
26
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
pediatri coeficientul neonatologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 68 75 0,8 0,9 1,0 1,1 22 24 0,3 0,3 1,5 1,4
RDD “Nord” 46 41 0,5 0,4 1,3 1,2 14 16 0,1 0,2 1,3 1,0
mun. Bălţi 10 7 0,7 0,5 1,5 0,7 7 8 0,5 0,5 1,3 0,9
Briceni 4 4 0,6 0,6 1,0 1,0 - - - - - -
Donduşeni 2 2 0,5 0,5 1,3 1,3 - 1 - 0,2 - 0,5
Drochia 4 4 0,5 0,5 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Edineţ 5 5 0,6 0,6 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Făleşti 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3 - - - - - -
Floreşti 4 3 0,5 0,4 2,3 2,8 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Glodeni 3 3 0,5 0,5 1,1 1,1 - - - - - -
Ocniţa 2 2 0,4 0,4 1,3 1,6 - - - - - -
Rîşcani 3 3 0,5 0,5 1,0 1,0 - - - - - -
Sîngerei 3 2 0,3 0,2 1,2 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Soroca 4 4 0,4 0,4 1,4 1,3 3 3 0,3 0,3 1,0 0,7
RDD “Centru” 47 47 0,4 0,4 1,2 1,1 13 13 0,1 0,1 1,0 1,0
Anenii Noi 3 3 0,4 0,4 1,3 1,3 - - - - - -
Călăraşi 3 2 0,4 0,3 0,9 1,6 - - - - - -
Criuleni 4 5 0,5 0,7 0,9 0,9 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - - - - - -
Hînceşti 8 6 0,7 0,5 1,5 1,6 2 1 0,2 0,1 1,3 2,0
Ialoveni 3 4 0,3 0,4 0,8 0,8 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Nisporeni 2 2 0,3 0,3 0,6 0,5 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3
Orhei 7 6 0,6 0,5 1,4 1,5 6 7 0,5 0,6 0,8 0,7
Rezina 2 3 0,4 0,6 1,1 1,0 1 - 0,2 - 0,5 -
Strășeni 6 7 0,7 0,8 0,8 0,6 - 1 - 0,1 - 0,5
Şoldăneşti 2 2 0,5 0,5 1,0 1,0 - - - - - -
Teleneşti 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0 - - - - - -
Ungheni 6 6 0,5 0,5 1,3 1,3 - - - - - -
RDD “Sud” 20 19 0,4 0,4 1,7 1,8 2 3 0,04 0,1 3,6 2,7
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1,8 1,8 - - - - - -
Cahul 7 6 0,6 0,5 1,5 1,6 2 3 0,2 0,2 2,5 2,0
Cantemir 2 2 0,3 0,3 3,3 2,9 - - - - - -
Căușeni 1 1 0,1 0,1 5,5 5,5 - - - - - -
Cimișlia 5 5 0,9 0,9 0,9 1,0 - - - - - -
Leova 1 1 0,2 0,2 1,5 2,0 - - - - - -
Ştefan-Vodă 2 2 0,3 0,3 1,1 1,1 - - - - - -
Taraclia 1 1 0,2 0,2 2,3 2,0 - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 10 10 0,6 0,6 1,4 1,7 3 3 0,2 0,2 1,3 1,2
Comrat 5 5 0,7 0,7 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ceadîr-Lunga 4 4 0,6 0,6 1,9 2,8 2 2 0,3 0,3 1,3 1,0
Vulcăneşti 1 1 0,4 0,4 1,5 1,5 - - - - - -
Total pe municipii 78 82 0,8 0,8 1,1 1,0 29 32 0,3 0,3 1,4 1,3
Total pe raioane 113 110 0,4 0,4 1,3 1,4 25 27 0,1 0,1 1,4 1,2
Instituții Republicane 123 111 - - 0,4 0,4 38 41 - - 1,2 1,1
Total pe MSMPS 314 303 0,9 0,9 0,9 0,9 92 100 0,3 0,3 1,3 1,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


27
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei
psihiatri coeficientul narcologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 17 18 0,2 0,2 1,1 1,0 - - - - - -
RDD “Nord” 16 17 0,2 0,2 1,2 1,2 9 9 0,1 0,1 1,1 1,1
mun. Bălţi 2 3 0,1 0,2 1,3 1,3 2 2 0,1 0,1 1,0 1,0
Briceni 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Drochia 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Edineţ 2 2 0,3 0,3 1,5 1,5 - 1 - 0,1 - 0,8
Făleşti - - - - - - - - - - -
Floreşti 1 1 0,1 0,1 0,8 0,8 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Glodeni 1 - 0,2 - 1,0 - - - - - - -
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5 - - - - - -
Rîşcani 2 3 0,3 0,5 1,5 1,0 1 - 0,2 - 1,0 -
Sîngerei 2 2 0,2 0,2 1,1 1,1 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Soroca 1 1 0,1 0,1 1,5 1,3 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
RDD “Centru” 14 13 0,1 0,1 1,4 1,4 11 9 0,1 0,1 1,1 1,3
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 - 0,1 - 1,0 -
Călăraşi 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 - - - - - -
Criuleni 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ialoveni 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Orhei 2 2 0,2 0,2 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Rezina - - - - - - 1 1 0,2 0,2 0,5 0,8
Străşeni 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Şoldăneşti 1 - 0,2 - 0,8 - - - - - - -
Teleneşti 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Ungheni 1 1 0,1 0,1 2,0 2,0 2 1 0,2 0,1 1,0 1,0
RDD “Sud” 10 11 0,2 0,2 1,2 1,0 5 4 0,1 0,1 1,7 1,5
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0 1 1 0,4 0,4 1,5 1,0
Cahul 3 3 0,2 0,2 1,2 1,0 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5
Cantemir 1 1 0,2 0,2 1,5 0,3 1 1 0,2 0,2 1,0 0,8
Căuşeni 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3 - - - - - -
Cimişlia 2 1 0,3 0,2 0,8 1,5 - - - - - -
Leova - 1 - 0,2 - 1,0 - - - - - -
Ştefan-Vodă 1 2 0,1 0,3 1,3 0,6 1 - 0,1 - 1,0 -
Taraclia 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5 1 1 0,2 0,2 1,3 1,0
RDD “UTA Găgăuzia” 2 3 0,1 0,2 1,8 1,2 3 3 0,2 0,2 0,8 0,8
Comrat 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ceadîr-Lunga 1 2 0,2 0,3 2,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Vulcăneşti - - - - - - 1 1 0,4 0,4 0,3 0,5
Total pe municipii 19 21 0,2 0,2 1,1 1,1 2 2 0,02 0,02 1,0 1,0
Total pe raioane 40 41 0,2 0,2 1,3 1,2 26 23 0,1 0,1 1,2 1,2
Instituţiile republicane 84 78 - - 1,1 1,2 45 48 - - 1,2 1,2
Total pe MSMPS 143 140 0,4 0,4 1,2 1,2 73 73 0,2 0,2 1,2 1,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
28
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei
ftiziopneumologi coeficientul dermato-venerologi coeficientul
abs. la 10 mii loc. cumulării abs. la 10 mii loc cumulării
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 39 38 0,5 0,5 1,0 1,1 35 33 0,4 0,4 1,0 0,9
RDD “Nord” 34 32 0,3 0,3 1,0 1,0 23 23 0,2 0,2 0,9 1,0
mun. Bălţi 12 11 0,8 0,7 1,0 0,8 6 6 0,4 0,4 0,8 0,8
Briceni 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 0,9 0,9
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Drochia 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 0,9 1,1
Edineţ 6 6 0,8 0,8 1,0 1,0 3 3 0,4 0,4 0,8 0,8
Făleşti 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0
Floreşti 2 2 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5
Glodeni 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Ocniţa 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,3 1,3
Rîşcani 2 2 0,3 0,3 1,3 1,3 1 1 0,2 0,2 1,5 1,5
Sîngerei 3 3 0,3 0,3 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Soroca 1 - 0,1 - 1,5 - 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
RDD “Centru” 27 27 0,3 0,3 1,1 1,1 19 14 0,2 0,1 1,2 1,3
Anenii Noi 2 2 0,2 0,2 1,1 1,1 2 2 0,2 0,2 1,4 1,6
Călăraşi 3 3 0,4 0,4 1,0 1,1 2 - 0,3 - 0,8 -
Criuleni 3 3 0,4 0,4 1,1 1,2 1 1 0,1 0,1 1,3 1,3
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 3 3 0,3 0,3 1,0 0,8 2 - 0,2 - 1,6 -
Ialoveni 4 3 0,4 0,3 1,0 1,3 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
Nisporeni 1 1 0,2 0,2 1,3 1,5 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8
Orhei 4 4 0,3 0,3 1,0 1,0 - - - - - -
Rezina - 1 - 0,2 - 0,3 1 1 0,2 0,2 0,8 0,8
Străşeni 3 3 0,3 0,3 0,9 1,0 4 3 0,4 0,3 0,9 1,0
Şoldăneşti 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Teleneşti 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Ungheni 2 2 0,2 0,2 1,5 1,5 2 2 0,2 0,2 1,3 1,3
RDD “Sud” 11 10 0,2 0,2 1,0 1,1 11 12 0,2 0,2 1,2 1,2
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 1,0 1,0 - - - - - -
Cahul 1 1 0,1 0,1 1,5 1,5 4 5 0,3 0,4 1,1 1,0
Cantemir 2 1 0,3 0,2 1,0 1,3 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5
Căuşeni 2 2 0,2 0,2 - 0,4 1 1 0,1 0,1 1,8 2,3
Cimişlia 1 1 0,2 0,2 1,0 1,3 2 2 0,3 0,3 0,9 1,0
Leova 1 1 0,2 0,2 1,5 1,3 1 1 0,2 0,2 1,0 1,0
Ştefan-Vodă 3 3 0,4 0,4 1,2 1,2 1 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Taraclia - - - - - - 1 1 0,2 0,2 1,8 1,5
RDD “UTA Găgăuzia” 5 5 0,3 0,3 0,9 1,0 5 3 0,3 0,2 1,0 1,0
Comrat 2 2 0,3 0,3 1,0 1,0 2 2 0,3 0,3 0,9 0,8
Ceadîr-Lunga 2 2 0,3 0,3 1,0 1,3 3 1 0,5 0,2 1,1 1,5
Vulcăneşti 1 1 0,4 0,4 0,8 0,8 - - - - - -
Total pe municipii 51 49 0,5 0,5 1,0 1,0 41 39 0,4 0,4 0,9 0,9
Total pe raioane 65 63 0,3 0,2 1,0 1,1 52 46 0,2 0,2 1,1 1,1
Instituţiile republicane 66 64 - - 0,7 0,8 33 34 - - 0,5 0,6
Total pe MSMPS 182 176 0,5 0,5 0,9 0,9 126 119 0,4 0,3 0,9 0,9
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
29
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)
din ei
medici de laborator morfopatologi
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 58 56 0,7 0,7 8 7 0,1 0,1
RDD “Nord” 29 30 0,3 0,3 12 11 0,1 0,1
mun. Bălţi 10 10 0,7 0,7 6 5 0,4 0,3
Briceni 2 2 0,3 0,3 - - - -
Donduşeni 1 1 0,2 0,2 1 1 0,2 0,2
Drochia 1 1 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1
Edineţ 5 5 0,6 0,6 1 1 0,1 0,1
Făleşti 1 1 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1
Floreşti 1 2 0,1 0,2 1 1 0,1 0,1
Glodeni - - - - - - - -
Ocniţa 1 2 0,2 0,4 1 1 0,2 0,2
Rîşcani 3 3 0,5 0,5 - - - -
Sîngerei 1 - 0,1 - - - - -
Soroca 3 3 0,3 0,3 - - - -
RDD “Centru” 24 25 0,2 0,2 9 9 0,1 0,1
Anenii Noi 2 2 0,2 0,2 - - - -
Călăraşi 2 2 0,3 0,3 - - - -
Criuleni 4 4 0,5 0,5 2 2 0,3 0,3
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 4 4 0,3 0,3 2 1 0,2 0,1
Ialoveni 1 1 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1
Nisporeni - - - - - - - -
Orhei 2 3 0,2 0,2 1 1 0,1 0,1
Rezina 2 2 0,4 0,4 1 1 0,2 0,2
Străşeni 1 1 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1
Şoldăneşti 1 1 0,2 0,2 - - - -
Teleneşti 1 1 0,1 0,1 - 1 - 0,1
Ungheni 4 4 0,3 0,3 1 1 0,1 0,1
RDD “Sud” 12 12 0,2 0,2 2 2 0,03 0,04
Basarabeasca 1 1 0,4 0,4 - - - -
Cahul 2 3 0,2 0,2 2 2 0,2 0,2
Cantemir 2 2 0,3 0,3 - - - -
Căuşeni 4 3 0,4 0,3 - - - -
Cimişlia - - - - - - - -
Leova 1 1 0,2 0,2 - - - -
Ştefan-Vodă 1 1 0,1 0,1 - - - -
Taraclia 1 1 0,2 0,2 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 3 4 0,2 0,2 1 1 0,1 0,1
Comrat 3 3 0,4 0,4 1 1 0,1 0,1
Ceadîr-Lunga - - - - - - - -
Vulcăneşti - 1 - 0,4 - - - -
Total pe municipii 68 66 0,7 0,7 14 12 0,1 0,1
Total pe raioane 58 61 0,2 0,2 18 18 0,1 0,1
Instituţiile republicane 126 101 - - 34 34 - -
Total pe MSMPS 252 228 0,7 0,6 66 64 0,2 0,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
30
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

Medici ai Serviciului de Supraveghere din ei


de Stat a Sănătăţii Publice epidemiologi, parazitologi, dezinfecţionişti
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 48 60 0,6 0,7 13 18 0,2 0,2
RDD “Nord” 56 65 0,6 0,7 24 22 0,2 0,2
mun. Bălţi 18 19 1,2 1,3 5 4 0,3 0,3
Briceni 4 7 0,6 1,0 2 2 0,3 0,3
Donduşeni 1 2 0,2 0,5 1 1 0,2 0,2
Drochia 4 4 0,5 0,5 2 2 0,2 0,2
Edineţ 3 5 0,4 0,6 2 2 0,3 0,3
Făleşti 3 4 0,3 0,4 1 1 0,1 0,1
Floreşti 4 4 0,5 0,5 1 1 0,1 0,1
Glodeni 4 4 0,7 0,7 2 2 0,3 0,3
Ocniţa 5 4 0,9 0,8 4 3 0,8 0,6
Rîşcani 4 4 0,6 0,6 2 2 0,3 0,3
Sîngerei 3 3 0,3 0,3 1 1 0,1 0,1
Soroca 3 5 0,3 0,5 1 1 0,1 0,1
RDD “Centru” 57 78 0,5 0,7 18 22 0,2 0,2
Anenii Noi 4 5 0,5 0,6 2 2 0,2 0,2
Călăraşi 4 6 0,5 0,8 2 2 0,3 0,3
Criuleni 2 5 0,3 0,7 1 2 0,1 0,3
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 9 14 0,8 1,2 2 4 0,2 0,3
Ialoveni 5 8 0,5 0,8 2 2 0,2 0,2
Nisporeni 4 4 0,6 0,6 2 2 0,3 0,3
Orhei 13 14 1,0 1,1 2 2 0,2 0,2
Rezina 2 2 0,4 0,4 1 1 0,2 0,2
Străşeni 4 6 0,4 0,7 2 2 0,2 0,2
Şoldăneşti 1 2 0,2 0,5 - - - -
Teleneşti 3 2 0,4 0,3 1 1 0,1 0,1
Ungheni 6 10 0,5 0,9 1 2 0,1 0,2
RDD “Sud” 36 36 0,7 0,7 12 12 0,2 0,2
Basarabeasca 2 2 0,7 0,7 - - - -
Cahul 12 10 1,0 0,8 4 4 0,3 0,3
Cantemir 2 2 0,3 0,3 1 1 0,2 0,2
Căuşeni 13 13 1,5 1,5 2 2 0,2 0,2
Cimişlia 3 3 0,5 0,5 2 2 0,3 0,3
Leova 1 2 0,2 0,4 1 1 0,2 0,2
Ştefan-Vodă 2 3 0,3 0,4 1 1 0,1 0,1
Taraclia 1 1 0,2 0,2 1 1 0,2 0,2
RDD “UTA Găgăuzia” 13 13 0,8 0,8 5 4 0,3 0,2
Comrat 9 8 1,3 1,1 3 2 0,4 0,3
Ceadîr-Lunga 2 3 0,3 0,5 1 1 0,2 0,2
Vulcăneşti 2 2 0,8 0,8 1 1 0,4 0,4
Total pe municipii 66 79 0,7 0,8 18 22 0,2 0,2
Total pe raioane 144 173 0,6 0,7 54 56 0,2 0,2
Instituţiile republicane 163 217 - - 56 62 - -
Total pe MSMPS 373 469 1,1 1,3 128 140 0,4 0,4

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


31
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU MEDICI PE SPECIALITĂŢI (la 10 mii locuitori)

din ei:
microbiologi medici sanitari
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 11 19 0,1 0,2 24 23 0,3 0,3
RDD “Nord” 6 17 0,1 0,2 26 26 0,3 0,3
mun. Bălţi 6 8 0,4 0,5 7 7 0,5 0,5
Briceni - 2 - 0,3 2 3 0,3 0,4
Donduşeni - 1 - 0,2 - - - -
Drochia - - - - 2 2 0,2 0,2
Edineţ - 2 - 0,3 1 1 0,1 0,1
Făleşti - 1 - 0,1 2 2 0,2 0,2
Floreşti - - - - 3 3 0,4 0,4
Glodeni - 1 - 0,2 2 1 0,3 0,2
Ocniţa - - - - 1 1 0,2 0,2
Rîşcani - 1 - 0,2 2 1 0,3 0,2
Sîngerei - - - - 2 2 0,2 0,2
Soroca - 1 - 0,1 2 3 0,2 0,3
RDD “Centru” 11 24 0,1 0,2 28 32 0,3 0,3
Anenii Noi 1 1 0,1 0,1 1 2 0,1 0,2
Călăraşi - 2 - 0,3 2 2 0,3 0,3
Criuleni - 1 - 0,1 1 2 0,1 0,3
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 3 5 0,3 0,4 4 5 0,3 0,4
Ialoveni - 3 - 0,3 3 3 0,3 0,3
Nisporeni - - - - 2 2 0,3 0,3
Orhei 5 5 0,4 0,4 6 7 0,5 0,6
Rezina - - - - 1 1 0,2 0,2
Străşeni - 2 - 0,2 2 2 0,2 0,2
Şoldăneşti - - - - 1 2 0,2 0,5
Teleneşti - - - - 2 1 0,3 0,1
Ungheni 2 5 0,2 0,4 3 3 0,3 0,3
RDD “Sud” 7 9 0,1 0,2 17 15 0,3 0,3
Basarabeasca - 1 - 0,4 2 1 0,7 0,4
Cahul 2 2 0,2 0,2 6 4 0,5 0,3
Cantemir - - - - 1 1 0,2 0,2
Căuşeni 5 5 0,6 0,6 6 6 0,7 0,7
Cimişlia - - - - 1 1 0,2 0,2
Leova - 1 - 0,2 - - - -
Ştefan-Vodă - - - - 1 2 0,1 0,3
Taraclia - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 2 2 0,1 0,1 6 7 0,4 0,4
Comrat 2 2 0,3 0,3 4 4 0,6 0,6
Ceadîr-Lunga - - - - 1 2 0,2 0,3
Vulcăneşti - - - - 1 1 0,4 0,4
Total pe municipii 17 27 0,2 0,3 31 30 0,3 0,3
Total pe raioane 20 44 0,1 0,2 70 73 0,3 0,3
Instituţiile republicane 53 58 - - 54 97 - -
Total pe MSMPS 90 129 0,3 0,4 155 200 0,4 0,6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


32
NUMĂR MEDICI, CARE AU CATEGORII DE CALIFICARE

Număr din ei medici încadraţi în categorii de calificare:


medici
(fără superioară prima a doua
dentişti)
abs. abs. % abs. % abs. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2080 2144 1275 1237 61,3 59,9 267 252 12,8 12,2 197 181 9,5 8,8
RDD “Nord” 1746 1755 1106 1107 63,3 64,4 180 156 10,3 9,1 75 64 4,3 3,7
mun. Bălţi 446 445 289 291 64,8 66,1 40 33 9,0 7,5 25 25 5,6 5,7
Briceni 128 131 78 81 60,9 62,8 16 13 12,5 10,1 5 2 3,9 1,6
Donduşeni 75 72 46 47 61,3 65,3 9 7 12,0 9,7 3 1 4,0 1,4
Drochia 123 121 78 75 63,4 62,5 9 9 7,3 7,5 4 4 3,3 3,3
Edineţ 174 179 104 102 59,4 60,7 20 17 11,4 10,1 5 6 2,9 3,6
Făleşti 101 102 55 56 54,5 57,1 9 11 8,9 11,2 4 3 4,0 3,1
Floreşti 128 129 92 94 71,9 72,9 11 10 8,6 7,8 6 6 4,7 4,7
Glodeni 92 92 57 53 62,0 58,9 7 9 7,6 10,0 4 1 4,3 1,1
Ocniţa 84 84 58 60 69,0 72,3 10 6 11,9 7,2 2 1 2,4 1,2
Rîşcani 101 102 74 73 73,3 72,3 9 9 8,9 8,9 1 - 1,0 -
Sîngerei 124 121 75 76 60,5 65,0 21 17 16,9 14,5 7 7 5,6 6,0
Soroca 170 177 100 99 58,8 57,2 19 15 11,2 8,7 9 8 5,3 4,6
RDD “Centru” 1574 1638 805 828 51,1 52,4 188 174 11,9 11,0 149 124 9,5 7,9
Anenii Noi 137 142 63 67 46,0 48,6 18 19 13,1 13,8 12 8 8,8 5,8
Călăraşi 113 115 74 69 65,5 61,1 7 8 6,2 7,1 2 2 1,8 1,8
Criuleni 131 140 62 65 47,3 47,4 16 24 12,2 17,5 19 14 14,5 10,2
Dubăsari 37 36 11 15 29,7 42,9 4 3 10,8 8,6 9 7 24,3 20,0
Hînceşti 174 169 64 61 36,8 37,7 28 19 16,1 11,7 13 7 7,5 4,3
Ialoveni 167 168 81 77 48,2 47,0 13 13 7,7 7,9 20 15 11,9 9,1
Nisporeni 82 96 39 44 47,6 52,4 15 9 18,3 10,7 10 7 12,2 8,3
Orhei 215 217 121 120 56,3 57,7 21 18 9,8 8,7 20 21 9,3 10,1
Rezina 68 72 42 47 61,8 69,1 7 7 10,3 10,3 8 5 11,8 7,4
Străşeni 140 148 60 73 42,9 50,0 26 22 18,6 15,1 19 17 13,6 11,6
Şoldăneşti 61 65 37 39 60,7 60,9 4 5 6,6 7,8 2 3 3,3 4,7
Teleneşti 93 104 55 59 59,1 57,8 14 11 15,1 10,8 4 7 4,3 6,9
Ungheni 156 166 96 92 61,5 58,2 15 16 9,6 10,1 11 11 7,1 7,0
RDD “Sud” 703 713 395 383 56,2 55,5 89 85 12,7 12,3 54 45 7,7 6,5
Basarabeasca 42 41 27 26 64,3 65,0 3 3 7,1 7,5 3 2 7,1 5,0
Cahul 205 206 112 99 54,6 48,5 28 26 13,7 12,7 20 14 9,8 6,9
Cantemir 64 68 37 33 57,8 54,1 8 6 12,5 9,8 4 4 6,3 6,6
Căuşeni 121 124 65 77 53,7 63,1 15 11 12,4 9,0 8 9 6,6 7,4
Cimişlia 78 76 43 36 55,1 50,0 11 13 14,1 18,1 9 10 11,5 13,9
Leova 57 60 27 26 47,4 44,8 8 9 14,0 15,5 6 4 10,5 6,9
Ştefan-Vodă 87 88 63 62 72,4 72,9 7 6 8,0 7,1 - - - -
Taraclia 49 50 21 24 42,9 50,0 9 11 18,4 22,9 4 2 8,2 4,2
RDD “UTA Găgăuzia” 284 295 161 167 56,7 58,2 36 39 12,7 13,6 23 19 8,1 6,6
Comrat 129 138 64 66 49,6 50,0 22 28 17,1 21,2 16 12 12,4 9,1
Ceadîr-Lunga 114 114 77 78 67,5 69,6 7 5 6,1 4,5 5 6 4,4 5,4
Vulcăneşti 41 43 20 23 48,8 53,5 7 6 17,1 14,0 2 1 4,9 2,3
Total pe municipii 2526 2589 1564 1528 61,9 61,0 307 285 12,2 11,4 222 206 8,8 8,2
Total pe raioane 3861 3956 2178 2194 56,4 57,2 453 421 11,7 11,0 276 227 7,1 5,9
Instituţiile republicane 3655 3800 2083 2009 57,0 55,7 298 306 8,2 8,5 295 291 8,1 8,1
Total pe MSMPS 10042 10345 5825 5731 58,0 57,6 1058 1012 10,5 10,2 793 724 7,9 7,3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


33
COMPLETAREA INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE CU PERSONAL MEDICAL MEDIU
(în %)
inclusiv:
TOTAL sectorul sectorul de asistenţă secţia
spitalicesc medicală primară consultativă
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 85,2 87,6 89,5 91,6 88,2 89,5 87,4 84,8
RDD “Nord” 93,9 93,8 99,0 98,2 92,8 92,3 91,6 90,3
mun. Bălţi 94,8 94,3 98,4 97,9 93,0 94,9 93,7 87,3
Briceni 91,4 92,2 99,0 98,9 90,2 90,4 83,4 80,1
Donduşeni 98,6 99,1 99,7 100,0 97,4 98,1 99,1 100,0
Drochia 94,1 93,9 98,6 99,5 92,1 90,2 98,6 98,6
Edineţ 96,2 95,7 100,0 100,0 98,7 98,4 99,4 100,0
Făleşti 89,0 88,4 96,4 92,7 84,5 84,8 84,1 83,2
Floreşti 93,4 92,2 100,0 99,7 92,4 87,2 75,0 79,4
Glodeni 89,0 88,7 97,8 98,1 86,4 84,9 85,2 85,2
Ocniţa 95,3 96,0 98,9 97,5 96,6 97,8 99,2 97,9
Rîşcani 94,6 96,3 100,0 99,6 92,0 93,2 98,7 94,9
Sîngerei 93,4 93,1 99,6 99,1 93,0 91,7 88,8 90,1
Soroca 95,6 96,3 99,2 97,2 97,6 97,6 94,1 96,8
RDD “Centru” 86,9 87,6 94,3 95,3 84,7 85,3 86,1 84,5
Anenii Noi 87,9 88,9 99,1 99,5 81,7 83,1 90,1 92,5
Călăraşi 91,4 90,0 96,6 95,6 87,2 89,1 95,6 76,8
Criuleni 87,0 88,1 89,8 97,6 88,0 89,4 90,9 79,7
Dubăsari 83,9 81,2 - - 83,4 78,2 - -
Hînceşti 78,8 84,2 85,4 94,6 74,5 80,4 75,6 76,9
Ialoveni 75,7 73,0 94,1 88,9 71,4 67,0 86,0 90,8
Nisporeni 84,2 90,6 94,3 98,0 83,7 92,9 88,4 86,4
Orhei 91,2 93,8 97,9 99,8 85,4 87,2 95,5 99,3
Rezina 97,2 91,5 100,0 93,8 94,0 92,0 97,8 75,0
Străşeni 86,5 82,9 95,3 83,7 91,6 90,0 64,5 67,9
Şoldăneşti 90,8 91,9 92,4 92,4 95,6 96,0 72,2 74,4
Teleneşti 88,0 91,6 90,8 92,6 90,5 90,7 84,8 87,2
Ungheni 91,9 90,4 98,1 96,8 91,9 89,1 90,6 89,0
RDD “Sud” 87,4 88,5 87,7 93,4 88,1 86,7 83,4 83,7
Basarabeasca 90,4 90,5 97,7 95,5 96,1 96,5 83,0 86,2
Cahul 87,6 92,3 83,9 96,0 90,7 92,0 86,8 86,6
Cantemir 85,2 82,2 98,2 99,5 76,8 72,0 88,9 79,1
Căuşeni 87,1 86,9 84,7 84,7 91,0 88,7 77,9 79,9
Cimişlia 85,4 88,8 72,5 93,2 89,0 86,2 76,4 82,7
Leova 85,3 89,2 94,0 98,8 82,6 88,2 80,8 78,9
Ştefan-Vodă 88,8 84,5 92,9 89,9 91,8 84,4 80,9 83,8
Taraclia 92,2 92,9 93,4 92,3 89,5 90,9 92,7 96,3
RDD “UTA Găgăuzia” 95,7 97,1 97,1 99,8 98,3 98,2 91,5 88,2
Comrat 95,8 97,0 100,0 100,0 99,5 99,3 94,7 93,2
Ceadîr-Lunga 97,5 98,2 97,2 99,8 98,7 98,7 93,3 86,8
Vulcăneşti 91,7 95,1 90,3 99,3 94,5 94,5 83,3 81,6
Total pe municipii 87,2 89,0 91,8 93,1 89,1 90,5 88,4 85,2
Total pe raioane 89,9 90,5 94,7 96,3 89,0 88,6 87,4 86,6
Instituţiile republicane 88,4 89,3 89,5 90,0 69,2 95,6 88,2 85,9
Total pe MSMPS 88,9 89,9 91,9 92,9 88,9 89,1 87,9 86,1

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


34
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PERSONAL MEDICAL MEDIU
(la 10 mii locuitori)
din ei
TOTAL
asistente medicale
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 3068 3005 36,8 36,1 2176 2146 26,1 25,8
RDD “Nord” 5125 4952 52,6 50,8 4026 3897 41,3 40,0
mun. Bălţi 1114 1077 73,4 71,0 860 826 56,7 54,4
Briceni 340 325 47,6 45,5 268 254 37,5 35,6
Donduşeni 225 217 53,9 52,0 168 161 40,3 38,6
Drochia 398 383 46,5 44,8 334 323 39,0 37,8
Edineţ 456 451 57,6 57,0 359 356 45,4 45,0
Făleşti 384 382 42,5 42,3 301 304 33,3 33,7
Floreşti 433 404 50,6 47,2 354 327 41,3 38,2
Glodeni 262 259 44,6 44,1 207 208 35,3 35,4
Ocniţa 261 250 49,3 47,2 203 193 38,3 36,5
Rîşcani 342 328 51,4 49,3 267 258 40,2 38,8
Sîngerei 394 378 43,1 41,4 316 306 34,6 33,5
Soroca 516 498 51,9 50,1 389 381 39,1 38,3
RDD “Centru” 3919 3849 37,4 36,7 3059 3016 29,2 28,8
Anenii Noi 288 288 34,7 34,7 228 225 27,5 27,1
Călăraşi 286 277 37,4 36,2 226 217 29,5 28,3
Criuleni 269 267 36,7 36,4 202 203 27,5 27,7
Dubăsari 92 87 26,3 24,9 69 65 19,7 18,6
Hînceşti 396 390 33,4 32,9 313 309 26,4 26,0
Ialoveni 297 274 29,2 26,9 235 217 23,1 21,3
Nisporeni 279 277 43,1 42,7 225 222 34,7 34,3
Orhei 536 533 43,2 43,0 398 400 32,1 32,3
Rezina 225 217 45,1 43,5 173 172 34,7 34,5
Străşeni 286 278 31,1 30,2 220 214 23,9 23,2
Şoldăneşti 178 190 43,5 46,4 138 151 33,7 36,9
Teleneşti 259 261 36,5 36,8 205 206 28,9 29,0
Ungheni 528 510 45,2 43,7 427 415 36,6 35,6
RDD “Sud” 2244 2201 42,7 41,8 1704 1696 32,4 32,2
Basarabeasca 124 114 44,3 40,7 88 86 31,4 30,7
Cahul 586 579 47,2 46,7 457 450 36,8 36,3
Cantemir 266 254 43,4 41,4 200 192 32,6 31,3
Căuşeni 387 386 43,3 43,2 291 288 32,6 32,2
Cimişlia 209 210 35,7 35,8 166 173 28,3 29,5
Leova 194 193 37,3 37,1 147 146 28,3 28,1
Ştefan-Vodă 272 267 39,2 38,5 199 205 28,7 29,5
Taraclia 206 198 47,7 45,9 156 156 36,1 36,1
RDD “UTA Găgăuzia” 935 908 57,8 56,2 744 718 46,0 44,4
Comrat 406 397 57,0 55,7 316 307 44,4 43,1
Ceadîr-Lunga 373 357 56,6 54,2 308 292 46,7 44,3
Vulcăneşti 156 154 63,6 62,8 120 119 48,9 48,5
Total pe municipii 4182 4082 42,5 41,5 3036 2972 30,8 30,2
Total pe raioane 11109 10833 43,4 42,3 8673 8501 33,9 33,2
Instituţiile republicane 4977 4843 - - 3951 3861 - -
Total pe MSMPS 20268 19758 57,2 55,8 15660 15334 44,2 43,3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


35
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PERSONAL MEDICAL MEDIU
(la 10 mii locuitori)
din total asistenţi medicali:
asistenţi medicali ai medicilor de
asistenți comunitari
familie
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 527 510 6,3 6,1 … 2 … 0,02
RDD “Nord” 1416 1365 14,5 14,0 … 80 … 0,8
mun. Bălţi 171 170 11,3 11,2 … - … -
Briceni 110 105 15,4 14,7 … 15 … 2,1
Donduşeni 68 64 16,3 15,3 … 4 … 1,0
Drochia 118 108 13,8 12,6 … 6 … 0,7
Edineţ 153 147 19,3 18,6 … - … -
Făleşti 121 121 13,4 13,4 … 5 … 0,6
Floreşti 129 122 15,1 14,2 … 9 … 1,1
Glodeni 84 83 14,3 14,1 … 10 … 1,7
Ocniţa 76 72 14,4 13,6 … 18 … 3,4
Rîşcani 112 105 16,8 15,8 … 3 … 0,5
Sîngerei 132 128 14,4 14,0 … 7 … 0,8
Soroca 142 140 14,3 14,1 … 3 … 0,3
RDD “Centru” 1255 1227 12,0 11,7 … 74 … 0,7
Anenii Noi 103 102 12,4 12,3 … 2 … 0,2
Călăraşi 97 93 12,7 12,1 … 7 … 0,9
Criuleni 94 90 12,8 12,3 … 1 … 0,1
Dubăsari 45 45 12,9 12,9 … 9 … 2,6
Hînceşti 119 122 10,0 10,3 … 8 … 0,7
Ialoveni 119 113 11,7 11,1 … - … -
Nisporeni 65 69 10,0 10,6 … 11 … 1,7
Orhei 143 141 11,5 11,4 … 1 … 0,1
Rezina 72 68 14,4 13,6 … 3 … 0,6
Străşeni 103 100 11,2 10,9 … 9 … 1,0
Şoldăneşti 58 69 14,2 16,9 … 6 … 1,5
Teleneşti 87 84 12,3 11,8 … 7 … 1,0
Ungheni 150 131 12,9 11,2 … 10 … 0,9
RDD “Sud” 653 618 12,4 11,8 … 46 … 0,9
Basarabeasca 36 35 12,9 12,5 … 4 … 1,4
Cahul 163 160 13,1 12,9 … 14 … 1,1
Cantemir 77 73 12,6 11,9 … - … -
Căuşeni 108 90 12,1 10,1 … 3 … 0,3
Cimişlia 65 65 11,1 11,1 … 5 … 0,9
Leova 61 58 11,7 11,2 … 2 … 0,4
Ştefan-Vodă 87 85 12,5 12,2 … 13 … 1,9
Taraclia 56 52 13,0 12,0 … 5 … 1,2
RDD “UTA Găgăuzia” 211 201 13,1 12,4 … 26 … 1,6
Comrat 95 91 13,3 12,8 … 10 … 1,4
Ceadîr-Lunga 86 83 13,0 12,6 … 13 … 2,0
Vulcăneşti 30 27 12,2 11,0 … 3 … 1,2
Total pe municipii 698 680 7,1 6,9 … 2 … 0,02
Total pe raioane 3364 3241 13,2 12,7 … 226 … 0,9
Instituţiile republicane 9 11 - - … - … -
Total pe MSMPS 4071 3932 11,5 11,1 … 228 … 0,6
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
36
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PERSONAL MEDICAL MEDIU
(la 10 mii locuitori)
din total personal medical mediu:
moaşe laboranţi
abs. la 10 mii loc. abs. la 10 mii loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 139 117 1,7 1,4 202 196 2,4 2,4
RDD “Nord” 145 137 1,5 1,4 355 340 3,6 3,5
mun. Bălţi 41 42 2,7 2,8 62 59 4,1 3,9
Briceni 6 6 0,8 0,8 23 23 3,2 3,2
Donduşeni 6 6 1,4 1,4 24 24 5,8 5,8
Drochia 5 5 0,6 0,6 26 24 3,0 2,8
Edineţ 16 15 2,0 1,9 32 30 4,0 3,8
Făleşti 11 11 1,2 1,2 25 23 2,8 2,5
Floreşti 9 9 1,1 1,1 27 27 3,2 3,2
Glodeni 6 6 1,0 1,0 21 20 3,6 3,4
Ocniţa 5 4 0,9 0,8 17 17 3,2 3,2
Rîşcani 7 7 1,1 1,1 26 25 3,9 3,8
Sîngerei 9 6 1,0 0,7 29 27 3,2 3,0
Soroca 24 20 2,4 2,0 43 41 4,3 4,1
RDD “Centru” 105 108 1,0 1,0 250 250 2,4 2,4
Anenii Noi 4 6 0,5 0,7 20 21 2,4 2,5
Călăraşi 6 5 0,8 0,7 18 18 2,4 2,4
Criuleni 7 7 1,0 1,0 17 17 2,3 2,3
Dubăsari - - - - 6 6 1,7 1,7
Hînceşti 7 6 0,6 0,5 31 30 2,6 2,5
Ialoveni 8 7 0,8 0,7 14 13 1,4 1,3
Nisporeni 8 5 1,2 0,8 9 15 1,4 2,3
Orhei 24 23 1,9 1,9 31 32 2,5 2,6
Rezina 5 4 1,0 0,8 16 15 3,2 3,0
Străşeni 8 8 0,9 0,9 21 20 2,3 2,2
Şoldăneşti 4 14 1,0 3,4 13 12 3,2 2,9
Teleneşti 6 6 0,8 0,8 18 18 2,5 2,5
Ungheni 18 17 1,5 1,5 36 33 3,1 2,8
RDD “Sud” 56 45 1,1 0,9 147 140 2,8 2,7
Basarabeasca 7 2 2,5 0,7 8 8 2,9 2,9
Cahul 9 10 0,7 0,8 42 41 3,4 3,3
Cantemir 11 11 1,8 1,8 11 12 1,8 2,0
Căuşeni 10 11 1,1 1,2 25 28 2,8 3,1
Cimişlia 3 2 0,5 0,3 14 10 2,4 1,7
Leova 1 1 0,2 0,2 11 12 2,1 2,3
Ştefan-Vodă 11 8 1,6 1,2 22 16 3,2 2,3
Taraclia 4 - 0,9 - 14 13 3,2 3,0
RDD “UTA Găgăuzia” 30 33 1,9 2,0 44 54 2,7 3,3
Comrat 10 10 1,4 1,4 17 27 2,4 3,8
Ceadîr-Lunga 13 16 2,0 2,4 16 16 2,4 2,4
Vulcăneşti 7 7 2,9 2,9 11 11 4,5 4,5
Total pe municipii 180 159 1,8 1,6 264 255 2,7 2,6
Total pe raioane 295 281 1,2 1,1 734 725 2,9 2,8
Instituţiile republicane 135 128 - - 406 394 - -
Total pe MSMPS 610 568 1,7 1,6 1404 1374 4,0 3,9

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


37
PONDEREA FUNCŢIILOR OCUPATE DE PERSONAL MEDICAL MEDIU ÎN INSTITUŢIILE
MEDICO - SANITARE

Sectorul de Ponderea
Sectorul asistenţă Secţia Alte instituţii funcţiilor ocupate
spitalicesc medicală consultativă medicale finanţate la
primară din buget autogestiune
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 42,9 43,1 32,8 32,6 14,1 13,7 10,2 10,6 95,4 95,6 4,6 4,4
RDD “Nord” 38,5 38,3 41,1 40,5 10,1 10,2 10,3 11 97,5 97,4 2,5 2,6
mun. Bălţi 53,3 52,2 26,2 27,1 10,1 9,8 10,4 10,9 95,9 96,0 4,1 4,0
Briceni 29,5 29,1 48,7 48,8 10,9 11,1 10,9 11 98,0 98,0 2,0 2,0
Donduşeni 33,0 33,2 45,2 45,3 12,0 11,8 9,8 9,7 94,5 94,7 5,5 5,3
Drochia 36,2 36,8 45,9 44,5 8,8 8,9 9,1 9,8 99,5 99,4 0,5 0,6
Edineţ 36,4 37,0 41,9 41,7 9,8 10,1 11,9 11,2 97,4 97,1 2,6 2,9
Făleşti 33,8 33,0 42,8 43,0 11,9 11,9 11,5 12,1 98,1 98,3 1,9 1,7
Floreşti 39,2 39,8 45,9 43,7 6,6 6,5 8,3 10 99,4 99,4 0,6 0,6
Glodeni 33,1 33,7 45,7 44,5 11,3 11,4 9,9 10,4 97,3 97,3 2,7 2,7
Ocniţa 34,4 33,4 45,2 42,4 12,6 13,7 7,8 10,5 97,9 97,5 2,1 2,5
Rîşcani 34,3 34,1 44,3 43,1 11,5 11,0 9,9 11,8 98,4 98,4 1,6 1,6
Sîngerei 29,2 28,8 50,9 50,1 9,8 10,3 10,1 10,8 98,7 98,5 1,3 1,5
Soroca 35,3 35,9 43,5 41,6 9,5 9,2 11,7 13,3 96,5 96,5 3,5 3,5
RDD “Centru” 32,5 32,5 45,4 44,7 11,7 11,7 10,4 11,1 97,3 96,9 2,7 3,1
Anenii Noi 32,9 30,0 47,5 47,2 11,4 14,5 8,2 8,3 95,7 95,1 4,3 4,9
Călăraşi 30,6 29,9 47,6 49,2 12,7 11,1 9,1 9,8 97,2 97,3 2,8 2,7
Criuleni 28,9 31,4 46,1 45,3 14,7 13,4 10,3 9,9 98,9 98,4 1,1 1,6
Dubăsari - - 83,6 81,3 - - 16,4 18,7 95,7 95,5 4,3 4,5
Hînceşti 41,5 42,6 36,9 37,9 9,4 8,3 12,2 11,2 97,6 97,6 2,4 2,4
Ialoveni 16,7 16,8 58,6 56,8 15,1 15,9 9,6 10,5 96,9 96,0 3,1 4,0
Nisporeni 35,1 34,4 44,1 44,8 13,1 11,9 7,7 8,9 98,6 98,9 1,4 1,1
Orhei 35,0 36,1 39,4 37,2 12,4 12,8 13,2 13,9 96,1 95,6 3,9 4,4
Rezina 37,9 37,8 41,0 42,0 9,5 8,2 11,6 12 98,9 98,5 1,1 1,5
Străşeni 28,9 26,2 51,1 51,9 10,1 11,7 9,9 10,2 98,6 98,5 1,4 1,5
Şoldăneşti 38,4 36,4 43,5 45,5 8,6 8,4 9,5 9,7 98,7 95,2 1,3 4,8
Teleneşti 30,8 30,1 48,1 44,2 12,2 11,9 8,9 13,8 96,4 96,9 3,6 3,1
Ungheni 38,1 38,2 40,3 39,1 11,5 12,1 10,1 10,6 96,7 96,7 3,3 3,3
RDD “Sud” 33,6 34,4 42,5 41,6 10,6 11,1 13,3 12,9 97,2 97,4 2,8 2,6
Basarabeasca 32,5 33,3 42,0 42,8 14,8 14,6 10,7 9,3 95,4 96,1 4,6 3,9
Cahul 36,8 36,6 37,8 37,6 11,8 11,8 13,6 14 96,5 96,2 3,5 3,8
Cantemir 33,9 36,6 42,9 41,2 9,8 9,1 13,4 13,1 95,9 97,2 4,1 2,8
Căuşeni 33,5 33,5 40,4 39,5 9,8 11,0 16,3 16 99,0 98,9 1,0 1,1
Cimişlia 28,4 33,9 49,1 45,6 8,6 9,3 13,9 11,2 98,2 98,2 1,8 1,8
Leova 36,6 34,9 41,9 41,3 10,7 12,2 10,8 11,6 95,0 95,5 5,0 4,5
Ştefan-Vodă 30,6 30,6 47,9 47,6 10,6 11,2 10,9 10,6 98,5 98,5 1,5 1,5
Taraclia 31,9 32,5 45,5 45,4 9,5 9,6 13,1 12,5 98,6 98,4 1,4 1,6
RDD “UTA Găgăuzia” 38,4 38,1 38,6 38,7 10,1 9,5 12,9 13,7 96,8 96,8 3,2 3,2
Comrat 37,3 36,6 37,0 36,9 10,1 9,5 15,6 17 96,7 97,0 3,3 3,0
Ceadîr-Lunga 39,5 38,5 41,5 42,5 8,8 8,1 10,2 10,9 98,3 98,3 1,7 1,7
Vulcăneşti 38,7 41,1 36,2 34,6 12,9 12,4 12,2 11,9 93,2 93,5 6,8 6,5
Total pe municipii 45,3 45,1 31,3 31,4 13,2 12,8 10,2 10,7 95,5 95,7 4,5 4,3
Total pe raioane 33,8 34,0 44,2 43,4 10,8 10,9 11,2 11,7 97,4 97,3 2,6 2,7
Instituţiile republicane 75,8 77,0 0,5 0,8 9,0 9,2 14,7 13 98,2 97,4 1,8 2,6
Total pe MSMPS 47,3 47,5 30,0 29,8 10,9 10,9 11,8 11,8 97,2 97,0 2,8 3,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
38
NUMĂR PERSONAL MEDICAL MEDIU CU STUDII MEDICALE, CARE AU CATEGORII DE
CALIFICARE
Număr din ei au categorii de calificare:
personal medical superioară prima a doua
mediu total abs. % abs. % abs. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2873 2793 1926 1891 67,0 67,7 216 205 7,5 7,3 261 215 9,1 7,7
RDD “Nord” 5067 4903 3402 3314 67,1 67,6 504 495 9,9 10,1 436 382 8,6 7,8
mun. Bălţi 1082 1048 603 599 55,7 57,2 145 125 13,4 11,9 128 133 11,8 12,7
Briceni 339 324 268 257 79,1 79,3 16 21 4,7 6,5 18 13 5,3 4,0
Donduşeni 224 217 173 166 77,2 76,5 19 22 8,5 10,1 14 9 6,3 4,1
Drochia 398 383 256 245 64,3 64,0 42 34 10,6 8,9 28 26 7,0 6,8
Edineţ 456 449 338 327 74,1 72,8 42 40 9,2 8,9 28 23 6,1 5,1
Făleşti 380 379 247 246 65,0 64,9 32 44 8,4 11,6 21 20 5,5 5,3
Floreşti 430 404 298 290 69,3 71,8 38 35 8,8 8,7 59 45 13,7 11,1
Glodeni 260 257 188 173 72,3 67,3 27 30 10,4 11,7 19 17 7,3 6,6
Ocniţa 256 245 202 200 78,9 81,6 9 11 3,5 4,5 15 16 5,9 6,5
Rîşcani 338 325 240 243 71,0 74,8 29 27 8,6 8,3 28 24 8,3 7,4
Sîngerei 391 376 265 258 67,8 68,6 38 37 9,7 9,8 27 19 6,9 5,1
Soroca 513 496 324 310 63,2 62,5 67 69 13,1 13,9 51 37 9,9 7,5
RDD “Centru” 3878 3809 2466 2381 63,6 62,5 358 354 9,2 9,3 440 375 11,3 9,8
Anenii Noi 282 284 185 183 65,6 64,4 22 24 7,8 8,5 25 20 8,9 7,0
Călăraşi 281 270 169 166 60,1 61,5 35 34 12,5 12,6 27 21 9,6 7,8
Criuleni 269 267 193 191 71,7 71,5 18 12 6,7 4,5 13 14 4,8 5,2
Dubăsari 91 86 60 56 65,9 65,1 5 6 5,5 7,0 4 2 4,4 2,3
Hînceşti 395 388 204 188 51,6 48,5 29 33 7,3 8,5 32 24 8,1 6,2
Ialoveni 286 266 203 187 71,0 70,3 16 15 5,6 5,6 27 25 9,4 9,4
Nisporeni 272 270 153 149 56,3 55,2 25 27 9,2 10,0 50 38 18,4 14,1
Orhei 529 526 329 337 62,2 64,1 67 54 12,7 10,3 60 56 11,3 10,6
Rezina 225 217 126 117 56,0 53,9 15 18 6,7 8,3 43 43 19,1 19,8
Străşeni 286 277 205 196 71,7 70,8 30 37 10,5 13,4 36 31 12,6 11,2
Şoldăneşti 177 189 144 149 81,4 78,8 11 11 6,2 5,8 7 6 4,0 3,2
Teleneşti 258 260 175 173 67,8 66,5 25 21 9,7 8,1 32 30 12,4 11,5
Ungheni 527 509 320 289 60,7 56,8 60 62 11,4 12,2 84 65 15,9 12,8
RDD “Sud” 2210 2172 1367 1365 61,9 62,8 248 242 11,2 11,1 197 192 8,9 8,8
Basarabeasca 120 111 72 73 60,0 65,8 12 9 10,0 8,1 10 9 8,3 8,1
Cahul 584 577 315 307 53,9 53,2 86 73 14,7 12,7 55 47 9,4 8,1
Cantemir 262 250 165 158 63,0 63,2 36 36 13,7 14,4 32 30 12,2 12,0
Căuşeni 384 383 273 268 71,1 70,0 32 33 8,3 8,6 34 36 8,9 9,4
Cimişlia 203 203 128 131 63,1 64,5 33 30 16,3 14,8 16 16 7,9 7,9
Leova 187 188 118 113 63,1 60,1 21 23 11,2 12,2 14 12 7,5 6,4
Ştefan-Vodă 268 264 199 189 74,3 71,6 15 19 5,6 7,2 20 19 7,5 7,2
Taraclia 202 196 97 126 48,0 64,3 13 19 6,4 9,7 16 23 7,9 11,7
RDD “UTA Găgăuzia” 925 901 559 544 60,4 60,4 121 104 13,1 11,5 80 82 8,6 9,1
Comrat 400 392 224 229 56,0 58,4 79 62 19,8 15,8 48 44 12,0 11,2
Ceadîr-Lunga 369 355 246 226 66,7 63,7 29 30 7,9 8,5 26 26 7,0 7,3
Vulcăneşti 156 154 89 89 57,1 57,8 13 12 8,3 7,8 6 12 3,8 7,8
Total pe municipii 3955 3841 2529 2490 63,9 64,8 361 330 9,1 8,6 389 348 9,8 9,1
Total pe raioane 10998 10737 7191 7005 65,4 65,2 1086 1070 9,9 10,0 1025 898 9,3 8,4
Instituţiile republicane 4857 4704 2600 2590 53,5 55,1 507 470 10,4 10,0 614 525 12,6 11,2
Total pe MSMPS 19810 19282 12320 12085 62,2 62,7 1954 1870 9,9 9,7 2028 1771 10,2 9,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
39
MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
Date absolute
Decedaţi copii
Născuţi vii* Decedaţi* Spor natural*
sub 1 an**
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 6413 9058 6341 6333 72 2725 62 129
RDD “Nord” 8942 7298 11941 11696 -2999 -4398 106 55
mun. Bălţi 1215 2035 1250 1292 -35 743 8 10
Briceni 593 470 1003 1007 -410 -537 8 4
Donduşeni 430 273 641 635 -211 -362 6 1
Drochia 836 497 1134 1119 -298 -622 11 3
Edineţ 693 528 1128 1043 -435 -515 12 6
Făleşti 939 536 1140 1086 -201 -550 16 3
Floreşti 822 575 1130 1070 -308 -495 8 9
Glodeni 591 386 714 769 -123 -383 12 6
Ocniţa 395 283 699 657 -304 -374 1 -
Rîşcani 615 424 924 931 -309 -507 6 4
Sîngerei 973 617 987 952 -14 -335 12 6
Soroca 840 674 1191 1135 -351 -461 6 3
RDD “Centru” 10614 7938 11593 11462 -979 -3524 106 58
Anenii Noi 759 578 885 887 -126 -309 6 1
Călăraşi 767 544 905 894 -138 -350 8 2
Criuleni 847 598 797 773 50 -175 8 5
Dubăsari 324 281 369 324 -45 -43 2 3
Hînceşti 1145 827 1395 1436 -250 -609 14 11
Ialoveni 1020 861 936 997 84 -136 9 5
Nisporeni 592 447 750 683 -158 -236 5 3
Orhei 1200 985 1422 1425 -222 -440 13 6
Rezina 489 350 577 622 -88 -272 - 5
Străşeni 920 652 938 976 -18 -324 9 3
Şoldăneşti 468 292 562 514 -94 -222 4 2
Teleneşti 727 476 802 760 -75 -284 9 3
Ungheni 1356 1047 1255 1171 101 -124 19 9
RDD “Sud” 4890 3914 5709 5768 -819 -1854 32 28
Basarabeasca 237 168 271 272 -34 -104 2 -
Cahul 1101 957 1237 1201 -136 -244 9 7
Cantemir 576 504 602 613 -26 -109 3 7
Căuşeni 830 709 1009 1020 -179 -311 6 4
Cimişlia 532 352 768 710 -236 -358 3 5
Leova 528 368 567 637 -39 -269 4 1
Ştefan-Vodă 714 556 778 846 -64 -290 2 4
Taraclia 372 300 477 469 -105 -169 3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 1537 1469 1572 1510 -35 -41 15 9
Comrat … 699 … 645 … 54 6 4
Ceadîr-Lunga … 578 … 597 … -19 6 4
Vulcăneşti … 192 … 268 … -76 3 1
Total pe municipii 7628 11093 7591 7625 37 3468 70 139
Total pe raioane 24768 18584 29565 29144 -4797 -10560 251 140
Total pe Republică 32606 29677 37200 36769 -4594 -7092 326 279
*) Datele Biroului Naţional de Statistică **) Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
2018 după locul de trai 2019 după locul înregistrării
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
40
MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
La 1000 locuitori Mortalitatea infantilă
**
Natalitatea* Mortalitatea* Spor natural*
(la 1000 născuţi vii)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 7,73 10,8 7,65 7,6 0,08 3,2 9,7 14,2
RDD “Nord” 9,2 7,5 12,2 12,1 -3,1 -4,6 11,9 7,5
mun. Bălţi 8,0 13,3 8,2 8,5 -0,2 4,8 6,6 4,9
Briceni 8,3 6,6 14,0 14,2 -5,7 -7,6 13,5 8,5
Donduşeni 10,3 6,6 15,3 15,4 -5,0 -8,8 14,0 3,7
Drochia 9,7 5,8 13,2 13,2 -3,5 -7,4 13,2 6,0
Edineţ 8,7 6,7 14,2 13,3 -5,5 -6,6 17,3 11,4
Făleşti 10,4 6,0 12,6 12,1 -2,2 -6,1 17,0 5,6
Floreşti 9,6 6,8 13,1 12,6 -3,6 -5,8 9,7 15,7
Glodeni 10,0 6,6 12,1 13,2 -2,1 -6,6 20,3 15,5
Ocniţa 7,4 5,4 13,2 12,5 -5,7 -7,1 2,5 -
Rîşcani 9,2 6,4 13,8 14,1 -4,6 -7,7 9,8 9,4
Sîngerei 10,6 6,8 10,8 10,5 -0,2 -3,7 12,3 9,7
Soroca 8,4 6,8 11,9 11,5 -3,5 -4,7 7,1 4,5
RDD “Centru” 10,1 7,6 11,0 11,0 -0,9 -3,4 10,0 7,3
Anenii Noi 9,1 7,0 10,7 10,7 -1,5 -3,7 7,9 1,7
Călăraşi 10,0 7,1 11,8 11,7 -1,8 -4,6 10,4 3,7
Criuleni 11,5 8,2 10,9 10,6 0,7 -2,4 9,5 8,4
Dubăsari 9,2 8,0 10,5 9,3 -1,3 -1,3 6,2 10,7
Hînceşti 9,6 7,0 11,7 12,2 -2,1 -5,2 12,2 13,3
Ialoveni 10,0 8,5 9,2 9,8 0,8 -1,3 8,8 5,8
Nisporeni 9,1 6,9 11,5 10,6 -2,4 -3,7 8,5 6,7
Orhei 9,7 8,0 11,5 11,5 -1,8 -3,5 10,8 6,1
Rezina 9,8 7,1 11,5 12,5 -1,8 -5,4 - 14,3
Străşeni 10,0 7,1 10,2 10,6 -0,2 -3,5 9,8 4,6
Şoldăneşti 11,4 7,2 13,7 12,6 -2,3 -5,4 8,6 6,8
Teleneşti 10,2 6,7 11,3 10,7 -1,1 -4,0 12,4 6,3
Ungheni 11,6 9,0 10,7 10,0 0,9 -1,0 14,0 8,6
RDD “Sud” 9,3 7,5 10,8 11,0 -1,6 -3,5 6,5 7,2
Basarabeasca 8,5 6,0 9,7 9,8 -1,2 -3,8 8,4 -
Cahul 8,9 7,7 10,0 9,7 -1,1 -2,0 8,2 7,3
Cantemir 9,4 8,2 9,8 10,0 -0,4 -1,8 5,2 13,9
Căuşeni 9,3 8,0 11,3 11,4 -2,0 -3,4 7,2 5,6
Cimişlia 9,0 6,0 13,0 12,2 -4,0 -6,2 5,6 14,2
Leova 10,1 7,1 10,9 12,3 -0,8 -5,2 7,6 2,7
Ştefan-Vodă 10,3 8,0 11,2 12,2 -0,9 -4,2 2,8 7,2
Taraclia 8,6 7,0 11,0 10,9 -2,4 -3,9 8,1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 9,5 9,1 9,7 9,3 -0,2 -0,2 9,8 6,1
Comrat … 9,8 … 9,1 … 0,7 8,3 5,7
Ceadîr-Lunga … 8,8 … 9,1 … -0,3 10,1 6,9
Vulcăneşti … 7,9 … 11,0 … -3,1 13,3 5,2
Total pe municipii 7,8 11,2 7,7 7,7 0,04 3,5 9,2 12,5
Total pe raioane 9,7 7,3 11,5 11,4 -1,9 -4,1 10,1 7,5
Total pe Republică 9,2 8,4 10,5 10,4 -1,3 -2,0 10,0 9,4
*) Datele Biroului Naţional de Statistică **) Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


41
MORTALITATEA MATERNĂ DUPĂ LOCUL DE TRAI (LA 100 MII NĂSCUŢI VII)
Mortalitatea maternă prin risc obstetrical Mortalitatea
direct maternă prin
inclusiv risc
TOTAL prin
total prin complicaţiile obstetrical
sarcinii, naşterii şi întreruperea de
sarcină
indirect
lăuziei

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău - 22,1 - - - - - - - 22,1
RDD “Nord” 33,6 13,7 22,4 - 22,4 - - - 11,2 13,7
mun. Bălţi - - - - - - - - - -
Briceni - - - - - - - - - -
Donduşeni 232,6 - - - - - - - 232,6 -
Drochia - - - - - - - - - -
Edineţ - - - - - - - - - -
Făleşti 213,0 - 213,0 - 213,0 - - - - -
Floreşti - 173,9 - - - - - - - 173,9
Glodeni - - - - - - - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - - - -
Sîngerei - - - - - - - - - -
Soroca - - - - - - - - - -
RDD “Centru” 9,4 25,2 9,4 12,6 9,4 12,6 - - - 12,6
Anenii Noi - - - - - - - - - -
Călăraşi - 183,8 - - - - - - - 183,8
Criuleni - - - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - - - -
Orhei 83,3 - 83,3 - 83,3 - - - - -
Rezina - - - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - - - -
Ungheni - 95,5 - 95,5 - 95,5 - - - -
RDD “Sud” 20,4 - - - - - - - 20,4 -
Basarabeasca - - - - - - - - - -
Cahul - - - - - - - - - -
Cantemir - - - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - - - -
Leova - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă 140,1 - - - - - - - 140,1 -
Taraclia - - - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - - - -
Comrat - - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - - -
Total pe municipii - 18,0 - - - - - - - 18,0
Total pe raioane 20,2 16,1 12,1 5,4 12,1 5,4 - - 8,1 10,8
Total pe Republică 15,3 16,8 9,2 3,4 9,2 3,4 - - 6,1 13,5
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
42
MORTALITATEA PERINATALĂ ŞI NEONATALĂ PRECOCE, MORTINATALITATEA
(după datele înregistrate în organele OSC)
Mortalitatea perinatală Mortalitatea neonatală Mortinatalitatea
(la 1000 născuţi vii şi precoce (la 1000 născuţi vii şi
morţi) (la 1000 născuţi vii) morţi)
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 9,6 23,0 5,3 11,5 4,4 11,7
RDD “Nord” 12,2 7,8 5,4 1,9 6,9 5,9
mun. Bălţi 8,2 10,7 3,3 3,0 4,9 7,8
Briceni 13,4 - 3,4 - 10,0 -
Donduşeni 18,5 3,7 11,6 - 6,9 3,7
Drochia 8,3 8,0 4,8 4,0 3,6 4,0
Edineţ 15,8 29,6 10,1 5,7 5,7 24,0
Făleşti 13,8 1,9 8,5 - 5,3 1,9
Floreşti 14,5 8,6 6,1 1,7 8,4 6,9
Glodeni 11,8 5,2 6,8 - 5,1 5,2
Ocniţa 17,5 3,5 2,5 - 15,0 3,5
Rîşcani 12,9 - 4,9 - 8,1 -
Sîngerei 11,2 1,6 3,1 1,6 8,2 -
Soroca 9,5 5,9 2,4 1,5 7,1 4,4
RDD “Centru” 10,9 4,4 4,1 1,0 6,8 3,4
Anenii Noi 9,2 5,2 2,6 - 6,5 5,2
Călăraşi 9,1 3,7 5,2 1,8 3,9 1,8
Criuleni 16,4 10,0 7,1 5,0 9,4 5,0
Dubăsari 18,2 - - - 18,2 -
Hînceşti 13,8 8,4 3,5 - 10,4 8,4
Ialoveni 8,8 1,2 3,9 1,2 4,9 -
Nisporeni 11,8 4,5 6,8 2,2 5,0 2,2
Orhei 9,1 8,1 3,3 - 5,8 8,1
Rezina 4,1 2,9 - - 4,1 2,9
Străşeni 8,7 1,5 3,3 - 5,4 1,5
Şoldăneşti 10,6 - 4,3 - 6,4 -
Teleneşti 12,3 - 4,1 - 8,2 -
Ungheni 11,0 3,8 5,2 1,9 5,9 1,9
RDD “Sud” 9,9 6,9 2,3 2,0 7,7 4,8
Basarabeasca 12,6 - 4,2 - 8,4 -
Cahul 5,4 14,5 2,7 3,1 2,7 11,4
Cantemir 12,1 - 3,5 - 8,6 -
Căuşeni 10,8 9,8 3,6 2,8 7,2 7,0
Cimişlia 11,2 5,7 - 2,8 11,2 2,8
Leova 11,3 2,7 3,8 2,7 7,5 -
Ştefan-Vodă 9,7 5,4 - 1,8 9,7 3,6
Taraclia 13,3 - - - 13,3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 14,8 4,8 4,6 0,7 10,3 4,1
Comrat 8,3 1,4 4,2 - 4,2 1,4
Ceadîr-Lunga 24,8 8,6 3,4 1,7 21,5 6,9
Vulcăneşti 8,9 5,2 8,9 - - 5,2
Total pe municipii 9,4 20,8 5,0 9,9 4,4 11,0
Total pe raioane 11,5 5,6 4,2 1,4 7,3 4,2
Total pe Republică 11,2 11,3 4,5 4,6 6,7 6,8

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


43
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-1 ANI
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
TOTAL bolile infecţioase şi bolile sistemului bolile aparatului
parazitare nervos respirator
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 62 129 3 2 - 1 3 1
RDD “Nord” 106 55 5 1 2 - 10 13
mun. Bălţi 8 10 1 1 - - 1 1
Briceni 8 4 - - - - - 1
Donduşeni 6 1 - - - - - 1
Drochia 11 3 1 - - - - -
Edineţ 12 6 - - - - 1 -
Făleşti 16 3 - - 2 - 1 2
Floreşti 8 9 - - - - 1 3
Glodeni 12 6 1 - - - 3 2
Ocniţa 1 - - - - - - -
Rîşcani 6 4 1 - - - - 1
Sîngerei 12 6 1 - - - 2 2
Soroca 6 3 - - - - 1 -
RDD “Centru” 106 58 7 3 4 - 12 13
Anenii Noi 6 1 1 - - - 1 -
Călăraşi 8 2 1 - - - - 1
Criuleni 8 5 1 - - - - -
Dubăsari 2 3 - - - - - 2
Hînceşti 14 11 1 2 1 - 4 1
Ialoveni 9 5 - - 1 - 1 2
Nisporeni 5 3 - - - - - -
Orhei 13 6 - - - - 4 1
Rezina - 5 - - - - - -
Străşeni 9 3 1 - 1 - 1 1
Şoldăneşti 4 2 - - - - - -
Teleneşti 9 3 - - 1 - - 2
Ungheni 19 9 2 1 - - 1 3
RDD “Sud” 32 28 - 2 1 2 8 5
Basarabeasca 2 - - - - - - -
Cahul 9 7 - 1 - - 1 1
Cantemir 3 7 - - - 1 - 3
Căuşeni 6 4 - - - - 1 -
Cimişlia 3 5 - - - 1 2 -
Leova 4 1 - - 1 - 1 -
Ştefan-Vodă 2 4 - 1 - - 2 1
Taraclia 3 - - - - - 1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 15 9 1 1 - - 2 2
Comrat 6 4 - 1 - - 1 -
Ceadîr-Lunga 6 4 1 - - - - 1
Vulcăneşti 3 1 - - - - 1 1
Total pe municipii 70 139 4 3 - 1 4 2
Total pe raioane 251 140 12 6 7 2 31 32
Total pe Republică 326 279 17 9 7 3 35 34

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


44
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-1 ANI
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
unele afecţiuni în leziuni traumatice şi
malformaţii congenitale
perioada perinatală otrăviri
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 32 70 22 45 - 2
RDD “Nord” 53 15 24 18 10 5
mun. Bălţi 3 6 3 2 - -
Briceni 4 1 3 2 - -
Donduşeni 5 - 1 - - -
Drochia 6 - 2 3 2 -
Edineţ 8 1 3 2 - 2
Făleşti 8 - 4 1 1 -
Floreşti 5 1 1 2 1 2
Glodeni 5 3 1 1 2 -
Ocniţa 1 - - - - -
Rîşcani 2 1 3 2 - -
Sîngerei 4 1 1 2 4 -
Soroca 2 1 2 1 - 1
RDD “Centru” 37 12 27 15 13 7
Anenii Noi 2 1 1 - - -
Călăraşi 4 1 1 - 2 -
Criuleni 5 3 2 1 - -
Dubăsari - - 1 1 1 -
Hînceşti 3 1 3 2 - 2
Ialoveni 5 2 1 1 - -
Nisporeni 3 1 1 1 - -
Orhei 3 - 5 3 1 1
Rezina - 1 - 3 - 1
Străşeni 2 - 2 1 2 1
Şoldăneşti 1 - 1 1 2 1
Teleneşti 3 - 4 1 1 -
Ungheni 6 2 5 - 4 1
RDD “Sud” 9 11 12 6 1 2
Basarabeasca 2 - - - - -
Cahul 3 4 5 1 - -
Cantemir - 1 3 1 - 1
Căuşeni 2 1 3 3 - -
Cimişlia - 2 - 1 1 1
Leova 2 1 - - - -
Ştefan-Vodă - 2 - - - -
Taraclia - - 1 - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 4 2 8 4 - -
Comrat 2 1 3 2 - -
Ceadîr-Lunga 1 1 4 2 - -
Vulcăneşti 1 - 1 - - -
Total pe municipii 35 76 25 47 - 2
Total pe raioane 100 34 68 41 24 14
Total pe Republică 138 110 94 88 24 16

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


45
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-1 ANI
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (‰) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
TOTAL bolile infecţioase şi
bolile sistemului nervos bolile aparatului respirator
parazitare
la 1000 la 1000 la 1000 la 1000
% % %
născuţi vii născuţi vii născuţi vii născuţi vii
201
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
8
RDD mun. Chişinău 9,7 14,2 0,5 0,2 4,8 1,6 - 0,1 - 0,8 0,5 0,1 4,8 0,8
RDD “Nord” 11,9 7,5 0,6 0,1 4,7 1,8 0,2 - 1,9 - 1,1 1,8 9,4 23,6
mun. Bălţi 6,6 4,9 0,8 0,5 12,5 10,0 - - - - 0,8 0,5 12,5 10,0
Briceni 13,5 8,5 - - - - - - - - - 2,1 - 25,0
Donduşeni 14,0 3,7 - - - - - - - - - 3,7 - 100,0
Drochia 13,2 6,0 1,2 - 9,1 - - - - - - - - -
Edineţ 17,3 11,4 - - - - - - - - 1,4 - 8,3 -
Făleşti 17,0 5,6 - - - - 2,1 - 12,5 - 1,1 3,7 6,3 66,7
Floreşti 9,7 15,7 - - - - - - - - 1,2 5,2 12,5 33,3
Glodeni 20,3 15,5 1,7 - 8,3 - - - - - 5,1 5,2 25,0 33,3
Ocniţa 2,5 - - - - - - - - - - - - -
Rîşcani 9,8 9,4 1,6 - 16,7 - - - - - - 2,4 - 25,0
Sîngerei 12,3 9,7 1,0 - 8,3 - - - - - 2,1 3,2 16,7 33,3
Soroca 7,1 4,5 - - - - - - - - 1,2 - 16,7 -
RDD “Centru” 10,0 7,3 0,7 0,4 6,6 5,2 0,4 - 3,8 - 1,1 1,6 11,3 22,4
Anenii Noi 7,9 1,7 1,3 - 16,7 - - - - - 1,3 - 16,7 -
Călăraşi 10,4 3,7 1,3 - 12,5 - - - - - - 1,8 - 50,0
Criuleni 9,5 8,4 1,2 - 12,5 - - - - - - - - -
Dubăsari 6,2 10,7 - - - - - - - - - 7,1 - 66,7
Hînceşti 12,2 13,3 0,9 2,4 7,1 18,2 0,9 - 7,1 - 3,5 1,2 28,6 9,1
Ialoveni 8,8 5,8 - - - - 1,0 - 11,1 - 1,0 2,3 11,1 40,0
Nisporeni 8,5 6,7 - - - - - - - - - - - -
Orhei 10,8 6,1 - - - - - - - - 3,3 1,0 30,8 16,7
Rezina - 14,3 - - - - - - - - - - - -
Străşeni 9,8 4,6 1,1 - 11,1 - 1,1 - 11,1 - 1,1 1,5 11,1 33,3
Şoldăneşti 8,6 6,8 - - - - - - - - - - - -
Teleneşti 12,4 6,3 - - - - 1,4 - 11,1 - - 4,2 - 66,7
Ungheni 14,0 8,6 1,5 1,0 10,5 11,1 - - - - 0,7 2,9 5,3 33,3
RDD “Sud” 6,5 7,2 - 0,5 - 7,1 0,2 0,5 3,1 7,1 1,6 1,3 25,0 17,9
Basarabeasca 8,4 - - - - - - - - - - - - -
Cahul 8,2 7,3 - 1,0 - 14,3 - - - - 0,9 1,0 11,1 14,3
Cantemir 5,2 13,9 - - - - - 2,0 - 14,3 - 6,0 - 42,9
Căuşeni 7,2 5,6 - - - - - - - - 1,2 - 16,7 -
Cimişlia 5,6 14,2 - - - - - 2,8 - 20,0 3,8 - 66,7 -
Leova 7,6 2,7 - - - - 1,9 - 25,0 - 1,9 - 25,0 -
Ştefan-Vodă 2,8 7,2 - 1,8 - 25,0 - - - - 2,8 1,8 100 25,0
Taraclia 8,1 - - - - - - - - - 2,7 - 33,3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 9,8 6,1 0,7 0,7 6,7 11,1 - - - - 1,3 1,4 13,3 22,2
Comrat 8,3 5,7 - 1,4 - 25,0 - - - - 1,4 - 16,7 -
Ceadîr-Lunga 10,1 6,9 1,7 - 16,7 - - - - - - 1,7 - 25,0
Vulcăneşti 13,3 5,2 - - - - - - - - 4,4 5,2 33,3 100,0
Total pe municipii 9,2 12,5 0,5 0,3 5,7 2,2 - 0,1 - 0,7 0,5 0,2 5,7 1,4
Total pe raioane 10,1 7,5 0,5 0,3 4,8 4,3 0,3 0,1 2,8 1,4 1,3 1,7 12,4 22,9
Total pe Republică 10,0 9,4 0,5 0,3 5,2 3,2 0,2 0,1 2,2 1,1 1,1 1,2 10,7 12,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


46
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-1 ANI
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (‰) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
unele afecţiuni în perioada
malformaţii congenitale leziuni traumatice şi otrăviri
perinatală
la 1000 la 1000 la 1000
% % %
născuţi vii născuţi vii născuţi vii
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5,0 7,7 51,6 54,3 3,4 5,0 35,5 34,9 - 0,2 - 1,6
RDD “Nord” 5,9 2,1 50,0 27,3 2,7 2,5 22,6 32,7 1,1 0,7 9,4 9,1
mun. Bălţi 2,5 3,0 37,5 60,0 2,5 1,0 37,5 20,0 - - - -
Briceni 6,8 2,1 50,0 25,0 5,1 4,3 37,5 50,0 - - - -
Donduşeni 11,6 - 83,3 - 2,3 - 16,7 - - - - -
Drochia 7,2 - 54,6 - 2,4 6,0 18,2 100,0 2,4 - 18,2 -
Edineţ 11,5 1,9 66,7 16,7 4,3 3,8 25,0 33,3 - 3,8 - 33,3
Făleşti 8,5 - 50,0 - 4,3 1,9 25,0 33,3 1,1 - 6,3 -
Floreşti 6,1 1,7 62,5 11,1 1,2 3,5 12,5 22,2 1,2 3,5 12,5 22,2
Glodeni 8,5 7,8 41,7 50,0 1,7 2,6 8,3 16,7 3,4 - 16,7 -
Ocniţa 2,5 - 100,0 - - - - - - - - -
Rîşcani 3,3 2,4 33,3 25,0 4,9 4,7 50,0 50,0 - - - -
Sîngerei 4,1 1,6 33,3 16,7 1,0 3,2 8,3 33,3 4,1 - 33,3 -
Soroca 2,4 1,5 33,3 33,3 2,4 1,5 33,3 33,3 - 1,5 - 33,3
RDD “Centru” 3,5 1,5 34,9 20,7 2,5 1,9 25,5 25,9 1,2 0,9 12,3 12,1
Anenii Noi 2,6 1,7 33,3 100,0 1,3 - 16,7 - - - - -
Călăraşi 5,2 1,8 50,0 50,0 1,3 - 12,5 - 2,6 - 25,0 -
Criuleni 5,9 5,0 62,5 60,0 2,4 1,7 25,0 20,0 - - - -
Dubăsari - - - - 3,1 3,6 50,0 33,3 3,1 - 50,0 -
Hînceşti 2,6 1,2 21,4 9,1 2,6 2,4 21,4 18,2 - 2,4 - 18,2
Ialoveni 4,9 2,3 55,6 40,0 1,0 1,2 11,1 20,0 - - - -
Nisporeni 5,1 2,2 60,0 33,3 1,7 2,2 20,0 33,3 - - - -
Orhei 2,5 - 23,1 - 4,2 3,1 38,5 50,0 0,8 1,0 7,7 16,7
Rezina - 2,9 - 20,0 - 8,6 - 60,0 - 2,9 - 20,0
Străşeni 2,2 - 22,2 - 2,2 1,5 22,2 33,3 2,2 1,5 22,2 33,3
Şoldăneşti 2,1 - 25,0 - 2,1 3,4 25,0 50,0 4,3 3,4 50,0 50,0
Teleneşti 4,1 - 33,3 - 5,5 2,1 44,4 33,3 1,4 - 11,1 -
Ungheni 4,4 1,9 31,6 22,2 3,7 - 26,3 - 3,0 1,0 21,1 11,1
RDD “Sud” 1,8 2,8 28,1 39,3 2,5 1,5 37,5 21,4 0,2 0,5 3,1 7,1
Basarabeasca 8,4 - 100,0 - - - - - - - - -
Cahul 2,7 4,2 33,3 57,1 4,5 1,0 55,6 14,3 - - - -
Cantemir - 2,0 - 14,3 5,2 2,0 100,0 14,3 - 2,0 - 14,3
Căuşeni 2,4 1,4 33,3 25,0 3,6 4,2 50,0 75,0 - - - -
Cimişlia - 5,7 - 40,0 - 2,8 - 20,0 1,9 2,8 33,3 20,0
Leova 3,8 2,7 50,0 100,0 - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - 3,6 - 50,0 - - - - - - - -
Taraclia - - - - 2,7 - 33,3 - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 2,6 1,4 26,7 22,2 5,2 2,7 53,3 44,4 - - - -
Comrat 2,8 1,4 33,3 25,0 4,2 2,9 50,0 50,0 - - - -
Ceadîr-Lunga 1,7 1,7 16,7 25,0 6,8 3,5 66,7 50,0 - - - -
Vulcăneşti 4,4 - 33,3 - 4,4 - 33,3 - - - - -
Total pe municipii 4,6 6,9 50,0 54,7 3,3 4,2 35,7 33,8 - 0,2 - 1,4
Total pe raioane 4,0 1,8 39,8 24,3 2,8 2,2 27,1 29,3 1,0 0,8 9,6 10,0
Total pe Republică 4,2 3,7 42,3 39,4 2,9 3,0 28,8 31,5 0,7 0,5 7,4 5,7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


47
DATE DESPRE COPII DECEDAŢI ÎN VÎRSTA 0-1 ANI
Număr copii decedaţi în vîrsta 0-1 ani din ei decedaţi
inclusiv în % la numărul total
în primele 0-6 zile
Total în staţionar (după de copii decedaţi în
(168 ore)
locul decesului) vîrsta 0-1 ani
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 62 129 27 22 34 104 54,8 49,3
RDD “Nord” 106 55 23 26 48 14 45,3 24,6
mun. Bălţi 8 10 17 17 4 6 50,0 27,3
Briceni 8 4 - - 2 - 25,0 -
Donduşeni 6 1 - - 5 - 83,3 -
Drochia 11 3 - 2 4 2 36,4 50,0
Edineţ 12 6 2 2 7 3 58,3 18,8
Făleşti 16 3 2 - 8 - 50,0 -
Floreşti 8 9 - 1 5 1 62,5 20,0
Glodeni 12 6 - - 4 - 33,3 -
Ocniţa 1 - - - 1 - 100,0 -
Rîşcani 6 4 - 1 3 - 50,0 -
Sîngerei 12 6 1 1 3 1 25,0 100,0
Soroca 6 3 1 2 2 1 33,3 25,0
RDD “Centru” 106 58 15 8 43 8 40,6 22,9
Anenii Noi 6 1 2 - 2 - 33,3 -
Călăraşi 8 2 - - 4 1 50,0 50,0
Criuleni 8 5 - 2 6 3 75,0 50,0
Dubăsari 2 3 - - - - - -
Hînceşti 14 11 1 - 4 - 28,6 -
Ialoveni 9 5 - 1 4 1 44,4 100,0
Nisporeni 5 3 2 1 4 1 80,0 50,0
Orhei 13 6 3 - 4 - 30,8 -
Rezina - 5 - 1 - - - -
Străşeni 9 3 1 1 3 - 33,3 -
Şoldăneşti 4 2 - - 2 - 50,0 -
Teleneşti 9 3 2 - 3 - 33,3 -
Ungheni 19 9 4 2 7 2 36,8 50,0
RDD “Sud” 32 28 6 9 11 8 34,4 29,6
Basarabeasca 2 - - - 1 - 50,0 -
Cahul 9 7 1 5 3 3 33,3 21,4
Cantemir 3 7 2 2 2 - 66,7 -
Căuşeni 6 4 3 1 3 2 50,0 28,6
Cimişlia 3 5 - - - 1 - 50,0
Leova 4 1 - - 2 1 50,0 100,0
Ştefan-Vodă 2 4 - 1 - 1 - 33,3
Taraclia 3 - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 15 9 5 4 7 1 46,7 14,3
Total pe municipii 70 139 44 39 38 110 54,3 47,2
Total pe raioane 251 140 32 30 105 25 41,8 24,0
Instituţiile republicane - - 187 173 - - - -
Total pe MS - - 263 242 - - - -
Alte Ministere - - 1 - - - - -
Total pe Republică 326 279 264 242 147 135 45,1 40,1
2018 după locul de trai 2019 după locul înregistrării

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


48
DATE DESPRE COPIII DECEDAŢI ÎN VÎRSTA 0-1 ANI
Decedaţi copii pînă la 1 an în primele
Decedaţi nou- Decedaţi copii
24 ore după internare
născuţi de la 7 zile pînă
în primele 24 ore în % la numărul total de la 27 zile
total copii decedaţi în vîrsta
total inclusiv
0-1 ani
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2017 2018
RDD mun. Chişinău 11 8 - - - - 18 13
RDD “Nord” 13 4 3 6 13,0 23,1 23 17
mun. Bălţi 9 9 1 4 5,9 23,5 1 3
Briceni - - - - - - 3 2
Donduşeni - - - - - - 1 -
Drochia - - - - - - 4 1
Edineţ 2 2 - - - - 3 1
Făleşti 1 - 1 - 50,0 - 2 1
Floreşti - - - 1 - 100,0 1 1
Glodeni - - - - - - 3 3
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - 1 2
Sîngerei - 1 1 - 100,0 - 3 2
Soroca 1 1 - 1 - 50,0 1 1
RDD “Centru” 9 5 3 - 20,0 - 17 14
Anenii Noi - - 1 - 50,0 - - 1
Călăraşi - - - - - - - -
Criuleni - 1 - - - - - 1
Dubăsari - - - - - - 1 1
Hînceşti - - - - - - 1 3
Ialoveni - 1 - - - - 3 2
Nisporeni 2 1 - - - - - 1
Orhei 2 - - - - - 5 2
Rezina - - - - - - - 3
Străşeni 1 - - - - - 4 -
Şoldăneşti - - - - - - - -
Teleneşti 1 - 1 - 50,0 - 1 -
Ungheni 3 2 1 - 25,0 - 2 -
RDD “Sud” 1 5 1 2 16,7 22,2 8 6
Basarabeasca - - - - - - 1 -
Cahul 1 4 - 1 - 20,0 2 2
Cantemir - - 1 1 50,0 50,0 - 1
Căuşeni - 1 - - - - 2 1
Cimişlia - - - - - - - 1
Leova - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - 1
Taraclia - - - - - - 3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 2 1 2 - 40,0 - 4 2
Comrat - - 2 - 100,0 - 1 1
Ceadîr-Lunga 1 1 - - - - 3 1
Vulcăneşti 1 - - - - - - -
Total pe municipii 20 17 1 4 2,3 10,3 19 16
Total pe raioane 16 15 8 4 25,0 13,3 51 36
Inst.republicane 28 25 8 19 4,3 11,0 - -
Total pe MSMPS 64 57 17 27 6,5 11,2 - -
Alte Ministere - - - - - - - -
Total pe Republică 64 57 17 27 6,4 11,2 70 52
2019 după locul înregistrării

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


49
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-4 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
TOTAL bolile infecţioase şi bolile sistemului bolile aparatului
parazitare nervos respirator
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 69 138 3 3 - 2 5 3
RDD “Nord” 126 73 6 1 3 1 11 16
mun. Bălţi 10 10 1 1 - - 1 1
Briceni 9 6 - - - - - 2
Donduşeni 8 3 - - - - - 2
Drochia 12 4 1 - - - - -
Edineţ 13 7 - - - - 1 -
Făleşti 16 4 - - 2 - 1 2
Floreşti 11 13 - - - - 1 4
Glodeni 14 7 2 - - - 3 2
Ocniţa 3 - - - - - - -
Rîşcani 7 7 1 - 1 - - 1
Sîngerei 14 7 1 - - 1 2 2
Soroca 9 5 - - - - 2 -
RDD “Centru” 126 72 8 5 5 1 17 18
Anenii Noi 9 2 1 - - - 2 1
Călăraşi 11 3 2 1 1 - 1 1
Criuleni 8 5 1 - - - - -
Dubăsari 2 3 - - - - - 2
Hînceşti 16 13 1 2 1 - 4 2
Ialoveni 11 6 - - 1 1 3 2
Nisporeni 7 3 - - - - - -
Orhei 18 8 - 1 - - 5 1
Rezina 1 7 - - - - - 2
Străşeni 10 5 1 - 1 - 1 1
Şoldăneşti 4 2 - - - - - -
Teleneşti 10 5 - - 1 - - 3
Ungheni 19 10 2 1 - - 1 3
RDD “Sud” 41 33 2 2 2 3 9 6
Basarabeasca 2 - - - - - - -
Cahul 12 7 - 1 - - 2 1
Cantemir 4 7 - - - 1 - 3
Căuşeni 7 5 - - 1 - 1 -
Cimişlia 4 5 - - - 1 2 -
Leova 5 2 1 - 1 - 1 1
Ştefan-Vodă 4 6 1 1 - - 2 1
Taraclia 3 1 - - - 1 1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 18 14 1 1 - - 3 4
Comrat 7 7 - 1 - - 2 1
Ceadîr-Lunga 8 5 1 - - - - 1
Vulcăneşti 3 2 - - - - 1 2
Total pe municipii 79 148 4 4 - 2 6 4
Total pe raioane 301 182 16 8 10 5 39 43
Total pe Republică 385 330 21 12 10 7 45 47

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


50
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-4 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
unele afecţiuni
malformaţii
în perioada traume şi otrăviri alte cauze
congenitale
perinatală
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 32 70 23 45 2 5 4 10
RDD “Nord” 53 15 28 23 21 12 4 5
mun. Bălţi 3 6 4 2 1 - - -
Briceni 4 1 3 3 - - 2 -
Donduşeni 5 - 2 - 1 1 - -
Drochia 6 - 2 3 3 1 - -
Edineţ 8 1 4 3 - 2 - 1
Făleşti 8 - 4 1 1 - - 1
Floreşti 5 1 1 2 3 5 1 1
Glodeni 5 3 1 2 3 - - -
Ocniţa 1 - - - 2 - - -
Rîşcani 2 1 3 2 - 2 - 1
Sîngerei 4 1 1 2 6 - - 1
Soroca 2 1 3 3 1 1 1 -
RDD “Centru” 37 12 29 18 21 8 9 10
Anenii Noi 2 1 1 - 1 - 2 -
Călăraşi 4 1 1 - 2 - - -
Criuleni 5 3 2 1 - - - 1
Dubăsari - - 1 1 1 - - -
Hînceşti 3 1 4 2 1 2 2 4
Ialoveni 5 2 1 1 - - 1 -
Nisporeni 3 1 1 1 1 - 2 1
Orhei 3 - 6 3 4 1 - 2
Rezina - 1 - 3 1 1 - -
Străşeni 2 - 2 3 3 1 - -
Şoldăneşti 1 - 1 1 2 1 - -
Teleneşti 3 - 4 1 1 1 1 -
Ungheni 6 2 5 1 4 1 1 2
RDD “Sud” 9 11 14 6 3 5 2 -
Basarabeasca 2 - - - - - - -
Cahul 3 4 6 1 1 - - -
Cantemir - 1 3 1 1 1 - -
Căuşeni 2 1 3 3 - 1 - -
Cimişlia - 2 - 1 1 1 1 -
Leova 2 1 - - - - - -
Ştefan-Vodă - 2 1 - - 2 - -
Taraclia - - 1 - - - 1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 4 2 8 5 2 - - 2
Comrat 2 1 3 3 - - - 1
Ceadîr-Lunga 1 1 4 2 2 - - 1
Vulcăneşti 1 - 1 - - - - -
Total pe municipii 35 76 27 47 3 5 4 10
Total pe raioane 100 34 75 50 46 25 15 17
Total pe Republică 138 110 103 97 49 30 19 27

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


51
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-4 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (‰) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
TOTAL bolile infecţioase şi bolile aparatului
bolile sistemului nervos
parazitare respirator
la 1000 la 1000 la 1000 la 1000
% % %
născuţi vii născuţi vii născuţi vii născuţi vii
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 10,8 15,2 0,5 0,3 4,4 2,2 - 0,2 - 1,5 0,8 0,3 7,3 2,2
RDD “Nord” 14,1 10,0 0,7 0,1 4,8 1,4 0,3 0,1 2,4 1,4 1,2 2,2 8,7 21,9
mun. Bălţi 8,2 4,9 0,8 0,5 10,0 10,0 - - - - 0,8 0,5 10,0 10,0
Briceni 15,2 12,8 - - - - - - - - - 4,3 - 33,3
Donduşeni 18,6 11,0 - - - - - - - - - 7,3 - 66,7
Drochia 14,4 8,1 1,2 - 8,3 - - - - - - - - -
Edineţ 18,8 13,3 - - - - - - - - 1,4 - 7,7 -
Făleşti 17,0 7,5 - - - - 2,1 - 12,5 - 1,1 3,7 6,3 50,0
Floreşti 13,4 22,6 - - - - - - - - 1,2 7,0 9,1 30,8
Glodeni 23,7 18,1 3,4 - 14,3 - - - - - 5,1 5,2 21,4 28,6
Ocniţa 7,6 - - - - - - - - - - - - -
Rîşcani 11,4 16,5 1,6 - 14,3 - 1,6 - 14,3 - - 2,4 - 14,3
Sîngerei 14,4 11,4 1,0 - 7,1 - - 1,6 - 14,3 2,1 3,2 14,3 28,6
Soroca 10,7 7,4 - - - - - - - - 2,4 - 22,2 -
RDD “Centru” 11,9 9,1 0,8 0,6 6,4 6,9 0,5 0,1 4,0 1,4 1,6 2,3 13,5 25,0
Anenii Noi 11,9 3,5 1,3 - 11,1 - - - - - 2,6 1,7 22,2 50,0
Călăraşi 14,3 5,5 2,6 1,8 18,2 33,3 1,3 - 9,1 - 1,3 1,8 9,1 33,3
Criuleni 9,5 8,4 1,2 - 12,5 - - - - - - - - -
Dubăsari 6,2 10,7 - - - - - - - - - 7,1 - 66,7
Hînceşti 14,0 15,7 0,9 2,4 6,3 15,4 0,9 - 6,3 - 3,5 2,4 25,0 15,4
Ialoveni 10,8 7,0 - - - - 1,0 1,2 9,1 16,7 2,9 2,3 27,3 33,3
Nisporeni 11,8 6,7 - - - - - - - - - - - -
Orhei 15,0 8,1 - 1,0 - 12,5 - - - - 4,2 1,0 27,8 12,5
Rezina 2,0 20,0 - - - - - - - - - 5,7 - 28,6
Străşeni 10,9 7,7 1,1 - 10,0 - 1,1 - 10,0 - 1,1 1,5 10,0 20,0
Şoldăneşti 8,6 6,9 - - - - - - - - - - - -
Teleneşti 13,8 10,5 - - - - 1,4 - 10,0 - - 6,3 - 60,0
Ungheni 14,0 9,6 1,5 1,0 10,5 10,0 - - - - 0,7 2,9 5,3 30,0
RDD “Sud” 8,4 8,4 0,4 0,5 4,9 6,1 0,4 0,8 4,9 9,1 1,8 1,5 22,0 18,2
Basarabeasca 8,4 - - - - - - - - - - - - -
Cahul 10,9 7,3 - 1,0 - 14,3 - - - - 1,8 1,0 16,7 14,3
Cantemir 6,9 13,9 - - - - - 2,0 - 14,3 - 6,0 - 42,9
Căuşeni 8,4 7,1 - - - - 1,2 - 14,3 - 1,2 - 14,3 -
Cimişlia 7,5 14,2 - - - - - 2,8 - 20,0 3,8 - 50,0 -
Leova 9,5 5,4 1,9 - 20,0 - 1,9 - 20,0 - 1,9 2,7 20,0 50,0
Ştefan-Vodă 5,6 10,8 1,4 1,8 25,0 16,7 - - - - 2,8 1,8 50,0 16,7
Taraclia 8,1 3,3 - - - - - 3,3 - 100,0 2,7 - 33,3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 11,7 9,5 0,7 0,7 5,6 7,1 - - - - 2,0 2,7 22,2 28,6
Comrat 9,7 10,0 - 1,4 - 14,3 - - - - 2,8 1,4 28,6 14,3
Ceadîr-Lunga 13,5 8,7 1,7 - 12,5 - - - - - - 1,7 12,5 20,0
Vulcăneşti 13,3 10,4 - - - - - - - - 4,4 10,4 33,3 100,0
Total pe municipii 10,4 13,3 0,5 0,4 5,1 2,7 - 0,2 - 1,4 0,8 0,4 7,6 2,7
Total pe raioane 12,2 9,8 0,7 0,4 5,3 4,4 0,4 0,3 3,3 2,8 1,6 2,3 13,3 23,6
Total pe Republică 11,8 11,1 0,6 0,4 5,5 3,6 0,3 0,2 2,6 2,1 1,4 1,6 12,0 14,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


52
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-4 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (‰) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
unele afecţiuni malformaţii
traume şi otrăviri alte cauze
în perioada perinatală congenitale
la 1000 la 1000 la 1000 la 1000
% % % %
născuţi vii născuţi vii născuţi vii născuţi vii
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5,0 7,7 46,4 50,7 3,6 5,0 33,3 32,6 0,3 0,6 2,9 3,6 0,6 1,1 5,8 7,2
RDD “Nord” 5,9 2,1 42,1 20,6 3,1 3,2 22,2 31,5 2,4 1,6 15,9 16,4 0,4 0,7 3,2 6,8
mun. Bălţi 2,5 3,0 30,0 60,0 3,3 1,0 40,0 20,0 0,8 - 10,0 - - - - -
Briceni 6,8 2,1 44,4 16,7 5,1 6,4 33,3 50,0 - - - - 3,4 - 22,2 -
Donduşeni 11,6 - 62,5 - 4,7 - 25,0 - 2,3 3,7 12,5 33,3 - - - -
Drochia 7,2 - 50,0 - 2,4 6,0 16,7 75,0 3,6 2,0 25,0 25,0 - - - -
Edineţ 11,5 1,9 61,5 14,3 5,8 5,7 30,8 42,9 - 3,8 - 28,6 - 1,9 - 14,3
Făleşti 8,5 - 50,0 - 4,3 1,9 25,0 25,0 1,1 - 6,3 - - 1,9 - 25,0
Floreşti 6,1 1,7 45,5 7,7 1,2 3,5 9,1 15,4 3,7 8,7 27,3 38,5 1,2 1,7 9,1 7,7
Glodeni 8,5 7,8 35,7 42,9 1,7 5,2 7,1 28,6 5,1 - 21,4 - - - - -
Ocniţa 2,5 - 33,3 - - - - - 5,1 - 66,7 - - - - -
Rîşcani 3,3 2,4 28,6 14,3 4,9 4,7 42,9 28,6 - 4,7 - 28,6 - 2,4 - 14,3
Sîngerei 4,1 1,6 28,6 14,3 1,0 3,2 7,1 28,6 6,2 - 35,7 - - 1,6 - 14,3
Soroca 2,4 1,5 22,2 20,0 3,6 4,5 33,3 60,0 1,2 1,5 11,1 20,0 1,2 - 11,1 -
RDD “Centru” 3,5 1,5 29,4 16,7 2,7 2,3 23,0 25,0 2,0 1,0 16,7 11,1 0,8 1,3 7,1 13,9
Anenii Noi 2,6 1,7 22,2 50,0 1,3 - 11,1 - 1,3 - 11,1 - 2,6 - 22,2 -
Călăraşi 5,2 1,8 36,4 33,3 1,3 - 9,1 - 2,6 - 18,2 - - - - -
Criuleni 5,9 5,0 62,5 60,0 2,4 1,7 25,0 20,0 - - - - - 1,7 - 20,0
Dubăsari - - - - 3,1 3,6 50,0 33,3 3,1 - 50,0 - - - - -
Hînceşti 2,6 1,2 18,8 7,7 3,5 2,4 25,0 15,4 0,9 2,4 6,3 15,4 1,7 4,8 12,5 30,8
Ialoveni 4,9 2,3 45,5 33,3 1,0 1,2 9,1 16,7 - - - - 1,0 - 9,1 -
Nisporeni 5,1 2,2 42,9 33,3 1,7 2,2 14,3 33,3 1,7 - 14,3 - 3,4 2,2 28,6 33,3
Orhei 2,5 - 16,7 - 5,0 3,1 33,3 37,5 3,3 1,0 22,2 12,5 - 2,0 - 25,0
Rezina - 2,9 - 14,3 - 8,6 - 42,9 2,0 2,9 100,0 14,3 - - - -
Străşeni 2,2 - 20,0 - 2,2 4,6 20,0 60,0 3,3 1,5 30,0 20,0 - - - -
Şoldăneşti 2,1 - 25,0 - 2,1 3,4 25,0 50,0 4,3 3,4 50,0 50,0 - - - -
Teleneşti 4,1 - 30,0 - 5,5 2,1 40,0 20,0 1,4 2,1 10,0 20,0 1,4 - 10,0 -
Ungheni 4,4 1,9 31,6 20,0 3,7 1,0 26,3 10,0 3,0 1,0 21,1 10,0 0,7 1,9 5,3 20,0
RDD “Sud” 1,8 2,8 22,0 33,3 2,9 1,5 34,2 18,2 0,6 1,3 7,3 15,2 0,4 - 4,9 -
Basarabeasca 8,4 - 100 - - - - - - - - - - - - -
Cahul 2,7 4,2 25,0 57,1 5,5 1,0 50,0 14,3 0,9 - 8,3 - - - - -
Cantemir - 2,0 - 14,3 5,2 2,0 75,0 14,3 1,7 2,0 25,0 14,3 - - - -
Căuşeni 2,4 1,4 28,6 20,0 3,6 4,2 42,9 60,0 - 1,4 - 20,0 - - - -
Cimişlia - 5,7 - 40,0 - 2,8 - 20,0 1,9 2,8 25,0 20,0 1,9 - 25,0 -
Leova 3,8 2,7 40,0 50,0 - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - 3,6 - 33,3 1,4 - 25,0 - - 3,6 - 33,3 - - - -
Taraclia - - - - 2,7 - 33,3 - - - - - 2,7 - 33,3 -
RDD “UTA Găgăuzia” 2,6 1,4 22,2 14,3 5,2 3,4 44,4 35,7 1,3 - 11,1 - - 1,4 - 14,3
Comrat 2,8 1,4 28,6 14,3 4,2 4,3 42,9 42,9 - - - - - 1,4 - 14,3
Ceadîr-Lunga 1,7 1,7 12,5 20,0 6,8 3,5 50,0 40,0 3,4 - 25,0 - - 1,7 - 20,0
Vulcăneşti 4,4 - 33,3 - 4,4 - 33,3 - - - - - - - - -
Total pe municipii 4,6 6,9 44,3 51,4 3,5 4,2 34,2 31,8 0,4 0,5 3,8 3,4 0,5 0,9 5,1 6,8
Total pe raioane 4,0 1,8 33,2 18,7 3,0 2,7 24,9 27,5 1,9 1,4 15,0 13,7 0,6 0,9 5,0 9,3
Total pe Republică 4,2 3,7 35,8 33,3 3,2 3,3 26,8 29,4 1,5 1,0 12,5 9,1 0,6 0,9 4,9 8,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


53
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)

Unele afecţiuni inclusiv Bolile


Malformaţii
TOTAL în perioada aparatul sistemului
congenitale
perinatală circulator nervos
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 86 153 32 70 25 46 13 10 - 3
RDD “Nord” 161 98 53 15 28 23 14 10 6 5
mun. Bălţi 17 11 3 6 4 2 4 1 1 -
Briceni 14 6 4 1 3 3 1 2 - -
Donduşeni 9 5 5 - 2 - 2 - - -
Drochia 14 5 6 - 2 3 2 2 - -
Edineţ 17 10 8 1 4 3 1 1 1 3
Făleşti 16 6 8 - 4 1 - - 2 -
Floreşti 12 16 5 1 1 2 - 1 - -
Glodeni 15 8 5 3 1 2 - 1 - -
Ocniţa 3 1 1 - - - - - - -
Rîşcani 11 10 2 1 3 2 1 - 1 -
Sîngerei 20 12 4 1 1 2 - - - 1
Soroca 13 8 2 1 3 3 3 2 1 1
RDD “Centru” 182 127 37 12 32 21 9 6 14 5
Anenii Noi 12 7 2 1 2 - 1 - 2 -
Călăraşi 16 8 4 1 1 - - - 2 -
Criuleni 12 12 5 3 2 1 - - 1 1
Dubăsari 2 3 - - 1 1 1 - - -
Hînceşti 23 17 3 1 5 4 - 1 2 1
Ialoveni 17 12 5 2 2 1 1 1 2 1
Nisporeni 8 4 3 1 1 1 - - - -
Orhei 29 18 3 - 6 4 3 1 - -
Rezina 2 10 - 1 - 3 - 2 - -
Străşeni 12 6 2 - 2 3 - - 1 -
Şoldăneşti 7 4 1 - 1 1 - - - 1
Teleneşti 15 7 3 - 4 1 3 1 2 -
Ungheni 27 19 6 2 5 1 - - 2 1
RDD “Sud” 62 59 9 11 16 8 6 4 3 5
Basarabeasca 3 - 2 - - - - - - -
Cahul 16 16 3 4 7 2 4 1 - -
Cantemir 8 11 - 1 3 1 1 - 1
Căuşeni 11 7 2 1 3 3 1 1 1 1
Cimişlia 5 7 - 2 - 1 - 1 - 1
Leova 9 5 2 1 1 - - - 2 -
Ştefan-Vodă 5 11 - 2 1 1 - 1 - 1
Taraclia 5 2 - - 1 - - - - 1
RDD “UTA Găgăuzia” 25 23 4 2 9 5 2 2 1 1
Comrat 11 12 2 1 4 3 1 2 - 1
Ceadîr-Lunga 10 8 1 1 4 2 1 - 1 -
Vulcăneşti 4 3 1 - 1 - - - - -
Total pe municipii 103 164 35 76 29 48 17 11 1 3
Total pe raioane 413 296 100 34 81 55 27 21 23 16
Total pe Republică 521 460 138 110 111 103 44 32 24 19
2018 după locul de trai 2019 după locul înregistrării
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
54
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Traume şi obstrucţia căilor
otrăviri înecul accidente de
respiratorii cu corp suicid
accidental circulaţie
străin
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 8 11 1 1 1 3 - - 1 2
RDD “Nord” 40 27 6 8 5 4 6 6 1 1
mun. Bălţi 3 - - - - - - - - -
Briceni 5 - - - 2 - 1 - - -
Donduşeni 2 3 1 1 - 1 - - 1 -
Drochia 3 1 - - - - 1 - - -
Edineţ 2 2 2 1 - - - - - -
Făleşti 1 2 - - - - - - - 1
Floreşti 4 7 - 2 - - 1 2 - -
Glodeni 3 1 - - - 1 1 - - -
Ocniţa 2 1 - 1 - - - - - -
Rîşcani 3 4 - - - 2 - 1 - -
Sîngerei 8 4 1 2 3 - 2 2 - -
Soroca 4 2 2 1 - - - 1 - -
RDD “Centru” 50 36 7 6 16 9 9 5 2 4
Anenii Noi 1 3 - - 1 1 - - - 1
Călăraşi 4 1 - - 2 1 1 - 1 -
Criuleni 1 4 - 1 - 1 1 - - -
Dubăsari 1 - - - 1 - - - - -
Hînceşti 5 3 - - 3 1 - 1 - -
Ialoveni 2 6 - 1 1 2 - - 1 1
Nisporeni 2 1 - 1 - - - - - -
Orhei 13 6 5 1 4 - 1 1 - 2
Rezina 2 2 1 1 - - - 1 - -
Străşeni 4 2 - - 2 1 2 1 - -
Şoldăneşti 3 1 - - - - 1 1 - -
Teleneşti 4 2 1 - - 1 - - - -
Ungheni 8 5 - 1 2 1 3 - - -
RDD “Sud” 13 22 1 5 2 3 1 1 5 4
Basarabeasca 1 - - - 1 - - - - -
Cahul 2 6 - 1 1 2 - - - -
Cantemir 4 4 - 1 - - - - 1 1
Căuşeni 1 2 - 1 - 1 - - 1 -
Cimişlia 1 3 - - - - 1 1 - 1
Leova 1 2 - 1 - - - - 1 -
Ştefan-Vodă 1 4 - 1 - - - - 1 1
Taraclia 2 1 1 - - - - - 1 1
RDD “UTA Găgăuzia” 6 4 4 1 1 1 - - - -
Comrat 3 3 2 1 1 1 - - - -
Ceadîr-Lunga 2 1 1 - - - - - - -
Vulcăneşti 1 - 1 - - - - - - -
Total pe municipii 11 11 1 1 1 3 - - 1 2
Total pe raioane 106 89 18 20 24 17 16 12 8 9
Total pe Republică 117 100 19 21 25 20 16 12 9 11

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


55
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)

Bolile
inclusiv inclusiv
aparatului Tumori Alte cauze
pneumonii tumori maligne
respirator
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 9 3 8 2 3 8 3 7 9 12
RDD “Nord” 13 17 12 17 6 3 5 3 15 8
mun. Bălţi 2 1 1 1 2 - 1 - 2 2
Briceni - 2 - 2 1 - 1 - 1 -
Donduşeni - 2 - 2 - - - - - -
Drochia - - - - - - - - 3 1
Edineţ 1 - 1 - - - - - 1 1
Făleşti 1 2 1 2 - 1 - 1 - -
Floreşti 1 4 1 4 1 - 1 - - 2
Glodeni 3 2 3 2 - - - - 3 -
Ocniţa - - - - - - - - - -
Rîşcani - 2 - 2 1 1 1 1 1 -
Sîngerei 3 2 3 2 1 - 1 - 3 2
Soroca 2 - 2 - - 1 - 1 1 -
RDD “Centru” 21 21 18 19 5 10 4 10 23 22
Anenii Noi 2 1 2 1 - 1 - 1 3 1
Călăraşi 1 1 1 1 - 2 - 2 4 3
Criuleni 2 - 1 - - - - - 1 3
Dubăsari - 2 - 2 - - - - - -
Hînceşti 4 2 4 1 - 1 - 1 4 5
Ialoveni 3 2 2 2 1 - 1 - 2 -
Nisporeni - - - - 1 - 1 - 1 1
Orhei 5 1 5 1 1 3 1 3 1 4
Rezina - 3 - 2 - 1 - 1 - -
Străşeni 2 1 2 1 - - - - 1 -
Şoldăneşti - - - - - - - - 2 1
Teleneşti 1 4 1 4 1 - 1 - - -
Ungheni 1 4 - 4 1 2 - 2 4 4
RDD “Sud” 13 7 13 7 2 1 2 1 6 5
Basarabeasca - - - - - - - - - -
Cahul 2 2 2 2 - 1 - 1 2 1
Cantemir 1 3 1 3 - - - - - 1
Căuşeni 4 - 4 - - - - - - -
Cimişlia 2 - 2 - 2 - 2 - - -
Leova 1 1 1 1 - - - - 2 1
Ştefan-Vodă 2 1 2 1 - - - - 1 2
Taraclia 1 - 1 - - - - - 1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 4 6 4 5 1 4 1 4 - 1
Comrat 2 1 2 1 - 2 - 2 - 1
Ceadîr-Lunga 1 3 1 3 1 1 1 1 - -
Vulcăneşti 1 2 1 1 - 1 - 1 - -
Total pe municipii 11 4 9 3 5 8 4 7 11 14
Total pe raioane 49 50 46 47 12 18 11 18 42 34
Total pe Republică 60 54 55 50 17 26 15 25 54 48

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


56
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 10 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
Unele afecţiuni în inclusiv
TOTAL Malformaţii congenitale
perioada perinatală aparatul circulator
la 10 mii la 10 mii
la 10 mii loc. % la 10 mii loc. % %
loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 6,7 11,9 2,5 5,5 37,2 45,8 2,0 3,6 29,1 30,1 1,0 0,8 52,0 21,7
RDD “Nord” 8,8 5,3 2,9 0,8 32,9 15,3 1,5 1,3 17,4 23,5 0,8 0,6 50,0 43,5
mun. Bălţi 6,8 4,4 1,2 2,4 17,7 54,6 1,6 0,8 23,5 18,2 1,6 0,4 100,0 50,0
Briceni 10,8 4,6 3,1 0,8 28,6 16,7 2,3 2,3 21,4 50,0 0,8 1,5 33,3 66,7
Donduşeni 12,0 6,7 6,7 - 55,6 - 2,7 - 22,2 - 2,7 - 100,0 -
Drochia 8,8 3,2 3,8 - 42,9 - 1,3 1,9 14,3 60,0 1,3 1,3 100,0 66,7
Edineţ 11,6 6,8 5,4 0,7 47,1 10,0 2,7 2,0 23,5 30,0 0,7 0,7 25,0 33,3
Făleşti 8,3 3,1 4,2 - 50,0 - 2,1 0,5 25,0 16,7 - - - -
Floreşti 7,1 9,5 3,0 0,6 41,7 6,3 0,6 1,2 8,3 12,5 - 0,6 - 50,0
Glodeni 12,7 6,8 4,2 2,5 33,3 37,5 0,9 1,7 6,7 25,0 - 0,9 - 50,0
Ocniţa 3,5 1,2 1,2 - 33,3 - - - - - - - - -
Rîşcani 8,7 7,9 1,6 0,8 18,2 10,0 2,4 1,6 27,3 20,0 0,8 - 33,3 -
Sîngerei 10,0 6,0 2,0 0,5 20,0 8,3 0,5 1,0 5,0 16,7 - - - -
Soroca 7,2 4,4 1,1 0,6 15,4 12,5 1,7 1,7 23,1 37,5 1,7 1,1 100,0 66,7
RDD “Centru” 8,2 5,7 1,7 0,5 20,3 9,5 1,4 1,0 17,6 16,5 0,4 0,3 28,1 28,6
Anenii Noi 7,3 4,2 1,2 0,6 16,7 14,3 1,2 - 16,7 - 0,6 - 50,0 -
Călăraşi 10,4 5,2 2,6 0,7 25,0 12,5 0,7 - 6,3 - - - - -
Criuleni 7,4 7,4 3,1 1,8 41,7 25,0 1,2 0,6 16,7 8,3 - - - -
Dubăsari 2,9 4,3 - - - - 1,4 1,4 50,0 33,3 1,4 - 100,0 -
Hînceşti 9,4 6,9 1,2 0,4 13,0 5,9 2,0 1,6 21,7 23,5 - 0,4 - 25,0
Ialoveni 7,7 5,5 2,3 0,9 29,4 16,7 0,9 0,5 11,8 8,3 0,5 0,5 50,0 100,0
Nisporeni 5,8 2,9 2,2 0,7 37,5 25,0 0,7 0,7 12,5 25,0 - - - -
Orhei 11,4 7,1 1,2 - 10,3 - 2,4 1,6 20,7 22,2 1,2 0,4 50,0 25,0
Rezina 2,0 9,7 - 1,0 - 10,0 - 2,9 - 30,0 - 2,0 - 66,7
Străşeni 6,0 3,0 1,0 - 16,7 - 1,0 1,5 16,7 50,0 - - - -
Şoldăneşti 7,6 4,3 1,1 - 14,3 - 1,1 1,1 14,3 25,0 - - - -
Teleneşti 9,7 4,5 1,9 - 20,0 - 2,6 0,7 26,7 14,3 1,9 0,7 75,0 100,0
Ungheni 10,5 7,4 2,3 0,8 22,2 10,5 1,9 0,4 18,5 5,3 - - - -
RDD “Sud” 5,9 5,6 0,9 1,0 14,5 18,6 1,5 0,8 25,8 13,6 0,6 0,4 37,5 50,0
Basarabeasca 6,0 - 4,0 - 66,7 - - - - - - - - -
Cahul 6,6 6,6 1,2 1,6 18,8 25,0 2,9 0,8 43,8 12,5 1,6 0,4 57,1 50,0
Cantemir 5,9 8,2 - 0,7 - 9,1 2,2 0,7 37,5 9,1 0,7 - 33,3 -
Căuşeni 6,0 3,8 1,1 0,5 18,2 14,3 1,6 1,6 27,3 42,9 0,5 0,5 33,3 33,3
Cimişlia 4,7 6,6 - 1,9 - 28,6 - 0,9 - 14,3 - 0,9 - 100,0
Leova 8,3 4,6 1,8 0,9 22,2 20,0 0,9 - 11,1 - - - - -
Ştefan-Vodă 3,3 7,3 - 1,3 - 18,2 0,7 0,7 20,0 9,1 - 0,7 - 100,0
Taraclia 6,3 2,5 - - - - 1,3 - 20,0 - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 7,5 6,9 1,2 0,6 16,0 8,7 2,7 1,5 36,0 21,7 0,6 0,6 22,2 40,0
Comrat 7,6 8,3 1,4 0,7 18,2 8,3 2,8 2,1 36,4 25,0 0,7 1,4 25,0 66,7
Ceadîr-Lunga 7,0 5,6 0,7 0,7 10,0 12,5 2,8 1,4 40,0 25,0 0,7 - 25,0 -
Vulcăneşti 8,7 6,5 2,2 - 25,0 - 2,2 - 25,0 - - - - -
Total pe municipii 6,7 10,7 2,3 5,0 34,0 46,3 1,9 3,1 28,2 29,3 1,1 0,7 58,6 22,9
Total pe raioane 8,0 5,7 1,9 0,7 24,2 11,5 1,6 1,1 19,6 18,6 0,5 0,4 33,3 38,2
Total pe Republică 7,7 6,8 2,1 1,6 26,5 23,9 1,7 1,5 21,3 22,4 0,7 0,5 39,6 31,1

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


57
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 10 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
Bolile sistemului nervos Traume şi otrăviri
înecul accidental
la 10 mii loc. % la 10 mii loc. % la 10 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău - 0,2 - 2,0 0,6 0,9 9,3 7,2 0,1 0,1 12,5 9,1
RDD “Nord” 0,3 0,3 3,7 5,1 2,2 1,5 24,8 27,6 0,3 0,4 15,0 29,6
mun. Bălţi 0,4 - 5,9 - 1,2 - 17,7 - - - - -
Briceni - - - - 3,9 - 35,7 - - - - -
Donduşeni - - - - 2,7 4,0 22,2 60,0 1,3 1,3 50,0 33,3
Drochia - - - - 1,9 0,6 21,4 20,0 - - - -
Edineţ 0,7 2,0 5,9 30,0 1,4 1,4 11,8 20,0 1,4 0,7 100,0 50,0
Făleşti 1,0 - 12,5 - 0,5 1,0 6,3 33,3 - - - -
Floreşti - - - - 2,4 4,1 33,3 43,8 - 1,2 - 28,6
Glodeni - - - - 2,5 0,9 20,0 12,5 - - - -
Ocniţa - - - - 2,3 1,2 66,7 100,0 - 1,2 - 100,0
Rîşcani 0,8 - 9,1 - 2,4 3,2 27,3 40,0 - - - -
Sîngerei - 0,5 - 8,3 4,0 2,0 40,0 33,3 0,5 1,0 12,5 50,0
Soroca 0,6 0,6 7,7 12,5 2,2 1,1 30,8 25,0 1,1 0,6 50,0 50,0
RDD “Centru” 0,6 0,2 7,7 3,9 2,3 1,6 27,5 28,4 0,3 0,3 14,0 16,7
Anenii Noi 1,2 - 16,7 - 0,6 1,8 8,3 42,9 - - - -
Călăraşi 1,3 - 12,5 - 2,6 0,7 25,0 12,5 - - - -
Criuleni 0,6 0,6 8,3 8,3 0,6 2,5 8,3 33,3 - 0,6 - 25,0
Dubăsari - - - - 1,4 - 50,0 - - - - -
Hînceşti 0,8 0,4 8,7 5,9 2,0 1,2 21,7 17,7 - - - -
Ialoveni 0,9 0,5 11,8 8,3 0,9 2,7 11,8 50,0 - 0,5 - 16,7
Nisporeni - - - - 1,5 0,7 25,0 25,0 - 0,7 - 100,0
Orhei - - - - 5,1 2,4 44,8 33,3 2,0 0,4 38,5 16,7
Rezina - - - - 2,0 2,0 100,0 20,0 1,0 1,0 50,0 50,0
Străşeni 0,5 - 8,3 - 2,0 1,0 33,3 33,3 - - - -
Şoldăneşti - 1,1 - 25,0 3,3 1,1 42,9 25,0 - - - -
Teleneşti 1,3 - 13,3 - 2,6 1,3 26,7 28,6 0,7 - 25,0 -
Ungheni 0,8 0,4 7,4 5,3 3,1 1,9 29,6 26,3 - 0,4 - 20,0
RDD “Sud” 0,3 0,5 4,8 8,5 1,2 2,1 21,0 37,3 0,1 0,5 7,7 22,7
Basarabeasca - - - - 2,0 - 33,3 - - - - -
Cahul - - - - 0,8 2,5 12,5 37,5 - 0,4 - 16,7
Cantemir - 0,7 - 9,1 3,0 3,0 50,0 36,4 - 0,7 - 25,0
Căuşeni 0,5 0,5 9,1 14,3 0,5 1,1 9,1 28,6 - 0,5 - 50,0
Cimişlia - 0,9 - 14,3 0,9 2,8 20,0 42,9 - - - -
Leova 1,8 - 22,2 - 0,9 1,8 11,1 40,0 - 0,9 - 50,0
Ştefan-Vodă - 0,7 - 9,1 0,7 2,6 20,0 36,4 - 0,7 - 25,0
Taraclia - 1,3 - 50,0 2,5 1,3 40,0 50,0 1,3 - 50,0 -
RDD “UTA Găgăuzia” 0,3 0,3 4,0 4,4 1,8 1,2 24,0 17,4 1,2 0,3 66,7 25,0
Comrat - 0,7 - 8,3 2,1 2,1 27,3 25,0 1,4 0,7 66,7 33,3
Ceadîr-Lunga 0,7 - 10,0 - 1,4 0,7 20,0 12,5 0,7 - 50,0 -
Vulcăneşti - - - - 2,2 - 25,0 - 2,2 - 100,0 -
Total pe municipii 0,1 0,2 1,0 1,8 0,7 0,7 10,7 6,7 0,1 0,1 9,1 9,1
Total pe raioane 0,4 0,3 5,6 5,4 2,0 1,7 25,7 30,1 0,4 0,4 17,0 22,5
Total pe Republică 0,4 0,3 4,6 4,1 1,7 1,5 22,5 21,7 0,3 0,3 16,2 21,0

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


58
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 10 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
obstrucţia căilor respiratorii
accidente de circulaţie suicid
cu corp străin
la 10 mii loc. % la 10 mii loc. % la 10 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 0,1 0,2 12,5 27,3 - - - - 0,1 0,2 12,5 18,2
RDD “Nord” 0,3 0,2 12,5 14,8 0,3 0,3 15,0 22,2 0,1 0,1 2,5 3,7
mun. Bălţi - - - - - - - - - - - -
Briceni 1,5 - 40,0 - 0,8 - 20,0 - - - - -
Donduşeni - 1,3 - 33,3 - - - - 1,3 - 50,0 -
Drochia - - - - 0,6 - 33,3 - - - - -
Edineţ - - - - - - - - - - - -
Făleşti - - - - - - - - - 0,5 - 50,0
Floreşti - - - - 0,6 1,2 25,0 28,6 - - - -
Glodeni - 0,9 - 100,0 0,9 - 33,3 - - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - - -
Rîşcani - 1,6 - 50,0 - 0,8 - 25,0 - - - -
Sîngerei 1,5 - 37,5 1,0 1,0 25,0 50,0 - - - -
Soroca - - - - 0,6 - 50,0 - - - -
RDD “Centru” 0,7 0,4 32,0 25,0 0,4 0,2 18,0 13,9 0,1 0,2 4,0 11,1
Anenii Noi 0,6 0,6 100,0 33,3 - - - - - 0,6 - 33,3
Călăraşi 1,3 0,7 50,0 100,0 0,7 - 25,0 - 0,7 - 25,0 -
Criuleni - 0,6 - 25,0 0,6 - 100,0 - - - - -
Dubăsari 1,4 - 100,0 - - - - - - - - -
Hînceşti 1,2 0,4 60,0 33,3 - 0,4 - 33,3 - - - -
Ialoveni 0,5 0,9 50,0 33,3 - - - - 0,5 0,5 50,0 16,7
Nisporeni - - - - - - - - - - - -
Orhei 1,6 - 30,8 - 0,4 0,4 7,7 16,7 - 0,8 - 33,3
Rezina - - - - - 1,0 - 50,0 - - - -
Străşeni 1,0 0,5 50,0 50,0 1,0 0,5 50,0 50,0 - - - -
Şoldăneşti - - - - 1,1 1,1 33,3 100,0 - - - -
Teleneşti - 0,7 - 50,0 - - - - - - - -
Ungheni 0,8 0,4 25,0 20,0 1,2 - 37,5 - - - - -
RDD “Sud” 0,2 0,3 15,4 13,6 0,1 0,1 7,7 4,5 0,5 0,4 38,5 18,2
Basarabeasca 2,0 - 100,0 - - - - - - - - -
Cahul 0,4 0,8 50,0 33,3 - - - - - - - -
Cantemir - - - - - - - - 0,7 0,7 25,0 25,0
Căuşeni - 0,5 - 50,0 - - - - 0,5 - 100,0 -
Cimişlia - - - - 0,9 0,9 100,0 33,3 - 0,9 - 33,3
Leova - - - - - - - - 0,9 - 100,0 -
Ştefan-Vodă - - - - - - - - 0,7 0,7 100,0 25,0
Taraclia - - - - - - - - 1,3 1,3 50,0 100,0
RDD “UTA Găgăuzia” 0,3 0,3 16,7 25,0 - - - - - - - -
Comrat 0,7 0,7 33,3 33,3 - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 0,1 0,2 9,1 27,3 - - - - 0,1 0,1 9,1 18,2
Total pe raioane 0,5 0,3 22,6 19,1 0,3 0,2 15,1 13,5 0,2 0,2 7,6 10,1
Total pe Republică 0,4 0,3 21,4 20,0 0,2 0,2 13,7 12,0 0,1 0,2 7,7 11,0

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


59
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 10 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
Bolile aparatului respirator inclusiv pneumonii Tumori
la 10 mii loc. % la 10 mii loc. % la 10 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 0,7 0,2 10,5 2,0 0,6 0,2 88,9 66,7 0,2 0,6 3,5 5,2
RDD “Nord” 0,7 0,9 8,1 17,4 0,7 0,9 92,3 100,0 0,3 0,2 3,7 3,1
mun. Bălţi 0,8 0,4 11,8 9,1 0,4 0,4 50,0 100,0 0,8 - 11,8 -
Briceni - 1,5 - 33,3 - 1,5 - 100,0 0,8 - 7,1 -
Donduşeni - 2,7 - 40,0 - 2,7 - 100,0 - - - -
Drochia - - - - - - - - - - - -
Edineţ 0,7 - 5,9 - 0,7 - 100,0 - - - - -
Făleşti 0,5 1,0 6,3 33,3 0,5 1,0 100,0 100,0 - 0,5 - 16,7
Floreşti 0,6 2,4 8,3 25,0 0,6 2,4 100,0 100,0 0,6 - 8,3 -
Glodeni 2,5 1,7 20,0 25,0 2,5 1,7 100,0 100,0 - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - - - -
Rîşcani - 1,6 - 20,0 - 1,6 - 100,0 0,8 0,8 9,1 10,0
Sîngerei 1,5 1,0 15,0 16,7 1,5 1,0 100,0 100,0 0,5 - 5,0 -
Soroca 1,1 - 15,4 - 1,1 - 100,0 - - 0,6 - 12,5
RDD “Centru” 1,0 1,0 11,5 16,5 0,8 0,9 85,7 90,5 0,2 0,5 2,8 7,9
Anenii Noi 1,2 0,6 16,7 14,3 1,2 0,6 100,0 100,0 - 0,6 - 14,3
Călăraşi 0,7 0,7 6,3 12,5 0,7 0,7 100,0 100,0 - 1,3 - 25,0
Criuleni 1,2 - 16,7 - 0,6 - 50,0 - - - - -
Dubăsari - 2,9 - 66,7 - 2,9 - 100,0 - - - -
Hînceşti 1,6 0,8 17,4 11,8 1,6 0,4 100,0 50,0 - 0,4 - 5,9
Ialoveni 1,4 0,9 17,7 16,7 0,9 0,9 66,7 100,0 0,5 - 5,9 -
Nisporeni - - - - - - - - 0,7 - 12,5 -
Orhei 2,0 0,4 17,2 5,6 2,0 0,4 100,0 100,0 0,4 1,2 3,5 16,7
Rezina - 2,9 - 30,0 - 2,0 - 66,7 - 1,0 - 10,0
Străşeni 1,0 0,5 16,7 16,7 1,0 0,5 100,0 100,0 - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
Teleneşti 0,7 2,6 6,7 57,1 0,7 2,6 100,0 100,0 0,7 - 6,7 -
Ungheni 0,4 1,6 3,7 21,1 - 1,6 - 100,0 0,4 0,8 3,7 10,5
RDD “Sud” 1,2 0,7 21,0 11,9 1,2 0,7 100,0 100,0 0,2 0,1 3,2 1,7
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 0,8 0,8 12,5 12,5 0,8 0,8 100,0 100,0 - 0,4 - 6,3
Cantemir 0,7 2,2 12,5 27,3 0,7 2,2 100,0 100,0 - - - -
Căuşeni 2,2 - 36,4 - 2,2 - 100,0 - - - - -
Cimişlia 1,9 - 40,0 - 1,9 - 100,0 - 1,9 - 40,0 -
Leova 0,9 0,9 11,1 20,0 0,9 0,9 100,0 100,0 - - - -
Ştefan-Vodă 1,3 0,7 40,0 9,1 1,3 0,7 100,0 100,0 - - - -
Taraclia 1,3 - 20,0 - 1,3 - 100,0 - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 1,2 1,8 16,0 26,1 1,2 1,5 100,0 83,3 0,3 1,2 4,0 17,4
Comrat 1,4 0,7 18,2 8,3 1,4 0,7 100,0 100,0 - 1,4 - 16,7
Ceadîr-Lunga 0,7 2,1 10,0 37,5 0,7 2,1 100,0 100,0 0,7 0,7 10,0 12,5
Vulcăneşti 2,2 4,4 25,0 66,7 2,2 2,2 100,0 50,0 - 2,2 - 33,3
Total pe municipii 0,7 0,3 10,7 2,4 0,6 0,2 81,8 75,0 0,3 0,5 4,9 4,9
Total pe raioane 0,9 1,0 11,9 16,9 0,9 0,9 93,9 94,0 0,2 0,4 2,9 6,1
Total pe Republică 0,9 0,8 11,5 11,7 0,8 0,7 91,7 92,6 0,3 0,4 3,3 5,7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


60
MORTALITATEA COPIILOR ÎN VÎRSTĂ 0-17 ANI 11 luni 29 zile
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 10 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI

inclusiv tumori maligne Alte cauze


la 10 mii loc. % la 10 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 0,2 0,5 100,0 87,5 0,7 0,9 10,5 7,8
RDD “Nord” 0,3 0,2 83,3 100,0 0,8 0,4 9,3 8,2
mun. Bălţi 0,4 - 50,0 - 0,8 0,8 11,8 18,2
Briceni 0,8 - 100,0 - 0,8 - 7,1 -
Donduşeni - - - - - - - -
Drochia - - - - 1,9 0,6 21,4 20,0
Edineţ - - - - 0,7 0,7 5,9 10,0
Făleşti - 0,5 - 100,0 - - - -
Floreşti 0,6 - 100,0 - - 1,2 - 12,5
Glodeni - - - - 2,5 - 20,0 -
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani 0,8 0,8 100,0 100,0 0,8 - 9,1 -
Sîngerei 0,5 - 100,0 - 1,5 1,0 15,0 16,7
Soroca - 0,6 - 100,0 0,6 - 7,7 -
RDD “Centru” 0,2 0,5 80,0 100,0 1,0 1,0 12,6 17,3
Anenii Noi - 0,6 - 100,0 1,8 0,6 25,0 14,3
Călăraşi - 1,3 - 100,0 2,6 1,9 25,0 37,5
Criuleni - - - - 0,6 1,8 8,3 25,0
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti - 0,4 - 100,0 1,6 2,0 17,4 29,4
Ialoveni 0,5 - 100,0 - 0,9 - 11,8 -
Nisporeni 0,7 - 100,0 - 0,7 0,7 12,5 25,0
Orhei 0,4 1,2 100,0 100,0 0,4 1,6 3,4 22,2
Rezina - 1,0 - 100,0 - - - -
Străşeni - - - - 0,5 - 8,3 -
Şoldăneşti - - - - 2,2 1,1 28,6 25,0
Teleneşti 0,7 - 100,0 - - - - -
Ungheni - 0,8 - 100,0 1,5 1,5 14,8 21,1
RDD “Sud” 0,2 0,1 100,0 100,0 0,6 0,5 9,7 8,5
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul - 0,4 - 100,0 0,8 0,4 12,5 6,3
Cantemir - - - - - 0,7 - 9,1
Căuşeni - - - - - - - -
Cimişlia 1,9 - 100,0 - - - - -
Leova - - - - 1,8 0,9 22,2 20,0
Ştefan-Vodă - - - - 0,7 1,3 20,0 18,2
Taraclia - - - - 1,3 - 20,0 -
RDD “UTA Găgăuzia” 0,3 1,2 100,0 100,0 - 0,3 - 4,3
Comrat - 1,4 - 100,0 - 0,7 - 8,3
Ceadîr-Lunga 0,7 0,7 100,0 100,0 - - - -
Vulcăneşti - 2,2 - 100,0 - - - -
Total pe municipii 0,3 0,5 80,0 87,5 0,7 0,9 10,7 8,5
Total pe raioane 0,2 0,4 91,7 100,0 0,8 0,7 10,2 11,5
Total pe Republică 0,2 0,4 88,2 96,2 0,8 0,7 10,4 10,4

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


61
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)

Bolile Bolile inclusiv:


inclusiv
infecţioase şi Tumori sistemului encefalopatie
tumori maligne
parazitare nervos alcoolică
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 81 99 1334 1333 1326 1316 27 27 3 5
RDD “Nord” 102 90 1968 1867 1957 1855 102 76 46 29
mun. Bălţi 23 25 247 302 246 302 14 9 8 5
Briceni 3 1 149 135 149 133 1 3 - 1
Donduşeni 7 1 85 86 84 85 8 2 2 2
Drochia 10 7 202 184 200 182 4 6 - -
Edineţ 4 2 184 136 183 135 8 7 4 1
Făleşti 4 9 183 175 181 175 12 4 5 2
Floreşti 13 7 186 162 185 160 13 13 9 8
Glodeni 10 9 104 99 104 98 8 7 3 3
Ocniţa 6 5 136 110 134 110 3 1 1 -
Rîşcani 6 6 138 135 137 135 8 10 2 2
Sîngerei 8 8 150 152 150 151 16 6 11 4
Soroca 8 10 204 191 204 189 7 8 1 1
RDD “Centru” 127 100 1639 1780 1629 1768 149 104 72 53
Anenii Noi 13 11 147 156 146 155 7 3 1 1
Călăraşi 6 8 109 142 109 141 28 24 23 20
Criuleni 7 12 129 125 127 124 8 4 1 2
Dubăsari 6 3 46 48 46 48 4 2 2 1
Hînceşti 14 15 171 186 169 184 18 13 12 6
Ialoveni 13 12 151 174 151 173 5 3 - 1
Nisporeni 4 5 123 88 122 88 10 10 7 7
Orhei 15 12 204 247 203 246 5 11 2 2
Rezina 9 3 80 93 80 93 2 1 1 -
Străşeni 7 6 115 163 114 160 9 7 2 3
Şoldăneşti 4 4 64 67 64 66 9 8 3 4
Teleneşti 11 3 112 117 112 117 15 7 7 2
Ungheni 18 6 188 174 186 173 29 11 11 4
RDD “Sud” 61 68 900 896 896 890 54 49 15 18
Basarabeasca 6 3 54 45 53 45 4 1 - 1
Cahul 10 17 195 204 195 202 9 9 2 3
Cantemir 7 8 86 93 84 93 7 4 3 2
Căuşeni 11 6 152 181 151 180 14 7 3 5
Cimişlia 9 5 138 105 138 105 2 5 - -
Leova 9 9 80 92 80 92 9 5 5 2
Ştefan-Vodă 8 11 108 102 108 100 8 15 2 3
Taraclia 1 9 87 74 87 73 1 3 - 2
RDD “UTA Găgăuzia” 16 9 318 304 318 300 11 11 - 1
Comrat 8 4 134 126 134 123 2 4 - -
Ceadîr-Lunga 7 3 133 122 133 121 4 6 - 1
Vulcăneşti 1 2 51 56 51 56 5 1 - -
Total pe municipii 104 124 1581 1635 1572 1618 41 36 11 10
Total pe raioane 283 242 4578 4545 4554 4511 302 231 125 96
Total pe Republică 388 366 6166 6180 6133 6129 343 267 136 106

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


62
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Bolile
cardiopatie bolile infarct
aparatului cardiopatie
ischemică cerebro- miocardic
circulator hipertensivă
acută şi cronică vasculare acut
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 3550 3453 1650 1678 1071 1035 652 562 43 58
RDD “Nord” 7334 7391 4100 4098 1634 1622 452 487 792 904
mun. Bălţi 717 675 387 368 129 124 147 131 14 15
Briceni 629 671 372 373 192 202 11 21 38 63
Donduşeni 443 449 227 231 103 86 27 20 71 100
Drochia 637 675 231 224 175 180 38 45 125 168
Edineţ 730 723 442 477 192 151 22 26 53 45
Făleşti 694 678 427 435 127 103 13 20 92 102
Floreşti 693 663 333 299 216 229 48 55 65 55
Glodeni 435 505 285 295 57 74 17 29 62 97
Ocniţa 442 427 240 233 129 120 18 19 42 42
Rîşcani 577 595 250 277 147 142 35 31 82 108
Sîngerei 605 621 395 423 92 108 39 34 67 43
Soroca 732 709 511 463 75 103 37 56 81 66
RDD “Centru” 6636 6535 3604 3405 1386 1365 471 447 805 880
Anenii Noi 504 452 190 144 111 85 90 77 96 122
Călăraşi 515 514 254 233 196 182 22 18 34 51
Criuleni 449 459 223 217 72 76 20 25 110 127
Dubăsari 223 197 151 135 42 27 7 3 20 31
Hînceşti 855 881 382 399 190 174 90 98 137 119
Ialoveni 520 552 353 370 89 100 55 63 13 10
Nisporeni 380 347 203 162 111 123 19 19 37 29
Orhei 808 790 503 484 127 139 32 23 67 62
Rezina 335 359 174 182 44 45 15 11 60 69
Străşeni 571 560 379 342 101 111 71 62 12 35
Şoldăneşti 343 317 150 136 72 75 8 7 63 57
Teleneşti 470 450 243 212 72 86 12 15 114 106
Ungheni 663 657 399 389 159 142 30 26 42 62
RDD “Sud” 3229 3307 1630 1603 835 834 239 284 403 433
Basarabeasca 154 169 70 70 28 32 9 13 41 47
Cahul 672 637 256 213 208 197 89 96 85 106
Cantemir 340 315 161 124 110 111 18 14 27 39
Căuşeni 577 576 310 316 141 145 37 40 78 58
Cimişlia 417 410 285 255 60 56 25 51 23 11
Leova 337 378 184 197 96 117 13 13 31 35
Ştefan-Vodă 469 526 267 326 69 63 25 22 103 102
Taraclia 263 296 97 102 123 113 23 35 15 35
RDD “UTA Găgăuzia” 833 828 367 307 295 310 70 95 83 99
Comrat 363 355 156 138 119 106 34 57 42 48
Ceadîr-Lunga 310 337 129 110 122 145 16 27 37 48
Vulcăneşti 160 136 82 59 54 59 20 11 4 3
Total pe municipii 4267 4128 2037 2046 1200 1159 799 693 57 73
Total pe raioane 17315 17386 9314 9045 4021 4007 1085 1182 2069 2301
Total pe Republică 21603 21514 11365 11091 5227 5166 1885 1875 2126 2374

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


63
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
Bolile inclusiv:
Bolile
endocrine, de inclusiv
nutriţie şi diabet zaharat
aparatului bronşite cronice şi
pneumonii
respirator obstructive
metabolism
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 58 46 55 46 207 212 180 180 20 17
RDD “Nord” 156 143 150 143 512 512 185 179 303 301
mun. Bălţi 14 19 14 19 45 56 25 36 16 17
Briceni 17 7 15 7 71 69 7 14 63 53
Donduşeni 7 3 7 3 26 26 9 8 15 17
Drochia 19 18 18 18 72 58 17 14 52 43
Edineţ 13 15 13 15 44 41 14 15 29 25
Făleşti 18 8 18 8 53 53 22 17 29 33
Floreşti 13 11 13 11 48 43 23 22 25 15
Glodeni 17 14 16 14 30 32 8 3 20 27
Ocniţa 6 8 6 8 11 22 1 4 8 15
Rîşcani 12 13 11 13 37 44 21 16 15 26
Sîngerei 7 10 7 10 27 16 21 12 5 4
Soroca 13 17 12 17 48 52 17 18 26 26
RDD “Centru” 106 99 102 97 526 526 315 336 196 164
Anenii Noi 11 11 11 11 27 38 19 27 8 7
Călăraşi 12 6 11 6 46 44 12 13 33 28
Criuleni 5 2 5 2 37 30 26 25 9 5
Dubăsari 3 3 3 3 14 14 6 12 8 2
Hînceşti 8 7 6 7 46 34 24 19 19 8
Ialoveni 5 5 4 5 35 37 32 30 1 5
Nisporeni 9 8 9 8 50 52 29 26 21 26
Orhei 10 15 10 14 54 63 43 48 9 11
Rezina 2 3 2 3 35 43 22 31 13 11
Străşeni 7 14 7 14 38 41 35 36 3 5
Şoldăneşti 13 7 13 6 26 19 18 17 7 2
Teleneşti 5 3 5 3 33 32 18 18 14 11
Ungheni 16 15 16 15 85 79 31 34 51 43
RDD “Sud” 73 64 73 63 253 265 163 170 73 83
Basarabeasca 3 3 3 3 4 7 2 6 2 1
Cahul 18 19 18 19 70 67 40 35 27 32
Cantemir 9 7 9 7 25 40 14 27 8 11
Căuşeni 16 11 16 11 51 40 35 30 13 8
Cimişlia 1 1 1 1 34 39 26 31 5 7
Leova 8 7 8 7 21 21 13 14 6 5
Ştefan-Vodă 9 13 9 12 28 33 21 19 5 11
Taraclia 9 3 9 3 20 18 12 8 7 8
RDD “UTA Găgăuzia” 39 28 38 28 67 77 41 48 20 24
Comrat 20 12 19 12 37 36 26 22 9 13
Ceadîr-Lunga 13 10 13 10 23 29 9 18 11 9
Vulcăneşti 6 6 6 6 7 12 6 8 - 2
Total pe municipii 72 65 69 65 252 268 205 216 36 34
Total pe raioane 360 315 349 312 1313 1324 679 697 576 555
Total pe Republică 432 380 418 377 1566 1592 885 913 612 589

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


64
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv
Bolile Bolile inclusiv
hepatite cronice Malformaţii
aparatului sistemului pielonefrita
şi ciroze congenitale
digestiv genito-urinar acută şi cronică
hepatice
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 484 466 318 310 67 62 39 38 26 50
RDD “Nord” 790 806 557 568 97 78 48 42 31 30
mun. Bălţi 85 107 45 59 11 6 1 1 5 4
Briceni 54 46 38 31 10 9 4 5 4 3
Donduşeni 22 38 7 18 4 2 2 1 2 -
Drochia 88 72 67 55 23 29 22 17 2 3
Edineţ 58 50 46 36 11 3 4 3 4 4
Făleşti 91 99 67 75 8 4 5 3 4 2
Floreşti 69 92 50 71 8 6 4 3 1 2
Glodeni 45 39 31 34 1 3 - 2 2 3
Ocniţa 43 49 26 28 8 6 3 5 - -
Rîşcani 75 67 61 53 3 4 1 - 3 2
Sîngerei 79 74 61 58 5 3 2 1 1 3
Soroca 81 73 58 50 5 3 - 1 3 4
RDD “Centru” 1356 1276 1160 1077 61 75 37 48 39 27
Anenii Noi 94 114 73 94 8 6 1 3 2 -
Călăraşi 126 90 109 74 6 15 4 9 2 1
Criuleni 100 75 90 64 3 3 2 3 2 2
Dubăsari 39 34 31 29 - 1 - 1 2 2
Hînceşti 160 167 132 140 3 2 2 - 7 5
Ialoveni 124 116 108 102 3 9 3 5 2 1
Nisporeni 94 94 90 77 4 4 2 3 2 1
Orhei 180 173 144 149 7 7 4 3 8 6
Rezina 50 68 47 63 6 2 5 1 - 3
Străşeni 119 100 99 88 5 8 5 6 2 3
Şoldăneşti 60 47 53 40 4 2 2 1 1 1
Teleneşti 85 84 79 69 2 5 1 5 4 1
Ungheni 125 114 105 88 10 11 6 8 5 1
RDD “Sud” 585 578 417 444 51 33 28 23 20 14
Basarabeasca 16 21 12 17 4 - 2 - 1 -
Cahul 120 138 76 99 14 14 6 12 9 3
Cantemir 71 78 56 65 2 1 2 1 3 2
Căuşeni 107 106 82 91 9 7 4 3 3 4
Cimişlia 85 64 52 42 8 5 7 4 - 4
Leova 59 61 45 49 1 3 1 2 2 -
Ştefan-Vodă 86 74 65 60 4 3 2 1 1 1
Taraclia 41 36 29 21 9 - 4 - 1 -
RDD “UTA Găgăuzia” 166 135 131 104 12 12 4 5 9 6
Comrat 67 59 54 44 8 4 2 3 4 3
Ceadîr-Lunga 66 48 50 35 4 5 2 2 4 2
Vulcăneşti 33 28 27 25 - 3 - - 1 1
Total pe municipii 569 573 363 369 78 68 40 39 31 54
Total pe raioane 2812 2688 2220 2134 210 192 116 117 94 73
Total pe Republică 3386 3261 2587 2503 288 260 156 156 126 127

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


65
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Traume şi expunere la frig
otrăviri accidente de înecul
suicid extrem de
circulaţie accidental
origine naturală
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 334 343 42 40 82 78 23 19 16 17
RDD “Nord” 675 600 79 76 123 112 58 30 39 41
mun. Bălţi 56 59 9 2 10 11 1 1 - -
Briceni 57 54 6 4 6 8 3 1 4 6
Donduşeni 29 26 4 2 7 3 2 1 1 4
Drochia 61 62 11 6 4 9 11 6 4 6
Edineţ 58 56 7 13 7 10 5 2 4 4
Făleşti 54 44 4 4 22 12 2 - 7 5
Floreşti 66 62 6 7 11 13 9 5 3 4
Glodeni 55 50 3 7 12 10 4 - 3 2
Ocniţa 38 24 7 2 5 4 5 2 2 2
Rîşcani 56 51 8 11 11 9 5 2 1 1
Sîngerei 74 53 10 10 12 10 3 1 7 3
Soroca 71 59 4 8 16 13 8 9 3 4
RDD “Centru” 789 759 108 99 163 155 78 75 52 64
Anenii Noi 60 72 9 9 17 13 4 10 3 3
Călăraşi 45 43 10 6 10 10 1 2 1 6
Criuleni 48 48 3 4 8 11 9 4 3 3
Dubăsari 31 18 6 2 7 5 2 - 4 4
Hînceşti 98 109 7 12 13 17 20 19 7 6
Ialoveni 60 71 14 8 10 16 4 4 6 7
Nisporeni 44 57 5 5 13 18 3 5 1 6
Orhei 115 86 21 12 21 17 11 12 15 9
Rezina 52 38 3 4 12 7 3 5 5 4
Străşeni 60 63 8 11 7 11 7 6 2 3
Şoldăneşti 34 35 1 3 10 7 5 3 - 3
Teleneşti 57 50 9 11 17 10 3 3 4 2
Ungheni 85 69 12 12 18 13 6 2 1 8
RDD “Sud” 388 407 56 45 96 102 40 42 19 35
Basarabeasca 21 21 4 1 5 5 1 - - 2
Cahul 100 71 17 12 16 17 13 10 4 13
Cantemir 48 54 3 3 19 15 7 9 - 1
Căuşeni 56 73 7 10 20 11 3 4 6 6
Cimişlia 45 52 5 7 4 14 5 5 2 1
Leova 33 53 3 3 6 14 4 10 1 3
Ştefan-Vodă 47 59 9 8 14 15 4 1 4 5
Taraclia 38 24 8 1 12 11 3 3 2 4
RDD “UTA Găgăuzia” 81 77 13 15 23 19 3 4 10 3
Comrat 39 36 6 6 12 7 2 1 5 1
Ceadîr-Lunga 25 25 5 8 4 5 - 2 4 2
Vulcăneşti 17 16 2 1 7 7 1 1 1 -
Total pe municipii 390 402 51 42 92 89 24 20 16 17
Total pe raioane 1877 1784 247 233 395 377 178 150 120 143
Total pe Republică 2270 2186 298 275 489 466 202 170 136 160

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


66
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
obstrucţia
intoxicaţii cu
căilor intoxicaţii cu Alte cauze
agresiuni monoxid de
respiratorii cu alcool
carbon
corp străin
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 16 16 16 22 14 9 13 9 173 242
RDD “Nord” 75 70 37 39 52 59 41 25 174 103
mun. Bălţi 5 10 3 6 9 3 2 2 33 30
Briceni 12 10 2 2 7 5 8 7 8 9
Donduşeni 1 3 1 5 1 2 6 1 8 2
Drochia 10 3 2 6 4 8 6 7 16 5
Edineţ 12 11 2 3 5 4 6 1 14 6
Făleşti - 1 2 4 3 3 1 - 19 10
Floreşti 2 5 8 3 3 6 4 3 20 9
Glodeni 10 7 3 - 3 11 3 2 7 8
Ocniţa 2 2 3 1 4 1 2 1 6 5
Rîşcani 6 7 5 - 6 4 1 1 9 4
Sîngerei 11 6 1 6 4 4 - - 15 6
Soroca 4 5 5 3 3 8 2 - 19 9
RDD “Centru” 65 43 54 49 68 57 13 15 165 181
Anenii Noi 3 2 4 3 2 6 2 9 12 24
Călăraşi 4 2 2 3 8 3 1 - 10 7
Criuleni 7 10 2 1 7 4 - 1 9 13
Dubăsari 5 2 2 - - 2 - - 1 2
Hînceşti 5 6 6 8 11 8 1 - 15 17
Ialoveni 1 2 5 5 4 2 1 18 17
Nisporeni 4 3 3 3 3 3 1 2 30 17
Orhei 6 5 7 6 3 4 1 - 16 15
Rezina 1 2 8 4 6 2 - - 6 9
Străşeni 11 3 6 3 6 6 - 1 5 11
Şoldăneşti 4 4 1 1 6 3 - - 4 7
Teleneşti 7 1 4 5 5 4 - 1 8 8
Ungheni 7 3 7 7 6 8 5 - 31 34
RDD “Sud” 18 23 21 27 43 31 21 22 95 87
Basarabeasca - 2 - 4 4 - 4 3 4 2
Cahul 4 2 7 4 11 5 8 - 20 22
Cantemir 1 7 4 - 5 2 3 7 4 11
Căuşeni 4 4 1 3 3 6 - 5 13 9
Cimişlia 5 4 3 5 3 4 2 4 29 20
Leova 3 2 2 3 7 2 2 1 8 8
Ştefan-Vodă - 2 4 7 5 11 1 2 10 9
Taraclia 1 - - 1 5 1 1 - 7 6
RDD “UTA Găgăuzia” 5 7 7 5 4 6 - 4 20 23
Comrat 4 4 5 1 - 3 - 2 7 6
Ceadîr-Lunga 1 2 1 1 3 2 - 1 8 10
Vulcăneşti - 1 1 3 1 1 - 1 5 7
Total pe municipii 21 26 19 28 23 12 15 11 206 272
Total pe raioane 158 133 116 114 158 150 73 64 421 364
Total pe Republică 179 159 135 142 181 162 88 75 632 636
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
67
MORTALITATEA POPULAŢIEI
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
Bolile infecţioase şi inclusiv
TOTAL Tumori
parazitare tumori maligne
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
la 100 mii loc. % % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 764,5 757,9 9,8 11,9 1,3 1,6 160,8 159,5 21,0 21,1 159,9 157,5 99,4 98,7
RDD “Nord” 1222,1 1205,5 10,4 9,3 0,9 0,8 201,4 192,4 16,5 16,0 200,3 191,2 99,4 99,4
mun. Bălţi 824,3 847,0 15,2 16,4 1,8 1,9 162,9 198,0 19,8 23,4 162,2 198,0 99,6 100,0
Briceni 1399,1 1421,1 4,2 1,4 0,3 0,1 207,9 190,5 14,9 13,4 207,9 187,7 100,0 98,5
Donduşeni 1529,5 1536,1 16,7 2,4 1,1 0,2 202,8 208,0 13,3 13,5 200,4 205,6 98,8 98,8
Drochia 1320,8 1316,8 11,7 8,2 0,9 0,6 235,3 216,5 17,8 16,4 232,9 214,2 99,0 98,9
Edineţ 1419,9 1325,5 5,0 2,5 0,4 0,2 231,6 172,8 16,3 13,0 230,4 171,6 99,5 99,3
Făleşti 1258,7 1210,0 4,4 10,0 0,4 0,8 202,1 195,0 16,1 16,1 199,9 195,0 98,9 100,0
Floreşti 1314,4 1257,3 15,1 8,2 1,2 0,7 216,4 190,4 16,5 15,1 215,2 188,0 99,5 98,8
Glodeni 1213,2 1318,7 17,0 15,4 1,4 1,2 176,7 169,8 14,6 12,9 176,7 168,1 100,0 99,0
Ocniţa 1316,4 1250,8 11,3 9,5 0,9 0,8 256,1 209,4 19,5 16,7 252,4 209,4 98,5 100,0
Rîşcani 1384,4 1410,8 9,0 9,1 0,7 0,6 206,8 204,6 14,9 14,5 205,3 204,6 99,3 100,0
Sîngerei 1077,3 1045,4 8,7 8,8 0,8 0,8 163,7 166,9 15,2 16,0 163,7 165,8 100,0 99,3
Soroca 1194,3 1147,2 8,0 10,1 0,7 0,9 204,6 193,1 17,1 16,8 204,6 191,0 100,0 99,0
RDD “Centru” 1104,4 1097,7 12,1 9,6 1,1 0,9 156,1 170,5 14,1 15,5 155,2 169,3 99,4 99,3
Anenii Noi 1064,7 1072,7 15,6 13,3 1,5 1,2 176,9 188,7 16,6 17,6 175,7 187,4 99,3 99,4
Călăraşi 1178,4 1172,5 7,8 10,5 0,7 0,9 141,9 186,2 12,0 15,9 141,9 184,9 100,0 99,3
Criuleni 1085,3 1055,7 9,5 16,4 0,9 1,6 175,7 170,7 16,2 16,2 172,9 169,3 98,5 99,2
Dubăsari 1051,8 926,9 17,1 8,6 1,6 0,9 131,1 137,3 12,5 14,8 131,1 137,3 100,0 100,0
Hînceşti 1173,0 1217,0 11,8 12,7 1,0 1,0 143,8 157,6 12,3 13,0 142,1 155,9 98,8 98,9
Ialoveni 920,2 980,7 12,8 11,8 1,4 1,2 148,5 171,2 16,1 17,5 148,5 170,2 100,0 99,4
Nisporeni 1154,0 1057,9 6,2 7,7 0,5 0,7 189,3 136,3 16,4 12,9 187,7 136,3 99,2 100,0
Orhei 1144,8 1153,3 12,1 9,7 1,1 0,8 164,2 199,9 14,4 17,3 163,4 199,1 99,5 99,6
Rezina 1152,9 1253,3 18,0 6,0 1,6 0,5 159,8 187,4 13,9 15,0 159,8 187,4 100,0 100,0
Străşeni 1017,8 1063,5 7,6 6,5 0,8 0,6 124,8 177,6 12,3 16,7 123,7 174,3 99,1 98,2
Şoldăneşti 1367,6 1263,6 9,7 9,8 0,7 0,8 155,7 164,7 11,4 13,0 155,7 162,3 100,0 98,5
Teleneşti 1125,9 1074,7 15,4 4,2 1,4 0,4 157,2 165,5 14,0 15,4 157,2 165,5 100,0 100,0
Ungheni 1073,6 1004,5 15,4 5,2 1,4 0,5 160,8 149,3 15,0 14,9 159,1 148,4 98,9 99,4
RDD “Sud” 1083,0 1100,7 11,6 13,0 1,1 1,2 170,7 171,0 15,8 15,5 170,0 169,8 99,6 99,3
Basarabeasca 966,4 975,1 21,4 10,8 2,2 1,1 192,6 161,3 19,9 16,5 189,0 161,3 98,2 100,0
Cahul 995,7 969,7 8,1 13,7 0,8 1,4 157,0 164,7 15,8 17,0 157,0 163,1 100,0 99,0
Cantemir 979,8 1001,8 11,4 13,1 1,2 1,3 140,0 152,0 14,3 15,2 136,7 152,0 97,7 100,0
Căuşeni 1126,2 1144,9 12,3 6,7 1,1 0,6 169,7 203,2 15,1 17,8 168,5 202,1 99,3 99,5
Cimişlia 1304,3 1219,1 15,3 8,6 1,2 0,7 234,4 180,3 18,0 14,8 234,4 180,3 100,0 100,0
Leova 1087,9 1231,4 17,3 17,4 1,6 1,4 153,5 177,8 14,1 14,4 153,5 177,8 100,0 100,0
Ştefan-Vodă 1118,2 1224,1 11,5 15,9 1,0 1,3 155,2 147,6 13,9 12,1 155,2 144,7 100,0 98,0
Taraclia 1103,0 1089,9 2,3 20,9 0,2 1,9 201,2 172,0 18,2 15,8 201,2 169,7 100,0 98,7
RDD “UTA Găgăuzia” 971,8 934,1 9,9 5,6 1,0 0,6 196,6 188,1 20,2 20,1 196,6 185,6 100,0 98,7
Comrat 1001,7 905,2 11,6 5,6 1,2 0,6 194,8 176,8 19,5 19,5 194,8 172,6 100,0 97,6
Ceadîr-Lunga 881,5 906,2 10,3 4,6 1,2 0,5 196,4 185,2 22,3 20,4 196,4 183,7 100,0 99,2
Vulcăneşti 1132,5 1097,3 4,0 8,2 0,4 0,8 202,0 229,3 17,8 20,9 202,0 229,3 100,0 100,0
Total pe municipii 773,8 771,6 10,6 12,6 1,4 1,6 161,2 165,5 20,8 21,4 160,2 163,7 99,4 99,0
Total pe raioane 1153,0 1144,0 11,0 9,5 1,0 0,8 178,5 178,4 15,5 15,6 177,6 177,1 99,5 99,3
Total pe Republică 1049,3 1040,0 10,9 10,4 1,0 1,0 173,9 174,8 16,6 16,8 173,0 173,4 99,5 99,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


68
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv
Bolile sistemului nervos Bolile aparatului circulator
encefalopatie alcoolică
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 3,3 3,2 0,4 0,4 0,4 0,6 11,1 18,5 428,0 413,2 56,0 54,5
RDD “Nord” 10,4 7,8 0,9 0,7 4,7 3,0 45,1 38,2 750,6 761,8 61,4 63,2
mun. Bălţi 9,2 5,9 1,1 0,7 5,3 3,3 57,1 55,6 472,8 442,5 57,4 52,2
Briceni 1,4 4,2 0,1 0,3 - 1,4 - 33,3 877,4 946,9 62,7 66,6
Donduşeni 19,1 4,8 1,3 0,3 4,8 4,8 25,0 100,0 1057,1 1086,2 69,1 70,7
Drochia 4,7 7,1 0,4 0,5 - - - - 741,9 794,3 56,2 60,3
Edineţ 10,1 8,9 0,7 0,7 5,0 1,3 50,0 14,3 918,9 918,9 64,7 69,3
Făleşti 13,3 4,5 1,1 0,4 5,5 2,2 41,7 50,0 766,3 755,4 60,9 62,4
Floreşti 15,1 15,3 1,2 1,2 10,5 9,4 69,2 61,5 806,1 779,0 61,3 62,0
Glodeni 13,6 12,0 1,1 0,9 5,1 5,1 37,5 42,9 739,1 866,0 60,9 65,7
Ocniţa 5,7 1,9 0,4 0,2 1,9 - 33,3 - 832,4 812,9 63,2 65,0
Rîşcani 12,0 15,2 0,9 1,1 3,0 3,0 25,0 20,0 864,5 901,6 62,5 63,9
Sîngerei 17,5 6,6 1,6 0,6 12,0 4,4 68,8 66,7 660,4 681,9 61,3 65,2
Soroca 7,0 8,1 0,6 0,7 1,0 1,0 14,3 12,5 734,0 716,6 61,5 62,5
RDD “Centru” 14,2 10,0 1,3 0,9 6,9 5,1 48,3 51,0 632,2 625,9 57,2 57,0
Anenii Noi 8,4 3,6 0,8 0,3 1,2 1,2 14,3 33,3 606,3 546,6 57,0 51,0
Călăraşi 36,5 31,5 3,1 2,7 30,0 26,2 82,1 83,3 670,6 674,1 56,9 57,5
Criuleni 10,9 5,5 1,0 0,5 1,4 2,7 12,5 50,0 611,4 626,8 56,3 59,4
Dubăsari 11,4 5,7 1,1 0,6 5,7 2,9 50,0 50,0 635,6 563,6 60,4 60,8
Hînceşti 15,1 11,0 1,3 0,9 10,1 5,1 66,7 46,2 719,0 746,7 61,3 61,4
Ialoveni 4,9 3,0 0,5 0,3 - 1,0 - 33,3 511,2 543,0 55,6 55,4
Nisporeni 15,4 15,5 1,3 1,5 10,8 10,8 70,0 70,0 584,7 537,5 50,7 50,8
Orhei 4,0 8,9 0,4 0,8 1,6 1,6 40,0 18,2 650,5 639,4 56,8 55,4
Rezina 4,0 2,0 0,4 0,2 2,0 - 50,0 - 669,3 723,4 58,1 57,7
Străşeni 9,8 7,6 1,0 0,7 2,2 3,3 22,2 42,9 619,6 610,2 60,9 57,4
Şoldăneşti 21,9 19,7 1,6 1,6 7,3 9,8 33,3 50,0 834,7 779,3 61,0 61,7
Teleneşti 21,1 9,9 1,9 0,9 9,8 2,8 46,7 28,6 659,8 636,4 58,6 59,2
Ungheni 24,8 9,4 2,3 0,9 9,4 3,4 37,9 36,4 567,2 563,6 52,8 56,1
RDD “Sud” 10,2 9,4 1,0 0,9 2,9 3,4 27,8 36,7 612,6 631,1 56,6 57,3
Basarabeasca 14,3 3,6 1,5 0,4 - 3,6 - 100,0 549,2 605,8 56,8 62,1
Cahul 7,2 7,3 0,7 0,8 1,6 2,4 22,2 33,3 540,9 514,3 54,3 53,0
Cantemir 11,4 6,5 1,2 0,7 4,9 3,3 42,9 50,0 553,4 514,8 56,5 51,4
Căuşeni 15,6 7,9 1,4 0,7 3,4 5,6 21,4 71,4 644,0 646,5 57,2 56,5
Cimişlia 3,4 8,6 0,3 0,7 - - - - 708,2 704,0 54,3 57,8
Leova 17,3 9,7 1,6 0,8 9,6 3,9 55,6 40,0 646,6 730,7 59,4 59,3
Ştefan-Vodă 11,5 21,7 1,0 1,8 2,9 4,3 25,0 20,0 674,1 761,1 60,3 62,2
Taraclia 2,3 7,0 0,2 0,6 - 4,7 - 66,7 608,1 687,9 55,1 63,1
RDD “UTA Găgăuzia” 6,8 6,8 0,7 0,7 - 0,6 - 9,1 515,0 512,2 53,0 54,8
Comrat 2,9 5,6 0,3 0,6 - - - - 527,8 498,2 52,7 55,0
Ceadîr-Lunga 5,9 9,1 0,7 1,0 - 1,5 - 16,7 457,7 511,5 51,9 56,5
Vulcăneşti 19,8 4,1 1,8 0,4 - - - - 633,6 556,8 55,9 50,8
Total pe municipii 4,2 3,6 0,5 0,5 1,1 1,0 26,8 27,8 435,0 417,7 56,2 54,1
Total pe raioane 11,8 9,1 1,0 0,8 4,9 3,8 41,4 41,6 675,3 682,5 58,6 59,7
Total pe Republică 9,7 7,6 0,9 0,7 3,8 3,0 39,7 39,7 609,4 608,5 58,1 58,5

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


69
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
cardiopatie ischemică
bolile cerebro-vasculare infarct miocardic acut
acută şi cronică
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 198,9 200,8 46,5 48,6 129,1 123,9 30,2 30,0 78,6 67,3 18,4 16,3
RDD “Nord” 419,6 422,4 55,9 55,5 167,2 167,2 22,3 22,0 46,3 50,2 6,2 6,6
mun. Bălţi 255,2 241,2 54,0 54,5 85,1 81,3 18,0 18,4 96,9 85,9 20,5 19,4
Briceni 518,9 526,4 59,1 55,6 267,8 285,1 30,5 30,1 15,3 29,6 1,8 3,1
Donduşeni 541,7 558,8 51,2 51,5 245,8 208,0 23,3 19,2 64,4 48,4 6,1 4,5
Drochia 269,0 263,6 36,3 33,2 203,8 211,8 27,5 26,7 44,3 53,0 6,0 6,7
Edineţ 556,4 606,2 60,6 66,0 241,7 191,9 26,3 20,9 27,7 33,0 3,0 3,6
Făleşti 471,5 484,7 61,5 64,2 140,2 114,8 18,3 15,2 14,4 22,3 1,9 3,0
Floreşti 387,3 351,3 48,1 45,1 251,2 269,1 31,2 34,5 55,8 64,6 6,9 8,3
Glodeni 484,3 505,9 65,5 58,4 96,9 126,9 13,1 14,7 28,9 49,7 3,9 5,7
Ocniţa 452,0 443,6 54,3 54,6 242,9 228,5 29,2 28,1 33,9 36,2 4,1 4,5
Rîşcani 374,6 419,7 43,3 46,6 220,2 215,2 25,5 23,9 52,4 47,0 6,1 5,2
Sîngerei 431,2 464,5 65,3 68,1 100,4 118,6 15,2 17,4 42,6 37,3 6,5 5,5
Soroca 512,4 468,0 69,8 65,3 75,2 104,1 10,3 14,5 37,1 56,6 5,1 7,9
RDD “Centru” 343,3 326,1 54,3 52,1 132,0 130,7 20,9 20,9 44,9 42,8 7,1 6,8
Anenii Noi 228,6 174,1 37,7 31,9 133,5 102,8 22,0 18,8 108,3 93,1 17,9 17,0
Călăraşi 330,7 305,6 49,3 45,3 255,2 238,7 38,1 35,4 28,7 23,6 4,3 3,5
Criuleni 303,7 296,4 49,7 47,3 98,0 103,8 16,0 16,6 27,2 34,1 4,5 5,5
Dubăsari 430,4 386,2 67,7 68,5 119,7 77,2 18,8 13,7 20,0 8,6 3,1 1,5
Hînceşti 321,2 338,2 44,7 45,3 159,8 147,5 22,2 19,8 75,7 83,1 10,5 11,1
Ialoveni 347,0 363,9 67,9 67,0 87,5 98,4 17,1 18,1 54,1 62,0 10,6 11,4
Nisporeni 312,4 250,9 53,4 46,7 170,8 190,5 29,2 35,5 29,2 29,4 5,0 5,5
Orhei 405,0 391,7 62,3 61,3 102,2 112,5 15,7 17,6 25,8 18,6 4,0 2,9
Rezina 347,7 366,7 51,9 50,7 87,9 90,7 13,1 12,5 30,0 22,2 4,5 3,1
Străşeni 411,2 372,7 66,4 61,1 109,6 121,0 17,7 19,8 77,0 67,6 12,4 11,1
Şoldăneşti 365,0 334,3 43,7 42,9 175,2 184,4 21,0 23,7 19,5 17,2 2,3 2,2
Teleneşti 341,1 299,8 51,7 47,1 101,1 121,6 15,3 19,1 16,9 21,2 2,6 3,3
Ungheni 341,3 333,7 60,2 59,2 136,0 121,8 24,0 21,6 25,7 22,3 4,5 4,0
RDD “Sud” 309,2 305,9 50,5 48,5 158,4 159,2 25,9 25,2 45,3 54,2 7,4 8,6
Basarabeasca 249,6 250,9 45,5 41,4 99,9 114,7 18,2 18,9 32,1 46,6 5,8 7,7
Cahul 206,1 172,0 38,1 33,4 167,4 159,1 31,0 30,9 71,6 77,5 13,2 15,1
Cantemir 262,0 202,6 47,4 39,4 179,0 181,4 32,4 35,2 29,3 22,9 5,3 4,4
Căuşeni 346,0 354,7 53,7 54,9 157,4 162,8 24,4 25,2 41,3 44,9 6,4 6,9
Cimişlia 484,0 437,8 68,4 62,2 101,9 96,2 14,4 13,7 42,5 87,6 6,0 12,4
Leova 353,1 380,8 54,6 52,1 184,2 226,2 28,5 31,0 24,9 25,1 3,9 3,4
Ştefan-Vodă 383,7 471,7 56,9 62,0 99,2 91,2 14,7 12,0 35,9 31,8 5,3 4,2
Taraclia 224,3 237,0 36,9 34,5 284,4 262,6 46,8 38,2 53,2 81,3 8,8 11,8
RDD “UTA Găgăuzia” 226,9 189,9 44,1 37,1 182,4 191,8 35,4 37,4 43,3 58,8 8,4 11,5
Comrat 226,8 193,7 43,0 38,9 173,0 148,8 32,8 29,9 49,4 80,0 9,4 16,1
Ceadîr-Lunga 190,5 167,0 41,6 32,6 180,1 220,1 39,4 43,0 23,6 41,0 5,2 8,0
Vulcăneşti 324,7 241,6 51,3 43,4 213,8 241,6 33,8 43,4 79,2 45,0 12,5 8,1
Total pe municipii 207,6 207,1 47,7 49,6 122,3 117,3 28,1 28,1 81,4 70,1 18,7 16,8
Total pe raioane 363,3 355,1 53,8 52,0 156,8 157,3 23,2 23,1 42,3 46,4 6,3 6,8
Total pe Republică 320,6 313,7 52,6 51,6 147,4 146,1 24,2 24,0 53,2 53,0 8,7 8,7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


70
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv Bolile endocrine, de nutriţie inclusiv
cardiopatie hipertensivă şi metabolism diabet zaharat
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
% % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5,2 6,9 1,2 1,7 7,0 5,5 0,9 0,7 6,6 5,5 94,8 100,0
RDD “Nord” 81,1 93,2 10,8 12,2 16,0 14,7 1,3 1,2 15,4 14,7 96,2 100,0
mun. Bălţi 9,2 9,8 2,0 2,2 9,2 12,5 1,1 1,5 9,2 12,5 100,0 100,0
Briceni 53,0 88,9 6,0 9,4 23,7 9,9 1,7 0,7 20,9 9,9 88,2 100,0
Donduşeni 169,4 241,9 16,0 22,3 16,7 7,3 1,1 0,5 16,7 7,3 100,0 100,0
Drochia 145,6 197,7 19,6 24,9 22,1 21,2 1,7 1,6 21,0 21,2 94,7 100,0
Edineţ 66,7 57,2 7,3 6,2 16,4 19,1 1,2 1,4 16,4 19,1 100,0 100,0
Făleşti 101,6 113,7 13,3 15,0 19,9 8,9 1,6 0,7 19,9 8,9 100,0 100,0
Floreşti 75,6 64,6 9,4 8,3 15,1 12,9 1,2 1,0 15,1 12,9 100,0 100,0
Glodeni 105,4 166,3 14,3 19,2 28,9 24,0 2,4 1,8 27,2 24,0 94,1 100,0
Ocniţa 79,1 80,0 9,5 9,8 11,3 15,2 0,9 1,2 11,3 15,2 100,0 100,0
Rîşcani 122,9 163,7 14,2 18,2 18,0 19,7 1,3 1,4 16,5 19,7 91,7 100,0
Sîngerei 73,1 47,2 11,1 6,9 7,6 11,0 0,7 1,1 7,6 11,0 100,0 100,0
Soroca 81,2 66,7 11,1 9,3 13,0 17,2 1,1 1,5 12,0 17,2 92,3 100,0
RDD “Centru” 76,7 84,3 12,1 13,5 10,1 9,5 0,9 0,9 9,7 9,3 96,2 98,0
Anenii Noi 115,5 147,5 19,1 27,0 13,2 13,3 1,2 1,2 13,2 13,3 100,0 100,0
Călăraşi 44,3 66,9 6,6 9,9 15,6 7,9 1,3 0,7 14,3 7,9 91,7 100,0
Criuleni 149,8 173,4 24,5 27,7 6,8 2,7 0,6 0,3 6,8 2,7 100,0 100,0
Dubăsari 57,0 88,7 9,0 15,7 8,6 8,6 0,8 0,9 8,6 8,6 100,0 100,0
Hînceşti 115,2 100,9 16,0 13,5 6,7 5,9 0,6 0,5 5,1 5,9 75,0 100,0
Ialoveni 12,8 9,8 2,5 1,8 4,9 4,9 0,5 0,5 3,9 4,9 80,0 100,0
Nisporeni 56,9 44,9 9,7 8,4 13,9 12,4 1,2 1,2 13,9 12,4 100,0 100,0
Orhei 53,9 50,2 8,3 7,9 8,1 12,1 0,7 1,1 8,1 11,3 100,0 93,3
Rezina 119,9 139,0 17,9 19,2 4,0 6,0 0,4 0,5 4,0 6,0 100,0 100,0
Străşeni 13,0 38,1 2,1 6,3 7,6 15,3 0,8 1,4 7,6 15,3 100,0 100,0
Şoldăneşti 153,3 140,1 18,4 18,0 31,6 17,2 2,3 1,4 31,6 14,8 100,0 85,7
Teleneşti 160,0 149,9 24,3 23,6 7,0 4,2 0,6 0,4 7,0 4,2 100,0 100,0
Ungheni 35,9 53,2 6,3 9,4 13,7 12,9 1,3 1,3 13,7 12,9 100,0 100,0
RDD “Sud” 76,5 82,6 12,5 13,1 13,9 12,2 1,3 1,1 13,9 12,0 100,0 98,4
Basarabeasca 146,2 168,5 26,6 27,8 10,7 10,8 1,1 1,1 10,7 10,8 100,0 100,0
Cahul 68,4 85,6 12,7 16,6 14,5 15,3 1,5 1,6 14,5 15,3 100,0 100,0
Cantemir 43,9 63,7 7,9 12,4 14,7 11,4 1,5 1,1 14,7 11,4 100,0 100,0
Căuşeni 87,1 65,1 13,5 10,1 17,9 12,4 1,6 1,1 17,9 12,4 100,0 100,0
Cimişlia 39,1 18,9 5,5 2,7 1,7 1,7 0,1 0,1 1,7 1,7 100,0 100,0
Leova 59,5 67,7 9,2 9,3 15,4 13,5 1,4 1,1 15,4 13,5 100,0 100,0
Ştefan-Vodă 148,0 147,6 22,0 19,4 12,9 18,8 1,2 1,5 12,9 17,4 100,0 92,3
Taraclia 34,7 81,3 5,7 11,8 20,8 7,0 1,9 0,6 20,8 7,0 100,0 100,0
RDD “UTA Găgăuzia” 51,3 61,2 10,0 12,0 24,1 17,3 2,5 1,9 23,5 17,3 97,4 100,0
Comrat 61,1 67,4 11,6 13,5 29,1 16,8 2,9 1,9 27,6 16,8 95,0 100,0
Ceadîr-Lunga 54,6 72,9 11,9 14,2 19,2 15,2 2,2 1,7 19,2 15,2 100,0 100,0
Vulcăneşti 15,8 12,3 2,5 2,2 23,8 24,6 2,1 2,2 23,8 24,6 100,0 100,0
Total pe municipii 5,8 7,4 1,3 1,8 7,3 6,6 1,0 0,9 7,0 6,6 95,8 100,0
Total pe raioane 80,7 90,3 12,0 13,2 14,0 12,4 1,2 1,1 13,6 12,3 96,9 99,1
Total pe Republică 60,0 67,2 9,8 11,0 12,2 10,8 1,2 1,0 11,8 10,7 96,8 99,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


71
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
Bolile aparatului respirator bronşite cronice și
pneumonii
obstructive
la 100 mii loc % la 100 mii loc % la 100 mii loc %
201
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019
8
RDD mun. Chişinău 25,0 25,4 3,3 3,4 21,7 21,5 87,0 84,9 2,4 2,0 9,7 8,0
RDD “Nord” 52,4 52,8 4,3 4,4 18,9 18,5 36,1 35,0 31,0 31,0 59,2 58,8
mun. Bălţi 29,7 36,7 3,6 4,3 16,5 23,6 55,6 64,3 10,6 11,1 35,6 30,4
Briceni 99,0 97,4 7,1 6,9 9,8 19,8 9,9 20,3 87,9 74,8 88,7 76,8
Donduşeni 62,0 62,9 4,1 4,1 21,5 19,4 34,6 30,8 35,8 41,1 57,7 65,4
Drochia 83,9 68,3 6,4 5,2 19,8 16,5 23,6 24,1 60,6 50,6 72,2 74,1
Edineţ 55,4 52,1 3,9 3,9 17,6 19,1 31,8 36,6 36,5 31,8 65,9 61,0
Făleşti 58,5 59,1 4,7 4,9 24,3 18,9 41,5 32,1 32,0 36,8 54,7 62,3
Floreşti 55,8 50,5 4,3 4,0 26,8 25,9 47,9 51,2 29,1 17,6 52,1 34,9
Glodeni 51,0 54,9 4,2 4,2 13,6 5,1 26,7 9,4 34,0 46,3 66,7 84,4
Ocniţa 20,7 41,9 1,6 3,4 1,9 7,6 9,1 18,2 15,1 28,6 72,7 68,2
Rîşcani 55,4 66,7 4,0 4,7 31,5 24,2 56,8 36,4 22,5 39,4 40,5 59,1
Sîngerei 29,5 17,6 2,7 1,7 22,9 13,2 77,8 75,0 5,5 4,4 18,5 25,0
Soroca 48,1 52,6 4,0 4,6 17,1 18,2 35,4 34,6 26,1 26,3 54,2 50,0
RDD “Centru” 50,1 50,4 4,5 4,6 30,0 32,2 59,9 63,9 18,7 15,7 37,3 31,2
Anenii Noi 32,5 46,0 3,1 4,3 22,9 32,7 70,4 71,1 9,6 8,5 29,6 18,4
Călăraşi 59,9 57,7 5,1 4,9 15,6 17,1 26,1 29,6 43,0 36,7 71,7 63,6
Criuleni 50,4 41,0 4,6 3,9 35,4 34,1 70,3 83,3 12,3 6,8 24,3 16,7
Dubăsari 39,9 40,1 3,8 4,3 17,1 34,3 42,9 85,7 22,8 5,7 57,1 14,3
Hînceşti 38,7 28,8 3,3 2,4 20,2 16,1 52,2 55,9 16,0 6,8 41,3 23,5
Ialoveni 34,4 36,4 3,7 3,7 31,5 29,5 91,4 81,1 1,0 4,9 2,9 13,5
Nisporeni 76,9 80,5 6,7 7,6 44,6 40,3 58,0 50,0 32,3 40,3 42,0 50,0
Orhei 43,5 51,0 3,8 4,4 34,6 38,9 79,6 76,2 7,3 8,9 16,7 17,5
Rezina 69,9 86,6 6,1 6,9 44,0 62,5 62,9 72,1 26,0 22,2 37,1 25,6
Străşeni 41,2 44,7 4,1 4,2 38,0 39,2 92,1 87,8 3,3 5,5 7,9 12,2
Şoldăneşti 63,3 46,7 4,6 3,7 43,8 41,8 69,2 89,5 17,0 4,9 26,9 10,5
Teleneşti 46,3 45,3 4,1 4,2 25,3 25,5 54,6 56,3 19,7 15,6 42,4 34,4
Ungheni 72,7 67,8 6,8 6,8 26,5 29,2 36,5 43,0 43,6 36,9 60,0 54,4
RDD “Sud” 48,0 50,6 4,4 4,6 30,9 32,4 64,4 64,2 13,9 15,8 28,9 31,3
Basarabeasca 14,3 25,1 1,5 2,6 7,1 21,5 50,0 85,7 7,1 3,6 50,0 14,3
Cahul 56,3 54,1 5,7 5,6 32,2 28,3 57,1 52,2 21,7 25,8 38,6 47,8
Cantemir 40,7 65,4 4,2 6,5 22,8 44,1 56,0 67,5 13,0 18,0 32,0 27,5
Căuşeni 56,9 44,9 5,1 3,9 39,1 33,7 68,6 75,0 14,5 9,0 25,5 20,0
Cimişlia 57,7 67,0 4,4 5,5 44,2 53,2 76,5 79,5 8,5 12,0 14,7 18,0
Leova 40,3 40,6 3,7 3,3 24,9 27,1 61,9 66,7 11,5 9,7 28,6 23,8
Ştefan-Vodă 40,2 47,8 3,6 3,9 30,2 27,5 75,0 57,6 7,2 15,9 17,9 33,3
Taraclia 46,3 41,8 4,2 3,8 27,8 18,6 60,0 44,4 16,2 18,6 35,0 44,4
RDD “UTA Găgăuzia” 41,4 47,6 4,3 5,1 25,4 29,7 61,2 62,3 12,4 14,9 29,9 31,2
Comrat 53,8 50,5 5,4 5,6 37,8 30,9 70,3 61,1 13,1 18,2 24,3 36,1
Ceadîr-Lunga 34,0 44,0 3,9 4,9 13,3 27,3 39,1 62,1 16,2 13,7 47,8 31,0
Vulcăneşti 27,7 49,1 2,5 4,5 23,8 32,8 85,7 66,7 - 8,2 - 16,7
Total pe municipii 25,7 27,1 3,3 3,5 20,9 21,9 81,4 80,6 3,7 3,4 14,3 12,7
Total pe raioane 51,2 52,0 4,4 4,5 26,5 27,4 51,7 52,6 22,5 21,8 43,9 41,9
Total pe Republică 44,2 45,0 4,2 4,3 25,0 25,8 56,5 57,4 17,3 16,7 39,1 37,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
72
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv
Bolile aparatului digestiv hepatite cronice Malformaţii congenitale
şi ciroze hepatice
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 58,4 55,8 7,6 7,4 38,3 37,1 65,7 66,5 3,1 6,0 0,4 0,8
RDD “Nord” 80,9 83,1 6,6 6,9 57,0 58,5 70,5 70,5 3,2 3,1 0,3 0,3
mun. Bălţi 56,1 70,1 6,8 8,3 29,7 38,7 52,9 55,1 3,3 2,6 0,4 0,3
Briceni 75,3 64,9 5,4 4,6 53,0 43,8 70,4 67,4 5,6 4,2 0,4 0,3
Donduşeni 52,5 91,9 3,4 6,0 16,7 43,5 31,8 47,4 4,8 - 0,3 -
Drochia 102,5 84,7 7,8 6,4 78,0 64,7 76,1 76,4 2,3 3,5 0,2 0,3
Edineţ 73,0 63,5 5,1 4,8 57,9 45,8 79,3 72,0 5,0 5,1 0,4 0,4
Făleşti 100,5 110,3 8,0 9,1 74,0 83,6 73,6 75,8 4,4 2,2 0,4 0,2
Floreşti 80,3 108,1 6,1 8,6 58,2 83,4 72,5 77,2 1,2 2,4 0,1 0,2
Glodeni 76,5 66,9 6,3 5,1 52,7 58,3 68,9 87,2 3,4 5,1 0,3 0,4
Ocniţa 81,0 93,3 6,2 7,5 49,0 53,3 60,5 57,1 - - - -
Rîşcani 112,4 101,5 8,1 7,2 91,4 80,3 81,3 79,1 4,5 3,0 0,3 0,2
Sîngerei 86,2 81,3 8,0 7,8 66,6 63,7 77,2 78,4 1,1 3,3 0,1 0,3
Soroca 81,2 73,8 6,8 6,4 58,2 50,5 71,6 68,5 3,0 4,0 0,3 0,4
RDD “Centru” 129,2 122,2 11,7 11,1 110,5 103,1 85,6 84,4 3,7 2,6 0,3 0,2
Anenii Noi 113,1 137,9 10,6 12,9 87,8 113,7 77,7 82,5 2,4 - 0,2 -
Călăraşi 164,1 118,0 13,9 10,1 141,9 97,1 86,5 82,2 2,6 1,3 0,2 0,1
Criuleni 136,2 102,4 12,6 9,7 122,6 87,4 90,0 85,3 2,7 2,7 0,3 0,3
Dubăsari 111,2 97,3 10,6 10,5 88,4 83,0 79,5 85,3 5,7 5,7 0,5 0,6
Hînceşti 134,5 141,5 11,5 11,6 111,0 118,7 82,5 83,8 5,9 4,2 0,5 0,4
Ialoveni 121,9 114,1 13,3 11,6 106,2 100,3 87,1 87,9 2,0 1,0 0,2 0,1
Nisporeni 144,6 145,6 12,5 13,8 138,5 119,3 95,7 81,9 3,1 1,6 0,3 0,2
Orhei 144,9 140,0 12,7 12,1 115,9 120,6 80,0 86,1 6,4 4,9 0,6 0,4
Rezina 99,9 137,0 8,7 10,9 93,9 126,9 94,0 92,7 - 6,0 - 0,5
Străşeni 129,1 109,0 12,7 10,3 107,4 95,9 83,2 88,0 2,2 3,3 0,2 0,3
Şoldăneşti 146,0 115,5 10,7 9,1 129,0 98,3 88,3 85,1 2,4 2,5 0,2 0,2
Teleneşti 119,3 118,8 10,6 11,1 110,9 97,6 92,9 82,1 5,6 1,4 0,5 0,1
Ungheni 106,9 97,8 10,0 9,7 89,8 75,5 84,0 77,2 4,3 0,9 0,4 0,1
RDD “Sud” 111,0 110,3 10,3 10,0 79,1 84,7 71,3 76,8 3,8 2,7 0,4 0,2
Basarabeasca 57,1 75,3 5,9 7,7 42,8 60,9 75,0 81,0 3,6 - 0,4 -
Cahul 96,6 111,4 9,7 11,5 61,2 79,9 63,3 71,7 7,2 2,4 0,7 0,3
Cantemir 115,6 127,5 11,8 12,7 91,1 106,2 78,9 83,3 4,9 3,3 0,5 0,3
Căuşeni 119,4 119,0 10,6 10,4 91,5 102,2 76,6 85,9 3,4 4,5 0,3 0,4
Cimişlia 144,4 109,9 11,1 9,0 88,3 72,1 61,2 65,6 - 6,9 - 0,6
Leova 113,2 117,9 10,4 9,6 86,3 94,7 76,3 80,3 3,8 - 0,4 -
Ştefan-Vodă 123,6 107,1 11,1 8,8 93,4 86,8 75,6 81,1 1,4 1,5 0,1 0,1
Taraclia 94,8 83,7 8,6 7,7 67,1 48,8 70,7 58,3 2,3 - 0,2 -
RDD “UTA Găgăuzia” 102,6 83,5 10,6 8,9 81,0 64,3 78,9 77,0 5,6 3,7 0,6 0,4
Comrat 97,4 82,8 9,7 9,2 78,5 61,8 80,6 74,6 5,8 4,2 0,6 0,5
Ceadîr-Lunga 97,5 72,9 11,1 8,0 73,8 53,1 75,8 72,9 5,9 3,0 0,7 0,3
Vulcăneşti 130,7 114,6 11,5 10,5 106,9 102,4 81,8 89,3 4,0 4,1 0,4 0,4
Total pe municipii 58,0 58,0 7,5 7,5 37,0 37,3 63,8 64,4 3,2 5,5 0,4 0,7
Total pe raioane 109,7 105,5 9,5 9,2 86,6 83,8 79,0 79,4 3,7 2,9 0,3 0,3
Total pe Republică 95,5 92,2 9,1 8,9 73,0 70,8 76,4 76,8 3,6 3,6 0,3 0,4
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
73
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
Bolile sistemului inclusiv
Traume şi otrăviri
genito-urinar pielonefrita acută şi cronică
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 8,1 7,4 1,1 1,0 4,7 4,6 58,2 61,3 40,3 41,1 5,3 5,4
RDD “Nord” 9,9 8,0 0,8 0,7 4,9 4,3 49,5 53,9 69,1 61,8 5,7 5,1
mun. Bălţi 7,3 3,9 0,9 0,5 0,7 0,7 9,1 16,7 36,9 38,7 4,5 4,6
Briceni 14,0 12,7 1,0 0,9 5,6 7,1 40,0 55,6 79,5 76,2 5,7 5,4
Donduşeni 9,5 4,8 0,6 0,3 4,8 2,4 50,0 50,0 69,2 62,9 4,5 4,1
Drochia 26,8 34,1 2,0 2,6 25,6 20,0 95,7 58,6 71,1 73,0 5,4 5,5
Edineţ 13,9 3,8 1,0 0,3 5,0 3,8 36,4 100 73,0 71,2 5,1 5,4
Făleşti 8,8 4,5 0,7 0,4 5,5 3,3 62,5 75,0 59,6 49,0 4,7 4,1
Floreşti 9,3 7,1 0,7 0,6 4,7 3,5 50,0 50,0 76,8 72,9 5,8 5,8
Glodeni 1,7 5,1 0,1 0,4 - 3,4 - 66,7 93,5 85,7 7,7 6,5
Ocniţa 15,1 11,4 1,1 0,9 5,7 9,5 37,5 83,3 71,6 45,7 5,4 3,7
Rîşcani 4,5 6,1 0,3 0,4 1,5 - 33,3 - 83,9 77,3 6,1 5,5
Sîngerei 5,5 3,3 0,5 0,3 2,2 1,1 40,0 33,3 80,8 58,2 7,5 5,6
Soroca 5,0 3,0 0,4 0,3 - 1,0 - 33,3 71,2 59,6 6,0 5,2
RDD “Centru” 5,8 7,2 0,5 0,7 3,5 4,6 60,7 64,0 75,2 72,7 6,8 6,6
Anenii Noi 9,6 7,3 0,9 0,7 1,2 3,6 12,5 50,0 72,2 87,1 6,8 8,1
Călăraşi 7,8 19,7 0,7 1,7 5,2 11,8 66,7 60,0 58,6 56,4 5,0 4,8
Criuleni 4,1 4,1 0,4 0,4 2,7 4,1 66,7 100 65,4 65,6 6,0 6,2
Dubăsari - 2,9 - 0,3 - 2,9 - 100 88,4 51,5 8,4 5,6
Hînceşti 2,5 1,7 0,2 0,1 1,7 - 66,7 - 82,4 92,4 7,0 7,6
Ialoveni 3,0 8,9 0,3 0,9 3,0 4,9 100,0 55,6 59,0 69,8 6,4 7,1
Nisporeni 6,2 6,2 0,5 0,6 3,1 4,7 50,0 75,0 67,7 88,3 5,9 8,4
Orhei 5,6 5,7 0,5 0,5 3,2 2,4 57,1 42,9 92,6 69,6 8,1 6,0
Rezina 12,0 4,0 1,0 0,3 10,0 2,0 83,3 50,0 103,9 76,6 9,0 6,1
Străşeni 5,4 8,7 0,5 0,8 5,4 6,5 100,0 75,0 65,1 68,7 6,4 6,5
Şoldăneşti 9,7 4,9 0,7 0,4 4,9 2,5 50,0 50,0 82,7 86,0 6,1 6,8
Teleneşti 2,8 7,1 0,3 0,7 1,4 7,1 50,0 100 80,0 70,7 7,1 6,6
Ungheni 8,6 9,4 0,8 0,9 5,1 6,9 60,0 72,7 72,7 59,2 6,8 5,9
RDD “Sud” 9,7 6,3 0,9 0,6 5,3 4,4 54,9 69,7 73,6 77,7 6,8 7,1
Basarabeasca 14,3 - 1,5 - 7,1 - 50,0 - 74,9 75,3 7,8 7,7
Cahul 11,3 11,3 1,1 1,2 4,8 9,7 42,9 85,7 80,5 57,3 8,1 5,9
Cantemir 3,3 1,6 0,3 0,2 3,3 1,6 100,0 100 78,1 88,3 8,0 8,8
Căuşeni 10,0 7,9 0,9 0,7 4,5 3,4 44,4 42,9 62,5 81,9 5,6 7,2
Cimişlia 13,6 8,6 1,0 0,7 11,9 6,9 87,5 80,0 76,4 89,3 5,9 7,3
Leova 1,9 5,8 0,2 0,5 1,9 3,9 100,0 66,7 63,3 102,5 5,8 8,3
Ştefan-Vodă 5,8 4,3 0,5 0,4 2,9 1,5 50,0 33,3 67,6 85,4 6,0 7,0
Taraclia 20,8 - 1,9 - 9,3 - 44,4 - 87,9 55,8 8,0 5,1
RDD “UTA Găgăuzia” 7,4 7,4 0,8 0,8 2,5 3,1 33,3 41,7 50,1 47,6 5,2 5,1
Comrat 11,6 5,6 1,2 0,6 2,9 4,2 25,0 75,0 56,7 50,5 5,7 5,6
Ceadîr-Lunga 5,9 7,6 0,7 0,8 3,0 3,0 50,0 40,0 36,9 38,0 4,2 4,2
Vulcăneşti - 12,3 - 1,1 - - - - 67,3 65,5 5,9 6,0
Total pe municipii 8,0 6,9 1,0 0,9 4,1 4,0 51,3 57,4 39,8 40,7 5,1 5,3
Total pe raioane 8,2 7,5 0,7 0,7 4,5 4,6 55,2 60,9 73,2 70,0 6,4 6,1
Total pe Republică 8,1 7,4 0,8 0,7 4,4 4,4 54,2 60,0 64,0 61,8 6,1 6,0

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


74
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
expunere la frig extrem de
accidente de circulaţie suicid
origine naturală
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5,1 4,8 12,6 11,7 9,9 9,3 24,6 22,7 2,8 2,3 6,9 5,5
RDD “Nord” 8,1 7,8 11,7 12,7 12,6 11,5 18,2 18,7 5,9 3,1 8,6 5,0
mun. Bălţi 5,9 1,3 16,1 3,4 6,6 7,2 17,9 18,6 0,7 0,7 1,8 1,7
Briceni 8,4 5,6 10,5 7,4 8,4 11,3 10,5 14,8 4,2 1,4 5,3 1,9
Donduşeni 9,5 4,8 13,8 7,7 16,7 7,3 24,1 11,5 4,8 2,4 6,9 3,8
Drochia 12,8 7,1 18,0 9,7 4,7 10,6 6,6 14,5 12,8 7,1 18,0 9,7
Edineţ 8,8 16,5 12,1 23,2 8,8 12,7 12,1 17,9 6,3 2,5 8,6 3,6
Făleşti 4,4 4,5 7,4 9,1 24,3 13,4 40,7 27,3 2,2 - 3,7 -
Floreşti 7,0 8,2 9,1 11,3 12,8 15,3 16,7 21,0 10,5 5,9 13,6 8,1
Glodeni 5,1 12,0 5,5 14,0 20,4 17,2 21,8 20,0 6,8 - 7,3 -
Ocniţa 13,2 3,8 18,4 8,3 9,4 7,6 13,2 16,7 9,4 3,8 13,2 8,3
Rîşcani 12,0 16,7 14,3 21,6 16,5 13,6 19,6 17,7 7,5 3,0 8,9 3,9
Sîngerei 10,9 11,0 13,5 18,9 13,1 11,0 16,2 18,9 3,3 1,1 4,1 1,9
Soroca 4,0 8,1 5,6 13,6 16,0 13,1 22,5 22,0 8,0 9,1 11,3 15,3
RDD “Centru” 10,3 9,5 13,7 13,0 15,5 14,8 20,7 20,4 7,4 7,2 9,9 9,9
Anenii Noi 10,8 10,9 15,0 12,5 20,5 15,7 28,3 18,1 4,8 12,1 6,7 13,9
Călăraşi 13,0 7,9 22,2 14,0 13,0 13,1 22,2 23,3 1,3 2,6 2,2 4,7
Criuleni 4,1 5,5 6,3 8,3 10,9 15,0 16,7 22,9 12,3 5,5 18,8 8,3
Dubăsari 17,1 5,7 19,4 11,1 20,0 14,3 22,6 27,8 5,7 - 6,5 -
Hînceşti 5,9 10,2 7,1 11,0 10,9 14,4 13,3 15,6 16,8 16,1 20,4 17,4
Ialoveni 13,8 7,9 23,3 11,3 9,8 15,7 16,7 22,5 3,9 3,9 6,7 5,6
Nisporeni 7,7 7,7 11,4 8,8 20,0 27,9 29,6 31,6 4,6 7,7 6,8 8,8
Orhei 16,9 9,7 18,3 14,0 16,9 13,8 18,3 19,8 8,9 9,7 9,6 14,0
Rezina 6,0 8,1 5,8 10,5 24,0 14,1 23,1 18,4 6,0 10,1 5,8 13,2
Străşeni 8,7 12,0 13,3 17,5 7,6 12,0 11,7 17,5 7,6 6,5 11,7 9,5
Şoldăneşti 2,4 7,4 2,9 8,6 24,3 17,2 29,4 20,0 12,2 7,4 14,7 8,6
Teleneşti 12,6 15,6 15,8 22,0 23,9 14,1 29,8 20,0 4,2 4,2 5,3 6,0
Ungheni 10,3 10,3 14,1 17,4 15,4 11,2 21,2 18,8 5,1 1,7 7,1 2,9
RDD “Sud” 10,6 8,6 14,4 11,1 18,2 19,5 24,7 25,1 7,6 8,0 10,3 10,3
Basarabeasca 14,3 3,6 19,1 4,8 17,8 17,9 23,8 23,8 3,6 - 4,8 -
Cahul 13,7 9,7 17,0 16,9 12,9 13,7 16,0 23,9 10,5 8,1 13,0 14,1
Cantemir 4,9 4,9 6,3 5,6 30,9 24,5 39,6 27,8 11,4 14,7 14,6 16,7
Căuşeni 7,8 11,2 12,5 13,7 22,3 12,4 35,7 15,1 3,4 4,5 5,4 5,5
Cimişlia 8,5 12,0 11,1 13,5 6,8 24,0 8,9 26,9 8,5 8,6 11,1 9,6
Leova 5,8 5,8 9,1 5,7 11,5 27,1 18,2 26,4 7,7 19,3 12,1 18,9
Ştefan-Vodă 12,9 11,6 19,2 13,6 20,1 21,7 29,8 25,4 5,8 1,5 8,5 1,7
Taraclia 18,5 2,3 21,1 4,2 27,8 25,6 31,6 45,8 6,9 7,0 7,9 12,5
RDD “UTA Găgăuzia” 8,0 9,3 16,1 19,5 14,2 11,8 28,4 24,7 1,9 2,5 3,7 5,2
Comrat 8,7 8,4 15,4 16,7 17,5 9,8 30,8 19,4 2,9 1,4 5,1 2,8
Ceadîr-Lunga 7,4 12,1 20,0 32,0 5,9 7,6 16,0 20,0 - 3,0 - 8,0
Vulcăneşti 7,9 4,1 11,8 6,3 27,7 28,7 41,2 43,8 4,0 4,1 5,9 6,3
Total pe municipii 5,2 4,3 13,1 10,5 9,4 9,0 23,6 22,1 2,5 2,0 6,2 5,0
Total pe raioane 9,6 9,2 13,2 13,1 15,4 14,8 21,0 21,1 6,9 5,9 9,5 8,4
Total pe Republică 8,4 7,8 13,1 12,6 13,8 13,2 21,5 21,3 5,7 4,8 8,9 7,8
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
75
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
obstrucţia căilor respiratorii
înecul accidental agresiuni
cu corp străin
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 1,9 2,0 4,8 5,0 1,9 1,9 4,8 4,7 1,9 2,6 4,8 6,4
RDD “Nord” 4,0 4,2 5,8 6,8 7,7 7,2 11,1 11,7 3,8 4,0 5,5 6,5
mun. Bălţi - - - - 3,3 6,6 8,9 16,9 2,0 3,9 5,4 10,2
Briceni 5,6 8,5 7,0 11,1 16,7 14,1 21,1 18,5 2,8 2,8 3,5 3,7
Donduşeni 2,4 9,7 3,5 15,4 2,4 7,3 3,4 11,5 2,4 12,1 3,5 19,2
Drochia 4,7 7,1 6,6 9,7 11,7 3,5 16,4 4,8 2,3 7,1 3,3 9,7
Edineţ 5,0 5,1 6,9 7,1 15,1 14,0 20,7 19,6 2,5 3,8 3,5 5,4
Făleşti 7,7 5,6 13,0 11,4 - 1,1 - 2,3 2,2 4,5 3,7 9,1
Floreşti 3,5 4,7 4,6 6,5 2,3 5,9 3,0 8,1 9,3 3,5 12,1 4,8
Glodeni 5,1 3,4 5,5 4,0 17,0 12,0 18,2 14,0 5,1 - 5,5 -
Ocniţa 3,8 3,8 5,3 8,3 3,8 3,8 5,3 8,3 5,7 1,9 7,9 4,2
Rîşcani 1,5 1,5 1,8 2,0 9,0 10,6 10,7 13,7 7,5 - 8,9 -
Sîngerei 7,6 3,3 9,5 5,7 12,0 6,6 14,9 11,3 1,1 6,6 1,4 11,3
Soroca 3,0 4,0 4,2 6,8 4,0 5,1 5,6 8,5 5,0 3,0 7,0 5,1
RDD “Centru” 5,0 6,1 6,6 8,4 6,2 4,1 8,2 5,7 5,1 4,7 6,8 6,5
Anenii Noi 3,6 3,6 5,0 4,2 3,6 2,4 5,0 2,8 4,8 3,6 6,7 4,2
Călăraşi 1,3 7,9 2,2 14,0 5,2 2,6 8,9 4,7 2,6 3,9 4,4 7,0
Criuleni 4,1 4,1 6,3 6,3 9,5 13,7 14,6 20,8 2,7 1,4 4,2 2,1
Dubăsari 11,4 11,4 12,9 22,2 14,3 5,7 16,1 11,1 5,7 - 6,5 -
Hînceşti 5,9 5,1 7,1 5,5 4,2 5,1 5,1 5,5 5,1 6,8 6,1 7,3
Ialoveni 5,9 6,9 10,0 9,9 1,0 - 1,7 0,0 2,0 4,9 3,3 7,0
Nisporeni 1,5 9,3 2,3 10,5 6,2 4,7 9,1 5,3 4,6 4,7 6,8 5,3
Orhei 12,1 7,3 13,0 10,5 4,8 4,1 5,2 5,8 5,6 4,9 6,1 7,0
Rezina 10,0 8,1 9,6 10,5 2,0 4,0 1,9 5,3 16,0 8,1 15,4 10,5
Străşeni 2,2 3,3 3,3 4,8 11,9 3,3 18,3 4,8 6,5 3,3 10,0 4,8
Şoldăneşti - 7,4 - 8,6 9,7 9,8 11,8 11,4 2,4 2,5 2,9 2,9
Teleneşti 5,6 2,8 7,0 4,0 9,8 1,4 12,3 2,0 5,6 7,1 7,0 10,0
Ungheni 0,9 6,9 1,2 11,6 6,0 2,6 8,2 4,3 6,0 6,0 8,2 10,1
RDD “Sud” 3,6 6,7 4,9 8,6 3,4 4,4 4,6 5,7 4,0 5,2 5,4 6,6
Basarabeasca - 7,2 - 9,5 - 7,2 - 9,5 - 14,3 - 19,1
Cahul 3,2 10,5 4,0 18,3 3,2 1,6 4,0 2,8 5,6 3,2 7,0 5,6
Cantemir - 1,6 - 1,9 1,6 11,4 2,1 13,0 6,5 - 8,3 -
Căuşeni 6,7 6,7 10,7 8,2 4,5 4,5 7,1 5,5 1,1 3,4 1,8 4,1
Cimişlia 3,4 1,7 4,4 1,9 8,5 6,9 11,1 7,7 5,1 8,6 6,7 9,6
Leova 1,9 5,8 3,0 5,7 5,8 3,9 9,1 3,8 3,8 5,8 6,1 5,7
Ştefan-Vodă 5,8 7,2 8,5 8,5 - 2,9 - 3,4 5,8 10,1 8,5 11,9
Taraclia 4,6 9,3 5,3 16,7 2,3 - 2,6 - - 2,3 - 4,2
RDD “UTA Găgăuzia” 6,2 1,9 12,4 3,9 3,1 4,3 6,2 9,1 4,3 3,1 8,6 6,5
Comrat 7,3 1,4 12,8 2,8 5,8 5,6 10,3 11,1 7,3 1,4 12,8 2,8
Ceadîr-Lunga 5,9 3,0 16,0 8,0 1,5 3,0 4,0 8,0 1,5 1,5 4,0 4,0
Vulcăneşti 4,0 - 5,9 - - 4,1 - 6,3 4,0 12,3 5,9 18,8
Total pe municipii 1,6 1,7 4,1 4,2 2,1 2,6 5,4 6,5 1,9 2,8 4,9 7,0
Total pe raioane 4,7 5,6 6,4 8,0 6,2 5,2 8,4 7,5 4,5 4,5 6,2 6,4
Total pe Republică 3,8 4,5 6,0 7,3 5,1 4,5 7,9 7,3 3,8 4,0 6,0 6,5
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
76
MORTALITATEA POPULAŢIEI DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (la 100 mii locuitori)
ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
intoxicaţii cu monoxid de Alte cauze
intoxicaţii cu alcool
carbon
la 100 mii loc. % la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 1,7 1,1 4,2 2,6 1,6 1,1 3,9 2,6 20,9 29,0 2,7 3,8
RDD “Nord” 5,3 6,1 7,7 9,8 4,2 2,6 6,1 4,2 17,8 10,6 1,5 0,9
mun. Bălţi 5,9 2,0 16,1 5,1 1,3 1,3 3,6 3,4 21,8 19,7 2,6 2,3
Briceni 9,8 7,1 12,3 9,3 11,2 9,9 14,0 13,0 11,2 12,7 0,8 0,9
Donduşeni 2,4 4,8 3,4 7,7 14,3 2,4 20,7 3,9 19,1 4,8 1,2 0,3
Drochia 4,7 9,4 6,6 12,9 7,0 8,2 9,8 11,3 18,6 5,9 1,4 0,4
Edineţ 6,3 5,1 8,6 7,1 7,6 1,3 10,3 1,8 17,6 7,6 1,2 0,6
Făleşti 3,3 3,3 5,6 6,8 1,1 - 1,9 - 21,0 11,1 1,7 0,9
Floreşti 3,5 7,1 4,5 9,7 4,7 3,5 6,1 4,8 23,3 10,6 1,8 0,8
Glodeni 5,1 18,9 5,5 22,0 5,1 3,4 5,5 4,0 11,9 13,7 1,0 1,0
Ocniţa 7,5 1,9 10,5 4,2 3,8 1,9 5,3 4,2 11,3 9,5 0,9 0,8
Rîşcani 9,0 6,1 10,7 7,8 1,5 1,5 1,8 2,0 13,5 6,1 1,0 0,4
Sîngerei 4,4 4,4 5,4 7,5 - - - - 16,4 6,6 1,5 0,6
Soroca 3,0 8,1 4,2 13,6 2,0 - 2,8 - 19,1 9,1 1,6 0,8
RDD “Centru” 6,5 5,5 8,6 7,5 1,2 1,4 1,7 2,0 15,7 17,3 1,4 1,6
Anenii Noi 2,4 7,3 3,3 8,3 2,4 10,9 3,3 12,5 14,4 29,0 1,4 2,7
Călăraşi 10,4 3,9 17,8 7,0 1,3 - 2,2 - 13,0 9,2 1,1 0,8
Criuleni 9,5 5,5 14,6 8,3 - 1,4 - 2,1 12,3 17,8 1,1 1,7
Dubăsari - 5,7 - 11,1 - - - - 2,9 5,7 0,3 0,6
Hînceşti 9,3 6,8 11,2 7,3 0,8 - 1,0 - 12,6 14,4 1,1 1,2
Ialoveni 4,9 3,9 8,3 5,6 2,0 1,0 3,3 1,4 17,7 16,7 1,9 1,7
Nisporeni 4,6 4,7 6,8 5,3 1,5 3,1 2,3 3,5 46,2 26,3 4,0 2,5
Orhei 2,4 3,2 2,6 4,7 0,8 - 0,9 - 12,9 12,1 1,1 1,1
Rezina 12,0 4,0 11,5 5,3 - - - - 12,0 18,1 1,0 1,4
Străşeni 6,5 6,5 10,0 9,5 - 1,1 - 1,6 5,4 12,0 0,5 1,1
Şoldăneşti 14,6 7,4 17,6 8,6 - - - - 9,7 17,2 0,7 1,4
Teleneşti 7,0 5,7 8,8 8,0 - 1,4 - 2,0 11,2 11,3 1,0 1,1
Ungheni 5,1 6,9 7,1 11,6 4,3 - 5,9 - 26,5 29,2 2,5 2,9
RDD “Sud” 8,2 5,9 11,1 7,6 4,0 4,2 5,4 5,4 18,0 16,6 1,7 1,5
Basarabeasca 14,3 19,0 0,0 14,3 10,8 19,1 14,3 14,3 7,2 1,5 0,7
Cahul 8,9 4,0 11,0 7,0 6,4 - 8,0 - 16,1 17,8 1,6 1,8
Cantemir 8,1 3,3 10,4 3,7 4,9 11,4 6,3 13,0 6,5 18,0 0,7 1,8
Căuşeni 3,4 6,7 5,4 8,2 - 5,6 - 6,9 14,5 10,1 1,3 0,9
Cimişlia 5,1 6,9 6,7 7,7 3,4 6,9 4,4 7,7 49,3 34,3 3,8 2,8
Leova 13,4 3,9 21,2 3,8 3,8 1,9 6,1 1,9 15,4 15,5 1,4 1,3
Ştefan-Vodă 7,2 15,9 10,6 18,6 1,4 2,9 2,1 3,4 14,4 13,0 1,3 1,1
Taraclia 11,6 2,3 13,2 4,2 2,3 - 2,6 - 16,2 13,9 1,5 1,3
RDD “UTA Găgăuzia” 2,5 3,7 4,9 7,8 - 2,5 - 5,2 12,4 14,2 1,3 1,5
Comrat - 4,2 - 8,3 - 2,8 - 5,6 10,2 8,4 1,0 0,9
Ceadîr-Lunga 4,4 3,0 12,0 8,0 - 1,5 - 4,0 11,8 15,2 1,3 1,7
Vulcăneşti 4,0 4,1 5,9 6,3 - 4,1 - 6,3 19,8 28,7 1,7 2,6
Total pe municipii 2,3 1,2 5,9 3,0 1,5 1,1 3,9 2,7 21,0 27,5 2,7 3,6
Total pe raioane 6,2 5,9 8,4 8,4 2,9 2,5 3,9 3,6 16,4 14,3 1,4 1,2
Total pe Republică 5,1 4,6 8,0 7,4 2,5 2,1 3,9 3,4 17,8 18,0 1,7 1,7
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
77
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Bolile aparatului cardiopatie
TOTAL bolile cerebro- infarct
circulator ischemică acută
vasculare miocardic acut
şi cronică
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 3529 3374 2220 2107 1355 1343 508 436 293 255
RDD “Nord” 8761 8510 5883 5871 3676 3643 1072 1017 179 199
mun. Bălţi 609 646 408 400 305 290 17 28 67 69
Briceni 834 802 549 574 353 346 147 154 1 2
Donduşeni 485 480 364 372 211 206 65 59 9 4
Drochia 871 870 517 543 217 210 125 119 20 23
Edineţ 873 790 620 591 411 432 143 98 2 2
Făleşti 830 809 564 543 379 388 80 48 2 3
Floreşti 839 778 566 536 294 267 172 173 24 29
Glodeni 557 597 363 429 256 278 34 47 7 8
Ocniţa 512 477 348 335 196 188 98 90 5 10
Rîşcani 721 729 479 503 227 250 104 102 15 12
Sîngerei 703 679 492 474 360 368 49 49 14 10
Soroca 927 853 613 571 467 420 38 50 13 27
RDD “Centru” 8027 7943 5075 5006 3252 3082 651 677 222 204
Anenii Noi 587 601 367 337 178 128 41 46 48 37
Călăraşi 613 627 381 386 226 192 118 120 2 6
Criuleni 579 557 353 361 199 194 30 31 6 9
Dubăsari 267 235 171 157 135 116 15 13 - -
Hînceşti 987 1011 647 671 361 379 77 84 62 68
Ialoveni 642 699 400 435 324 348 39 40 24 32
Nisporeni 531 465 301 261 179 147 70 71 11 10
Orhei 934 955 593 571 439 436 43 38 9 4
Rezina 392 409 260 277 152 169 18 9 3 4
Străşeni 655 683 445 437 347 314 44 59 41 25
Şoldăneşti 395 369 271 256 133 126 37 43 5 1
Teleneşti 604 539 387 353 211 182 44 46 6 2
Ungheni 841 793 499 504 368 351 75 77 5 6
RDD “Sud” 4127 4066 2545 2543 1476 1424 500 498 102 128
Basarabeasca 217 208 128 135 67 62 13 16 4 8
Cahul 894 817 518 497 243 205 134 126 41 51
Cantemir 418 444 269 236 140 100 81 76 6 8
Căuşeni 763 763 481 466 298 283 85 102 18 19
Cimişlia 494 453 301 288 244 227 10 13 11 22
Leova 421 435 263 277 150 159 65 71 6 2
Ştefan-Vodă 586 638 386 436 253 301 21 23 6 6
Taraclia 334 308 199 208 81 87 91 71 10 12
RDD “UTA Găgăuzia” 1062 969 634 601 312 255 207 216 30 36
Comrat 473 401 275 250 130 110 83 69 15 23
Ceadîr-Lunga 390 388 238 246 106 91 91 102 6 10
Vulcăneşti 199 180 121 105 76 54 33 45 9 3
Total pe municipii 4138 4020 2628 2507 1660 1633 525 464 360 324
Total pe raioane 21368 20842 13729 13621 8411 8114 2413 2380 466 498
Total pe Republică 25520 24862 16364 16128 10078 9747 2938 2844 826 822
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
78
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv
Bolile aparatului inclusiv
hepatite cronice Tumori
digestiv tumori maligne
şi ciroze hepatice
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 156 134 133 122 857 839 855 835
RDD “Nord” 418 413 362 359 1545 1431 1542 1427
mun. Bălţi 16 21 12 19 140 181 140 181
Briceni 29 20 26 20 135 114 135 113
Donduşeni 11 15 4 9 64 62 64 62
Drochia 57 47 50 39 165 162 165 162
Edineţ 34 24 32 23 151 104 150 103
Făleşti 47 64 40 55 141 141 140 141
Floreşti 39 51 29 42 150 121 150 121
Glodeni 29 19 28 19 90 79 90 78
Ocniţa 23 20 18 16 105 89 104 89
Rîşcani 50 42 48 41 115 108 115 108
Sîngerei 37 46 35 40 115 117 115 117
Soroca 46 44 40 36 174 153 174 152
RDD “Centru” 770 719 724 670 1262 1370 1258 1366
Anenii Noi 50 66 45 62 110 121 109 120
Călăraşi 71 53 69 48 91 116 91 116
Criuleni 68 46 65 46 108 105 106 105
Dubăsari 26 20 24 20 42 40 42 40
Hînceşti 94 96 82 86 131 155 131 153
Ialoveni 76 65 73 64 119 142 119 142
Nisporeni 55 53 53 48 91 62 90 62
Orhei 92 108 86 104 166 189 166 189
Rezina 28 34 27 34 48 54 48 54
Străşeni 63 54 60 52 86 128 86 127
Şoldăneşti 25 24 24 22 49 51 49 51
Teleneşti 61 46 57 40 89 88 89 88
Ungheni 61 54 59 44 132 119 132 119
RDD “Sud” 325 321 256 272 742 700 739 699
Basarabeasca 10 11 9 10 46 38 45 38
Cahul 82 69 53 50 168 158 168 158
Cantemir 30 51 26 43 60 72 59 72
Căuşeni 65 70 59 65 136 151 135 151
Cimişlia 31 24 23 20 101 76 101 76
Leova 41 35 33 32 71 70 71 70
Ştefan-Vodă 49 46 40 43 90 83 90 82
Taraclia 17 15 13 9 70 52 70 52
RDD “UTA Găgăuzia” 78 60 68 51 244 216 244 215
Comrat 34 23 30 18 108 88 108 88
Ceadîr-Lunga 26 21 23 18 93 87 93 86
Vulcăneşti 18 16 15 15 43 41 43 41
Total pe municipii 172 155 145 141 997 1020 995 1016
Total pe raioane 1575 1492 1398 1333 3653 3536 3643 3526
Total pe Republică 1748 1647 1544 1474 4655 4556 4643 4542
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
79
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Traume şi otrăviri intoxicaţii cu monoxid de
suicid
carbon
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 112 109 44 37 8 6
RDD “Nord” 311 271 85 81 44 50
mun. Bălţi 17 25 6 9 4 2
Briceni 30 26 6 8 7 4
Donduşeni 9 13 2 3 - 2
Drochia 36 31 3 8 4 7
Edineţ 27 24 5 6 5 4
Făleşti 25 19 19 10 3 3
Floreşti 28 24 8 8 3 5
Glodeni 33 27 8 9 3 10
Ocniţa 14 7 3 2 3 1
Rîşcani 29 21 7 4 5 2
Sîngerei 31 24 8 7 4 3
Soroca 32 30 10 7 3 7
RDD “Centru” 352 327 115 110 55 47
Anenii Noi 25 38 11 10 2 6
Călăraşi 14 17 3 7 4 3
Criuleni 28 26 6 10 6 2
Dubăsari 16 10 5 4 - 1
Hînceşti 55 42 12 12 11 5
Ialoveni 21 28 6 9 3 4
Nisporeni 20 25 10 14 3 3
Orhei 37 34 16 11 2 3
Rezina 30 17 9 6 6 2
Străşeni 25 26 2 7 6 5
Şoldăneşti 20 17 8 4 4 2
Teleneşti 28 19 13 6 4 3
Ungheni 33 28 14 10 4 8
RDD “Sud” 200 209 73 79 39 27
Basarabeasca 15 13 4 5 4 -
Cahul 49 25 11 12 9 4
Cantemir 21 35 8 11 3 2
Căuşeni 29 35 18 10 3 5
Cimişlia 21 32 3 11 3 4
Leova 20 28 6 11 7 2
Ştefan-Vodă 24 25 12 10 5 9
Taraclia 21 16 11 9 5 1
RDD “UTA Găgăuzia” 31 32 16 15 3 3
Comrat 15 15 7 5 - 1
Ceadîr-Lunga 6 9 2 4 2 1
Vulcăneşti 10 8 7 6 1 1
Total pe municipii 129 134 50 46 12 8
Total pe raioane 877 814 283 276 137 125
Total pe Republică 1007 948 334 322 149 133
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
80
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
obstrucţia căilor respiratorii expunere la frig extrem de
agresiuni
cu corp străin origine naturală
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 9 13 6 3 9 14
RDD “Nord” 57 52 32 12 17 23
mun. Bălţi 3 7 - - 1 3
Briceni 8 6 2 - - -
Donduşeni 1 3 - - 1 2
Drochia 9 2 9 3 1 5
Edineţ 8 7 1 1 2 1
Făleşti - 1 2 - - 2
Floreşti 1 3 4 - 2 2
Glodeni 9 6 3 - 2 -
Ocniţa 2 2 - - 2 -
Rîşcani 6 6 4 1 2 -
Sîngerei 9 5 2 1 - 5
Soroca 1 4 5 6 4 3
RDD “Centru” 40 29 39 42 29 20
Anenii Noi 2 2 3 6 2 -
Călăraşi 2 - - - 1 2
Criuleni 6 9 3 2 2 -
Dubăsari 4 2 1 - 2 -
Hînceşti 2 2 12 10 4 4
Ialoveni 1 - 2 2 2 5
Nisporeni 3 2 - 1 2 1
Orhei 2 2 8 10 1 2
Rezina - 2 1 1 6 3
Străşeni 7 2 2 4 2 -
Şoldăneşti 1 4 4 3 - -
Teleneşti 4 - 1 2 4 2
Ungheni 6 2 2 1 1 1
RDD “Sud” 15 18 20 17 9 12
Basarabeasca - 1 - - - 2
Cahul 4 - 6 3 4 1
Cantemir - 6 5 4 1 -
Căuşeni 3 3 1 1 1 1
Cimişlia 5 4 3 5 1 4
Leova 2 2 2 2 1 1
Ştefan-Vodă - 2 3 - 1 2
Taraclia 1 - - 2 - 1
RDD “UTA Găgăuzia” 3 4 2 2 2 -
Comrat 3 3 1 1 1 -
Ceadîr-Lunga - - - 1 - -
Vulcăneşti - 1 1 - 1 -
Total pe municipii 12 20 6 3 10 17
Total pe raioane 112 96 93 73 56 52
Total pe Republică 124 116 99 76 66 69
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
81
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES (date absolute)
inclusiv:
Bolile aparatului respirator bronşite cronice și
pneumonii
obstructive
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 51 50 48 48 3 1
RDD “Nord” 339 318 74 61 253 243
mun. Bălţi 7 7 6 6 1 1
Briceni 65 52 4 3 60 49
Donduşeni 21 16 6 3 13 13
Drochia 57 43 8 5 48 38
Edineţ 24 25 2 5 22 19
Făleşti 31 33 7 8 23 23
Floreşti 28 25 8 9 20 12
Glodeni 22 25 5 1 16 23
Ocniţa 10 16 1 1 7 13
Rîşcani 26 32 12 8 14 24
Sîngerei 10 7 6 4 4 3
Soroca 38 37 9 8 25 25
RDD “Centru” 309 283 133 133 169 140
Anenii Noi 16 16 8 8 8 7
Călăraşi 38 31 5 6 32 24
Criuleni 11 10 7 6 3 4
Dubăsari 7 5 2 4 5 1
Hînceşti 30 25 10 13 18 8
Ialoveni 13 16 12 11 1 4
Nisporeni 29 36 12 15 17 21
Orhei 30 28 22 18 8 9
Rezina 20 22 7 11 13 11
Străşeni 26 20 25 16 1 4
Şoldăneşti 12 8 6 6 6 2
Teleneşti 24 23 10 12 13 9
Ungheni 53 43 7 7 44 36
RDD “Sud” 145 139 79 78 54 54
Basarabeasca 3 4 1 3 2 1
Cahul 44 31 26 18 15 13
Cantemir 19 29 9 18 7 10
Căuşeni 22 19 9 10 11 7
Cimişlia 18 18 13 11 3 6
Leova 14 11 7 8 6 3
Ştefan-Vodă 13 16 7 5 5 8
Taraclia 12 11 7 5 5 6
RDD “UTA Găgăuzia” 28 24 9 7 16 16
Comrat 16 12 8 2 6 10
Ceadîr-Lunga 12 11 1 5 10 6
Vulcăneşti - 1 - - - -
Total pe municipii 58 57 54 54 4 2
Total pe raioane 814 757 289 273 491 452
Total pe Republică 872 814 343 327 495 454
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
82
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
TOTAL Bolile aparatului circulator cardiopatie ischemică acută şi
cronică
la 100 mii loc. la 100 mii loc. % la 100 mii loc. %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 425,5 403,8 267,7 252,2 62,9 62,5 163,4 160,7 61,0 63,7
RDD “Nord” 896,6 877,1 602,1 605,1 67,2 69,0 376,2 375,5 62,5 62,1
mun. Bălţi 401,6 423,5 269,0 262,2 67,0 61,9 201,1 190,1 74,8 72,5
Briceni 1163,4 1131,8 765,8 810,0 65,8 71,6 492,4 488,3 64,3 60,3
Donduşeni 1157,3 1161,2 868,6 899,9 75,1 77,5 503,5 498,3 58,0 55,4
Drochia 1014,4 1023,8 602,1 639,0 59,4 62,4 252,7 247,1 42,0 38,7
Edineţ 1098,9 1004,0 780,5 751,1 71,0 74,8 517,4 549,0 66,3 73,1
Făleşti 916,4 901,4 622,7 605,0 68,0 67,1 418,5 432,3 67,2 71,5
Floreşti 975,9 914,2 658,4 629,8 67,5 68,9 342,0 313,7 51,9 49,8
Glodeni 946,4 1023,7 616,8 735,6 65,2 71,9 435,0 476,7 70,5 64,8
Ocniţa 964,2 908,1 655,4 637,8 68,0 70,2 369,1 357,9 56,3 56,1
Rîşcani 1080,3 1104,7 717,7 762,2 66,4 69,0 340,1 378,8 47,4 49,7
Sîngerei 767,3 745,6 537,0 520,5 70,0 69,8 392,9 404,1 73,2 77,6
Soroca 929,5 862,2 614,7 577,1 66,1 66,9 468,3 424,5 76,2 73,6
RDD “Centru” 764,7 760,7 483,5 479,4 63,2 63,0 309,8 295,2 64,1 61,6
Anenii Noi 706,2 726,8 441,5 407,5 62,5 56,1 214,1 154,8 48,5 38,0
Călăraşi 798,2 822,3 496,1 506,2 62,2 61,6 294,3 251,8 59,3 49,7
Criuleni 788,4 760,7 480,7 493,0 61,0 64,8 271,0 264,9 56,4 53,7
Dubăsari 761,0 672,3 487,4 449,1 64,0 66,8 384,8 331,8 79,0 73,9
Hînceşti 830,0 856,9 544,1 568,7 65,6 66,4 303,6 321,2 55,8 56,5
Ialoveni 631,2 687,6 393,3 427,9 62,3 62,2 318,5 342,3 81,0 80,0
Nisporeni 817,0 720,2 463,1 404,3 56,7 56,1 275,4 227,7 59,5 56,3
Orhei 751,9 772,9 477,4 462,1 63,5 59,8 353,4 352,9 74,0 76,4
Rezina 783,2 824,1 519,5 558,2 66,3 67,7 303,7 340,5 58,5 61,0
Străşeni 710,7 744,2 482,9 476,2 67,9 64,0 376,5 342,1 78,0 71,9
Şoldăneşti 961,2 907,1 659,5 629,3 68,6 69,4 323,6 309,8 49,1 49,2
Teleneşti 848,0 762,2 543,3 499,2 64,1 65,5 296,2 257,4 54,5 51,6
Ungheni 719,5 680,2 426,9 432,3 59,3 63,6 314,8 301,1 73,8 69,6
RDD “Sud” 782,9 775,9 482,8 485,3 61,7 62,5 280,0 271,7 58,0 56,0
Basarabeasca 773,9 745,6 456,5 483,9 59,0 64,9 238,9 222,3 52,3 45,9
Cahul 719,6 659,6 417,0 401,3 57,9 60,8 195,6 165,5 46,9 41,3
Cantemir 680,3 725,6 437,8 385,7 64,4 53,2 227,9 163,4 52,0 42,4
Căuşeni 851,6 856,5 536,9 523,1 63,0 61,1 332,6 317,7 62,0 60,7
Cimişlia 839,0 777,8 511,2 494,5 60,9 63,6 414,4 389,8 81,1 78,8
Leova 807,8 840,9 504,6 535,5 62,5 63,7 287,8 307,4 57,0 57,4
Ştefan-Vodă 842,2 923,2 554,8 630,9 65,9 68,3 363,6 435,5 65,5 69,0
Taraclia 772,3 715,8 460,2 483,4 59,6 67,5 187,3 202,2 40,7 41,8
RDD “UTA Găgăuzia” 656,5 599,4 391,9 371,8 59,7 62,0 192,9 157,7 49,2 42,4
Comrat 687,7 562,8 399,8 350,9 58,1 62,3 189,0 154,4 47,3 44,0
Ceadîr-Lunga 575,9 588,9 351,4 373,4 61,0 63,4 156,5 138,1 44,5 37,0
Vulcăneşti 788,0 737,0 479,2 429,9 60,8 58,3 301,0 221,1 62,8 51,4
Total pe municipii 421,8 406,8 267,9 253,7 63,5 62,4 169,2 165,3 63,2 65,1
Total pe raioane 833,4 818,1 535,4 534,7 64,3 65,4 328,0 318,5 61,3 59,6
Total pe Republică 719,9 703,2 461,6 456,2 64,1 64,9 284,3 275,7 61,6 60,4
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
83
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv :
Bolile aparatului digestiv
bolile cerebro-vasculare infarct miocardic acut
la 100 mii
la 100 mii loc. % % la 100 mii loc. %
loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 61,3 52,2 22,9 20,7 35,3 30,5 13,2 12,1 18,8 16,0 4,4 4,0
RDD “Nord” 109,7 104,8 18,2 17,3 18,3 20,5 3,0 3,4 42,8 42,6 4,8 4,9
mun. Bălţi 11,2 18,4 4,2 7,0 44,2 45,2 16,4 17,3 10,6 13,8 2,6 3,3
Briceni 205,1 217,3 26,8 26,8 1,4 2,8 0,2 0,4 40,5 28,2 3,5 2,5
Donduşeni 155,1 142,7 17,9 15,9 21,5 9,7 2,5 1,1 26,3 36,3 2,3 3,1
Drochia 145,6 140,0 24,2 21,9 23,3 27,1 3,9 4,2 66,4 55,3 6,5 5,4
Edineţ 180,0 124,6 23,1 16,6 2,5 2,5 0,3 0,3 42,8 30,5 3,9 3,0
Făleşti 88,3 53,5 14,2 8,8 2,2 3,3 0,4 0,6 51,9 71,3 5,7 7,9
Floreşti 200,1 203,3 30,4 32,3 27,9 34,1 4,2 5,4 45,4 59,9 4,7 6,6
Glodeni 57,8 80,6 9,4 11,0 11,9 13,7 1,9 1,9 49,3 32,6 5,2 3,2
Ocniţa 184,6 171,3 28,2 26,9 9,4 19,0 1,4 3,0 43,3 38,1 4,5 4,2
Rîşcani 155,8 154,6 21,7 20,3 22,5 18,2 3,1 2,4 74,9 63,6 6,9 5,8
Sîngerei 53,5 53,8 10,0 10,3 15,3 11,0 2,9 2,1 40,4 50,5 5,3 6,8
Soroca 38,1 50,5 6,2 8,8 13,0 27,3 2,1 4,7 46,1 44,5 5,0 5,2
RDD “Centru” 62,0 64,8 12,8 13,5 21,2 19,5 4,4 4,1 73,4 68,9 9,6 9,1
Anenii Noi 49,3 55,6 11,2 13,7 57,8 44,7 13,1 11,0 60,2 79,8 8,5 11,0
Călăraşi 153,7 157,4 31,0 31,1 2,6 7,9 0,5 1,6 92,5 69,5 11,6 8,5
Criuleni 40,9 42,3 8,5 8,6 8,2 12,3 1,7 2,5 92,6 62,8 11,7 8,3
Dubăsari 42,8 37,2 8,8 8,3 - - - - 74,1 57,2 9,7 8,5
Hînceşti 64,8 71,2 11,9 12,5 52,1 57,6 9,6 10,1 79,0 81,4 9,5 9,5
Ialoveni 38,3 39,4 9,8 9,2 23,6 31,5 6,0 7,4 74,7 63,9 11,8 9,3
Nisporeni 107,7 110,0 23,3 27,2 16,9 15,5 3,7 3,8 84,6 82,1 10,4 11,4
Orhei 34,6 30,8 7,3 6,7 7,3 3,2 1,5 0,7 74,1 87,4 9,9 11,3
Rezina 36,0 18,1 6,9 3,3 6,0 8,1 1,2 1,4 56,0 68,5 7,1 8,3
Străşeni 47,7 64,3 9,9 13,5 44,5 27,2 9,2 5,7 68,4 58,8 9,6 7,9
Şoldăneşti 90,0 105,7 13,7 16,8 12,2 2,5 1,9 0,4 60,8 59,0 6,3 6,5
Teleneşti 61,8 65,1 11,4 13,0 8,4 2,8 1,6 0,6 85,6 65,1 10,1 8,5
Ungheni 64,2 66,1 15,0 15,3 4,3 5,2 1,0 1,2 52,2 46,3 7,3 6,8
RDD “Sud” 94,9 95,0 19,7 19,6 19,4 24,4 4,0 5,0 61,7 61,3 7,9 7,9
Basarabeasca 46,4 57,4 10,2 11,9 14,3 28,7 3,1 5,9 35,7 39,4 4,6 5,3
Cahul 107,9 101,7 25,9 25,4 33,0 41,2 7,9 10,3 66,0 55,7 9,2 8,5
Cantemir 131,8 124,2 30,1 32,2 9,8 13,1 2,2 3,4 48,8 83,4 7,2 11,5
Căuşeni 94,9 114,5 17,7 21,9 20,1 21,3 3,7 4,1 72,6 78,6 8,5 9,2
Cimişlia 17,0 22,3 3,3 4,5 18,7 37,8 3,7 7,6 52,7 41,2 6,3 5,3
Leova 124,7 137,3 24,7 25,6 11,5 3,9 2,3 0,7 78,7 67,7 9,7 8,1
Ştefan-Vodă 30,2 33,3 5,4 5,3 8,6 8,7 1,6 1,4 70,4 66,6 8,4 7,2
Taraclia 210,4 165,0 45,7 34,1 23,1 27,9 5,0 5,8 39,3 34,9 5,1 4,9
RDD “UTA Găgăuzia” 128,0 133,6 32,7 35,9 18,6 22,3 4,7 6,0 48,2 37,1 7,3 6,2
Comrat 120,7 96,8 30,2 27,6 21,8 32,3 5,5 9,2 49,4 32,3 7,2 5,7
Ceadîr-Lunga 134,4 154,8 38,2 41,5 8,9 15,2 2,5 4,1 38,4 31,9 6,7 5,4
Vulcăneşti 130,7 184,3 27,3 42,9 35,6 12,3 7,4 2,9 71,3 65,5 9,1 8,9
Total pe municipii 53,5 47,0 20,0 18,5 36,7 32,8 13,7 12,9 17,5 15,7 4,2 3,9
Total pe raioane 94,1 93,4 17,6 17,5 18,2 19,6 3,4 3,7 61,4 58,6 7,4 7,2
Total pe Republică 82,9 80,4 18,0 17,6 23,3 23,3 5,1 5,1 49,3 46,6 6,9 6,6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


84
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv
inclusiv
hepatite cronice Tumori
tumori maligne
şi ciroze hepatice
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
% % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 16,0 14,6 85,3 91,0 103,3 100,4 24,3 24,9 103,1 99,9 99,8 99,5
RDD “Nord” 37,1 37,0 86,6 86,9 158,1 147,5 17,6 16,8 157,8 147,1 99,8 99,7
mun. Bălţi 7,9 12,5 75,0 90,5 92,3 118,7 23,0 28,0 92,3 118,7 100,0 100,0
Briceni 36,3 28,2 89,7 100,0 188,3 160,9 16,2 14,2 188,3 159,5 100,0 99,1
Donduşeni 9,5 21,8 36,4 60,0 152,7 150,0 13,2 12,9 152,7 150,0 100,0 100,0
Drochia 58,2 45,9 87,7 83,0 192,2 190,6 18,9 18,6 192,2 190,6 100,0 100,0
Edineţ 40,3 29,2 94,1 95,8 190,1 132,2 17,3 13,2 188,8 130,9 99,3 99,0
Făleşti 44,2 61,3 85,1 85,9 155,7 157,1 17,0 17,4 154,6 157,1 99,3 100,0
Floreşti 33,7 49,4 74,4 82,4 174,5 142,2 17,9 15,6 174,5 142,2 100,0 100,0
Glodeni 47,6 32,6 96,6 100,0 152,9 135,5 16,2 13,2 152,9 133,8 100,0 98,7
Ocniţa 33,9 30,5 78,3 80,0 197,7 169,4 20,5 18,7 195,9 169,4 99,1 100,0
Rîşcani 71,9 62,1 96,0 97,6 172,3 163,7 16,0 14,8 172,3 163,7 100,0 100,0
Sîngerei 38,2 43,9 94,6 87,0 125,5 128,5 16,4 17,2 125,5 128,5 100,0 100,0
Soroca 40,1 36,4 87,0 81,8 174,5 154,6 18,8 17,9 174,5 153,6 100,0 99,4
RDD “Centru” 69,0 64,2 94,0 93,2 120,2 131,2 15,7 17,3 119,8 130,8 99,7 99,7
Anenii Noi 54,1 75,0 90,0 93,9 132,3 146,3 18,7 20,1 131,1 145,1 99,1 99,2
Călăraşi 89,9 63,0 97,2 90,6 118,5 152,1 14,9 18,5 118,5 152,1 100,0 100,0
Criuleni 88,5 62,8 95,6 100,0 147,1 143,4 18,7 18,9 144,3 143,4 98,2 100,0
Dubăsari 68,4 57,2 92,3 100,0 119,7 114,4 15,7 17,0 119,7 114,4 100,0 100,0
Hînceşti 69,0 72,9 87,2 89,6 110,2 131,4 13,3 15,3 110,2 129,7 100,0 98,7
Ialoveni 71,8 63,0 96,1 98,5 117,0 139,7 18,5 20,3 117,0 139,7 100,0 100,0
Nisporeni 81,6 74,3 96,4 90,6 140,0 96,0 17,1 13,3 138,5 96,0 98,9 100,0
Orhei 69,2 84,2 93,5 96,3 133,6 153,0 17,8 19,8 133,6 153,0 100,0 100,0
Rezina 54,0 68,5 96,4 100,0 95,9 108,8 12,2 13,2 95,9 108,8 100,0 100,0
Străşeni 65,1 56,7 95,2 96,3 93,3 139,5 13,1 18,7 93,3 138,4 100,0 99,2
Şoldăneşti 58,4 54,1 96,0 91,7 119,2 125,4 12,4 13,8 119,2 125,4 100,0 100,0
Teleneşti 80,0 56,6 93,4 87,0 125,0 124,4 14,7 16,3 125,0 124,4 100,0 100,0
Ungheni 50,5 37,7 96,7 81,5 112,9 102,1 15,7 15,0 112,9 102,1 100,0 100,0
RDD “Sud” 48,6 51,9 78,8 84,7 140,8 133,6 18,0 17,2 140,2 133,4 99,6 99,9
Basarabeasca 32,1 35,9 90,0 90,9 164,1 136,2 21,2 18,3 160,5 136,2 97,8 100,0
Cahul 42,7 40,4 64,6 72,5 135,2 127,6 18,8 19,3 135,2 127,6 100,0 100,0
Cantemir 42,3 70,3 86,7 84,3 97,7 117,7 14,4 16,2 96,0 117,7 98,3 100,0
Căuşeni 65,9 73,0 90,8 92,9 151,8 169,5 17,8 19,8 150,7 169,5 99,3 100,0
Cimişlia 39,1 34,3 74,2 83,3 171,5 130,5 20,5 16,8 171,5 130,5 100,0 100,0
Leova 63,3 61,9 80,5 91,4 136,2 135,3 16,9 16,1 136,2 135,3 100,0 100,0
Ştefan-Vodă 57,5 62,2 81,6 93,5 129,4 120,1 15,4 13,0 129,4 118,7 100,0 98,8
Taraclia 30,1 20,9 76,5 60,0 161,9 120,8 21,0 16,9 161,9 120,8 100,0 100,0
RDD “UTA Găgăuzia” 42,0 31,6 87,2 85,0 150,8 133,6 23,0 22,3 150,8 133,0 100,0 99,5
Comrat 43,6 25,3 88,2 78,3 157,0 123,5 22,8 22,0 157,0 123,5 100,0 100,0
Ceadîr-Lunga 34,0 27,3 88,5 85,7 137,3 132,1 23,9 22,4 137,3 130,5 100,0 98,9
Vulcăneşti 59,4 61,4 83,3 93,8 170,3 167,9 21,6 22,8 170,3 167,9 100,0 100,0
Total pe municipii 14,8 14,3 84,3 91,0 101,6 103,2 24,1 25,4 101,4 102,8 99,8 99,6
Total pe raioane 54,5 52,3 88,8 89,3 142,5 138,8 17,1 17,0 142,1 138,4 99,7 99,7
Total pe Republică 43,6 41,7 88,3 89,5 131,3 128,9 18,2 18,3 131,0 128,5 99,7 99,7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


85
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
Traume şi otrăviri intoxicaţii cu monoxid de
suicid
carbon
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
% % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 13,5 13,0 3,2 3,2 5,3 4,4 39,3 33,9 1,0 0,7 8,4 5,5
RDD “Nord” 31,8 27,9 3,6 3,2 8,7 8,4 27,3 29,9 4,5 5,2 14,8 18,5
mun. Bălţi 11,2 16,4 2,8 3,9 4,0 5,9 35,3 36,0 2,6 1,3 23,5 8,0
Briceni 41,9 36,7 3,6 3,2 8,4 11,3 20,0 30,8 9,8 5,6 29,2 15,4
Donduşeni 21,5 31,5 1,9 2,7 4,8 7,3 22,2 23,1 - 4,8 - 15,4
Drochia 41,9 36,5 4,1 3,6 3,5 9,4 8,3 25,8 4,7 8,2 10,5 22,6
Edineţ 34,0 30,5 3,1 3,0 6,3 7,6 18,5 25,0 6,3 5,1 17,2 16,7
Făleşti 27,6 21,2 3,0 2,4 21,0 11,1 76,0 52,6 3,3 3,3 13,6 15,8
Floreşti 32,6 28,2 3,3 3,1 9,3 9,4 28,6 33,3 3,5 5,9 8,8 20,8
Glodeni 56,1 46,3 5,9 4,5 13,6 15,4 24,2 33,3 5,1 17,2 10,7 37,0
Ocniţa 26,4 13,3 2,7 1,5 5,7 3,8 21,4 28,6 5,7 1,9 37,5 14,3
Rîşcani 43,5 31,8 4,0 2,9 10,5 6,1 24,1 19,1 7,5 3,0 16,7 9,5
Sîngerei 33,8 26,4 4,4 3,5 8,7 7,7 25,8 29,2 4,4 3,3 19,0 12,5
Soroca 32,1 30,3 3,5 3,5 10,0 7,1 31,3 23,3 3,0 7,1 10,3 23,3
RDD “Centru” 33,5 31,3 4,4 4,1 11,0 10,5 32,7 33,6 5,2 4,5 14,0 14,4
Anenii Noi 30,1 46,0 4,3 6,3 13,2 12,1 44,0 26,3 2,4 7,3 6,3 15,8
Călăraşi 18,2 22,3 2,3 2,7 3,9 9,2 21,4 41,2 5,2 3,9 14,3 17,6
Criuleni 38,1 35,5 4,8 4,7 8,2 13,7 21,4 38,5 8,2 2,7 20,7 7,7
Dubăsari 45,6 28,6 6,0 4,3 14,3 11,4 31,3 40,0 - 2,9 - 10,0
Hînceşti 46,3 35,6 5,6 4,2 10,1 10,2 21,8 28,6 9,3 4,2 18,6 11,9
Ialoveni 20,7 27,5 3,3 4,0 5,9 8,9 28,6 32,1 3,0 3,9 18,8 14,3
Nisporeni 30,8 38,7 3,8 5,4 15,4 21,7 50,0 56,0 4,6 4,7 12,0 12,0
Orhei 29,8 27,5 4,0 3,6 12,9 8,9 43,2 32,4 1,6 2,4 3,9 8,8
Rezina 59,9 34,3 7,7 4,2 18,0 12,1 30,0 35,3 12,0 4,0 21,4 11,8
Străşeni 27,1 28,3 3,8 3,8 2,2 7,6 8,0 26,9 6,5 5,5 46,2 19,2
Şoldăneşti 48,7 41,8 5,1 4,6 19,5 9,8 40,0 23,5 9,7 4,9 21,1 11,8
Teleneşti 39,3 26,9 4,6 3,5 18,3 8,5 46,4 31,6 5,6 4,2 9,3 15,8
Ungheni 28,2 24,0 3,9 3,5 12,0 8,6 42,4 35,7 3,4 6,9 9,8 28,6
RDD “Sud” 37,9 39,9 4,9 5,1 13,9 15,1 36,5 37,8 7,4 5,2 19,3 12,9
Basarabeasca 53,5 46,6 6,9 6,3 14,3 17,9 26,7 38,5 14,3 - 28,6 -
Cahul 39,4 20,2 5,5 3,1 8,9 9,7 22,5 48,0 7,2 3,2 31,0 16,0
Cantemir 34,2 57,2 5,0 7,9 13,0 18,0 38,1 31,4 4,9 3,3 7,3 5,7
Căuşeni 32,4 39,3 3,8 4,6 20,1 11,2 62,1 28,6 3,4 5,6 8,1 14,3
Cimişlia 35,7 54,9 4,3 7,1 5,1 18,9 14,3 34,4 5,1 6,9 10,7 12,5
Leova 38,4 54,1 4,8 6,4 11,5 21,3 30,0 39,3 13,4 3,9 35,0 7,1
Ştefan-Vodă 34,5 36,2 4,1 3,9 17,3 14,5 50,0 40,0 7,2 13,0 21,7 36,0
Taraclia 48,6 37,2 6,3 5,2 25,4 20,9 52,4 56,3 11,6 2,3 50,0 6,3
RDD “UTA Găgăuzia” 19,2 19,8 2,9 3,3 9,9 9,3 51,6 46,9 1,9 1,9 8,6 9,4
Comrat 21,8 21,1 3,2 3,7 10,2 7,0 46,7 33,3 - 1,4 - 6,7
Ceadîr-Lunga 8,9 13,7 1,5 2,3 3,0 6,1 33,3 44,4 3,0 1,5 22,2 11,1
Vulcăneşti 39,6 32,8 5,0 4,4 27,7 24,6 70,0 75,0 4,0 4,1 14,3 12,5
Total pe municipii 13,2 13,6 3,1 3,3 5,1 4,7 38,8 34,3 1,2 0,8 10,7 6,0
Total pe raioane 34,2 32,0 4,1 3,9 11,0 10,8 32,3 33,9 5,3 4,9 15,1 15,4
Total pe Republică 28,4 26,8 4,0 3,8 9,4 9,1 33,2 34,0 4,2 3,8 14,6 14,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
86
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
obstrucţia căilor respiratorii expunere la frig extrem de
agresiuni
cu corp străin origine naturală
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
% % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 1,1 1,6 9,5 11,9 0,7 0,4 6,3 2,8 1,1 1,7 8,0 12,8
RDD “Nord” 5,8 5,4 19,2 19,2 3,3 1,2 10,8 4,4 1,7 2,4 5,5 8,5
mun. Bălţi 2,0 4,6 17,6 28,0 - - - - 0,7 2,0 5,9 12,0
Briceni 11,2 8,5 33,3 23,1 2,8 - 8,3 - - - - -
Donduşeni 2,4 7,3 5,9 23,1 - - - - 2,4 4,8 11,1 15,4
Drochia 10,5 2,4 23,7 6,5 10,5 3,5 23,7 9,7 1,2 5,9 2,8 16,1
Edineţ 10,1 8,9 27,6 29,2 1,3 1,3 3,4 4,2 2,5 1,3 7,4 4,2
Făleşti - 1,1 - 5,3 2,2 - 9,1 - - 2,2 - 10,5
Floreşti 1,2 3,5 2,9 12,5 4,7 - 11,8 - 2,3 2,4 7,1 8,3
Glodeni 15,3 10,3 32,1 22,2 5,1 - 10,7 - 3,4 - 6,1 -
Ocniţa 3,8 3,8 25,0 28,6 - - - - 3,8 - 14,3 -
Rîşcani 9,0 9,1 20,0 28,6 6,0 1,5 13,3 4,8 3,0 - 6,9 -
Sîngerei 9,8 5,5 42,9 20,8 2,2 1,1 9,5 4,2 - 5,5 - 20,8
Soroca 1,0 4,0 3,4 13,3 5,0 6,1 17,2 20,0 4,0 3,0 12,5 10,0
RDD “Centru” 3,8 2,8 10,2 8,9 3,7 4,0 9,9 12,8 2,8 1,9 8,2 6,1
Anenii Noi 2,4 2,4 6,3 5,3 3,6 7,3 9,4 15,8 2,4 - 8,0 -
Călăraşi 2,6 - 7,1 - - - - - 1,3 2,6 7,1 11,8
Criuleni 8,2 12,3 20,7 34,6 4,1 2,7 10,3 7,7 2,7 - 7,1 -
Dubăsari 11,4 5,7 50,0 20,0 2,9 - 12,5 - 5,7 - 12,5 -
Hînceşti 1,7 1,7 3,4 4,8 10,1 8,5 20,3 23,8 3,4 3,4 7,3 9,5
Ialoveni 1,0 - 6,3 - 2,0 2,0 12,5 7,1 2,0 4,9 9,5 17,9
Nisporeni 4,6 3,1 12,0 8,0 - 1,6 - 4,0 3,1 1,6 10,0 4,0
Orhei 1,6 1,6 3,9 5,9 6,4 8,1 15,7 29,4 0,8 1,6 2,7 5,9
Rezina - 4,0 - 11,8 2,0 2,0 3,6 5,9 12,0 6,0 20,0 17,7
Străşeni 7,6 2,2 53,8 7,7 2,2 4,4 15,4 15,4 2,2 - 8,0 -
Şoldăneşti 2,4 9,8 5,3 23,5 9,7 7,4 21,1 17,6 - - - -
Teleneşti 5,6 - 9,3 - 1,4 2,8 2,3 10,5 5,6 2,8 14,3 10,5
Ungheni 5,1 1,7 14,6 7,1 1,7 0,9 4,9 3,6 0,9 0,9 3,0 3,6
RDD “Sud” 2,9 3,4 7,4 8,6 3,8 3,2 9,9 8,1 1,7 2,3 4,5 5,7
Basarabeasca - 3,6 - 7,7 - - - - - 7,2 - 15,4
Cahul 3,2 - 13,8 - 4,8 2,4 20,7 12,0 3,2 0,8 8,2 4,0
Cantemir - 9,8 - 17,1 8,1 6,5 12,2 11,4 1,6 - 4,8 -
Căuşeni 3,4 3,4 8,1 8,6 1,1 1,1 2,7 2,9 1,1 1,1 3,5 2,9
Cimişlia 8,5 6,9 17,9 12,5 5,1 8,6 10,7 15,6 1,7 6,9 4,8 12,5
Leova 3,8 3,9 10,0 7,1 3,8 3,9 10,0 7,1 1,9 1,9 5,0 3,6
Ştefan-Vodă - 2,9 - 8,0 4,3 - 13,0 - 1,4 2,9 4,2 8,0
Taraclia 2,3 - 10,0 - - 4,7 - 12,5 - 2,3 - 6,3
RDD “UTA Găgăuzia” 1,9 2,5 8,6 12,5 1,2 1,2 5,7 6,3 1,2 - 6,5 -
Comrat 4,4 4,2 15,8 20,0 1,5 1,4 5,3 6,7 1,5 - 6,7 -
Ceadîr-Lunga - - - - - 1,5 - 11,1 - - - -
Vulcăneşti - 4,1 - 12,5 4,0 - 14,3 - 4,0 - 10,0 -
Total pe municipii 1,2 2,0 10,7 14,9 0,6 0,3 5,4 2,2 1,0 1,7 7,8 12,7
Total pe raioane 4,4 3,8 12,3 11,8 3,6 2,9 10,2 9,0 2,2 2,0 6,4 6,4
Total pe Republică 3,5 3,3 12,1 12,2 2,8 2,2 9,7 8,0 1,9 2,0 6,6 7,3
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
87
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
(la 100 mii locuitori) ŞI STRUCTURA EI
inclusiv:
Bolile aparatului respirator
pneumonii bronşite cronice și obstructive
la 100 mii la 100 mii la 100 mii
% % %
loc. loc. loc.
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 6,2 6,0 1,5 1,5 5,8 5,7 94,1 96,0 0,4 0,1 5,9 2,0
RDD “Nord” 34,7 32,8 3,9 3,7 7,6 6,3 21,8 19,2 25,9 25,1 74,6 76,4
mun. Bălţi 4,6 4,6 1,2 1,1 4,0 3,9 85,7 85,7 0,7 0,7 14,3 14,3
Briceni 90,7 73,4 7,8 6,5 5,6 4,2 6,2 5,8 83,7 69,2 92,3 94,2
Donduşeni 50,1 38,7 4,3 3,3 14,3 7,3 28,6 18,8 31,0 31,5 61,9 81,3
Drochia 66,4 50,6 6,5 4,9 9,3 5,9 14,0 11,6 55,9 44,7 84,2 88,4
Edineţ 30,2 31,8 2,8 3,2 2,5 6,4 8,3 20,0 27,7 24,2 91,7 76,0
Făleşti 34,2 36,8 3,7 4,1 7,7 8,9 22,6 24,2 25,4 25,6 74,2 69,7
Floreşti 32,6 29,4 3,3 3,2 9,3 10,6 28,6 36,0 23,3 14,1 71,4 48,0
Glodeni 37,4 42,9 4,0 4,2 8,5 1,7 22,7 4,0 27,2 39,4 72,7 92,0
Ocniţa 18,8 30,5 2,0 3,4 1,9 1,9 10,0 6,3 13,2 24,8 70,0 81,3
Rîşcani 39,0 48,5 3,6 4,4 18,0 12,1 46,2 25,0 21,0 36,4 53,9 75,0
Sîngerei 10,9 7,7 1,4 1,0 6,6 4,4 60,0 57,1 4,4 3,3 40,0 42,9
Soroca 38,1 37,4 4,1 4,3 9,0 8,1 23,7 21,6 25,1 25,3 65,8 67,6
RDD “Centru” 29,4 27,1 3,9 3,6 12,7 12,7 43,0 47,0 16,1 13,4 54,7 49,5
Anenii Noi 19,3 19,4 2,7 2,7 9,6 9,7 50,0 50,0 9,6 8,5 50,0 43,8
Călăraşi 49,5 40,7 6,2 4,9 6,5 7,9 13,2 19,4 41,7 31,5 84,2 77,4
Criuleni 15,0 13,7 1,9 1,8 9,5 8,2 63,6 60,0 4,1 5,5 27,3 40,0
Dubăsari 20,0 14,3 2,6 2,1 5,7 11,4 28,6 80,0 14,3 2,9 71,4 20,0
Hînceşti 25,2 21,2 3,0 2,5 8,4 11,0 33,3 52,0 15,1 6,8 60,0 32,0
Ialoveni 12,8 15,7 2,0 2,3 11,8 10,8 92,3 68,8 1,0 3,9 7,7 25,0
Nisporeni 44,6 55,8 5,5 7,7 18,5 23,2 41,4 41,7 26,2 32,5 58,6 58,3
Orhei 24,2 22,7 3,2 2,9 17,7 14,6 73,3 64,3 6,4 7,3 26,7 32,1
Rezina 40,0 44,3 5,1 5,4 14,0 22,2 35,0 50,0 26,0 22,2 65,0 50,0
Străşeni 28,2 21,8 4,0 2,9 27,1 17,4 96,2 80,0 1,1 4,4 3,9 20,0
Şoldăneşti 29,2 19,7 3,0 2,2 14,6 14,8 50,0 75,0 14,6 4,9 50,0 25,0
Teleneşti 33,7 32,5 4,0 4,3 14,0 17,0 41,7 52,2 18,3 12,7 54,2 39,1
Ungheni 45,3 36,9 6,3 5,4 6,0 6,0 13,2 16,3 37,6 30,9 83,0 83,7
RDD “Sud” 27,5 26,5 3,5 3,4 15,0 14,9 54,5 56,1 10,2 10,3 37,2 38,9
Basarabeasca 10,7 14,3 1,4 1,9 3,6 10,8 33,3 75,0 7,1 3,6 66,7 25,0
Cahul 35,4 25,0 4,9 3,8 20,9 14,5 59,1 58,1 12,1 10,5 34,1 41,9
Cantemir 30,9 47,4 4,6 6,5 14,7 29,4 47,4 62,1 11,4 16,3 36,8 34,5
Căuşeni 24,6 21,3 2,9 2,5 10,0 11,2 40,9 52,6 12,3 7,9 50,0 36,8
Cimişlia 30,6 30,9 3,6 4,0 22,1 18,9 72,2 61,1 5,1 10,3 16,7 33,3
Leova 26,9 21,3 3,3 2,5 13,4 15,5 50,0 72,7 11,5 5,8 42,9 27,3
Ştefan-Vodă 18,7 23,2 2,2 2,5 10,1 7,2 53,9 31,3 7,2 11,6 38,5 50,0
Taraclia 27,8 25,6 3,6 3,6 16,2 11,6 58,3 45,5 11,6 13,9 41,7 54,6
RDD “UTA Găgăuzia” 17,3 14,9 2,6 2,5 5,6 4,3 32,1 29,2 9,9 9,9 57,1 66,7
Comrat 23,3 16,8 3,4 3,0 11,6 2,8 50,0 16,7 8,7 14,0 37,5 83,3
Ceadîr-Lunga 17,7 16,7 3,1 2,8 1,5 7,6 8,3 45,5 14,8 9,1 83,3 54,6
Vulcăneşti - 4,1 - 0,6 - - - - - - - -
Total pe municipii 5,9 5,8 1,4 1,4 5,5 5,5 93,1 94,7 0,4 0,2 6,9 3,5
Total pe raioane 31,8 29,7 3,8 3,6 11,3 10,7 35,5 36,1 19,2 17,7 60,3 59,7
Total pe Republică 24,6 23,0 3,4 3,3 9,7 9,3 39,3 40,2 14,0 12,8 56,8 55,8

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


88
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE A MALADIILOR CHIRURGICALE DE URGENŢĂ
(date absolute)
din ei:
hemoragia
ulcer
gastro- ocluzia
Total pancreatita perforant hernia colecistita apendicita
intestinală din intestinală
acută gastric şi strangulată acută acută
ulcer stomacal acută
duodenal
şi duodenal
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 23 9 7 2 9 4 6 3 - - - - - - 1 -
RDD “Nord” 37 41 32 33 2 3 3 3 - 1 - 1 - - - -
mun. Bălţi 1 2 1 1 - - - 1 - - - - - - - -
Briceni 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Donduşeni 7 5 7 5 - - - - - - - - - - - -
Drochia 5 5 3 3 1 1 1 1 - - - - - - - -
Edineţ 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
Făleşti 6 9 6 9 - - - - - - - - - - - -
Floreşti 5 7 4 5 1 1 - 1 - - - - - - - -
Glodeni 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Ocniţa 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - -
Rîşcani 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Sîngerei 2 5 1 5 - - 1 - - - - - - - - -
Soroca 4 5 4 2 - 1 - - - 1 - 1 - - - -
RDD “Centru” 39 44 17 19 10 5 11 19 - - - - - - 1 1
Anenii Noi 4 3 2 1 1 - - 2 - - - - - - 1 -
Călăraşi 2 4 1 - - 2 1 2 - - - - - - - -
Criuleni 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Dubăsari 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Hînceşti 10 9 2 - 2 2 6 7 - - - - - - - -
Ialoveni 3 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Nisporeni 2 4 1 2 - - 1 2 - - - - - - - -
Orhei 6 4 4 3 2 - - 1 - - - - - - - -
Rezina 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Străşeni 3 1 - - 1 - 2 1 - - - - - - - -
Şoldăneşti - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Teleneşti 4 6 4 4 - - - 1 - - - - - - - 1
Ungheni 1 10 1 8 - - - 2 - - - - - - - -
RDD “Sud” 51 35 33 23 6 5 7 5 1 - 3 2 - - 1 -
Basarabeasca 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Cahul 17 13 12 10 3 2 1 1 - - 1 - - - - -
Cantemir 3 6 2 1 1 1 - 2 - - - 2 - - - -
Căuşeni 5 3 5 2 - - - 1 - - - - - - - -
Cimişlia 7 3 3 1 1 1 2 1 1 - - - - - - -
Leova 6 2 4 2 - - 1 - - - 1 - - - - -
Ştefan-Vodă 8 2 4 1 - 1 3 - - - - - - - 1 -
Taraclia 4 5 3 5 - - - - - - 1 - - - - -
RDD“UTAGăgăuzia” 7 5 5 4 - - 2 1 - - - - - - - -
Comrat 3 4 2 4 - - 1 - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga 2 1 2 - - - - 1 - - - - - - - -
Vulcăneşti 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
Total pe municipii 24 11 8 3 9 4 6 4 - - - - - - 1 -
Total pe raioane 133 123 86 78 18 13 23 27 1 1 3 3 - - 2 1
Total pe Republică 157 134 94 81 27 17 29 31 1 1 3 3 - - 3 1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
89
MORTALITATEA POPULAŢIEI LA DOMICILIU
DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE A MALADIILOR CHIRURGICALE DE URGENŢĂ
(la 100 mii locuitori)
din ei:
hemoragia
ulcer
gastro- ocluzia
Total pancreatita perforant hernia colecistita apendicita
intestinală din intestinală
acută gastric şi strangulată acută acută
ulcer stomacal acută
duodenal
şi duodenal
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2,8 1,1 0,8 0,2 1,1 0,5 0,7 0,4 - - - - - - 0,1 -
RDD “Nord” 3,8 4,2 3,3 3,4 0,2 0,3 0,3 0,3 - 0,1 - 0,1 - - - -
mun. Bălţi 0,7 1,3 0,7 0,7 - - - 0,7 - - - - - - - -
Briceni 2,8 - 2,8 - - - - - - - - - - - - -
Donduşeni 16,7 12,1 16,7 12,1 - - - - - - - - - - - -
Drochia 5,8 5,9 3,5 3,5 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - - - - - -
Edineţ 1,3 1,3 1,3 1,3 - - - - - - - - - - - -
Făleşti 6,6 10,0 6,6 10,0 - - - - - - - - - - - -
Floreşti 5,8 8,2 4,7 5,9 1,2 1,2 - 1,2 - - - - - - - -
Glodeni 1,7 - 1,7 - - - - - - - - - - - - -
Ocniţa 3,8 3,8 3,8 3,8 - - - - - - - - - - - -
Rîşcani 1,5 - - - - - 1,5 - - - - - - - - -
Sîngerei 2,2 5,5 1,1 5,5 - - 1,1 - - - - - - - - -
Soroca 4,0 5,1 4,0 2,0 - 1,0 - - - 1,0 - 1,0 - - - -
RDD “Centru” 3,7 4,2 1,6 1,8 1,0 0,5 1,1 1,8 - - - - - - 0,1 0,1
Anenii Noi 4,8 3,6 2,4 1,2 1,2 - - 2,4 - - - - - - 1,2 -
Călăraşi 2,6 5,3 1,3 - - 2,6 1,3 2,6 - - - - - - - -
Criuleni 1,4 - - - 1,4 - - - - - - - - - - -
Dubăsari 5,7 - 2,9 - 2,9 - - - - - - - - - - -
Hînceşti 8,4 7,6 1,7 - 1,7 1,7 5,1 5,9 - - - - - - - -
Ialoveni 3,0 1,0 1,0 - 1,0 - 1,0 1,0 - - - - - - - -
Nisporeni 3,1 6,2 1,5 3,1 - - 1,5 3,1 - - - - - - - -
Orhei 4,8 3,2 3,2 2,4 1,6 - - 0,8 - - - - - - - -
Rezina 2,0 - - - 2,0 - - - - - - - - - - -
Străşeni 3,3 1,1 - - 1,1 - 2,2 1,1 - - - - - - - -
Şoldăneşti - 4,9 - 2,5 - 2,5 - - - - - - - - - -
Teleneşti 5,6 8,5 5,6 5,7 - - - 1,4 - - - - - - - 1,4
Ungheni 0,9 8,6 0,9 6,9 - - - 1,7 - - - - - - - -
RDD “Sud” 9,7 6,7 6,3 4,4 1,1 1,0 1,3 1,0 0,2 - 0,6 0,4 - - 0,2 -
Basarabeasca 3,6 3,6 - 3,6 3,6 - - - - - - - - - - -
Cahul 13,7 10,5 9,7 8,1 2,4 1,6 0,8 0,8 - - 0,8 - - - - -
Cantemir 4,9 9,8 3,3 1,6 1,6 1,6 - 3,3 - - - 3,3 - - - -
Căuşeni 5,6 3,4 5,6 2,2 - - - 1,1 - - - - - - - -
Cimişlia 11,9 5,2 5,1 1,7 1,7 1,7 3,4 1,7 1,7 - - - - - - -
Leova 11,5 3,9 7,7 3,9 - - 1,9 - - - 1,9 - - - - -
Ştefan-Vodă 11,5 2,9 5,8 1,5 - 1,5 4,3 - - - - - - - 1,4 -
Taraclia 9,3 11,6 6,9 11,6 - - - - - - 2,3 - - - - -
RDD“UTAGăgăuzia” 4,3 3,1 3,1 2,5 - - 1,2 0,6 - - - - - - - -
Comrat 4,4 5,6 2,9 5,6 - - 1,5 - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga 3,0 1,5 3,0 - - - - 1,5 - - - - - - - -
Vulcăneşti 7,9 - 4,0 - - - 4,0 - - - - - - - - -
Total pe municipii 2,5 1,1 0,8 0,3 0,9 0,4 0,6 0,4 - - - - - - 0,1 -
Total pe raioane 5,2 4,8 3,4 3,1 0,7 0,5 0,9 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1
Total pe Republică 4,4 3,8 2,7 2,3 0,8 0,5 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
90
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
TOTAL paturi din ele pentru adulţi
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. locuitori
RDD mun. Chişinău 2280 27,4 2280 27,4 1587 19,1 1587 19,1
RDD “Nord” 3089 31,7 3039 31,2 2668 27,4 2616 26,8
mun. Bălţi 800 52,7 750 49,4 669 44,1 617 40,6
Briceni 170 23,8 170 23,8 155 21,7 155 21,7
Donduşeni 117 28,0 117 28,0 102 24,4 102 24,4
Drochia 240 28,1 240 28,1 204 23,8 204 23,8
Edineţ 321 40,6 321 40,6 291 36,8 291 36,8
Făleşti 225 24,9 225 24,9 205 22,7 205 22,7
Floreşti 286 33,4 286 33,4 256 29,9 256 29,9
Glodeni 160 27,3 160 27,3 125 21,3 125 21,3
Ocniţa 140 26,4 140 26,4 125 23,6 125 23,6
Rîşcani 160 24,1 160 24,1 140 21,1 140 21,1
Sîngerei 190 20,8 190 20,8 156 17,1 156 17,1
Soroca 280 28,2 280 28,2 240 24,1 240 24,1
RDD “Centru” 2385 22,8 2344 22,4 2038 19,5 2002 19,1
Anenii Noi 170 20,5 170 20,5 140 16,9 140 16,9
Călăraşi 168 21,9 168 21,9 143 18,7 143 18,7
Criuleni 181 24,7 181 24,7 157 21,4 157 21,4
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 352 29,7 311 26,2 307 25,9 268 22,6
Ialoveni 110 10,8 110 10,8 90 8,8 93 9,1
Nisporeni 162 25,0 162 25,0 132 20,4 132 20,4
Orhei 325 26,2 325 26,2 285 23,0 285 23,0
Rezina 130 26,1 130 26,1 105 21,0 105 21,0
Străşeni 182 19,8 182 19,8 152 16,5 152 16,5
Şoldăneşti 115 28,1 115 28,1 100 24,4 100 24,4
Teleneşti 165 23,2 165 23,2 152 21,4 152 21,4
Ungheni 325 27,8 325 27,8 275 23,6 275 23,6
RDD “Sud” 1316 25,0 1311 24,9 1115 21,2 1112 21,1
Basarabeasca 72 25,7 72 25,7 61 21,8 61 21,8
Cahul 320 25,8 320 25,8 275 22,2 275 22,2
Cantemir 165 26,9 165 26,9 140 22,8 140 22,8
Căuşeni 225 25,2 225 25,2 195 21,8 195 21,8
Cimişlia 155 26,4 155 26,4 130 22,2 132 22,5
Leova 136 26,2 131 25,2 109 21,0 104 20,0
Ştefan-Vodă 135 19,5 135 19,5 120 17,3 120 17,3
Taraclia 108 25,0 108 25,0 85 19,7 85 19,7
RDD “UTA Găgăuzia” 495 30,6 495 30,6 423 26,2 420 26,0
Comrat 210 29,5 210 29,5 186 26,1 186 26,1
Ceadîr-Lunga 200 30,3 200 30,3 167 25,3 164 24,9
Vulcăneşti 85 34,7 85 34,7 70 28,6 70 28,6
Total pe municipii 3080 31,3 3030 30,8 2256 22,9 2204 22,4
Total pe raioane 6485 25,4 6439 25,2 5575 21,8 5533 21,6
Instituţiile republicane 7033 - 7233 - 6050 - 6250 -
Total pe MSMPS 16598 46,9 16702 47,1 13881 39,2 13987 39,5

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


91
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI (la 10 mii locuitori)
Paturi pentru copii
2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs.
locuitori copii locuitori copii
RDD mun. Chişinău 693 8,3 54,0 693 8,3 54,0
RDD “Nord” 421 4,3 23,1 423 4,3 23,2
mun. Bălţi 131 8,6 52,3 133 8,8 53,1
Briceni 15 2,1 11,7 15 2,1 11,7
Donduşeni 15 3,6 20,0 15 3,6 20,0
Drochia 36 4,2 22,8 36 4,2 22,8
Edineţ 30 3,8 20,6 30 3,8 20,6
Făleşti 20 2,2 10,4 20 2,2 10,4
Floreşti 30 3,5 17,8 30 3,5 17,8
Glodeni 35 6,0 29,9 35 6,0 29,9
Ocniţa 15 2,8 17,7 15 2,8 17,7
Rîşcani 20 3,0 15,9 20 3,0 15,9
Sîngerei 34 3,7 17,0 34 3,7 17,0
Soroca 40 4,0 22,4 40 4,0 22,4
RDD “Centru” 347 3,3 15,7 342 3,3 15,5
Anenii Noi 30 3,6 18,3 30 3,6 18,3
Călăraşi 25 3,3 16,3 25 3,3 16,3
Criuleni 24 3,3 14,7 24 3,3 14,7
Dubăsari - - - - - -
Hînceşti 45 3,8 18,5 43 3,6 17,7
Ialoveni 20 2,0 9,1 17 1,7 7,8
Nisporeni 30 4,6 22,0 30 4,6 22,0
Orhei 40 3,2 15,8 40 3,2 15,8
Rezina 25 5,0 24,4 25 5,0 24,4
Străşeni 30 3,3 15,1 30 3,3 15,1
Şoldăneşti 15 3,7 16,4 15 3,7 16,4
Teleneşti 13 1,8 8,5 13 1,8 8,5
Ungheni 50 4,3 19,4 50 4,3 19,4
RDD “Sud” 201 3,8 19,1 199 3,8 18,9
Basarabeasca 11 3,9 22,3 11 3,9 22,3
Cahul 45 3,6 18,6 45 3,6 18,6
Cantemir 25 4,1 18,7 25 4,1 18,7
Căuşeni 30 3,4 16,4 30 3,4 16,4
Cimişlia 25 4,3 23,8 23 3,9 21,9
Leova 27 5,2 25,0 27 5,2 25,0
Ştefan-Vodă 15 2,2 9,9 15 2,2 9,9
Taraclia 23 5,3 29,0 23 5,3 29,0
RDD “UTA Găgăuzia” 72 4,5 21,7 75 4,6 22,6
Comrat 24 3,4 16,4 24 3,4 16,4
Ceadîr-Lunga 33 5,0 23,5 36 5,5 25,7
Vulcăneşti 15 6,1 33,1 15 6,1 33,1
Total pe municipii 824 8,4 53,7 826 8,4 53,9
Total pe raioane 910 3,6 17,6 906 3,5 17,6
Instituţiile republicane 983 - - 983 - -
Total pe MSMPS 2717 7,7 40,6 2715 7,7 40,5

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


92
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI (la 10 mii locuitori)
Paturi cronice Paturi acute

2018 2019 2018 2019


la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
locuitori locuitori locuitori locuitori
RDD mun. Chişinău 382 4,6 392 4,7 1898 22,8 1888 22,7
RDD “Nord” 642 6,6 622 6,4 2447 25,1 2417 24,8
mun. Bălţi 192 12,6 162 10,7 608 40,1 588 38,7
Briceni 40 5,6 40 5,6 130 18,2 130 18,2
Donduşeni 30 7,2 30 7,2 87 20,9 87 20,9
Drochia 44 5,1 44 5,1 196 22,9 196 22,9
Edineţ 45 5,7 45 5,7 276 34,9 276 34,9
Făleşti 40 4,4 40 4,4 185 20,5 185 20,5
Floreşti 50 5,8 50 5,8 236 27,6 236 27,6
Glodeni 30 5,1 40 6,8 130 22,1 120 20,4
Ocniţa 35 6,6 35 6,6 105 19,8 105 19,8
Rîşcani 45 6,8 45 6,8 115 17,3 115 17,3
Sîngerei 38 4,2 38 4,2 152 16,6 152 16,6
Soroca 53 5,3 53 5,3 227 22,8 227 22,8
RDD “Centru” 544 5,2 555 5,3 1841 17,6 1789 17,1
Anenii Noi 45 5,4 45 5,4 125 15,1 125 15,1
Călăraşi 35 4,6 35 4,6 133 17,4 133 17,4
Criuleni 35 4,8 35 4,8 146 19,9 146 19,9
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 75 6,3 75 6,3 277 23,4 236 19,9
Ialoveni 30 2,9 40 3,9 80 7,9 70 6,9
Nisporeni 44 6,8 44 6,8 118 18,2 118 18,2
Orhei 70 5,6 70 5,6 255 20,6 255 20,6
Rezina 25 5,0 25 5,0 105 21,0 105 21,0
Străşeni 40 4,3 40 4,3 142 15,4 142 15,4
Şoldăneşti 35 8,5 35 8,5 80 19,5 80 19,5
Teleneşti 39 5,5 40 5,6 126 17,8 125 17,6
Ungheni 71 6,1 71 6,1 254 21,8 254 21,8
RDD “Sud” 291 5,5 301 5,7 1025 19,5 1010 19,2
Basarabeasca 31 11,1 41 14,6 41 14,6 31 11,1
Cahul 30 2,4 30 2,4 290 23,4 290 23,4
Cantemir 42 6,8 42 6,8 123 20,1 123 20,1
Căuşeni 45 5,0 45 5,0 180 20,1 180 20,1
Cimişlia 55 9,4 55 9,4 100 17,1 100 17,1
Leova 35 6,7 35 6,7 101 19,4 96 18,5
Ştefan-Vodă 33 4,8 33 4,8 102 14,7 102 14,7
Taraclia 20 4,6 20 4,6 88 20,4 88 20,4
RDD “UTA Găgăuzia” 108 6,7 108 6,7 387 23,9 387 23,9
Comrat 32 4,5 32 4,5 178 25,0 178 25,0
Ceadîr-Lunga 50 7,6 50 7,6 150 22,8 150 22,8
Vulcăneşti 26 10,6 26 10,6 59 24,1 59 24,1
Total pe municipii 574 5,8 554 5,6 2506 25,5 2476 25,1
Total pe raioane 1393 5,4 1424 5,6 5092 19,9 5015 19,6
Instituţiile republicane 2600 - 2600 - 4433 - 4633 -
Total pe MSMPS 4567 12,9 4578 12,9 12031 34,0 12124 34,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


93
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Profil terapeutic din ele terapeutice
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. locuitori
RDD mun. Chişinău 630 7,6 630 7,6 120 1,4 120 1,4
RDD “Nord” 921 9,5 931 9,6 417 4,3 426 4,4
mun. Bălţi 177 11,7 178 11,7 10 0,7 10 0,7
Briceni 75 10,5 80 11,2 50 7,0 50 7,0
Donduşeni 32 7,7 33 7,9 9 2,2 10 2,4
Drochia 83 9,7 83 9,7 60 7,0 60 7,0
Edineţ 103 13,0 103 13,0 20 2,5 20 2,5
Făleşti 93 10,3 93 10,3 75 8,3 75 8,3
Floreşti 75 8,8 75 8,8 65 7,6 65 7,6
Glodeni 45 7,7 50 8,5 17 2,9 17 2,9
Ocniţa 66 12,5 66 12,5 36 6,8 36 6,8
Rîşcani 47 7,1 47 7,1 30 4,5 30 4,5
Sîngerei 55 6,0 55 6,0 20 2,2 20 2,2
Soroca 70 7,0 68 6,8 25 2,5 33 3,3
RDD “Centru” 724 6,9 724 6,9 371 3,5 367 3,5
Anenii Noi 55 6,6 55 6,6 45 5,4 45 5,4
Călăraşi 40 5,2 40 5,2 35 4,6 35 4,6
Criuleni 72 9,8 67 9,1 47 6,4 47 6,4
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 108 9,1 108 9,1 23 1,9 23 1,9
Ialoveni 47 4,6 52 5,1 35 3,4 31 3,0
Nisporeni 65 10,0 65 10,0 30 4,6 30 4,6
Orhei 60 4,8 60 4,8 15 1,2 15 1,2
Rezina 35 7,0 35 7,0 25 5,0 25 5,0
Străşeni 60 6,5 60 6,5 40 4,3 40 4,3
Şoldăneşti 35 8,5 35 8,5 30 7,3 30 7,3
Teleneşti 66 9,3 66 9,3 17 2,4 17 2,4
Ungheni 81 6,9 81 6,9 29 2,5 29 2,5
RDD “Sud” 384 7,3 388 7,4 206 3,9 213 4,0
Basarabeasca 49 17,5 56 20,0 20 7,1 20 7,1
Cahul 75 6,0 75 6,0 35 2,8 35 2,8
Cantemir 59 9,6 59 9,6 39 6,4 39 6,4
Căuşeni 65 7,3 65 7,3 50 5,6 50 5,6
Cimişlia 40 6,8 32 5,5 15 2,6 17 2,9
Leova 30 5,8 35 6,7 20 3,8 25 4,8
Ştefan-Vodă 39 5,6 39 5,6 12 1,7 12 1,7
Taraclia 27 6,3 27 6,3 15 3,5 15 3,5
RDD “UTA Găgăuzia” 125 7,7 138 8,5 75 4,6 88 5,4
Comrat 65 9,1 65 9,1 44 6,2 44 6,2
Ceadîr-Lunga 36 5,5 49 7,4 22 3,3 35 5,3
Vulcăneşti 24 9,8 24 9,8 9 3,7 9 3,7
Total pe municipii 807 8,2 808 8,2 130 1,3 130 1,3
Total pe raioane 1977 7,7 2003 7,8 1059 4,1 1084 4,2
Instituţiile republicane 1198 - 1260 - 85 - 386 -
Total pe MSMPS 3982 11,2 4071 11,5 1274 3,6 1600 4,5

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


94
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
gastroenterologice hepatologice
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 90 1,1 90 1,1 - - - -
RDD “Nord” 15 0,2 16 0,2 - - - -
mun. Bălţi 10 0,7 11 0,7 - - - -
Briceni - - - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - -
Drochia - - - - - - - -
Edineţ - - - - - - - -
Făleşti - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - -
Glodeni - - - - - - - -
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - -
Sîngerei - - - - - - - -
Soroca 5 0,5 5 0,5 - - - -
RDD “Centru” 20 0,2 20 0,2 - - - -
Anenii Noi - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 5 0,4 5 0,4 - - - -
Ialoveni - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - -
Orhei 5 0,4 5 0,4 - - - -
Rezina - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - -
Ungheni 10 0,9 10 0,9 - - - -
RDD “Sud” - - - - - - - -
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul - - - - - - - -
Cantemir - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - -
Leova - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - -
Taraclia - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - -
Comrat - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - -
Total pe municipii 100 1,0 101 1,0 - - - -
Total pe raioane 25 0,1 25 0,1 - - - -
Instituţiile republicane 95 - 95 - 95 - 115 -
Total pe MSMPS 220 0,6 221 0,6 95 0,3 115 0,3
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
95
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele:
pulmonologice cardiologice
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 65 0,8 65 0,8 110 1,3 110 1,3
RDD “Nord” 78 0,8 65 0,7 133 1,4 138 1,4
mun. Bălţi 40 2,6 37 2,4 40 2,6 45 3,0
Briceni - - - - - - - -
Donduşeni - - - - 10 2,4 10 2,4
Drochia - - - - - - - -
Edineţ 28 3,5 28 3,5 35 4,4 35 4,4
Făleşti - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - -
Glodeni - - - - 13 2,2 13 2,2
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - -
Sîngerei - - - - 20 2,2 20 2,2
Soroca 10 1,0 - - 15 1,5 15 1,5
RDD “Centru” 7 0,1 7 0,1 77 0,7 76 0,7
Anenii Noi - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti - - - - 30 2,5 30 2,5
Ialoveni - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - -
Orhei - - - - 15 1,2 15 1,2
Rezina - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - -
Teleneşti - - - - 17 2,4 16 2,3
Ungheni 7 0,6 7 0,6 15 1,3 15 1,3
RDD “Sud” - - - - 37 0,7 37 0,7
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul - - - - 25 2,0 25 2,0
Cantemir - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - -
Leova - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - 12 1,7 12 1,7
Taraclia - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - -
Comrat - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - -
Total pe municipii 105 1,1 102 1,0 150 1,5 155 1,6
Total pe raioane 45 0,2 35 0,1 207 0,8 206 0,8
Instituţiile republicane 35 - 35 - 300 - 41 -
Total pe MSMPS 185 0,5 172 0,5 657 1,9 402 1,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
96
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Paturi geriartrice
2018 2019
la 10 mii la 10 mii
abs. abs.
locuitori locuitori
RDD mun. Chişinău 110 1,3 110 1,3
RDD “Nord” 226 2,3 231 2,4
mun. Bălţi 35 2,3 30 2,0
Briceni 25 3,5 30 4,2
Donduşeni 13 3,1 13 3,1
Drochia 23 2,7 23 2,7
Edineţ 10 1,3 10 1,3
Făleşti 18 2,0 18 2,0
Floreşti 10 1,2 10 1,2
Glodeni 15 2,6 20 3,4
Ocniţa 30 5,7 30 5,7
Rîşcani 17 2,6 17 2,6
Sîngerei 15 1,6 15 1,6
Soroca 15 1,5 15 1,5
RDD “Centru” 239 2,3 244 2,3
Anenii Noi 10 1,2 10 1,2
Călăraşi 5 0,7 5 0,7
Criuleni 25 3,4 20 2,7
Dubăsari - - - -
Hînceşti 45 3,8 45 3,8
Ialoveni 12 1,2 21 2,1
Nisporeni 35 5,4 35 5,4
Orhei 25 2,0 25 2,0
Rezina 10 2,0 10 2,0
Străşeni 20 2,2 20 2,2
Şoldăneşti 5 1,2 5 1,2
Teleneşti 32 4,5 33 4,6
Ungheni 15 1,3 15 1,3
RDD “Sud” 141 2,7 138 2,6
Basarabeasca 29 10,4 36 12,9
Cahul 15 1,2 15 1,2
Cantemir 20 3,3 20 3,3
Căuşeni 15 1,7 15 1,7
Cimişlia 25 4,3 15 2,6
Leova 10 1,9 10 1,9
Ştefan-Vodă 15 2,2 15 2,2
Taraclia 12 2,8 12 2,8
RDD “UTA Găgăuzia” 50 3,1 50 3,1
Comrat 21 2,9 21 2,9
Ceadîr-Lunga 14 2,1 14 2,1
Vulcăneşti 15 6,1 15 6,1
Total pe municipii 145 1,5 140 1,4
Total pe raioane 621 2,4 633 2,5
Instituţiile republicane 140 - 140 -
Total pe MSMPS 906 2,6 913 2,6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


97
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele pentru:
Profil chirurgical
adulţi copii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 418 5,0 418 5,0 280 3,4 280 3,4 138 1,7 138 1,7
RDD “Nord” 675 6,9 658 6,8 648 6,6 631 6,5 27 0,3 27 0,3
mun. Bălţi 173 11,4 163 10,7 150 9,9 140 9,2 23 1,5 23 1,5
Briceni 40 5,6 40 5,6 40 5,6 40 5,6 - - - -
Donduşeni 20 4,8 23 5,5 20 4,8 23 5,5 - - - -
Drochia 55 6,4 55 6,4 55 6,4 55 6,4 - - - -
Edineţ 55 6,9 55 6,9 55 6,9 55 6,9 - - - -
Făleşti 40 4,4 40 4,4 40 4,4 40 4,4 - - - -
Floreşti 85 9,9 85 9,9 85 9,9 85 9,9 - - - -
Glodeni 35 6,0 25 4,3 35 6,0 25 4,3 - - - -
Ocniţa 30 5,7 30 5,7 30 5,7 30 5,7 - - - -
Rîşcani 41 6,2 41 6,2 41 6,2 41 6,2 - - - -
Sîngerei 42 4,6 42 4,6 38 4,2 38 4,2 4 0,4 4 0,4
Soroca 59 5,9 59 5,9 59 5,9 59 5,9 - - - -
RDD “Centru” 416 4,0 400 3,8 416 4,0 400 3,8 - - - -
Anenii Noi 22 2,7 22 2,7 22 2,7 22 2,7 - - - -
Călăraşi 33 4,3 33 4,3 33 4,3 33 4,3 - - - -
Criuleni 36 4,9 40 5,5 36 4,9 40 5,5 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 67 5,6 47 4,0 67 5,6 47 4,0 - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni 31 4,8 31 4,8 31 4,8 31 4,8 - - - -
Orhei 65 5,2 65 5,2 65 5,2 65 5,2 - - - -
Rezina 25 5,0 25 5,0 25 5,0 25 5,0 - - - -
Străşeni 30 3,3 30 3,3 30 3,3 30 3,3 - - - -
Şoldăneşti 17 4,2 17 4,2 17 4,2 17 4,2 - - - -
Teleneşti 40 5,6 40 5,6 40 5,6 40 5,6 - - - -
Ungheni 50 4,3 50 4,3 50 4,3 50 4,3 - - - -
RDD “Sud” 282 5,4 275 5,2 266 5,1 259 4,9 16 0,3 16 0,3
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 104 8,4 104 8,4 88 7,1 88 7,1 16 1,3 16 1,3
Cantemir 24 3,9 24 3,9 24 3,9 24 3,9 - - - -
Căuşeni 42 4,7 42 4,7 42 4,7 42 4,7 - - - -
Cimişlia 35 6,0 35 6,0 35 6,0 35 6,0 - - - -
Leova 29 5,6 22 4,2 29 5,6 22 4,2 - - - -
Ştefan-Vodă 30 4,3 30 4,3 30 4,3 30 4,3 - - - -
Taraclia 18 4,2 18 4,2 18 4,2 18 4,2 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 97 6,0 97 6,0 92 5,7 92 5,7 5 0,3 5 0,3
Comrat 45 6,3 45 6,3 45 6,3 45 6,3 - - - -
Ceadîr-Lunga 37 5,6 37 5,6 34 5,2 34 5,2 3 0,5 3 0,5
Vulcăneşti 15 6,1 15 6,1 13 5,3 13 5,3 2 0,8 2 0,8
Total pe municipii 591 6,0 581 5,9 430 4,4 420 4,3 161 1,6 161 1,6
Total pe raioane 1297 5,1 1267 5,0 1272 5,0 1242 4,9 25 0,1 25 0,1
Instituţiile republicane 1450 - 1527 - 1125 - 1202 - 325 - 325 -
Total pe MSMPS 3338 9,4 3375 9,5 2827 8,0 2864 8,1 511 1,4 511 1,4
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
98
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele pentru:
Chirurgicale
adulţi copii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 155 1,9 155 1,9 105 1,3 105 1,3 50 0,6 50 0,6
RDD “Nord” 371 3,8 366 3,8 361 3,7 354 3,6 10 0,1 12 0,1
mun. Bălţi 58 3,8 55 3,6 52 3,4 47 3,1 6 0,4 8 0,5
Briceni 23 3,2 23 3,2 23 3,2 23 3,2 - - - -
Donduşeni 14 3,4 17 4,1 14 3,4 17 4,1 - - - -
Drochia 33 3,9 33 3,9 33 3,9 33 3,9 - - - -
Edineţ 30 3,8 30 3,8 30 3,8 30 3,8 - - - -
Făleşti 30 3,3 30 3,3 30 3,3 30 3,3 - - - -
Floreşti 55 6,4 55 6,4 55 6,4 55 6,4 - - - -
Glodeni 18 3,1 13 2,2 18 3,1 13 2,2 - - - -
Ocniţa 30 5,7 30 5,7 30 5,7 30 5,7 - - - -
Rîşcani 26 3,9 26 3,9 26 3,9 26 3,9 - - - -
Sîngerei 21 2,3 21 2,3 17 1,9 17 1,9 4 0,4 4 0,4
Soroca 33 3,3 33 3,3 33 3,3 33 3,3 - - - -
RDD “Centru” 271 2,6 262 2,5 271 2,6 262 2,5 - - - -
Anenii Noi 14 1,7 14 1,7 14 1,7 14 1,7 - - - -
Călăraşi 18 2,4 18 2,4 18 2,4 18 2,4 - - - -
Criuleni 22 3,0 26 3,5 22 3,0 26 3,5 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 38 3,2 25 2,1 38 3,2 25 2,1 - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni 31 4,8 31 4,8 31 4,8 31 4,8 - - - -
Orhei 40 3,2 40 3,2 40 3,2 40 3,2 - - - -
Rezina 25 5,0 25 5,0 25 5,0 25 5,0 - - - -
Străşeni 16 1,7 16 1,7 16 1,7 16 1,7 - - - -
Şoldăneşti 17 4,2 17 4,2 17 4,2 17 4,2 - - - -
Teleneşti 20 2,8 20 2,8 20 2,8 20 2,8 - - - -
Ungheni 30 2,6 30 2,6 30 2,6 30 2,6 - - - -
RDD “Sud” 160 3,0 163 3,1 144 2,7 147 2,8 16 0,3 16 0,3
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 46 3,7 46 3,7 30 2,4 30 2,4 16 1,3 16 1,3
Cantemir 16 2,6 21 3,4 16 2,6 21 3,4 - - - -
Căuşeni 27 3,0 27 3,0 27 3,0 27 3,0 - - - -
Cimişlia 20 3,4 20 3,4 20 3,4 20 3,4 - - - -
Leova 17 3,3 15 2,9 17 3,3 15 2,9 - - - -
Ştefan-Vodă 18 2,6 18 2,6 18 2,6 18 2,6 - - - -
Taraclia 16 3,7 16 3,7 16 3,7 16 3,7 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 67 4,1 72 4,5 62 3,8 67 4,1 5 0,3 5 0,3
Comrat 31 4,4 31 4,4 31 4,4 31 4,4 - - - -
Ceadîr-Lunga 26 3,9 31 4,7 23 3,5 28 4,2 3 0,5 3 0,5
Vulcăneşti 10 4,1 10 4,1 8 3,3 8 3,3 2 0,8 2 0,8
Total pe municipii 213 2,2 210 2,1 157 1,6 152 1,5 56 0,6 58 0,6
Total pe raioane 811 3,2 808 3,2 786 3,1 783 3,1 25 0,1 25 0,1
Instituţiile republicane 335 - 372 - 250 - 287 - 85 - 85 -
Total pe MSMPS 1359 3,8 1390 3,9 1193 3,4 1222 3,4 166 0,5 168 0,5
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
99
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele pentru:
Traumatologice
adulţi copii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 50 0,6 50 0,6 - - - - 50 0,6 50 0,6
RDD “Nord” 210 2,2 203 2,1 198 2,0 193 2,0 12 0,1 10 0,1
mun. Bălţi 32 2,1 30 2,0 20 1,3 20 1,3 12 0,8 10 0,7
Briceni 17 2,4 17 2,4 17 2,4 17 2,4 - - - -
Donduşeni 6 1,4 6 1,4 6 1,4 6 1,4 - - - -
Drochia 22 2,6 22 2,6 22 2,6 22 2,6 - - - -
Edineţ 25 3,2 25 3,2 25 3,2 25 3,2 - - - -
Făleşti 10 1,1 10 1,1 10 1,1 10 1,1 - - - -
Floreşti 30 3,5 30 3,5 30 3,5 30 3,5 - - - -
Glodeni 17 2,9 12 2,0 17 2,9 12 2,0 - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - - - -
Rîşcani 15 2,3 15 2,3 15 2,3 15 2,3 - - - -
Sîngerei 15 1,6 15 1,6 15 1,6 15 1,6 - - - -
Soroca 21 2,1 21 2,1 21 2,1 21 2,1 - - - -
RDD “Centru” 137 1,3 133 1,3 137 1,3 133 1,3 - - - -
Anenii Noi 8 1,0 8 1,0 8 1,0 8 1,0 - - - -
Călăraşi 15 2,0 15 2,0 15 2,0 15 2,0 - - - -
Criuleni 14 1,9 14 1,9 14 1,9 14 1,9 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 26 2,2 22 1,9 26 2,2 22 1,9 - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - - - - - -
Orhei 25 2,0 25 2,0 25 2,0 25 2,0 - - - -
Rezina - - - - - - - - - - - -
Străşeni 14 1,5 14 1,5 14 1,5 14 1,5 - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
Teleneşti 20 2,8 20 2,8 20 2,8 20 2,8 - - - -
Ungheni 15 1,3 15 1,3 15 1,3 15 1,3 - - - -
RDD “Sud” 82 1,6 72 1,4 82 1,6 72 1,4 - - - -
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 18 1,5 18 1,5 18 1,5 18 1,5 - - - -
Cantemir 8 1,3 3 0,5 8 1,3 3 0,5 - - - -
Căuşeni 15 1,7 15 1,7 15 1,7 15 1,7 - - - -
Cimişlia 15 2,6 15 2,6 15 2,6 15 2,6 - - - -
Leova 12 2,3 7 1,3 12 2,3 7 1,3 - - - -
Ştefan-Vodă 12 1,7 12 1,7 12 1,7 12 1,7 - - - -
Taraclia 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 27 1,7 25 1,5 27 1,7 25 1,5 - - - -
Comrat 14 2,0 14 2,0 14 2,0 14 2,0 - - - -
Ceadîr-Lunga 8 1,2 6 0,9 8 1,2 6 0,9 - - - -
Vulcăneşti 5 2,0 5 2,0 5 2,0 5 2,0 - - - -
Total pe municipii 82 0,8 80 0,8 20 0,2 20 0,2 62 0,6 60 0,6
Total pe raioane 424 1,7 403 1,6 424 1,7 403 1,6 - - - -
Instituţiile republicane 150 - 150 - 150 - 150 - - - - -
Total pe MSMPS 656 1,9 633 1,8 594 1,7 573 1,6 62 0,2 60 0,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
100
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele pentru:
Urologice
adulţi copii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 55 0,7 55 0,7 35 0,4 35 0,4 20 0,2 20 0,2
RDD “Nord” 46 0,5 41 0,4 41 0,4 36 0,4 5 0,1 5 0,1
mun. Bălţi 35 2,3 30 2,0 30 2,0 25 1,6 5 0,3 5 0,3
Briceni - - - - - - - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - - - - - -
Drochia - - - - - - - - - - - -
Edineţ - - - - - - - - - - - -
Făleşti - - - - - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - - - - - -
Glodeni - - - - - - - - - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - - - - - -
Sîngerei 6 0,7 6 0,7 6 0,7 6 0,7 - - - -
Soroca 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 - - - -
RDD “Centru” 8 0,1 5 0,05 8 0,1 5 0,05 - - - -
Anenii Noi - - - - - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 3 0,3 - - 3 0,3 - - - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - - - - - -
Orhei - - - - - - - - - - - -
Rezina - - - - - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - - - - - -
Ungheni 5 0,4 5 0,4 5 0,4 5 0,4 - - - -
RDD “Sud” 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 - - - -
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 10 0,8 10 0,8 10 0,8 10 0,8 - - - -
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - - - - - -
Leova - - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - - - - - -
Taraclia - - - - - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 3 0,2 - - 3 0,2 - - - - - -
Comrat - - - - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga 3 0,5 - - 3 0,5 - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 90 0,9 85 0,9 65 0,7 60 0,6 25 0,3 25 0,3
Total pe raioane 32 0,1 26 0,1 32 0,1 26 0,1 - - - -
Instituţiile republicane 140 - 160 - 100 - 120 - 40 - 40 -
Total pe MSMPS 262 0,7 271 0,8 197 0,6 206 0,6 65 0,2 65 0,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
101
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele:
Profil pediatric pentru copii născuţi
pediatrice somatice
prematuri
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
la 10 mii
abs. mii abs. mii abs. mii abs. abs. mii abs. mii
loc.
loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 210 2,5 210 2,5 125 1,5 125 1,5 25 0,3 25 0,3
RDD “Nord” 336 3,4 336 3,4 306 3,1 306 3,1 5 0,1 5 0,1
mun. Bălţi 75 4,9 75 4,9 45 3,0 45 3,0 5 0,3 5 0,3
Briceni 15 2,1 15 2,1 15 2,1 15 2,1 - - - -
Donduşeni 15 3,6 15 3,6 15 3,6 15 3,6 - - - -
Drochia 36 4,2 36 4,2 36 4,2 36 4,2 - - - -
Edineţ 25 3,2 25 3,2 25 3,2 25 3,2 - - - -
Făleşti 20 2,2 20 2,2 20 2,2 20 2,2 - - - -
Floreşti 30 3,5 30 3,5 30 3,5 30 3,5 - - - -
Glodeni 25 4,3 25 4,3 25 4,3 25 4,3 - - - -
Ocniţa 15 2,8 15 2,8 15 2,8 15 2,8 - - - -
Rîşcani 20 3,0 20 3,0 20 3,0 20 3,0 - - - -
Sîngerei 20 2,2 20 2,2 20 2,2 20 2,2 - - - -
Soroca 40 4,0 40 4,0 40 4,0 40 4,0 - - - -
RDD “Centru” 310 3,0 305 2,9 305 2,9 300 2,9 - - - -
Anenii Noi 30 3,6 30 3,6 30 3,6 30 3,6 - - - -
Călăraşi 25 3,3 25 3,3 25 3,3 25 3,3 - - - -
Criuleni 24 3,3 24 3,3 24 3,3 24 3,3 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 45 3,8 43 3,6 45 3,8 43 3,6 - - - -
Ialoveni 20 2,0 17 1,7 20 2,0 17 1,7 - - - -
Nisporeni 15 2,3 15 2,3 15 2,3 15 2,3 - - - -
Orhei 40 3,2 40 3,2 40 3,2 40 3,2 - - - -
Rezina 25 5,0 25 5,0 25 5,0 25 5,0 - - - -
Străşeni 30 3,3 30 3,3 30 3,3 30 3,3 - - - -
Şoldăneşti 15 3,7 15 3,7 15 3,7 15 3,7 - - - -
Teleneşti 13 1,8 13 1,8 13 1,8 13 1,8 - - - -
Ungheni 28 2,4 28 2,4 23 2,0 23 2,0 - - - -
RDD “Sud” 165 3,1 160 3,0 165 3,1 160 3,0 - - - -
Basarabeasca 11 3,9 11 3,9 11 3,9 11 3,9 - - - -
Cahul 29 2,3 29 2,3 29 2,3 29 2,3 - - - -
Cantemir 25 4,1 25 4,1 25 4,1 25 4,1 - - - -
Căuşeni 30 3,4 30 3,4 30 3,4 30 3,4 - - - -
Cimişlia 20 3,4 15 2,6 20 3,4 15 2,6 - - - -
Leova 20 3,8 20 3,8 20 3,8 20 3,8 - - - -
Ştefan-Vodă 15 2,2 15 2,2 15 2,2 15 2,2 - - - -
Taraclia 15 3,5 15 3,5 15 3,5 15 3,5 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 48 3,0 51 3,2 48 3,0 51 3,2 - - - -
Comrat 24 3,4 24 3,4 24 3,4 24 3,4 - - - -
Ceadîr-Lunga 15 2,3 18 2,7 15 2,3 18 2,7 - - - -
Vulcăneşti 9 3,7 9 3,7 9 3,7 9 3,7 - - - -
Total pe municipii 285 2,9 285 2,9 170 1,7 170 1,7 30 0,3 30 0,3
Total pe raioane 784 3,1 777 3,0 779 3,0 772 3,0 - - - -
Instituţiile republicane 125 - 125 - 40 - 40 - 35 - 35 -
Total pe MSMPS 1194 3,4 1187 3,4 989 2,8 982 2,8 65 0,2 65 0,2
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
102
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele:
Oncologice cu radiologice
pentru copii sugaci
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 60 0,7 60 0,7 - - - -
RDD “Nord” 25 0,3 25 0,3 16 0,2 19 0,2
mun. Bălţi 25 1,6 25 1,6 16 1,1 19 1,3
Briceni - - - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - -
Drochia - - - - - - - -
Edineţ - - - - - - - -
Făleşti - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - -
Glodeni - - - - - - - -
Ocniţa - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - -
Sîngerei - - - - - - - -
Soroca - - - - - - - -
RDD “Centru” 5 0,05 5 0,05 - - - -
Anenii Noi - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - - -
Ialoveni - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - -
Orhei - - - - - - - -
Rezina - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - -
Ungheni 5 0,4 5 0,4 - - - -
RDD “Sud” - - - - - - - -
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul - - - - - - - -
Cantemir - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - -
Leova - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - -
Taraclia - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - -
Comrat - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - -
Total pe municipii 85 0,9 85 0,9 16 0,2 19 0,2
Total pe raioane 5 0,02 5 0,02 - - - -
Instituţiile republicane 50 - 50 - 695 - 695 -
Total pe MSMPS 140 0,4 140 0,4 711 2,0 714 2,0
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
103
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Profil din ele pentru:
obstetrical gravide şi lăuze patologia sarcinii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 215 2,6 215 2,6 140 1,7 140 1,7 75 0,9 75 0,9
RDD “Nord” 216 2,2 189 1,9 176 1,8 159 1,6 40 0,4 30 0,3
mun. Bălţi 70 4,6 50 3,3 50 3,3 40 2,6 20 1,3 10 0,7
Briceni 5 0,7 5 0,7 5 0,7 5 0,7 - - - -
Donduşeni 7 1,7 5 1,2 7 1,7 5 1,2 - - - -
Drochia 15 1,8 15 1,8 15 1,8 15 1,8 - - - -
Edineţ 30 3,8 30 3,8 20 2,5 20 2,5 10 1,3 10 1,3
Făleşti 14 1,6 14 1,6 14 1,6 14 1,6 - - - -
Floreşti 15 1,8 15 1,8 15 1,8 15 1,8 - - - -
Glodeni 7 1,2 7 1,2 7 1,2 7 1,2 - - - -
Ocniţa 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,6 - - - -
Rîşcani 6 0,9 6 0,9 6 0,9 6 0,9 - - - -
Sîngerei 9 1,0 9 1,0 9 1,0 9 1,0 - - - -
Soroca 35 3,5 30 3,0 25 2,5 20 2,0 10 1,0 10 1,0
RDD “Centru” 193 1,8 192 1,8 171 1,6 170 1,6 22 0,2 22 0,2
Anenii Noi 12 1,4 12 1,4 12 1,4 12 1,4 - - - -
Călăraşi 10 1,3 10 1,3 10 1,3 10 1,3 - - - -
Criuleni 13 1,8 13 1,8 13 1,8 13 1,8 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 27 2,3 27 2,3 20 1,7 20 1,7 7 0,6 7 0,6
Ialoveni 17 1,7 16 1,6 17 1,7 16 1,6 - - - -
Nisporeni 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 - - - -
Orhei 40 3,2 40 3,2 30 2,4 30 2,4 10 0,8 10 0,8
Rezina 15 3,0 15 3,0 15 3,0 15 3,0 - - - -
Străşeni 10 1,1 10 1,1 10 1,1 10 1,1 - - - -
Şoldăneşti 4 1,0 4 1,0 4 1,0 4 1,0 - - - -
Teleneşti 5 0,7 5 0,7 5 0,7 5 0,7 - - - -
Ungheni 30 2,6 30 2,6 25 2,1 25 2,1 5 0,4 5 0,4
RDD “Sud” 106 2,0 93 1,8 81 1,5 68 1,3 25 0,5 25 0,5
Basarabeasca 4 1,4 - - 4 1,4 - - - - - -
Cahul 30 2,4 30 2,4 20 1,6 20 1,6 10 0,8 10 0,8
Cantemir 15 2,4 15 2,4 15 2,4 15 2,4 - - - -
Căuşeni 30 3,4 30 3,4 15 1,7 15 1,7 15 1,7 15 1,7
Cimişlia 9 1,5 5 0,9 9 1,5 5 0,9 - - - -
Leova 5 1,0 - - 5 1,0 - - - - - -
Ştefan-Vodă 10 1,4 10 1,4 10 1,4 10 1,4 - - - -
Taraclia 3 0,7 3 0,7 3 0,7 3 0,7 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 48 3,0 37 2,3 41 2,5 32 2,0 7 0,4 5 0,3
Comrat 14 2,0 14 2,0 14 2,0 14 2,0 - - - -
Ceadîr-Lunga 29 4,4 18 2,7 22 3,3 13 2,0 7 1,1 5 0,8
Vulcăneşti 5 2,0 5 2,0 5 2,0 5 2,0 - - - -
Total pe municipii 285 2,9 265 2,7 190 1,9 180 1,8 95 1,0 85 0,9
Total pe raioane 493 1,9 461 1,8 419 1,6 389 1,5 74 0,3 72 0,3
Instituţiile republicane 170 - 170 - 130 - 130 - 40 - 40 -
Total pe MSMPS 948 2,7 896 2,5 739 2,1 699 2,0 209 0,6 197 0,6
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
104
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele:
Profil ginecologic
ginecologice pentru întreruperea sarcinii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 140 1,7 140 1,7 140 1,7 140 1,7 - - - -
RDD “Nord” 109 1,1 100 1,0 109 1,1 100 1,0 - - - -
mun. Bălţi 25 1,6 18 1,2 25 1,6 18 1,2 - - - -
Briceni 5 0,7 5 0,7 5 0,7 5 0,7 - - - -
Donduşeni 7 1,7 5 1,2 7 1,7 5 1,2 - - - -
Drochia 10 1,2 10 1,2 10 1,2 10 1,2 - - - -
Edineţ 10 1,3 10 1,3 10 1,3 10 1,3 - - - -
Făleşti 6 0,7 6 0,7 6 0,7 6 0,7 - - - -
Floreşti 10 1,2 10 1,2 10 1,2 10 1,2 - - - -
Glodeni 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 - - - -
Ocniţa 11 2,1 11 2,1 11 2,1 11 2,1 - - - -
Rîşcani 6 0,9 6 0,9 6 0,9 6 0,9 - - - -
Sîngerei 11 1,2 11 1,2 11 1,2 11 1,2 - - - -
Soroca 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 - - - -
RDD “Centru” 98 0,9 92 0,9 98 0,9 92 0,9 - - - -
Anenii Noi 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 - - - -
Călăraşi 10 1,3 10 1,3 10 1,3 10 1,3 - - - -
Criuleni 7 1,0 7 1,0 7 1,0 7 1,0 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 11 0,9 7 0,6 11 0,9 7 0,6 - - - -
Ialoveni 8 0,8 6 0,6 8 0,8 6 0,6 - - - -
Nisporeni 7 1,1 7 1,1 7 1,1 7 1,1 - - - -
Orhei 10 0,8 10 0,8 10 0,8 10 0,8 - - - -
Rezina 5 1,0 5 1,0 5 1,0 5 1,0 - - - -
Străşeni 15 1,6 15 1,6 15 1,6 15 1,6 - - - -
Şoldăneşti 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 - - - -
Teleneşti 10 1,4 10 1,4 10 1,4 10 1,4 - - - -
Ungheni 10 0,9 10 0,9 10 0,9 10 0,9 - - - -
RDD “Sud” 49 0,9 49 0,9 49 0,9 49 0,9 - - - -
Basarabeasca 6 2,1 - - 6 2,1 - - - - - -
Cahul 10 0,8 10 0,8 10 0,8 10 0,8 - - - -
Cantemir 5 0,8 5 0,8 5 0,8 5 0,8 - - - -
Căuşeni 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 - - - -
Cimişlia 1 0,2 5 0,9 1 0,2 5 0,9 - - - -
Leova 10 1,9 12 2,3 10 1,9 12 2,3 - - - -
Ştefan-Vodă 5 0,7 5 0,7 5 0,7 5 0,7 - - - -
Taraclia 7 1,6 7 1,6 7 1,6 7 1,6 - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” 20 1,2 16 1,0 20 1,2 16 1,0 - - - -
Comrat 8 1,1 8 1,1 8 1,1 8 1,1 - - - -
Ceadîr-Lunga 7 1,1 3 0,5 7 1,1 3 0,5 - - - -
Vulcăneşti 5 2,0 5 2,0 5 2,0 5 2,0 - - - -
Total pe municipii 165 1,7 158 1,6 165 1,7 158 1,6 - - - -
Total pe raioane 251 1,0 239 0,9 251 1,0 239 0,9 - - - -
Instituţiile republicane 110 - 130 - 110 - 130 - - - - -
Total pe MSMPS 526 1,5 527 1,5 526 1,5 527 1,5 - - - -
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
105
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
din ele pentru:
Infecţioase
adulţi copii
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
loc. loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 100 1,2 100 1,2 - - - - 100 1,2 100 1,2
RDD “Nord” 223 2,3 226 2,3 173 1,8 174 1,8 50 0,5 52 0,5
mun. Bălţi 47 3,1 50 3,3 22 1,4 23 1,5 25 1,6 27 1,8
Briceni 15 2,1 15 2,1 15 2,1 15 2,1 - - - -
Donduşeni 9 2,2 9 2,2 9 2,2 9 2,2 - - - -
Drochia 20 2,3 20 2,3 20 2,3 20 2,3 - - - -
Edineţ 15 1,9 15 1,9 10 1,3 10 1,3 5 0,6 5 0,6
Făleşti 15 1,7 15 1,7 15 1,7 15 1,7 - - - -
Floreşti 31 3,6 31 3,6 31 3,6 31 3,6 - - - -
Glodeni 20 3,4 20 3,4 10 1,7 10 1,7 10 1,7 10 1,7
Ocniţa 10 1,9 10 1,9 10 1,9 10 1,9 - - - -
Rîşcani 12 1,8 12 1,8 12 1,8 12 1,8 - - - -
Sîngerei 15 1,6 15 1,6 5 0,5 5 0,5 10 1,1 10 1,1
Soroca 14 1,4 14 1,4 14 1,4 14 1,4 - - - -
RDD “Centru” 184 1,8 181 1,7 154 1,5 151 1,4 30 0,3 30 0,3
Anenii Noi 12 1,4 12 1,4 12 1,4 12 1,4 - - - -
Călăraşi 20 2,6 20 2,6 20 2,6 20 2,6 - - - -
Criuleni 15 2,0 15 2,0 15 2,0 15 2,0 - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 15 1,3 12 1,0 15 1,3 12 1,0 - - - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni 25 3,9 25 3,9 10 1,5 10 1,5 15 2,3 15 2,3
Orhei 25 2,0 25 2,0 25 2,0 25 2,0 - - - -
Rezina 10 2,0 10 2,0 10 2,0 10 2,0 - - - -
Străşeni 17 1,8 17 1,8 17 1,8 17 1,8 - - - -
Şoldăneşti 13 3,2 13 3,2 13 3,2 13 3,2 - - - -
Teleneşti 7 1,0 7 1,0 7 1,0 7 1,0 - - - -
Ungheni 25 2,1 25 2,1 10 0,9 10 0,9 15 1,3 15 1,3
RDD “Sud” 101 1,9 106 2,0 81 1,5 83 1,6 20 0,4 23 0,4
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul 17 1,4 17 1,4 17 1,4 17 1,4 - - - -
Cantemir 15 2,4 15 2,4 15 2,4 15 2,4 - - - -
Căuşeni 15 1,7 15 1,7 15 1,7 15 1,7 - - - -
Cimişlia 10 1,7 15 2,6 5 0,9 7 1,2 5 0,9 8 1,4
Leova 17 3,3 17 3,3 10 1,9 10 1,9 7 1,3 7 1,3
Ştefan-Vodă 12 1,7 12 1,7 12 1,7 12 1,7 - - - -
Taraclia 15 3,5 15 3,5 7 1,6 7 1,6 8 1,9 8 1,9
RDD “UTA Găgăuzia” 57 3,5 59 3,6 38 2,4 40 2,5 19 1,2 19 1,2
Comrat 25 3,5 25 3,5 25 3,5 25 3,5 - - - -
Ceadîr-Lunga 24 3,6 26 3,9 9 1,4 11 1,7 15 2,3 15 2,3
Vulcăneşti 8 3,3 8 3,3 4 1,6 4 1,6 4 1,6 4 1,6
Total pe municipii 147 1,5 150 1,5 22 0,2 23 0,2 125 1,3 127 1,3
Total pe raioane 518 2,0 522 2,0 424 1,7 425 1,7 94 0,4 97 0,4
Instituţiile republicane 200 - 200 - 180 - 180 - 20 - 20 -
Total pe MSMPS 865 2,4 872 2,5 626 1,8 628 1,8 239 0,7 244 0,7
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
106
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Dermato-venerologice Ftiziopneumologice Neurologice

2018 2019 2018 2019 2018 2019


la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
la 10
abs. abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii
mii loc.
loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău - - - - 215 2,6 215 2,6 175 2,1 165 2,0
RDD “Nord” 5 0,1 7 0,1 50 0,5 30 0,3 106 1,1 113 1,2
mun. Bălţi 5 0,3 7 0,5 50 3,3 30 2,0 35 2,3 35 2,3
Briceni - - - - - - - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - - 10 2,4 10 2,4
Drochia - - - - - - - - - - - -
Edineţ - - - - - - - - 23 2,9 23 2,9
Făleşti - - - - - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - - - - - -
Glodeni - - - - - - - - 10 1,7 10 1,7
Ocniţa - - - - - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - - - - - -
Sîngerei - - - - - - - - 15 1,6 15 1,6
Soroca - - - - - - - - 13 1,3 20 2,0
RDD “Centru” 5 0,05 3 0,05 - - - - 97 0,9 89 0,8
Anenii Noi - - - - - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - - - - - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 5 0,4 3 0,3 - - - - 35 3,0 27 2,3
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - - - - - -
Orhei - - - - - - - - 15 1,2 15 1,2
Rezina - - - - - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - - 17 2,4 17 2,4
Ungheni - - - - - - - - 30 2,6 30 2,6
RDD “Sud” - - - - - - - - 61 1,2 59 1,1
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul - - - - - - - - 30 2,4 30 2,4
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - - - - - -
Cimişlia - - - - - - - - 10 1,7 8 1,4
Leova - - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - - 6 0,9 6 0,9
Taraclia - - - - - - - - 15 3,5 15 3,5
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - - 37 2,3 34 2,1
Comrat - - - - - - - - 18 2,5 18 2,5
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - 13 2,0 10 1,5
Vulcăneşti - - - - - - - - 6 2,4 6 2,4
Total pe municipii 5 0,1 7 0,1 265 2,7 245 2,5 210 2,1 200 2,0
Total pe raioane 5 0,02 3 0,02 - - - - 266 1,0 260 1,0
Instituţiile republicane 120 - 120 400 - 400 - 275 - 296 -
Total pe MSMPS 130 0,4 130 0,4 665 1,9 645 1,8 751 2,1 756 2,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
107
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Psihiatrice Narcologice Oftalmologice
2018 2019 2018 2019 2018 2019
la 10 la 10 la 10 la 10 la 10
la 10
abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs. mii abs.
mii loc.
loc. loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău - - - - - - - - 60 0,7 60 0,7
RDD “Nord” 20 0,2 20 0,2 - - - - 21 0,2 26 0,3
mun. Bălţi - - - - - - - - 5 0,3 10 0,7
Briceni - - - - - - - - - - - -
Donduşeni - - - - - - - - - - - -
Drochia - - - - - - - - - - - -
Edineţ 10 1,3 10 1,3 - - 11 1,4 11 1,4
Făleşti - - - - - - - - - - - -
Floreşti - - - - - - - - - - - -
Glodeni - - - - - - - - - - - -
Ocniţa - - - - - - - - - - - -
Rîşcani - - - - - - - - - - - -
Sîngerei - - - - - - - - - - - -
Soroca 10 1,0 10 1,0 - - - - 5 0,5 5 0,5
RDD “Centru” 15 0,1 15 0,1 15 0,1 15 0,1 21 0,2 17 0,2
Anenii Noi - - - - - - - - - - - -
Călăraşi - - - - - - - - - - - -
Criuleni - - - - - - - - 2 0,3 - -
Dubăsari - - - - - - - - - - - -
Hînceşti - - - - - - - - 2 0,2 - -
Ialoveni - - - - - - - - - - - -
Nisporeni - - - - - - - - - - - -
Orhei - - - - - - - - 12 1,0 12 1,0
Rezina - - - - - - - - - - - -
Străşeni - - - - - - - - - - - -
Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
Teleneşti - - - - - - - - - - - -
Ungheni 15 1,3 15 1,3 15 1,3 15 1,3 5 0,4 5 0,4
RDD “Sud” - - - - - - - - 10 0,2 10 0,2
Basarabeasca - - - - - - - - - - - -
Cahul - - - - - - - - 5 0,4 5 0,4
Cantemir - - - - - - - - - - - -
Căuşeni - - - - - - - - 5 0,6 5 0,6
Cimişlia - - - - - - - - - - - -
Leova - - - - - - - - - - - -
Ştefan-Vodă - - - - - - - - - - - -
Taraclia - - - - - - - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - - 2 0,1 2 0,1
Comrat - - - - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - 2 0,8 2 0,8
Total pe municipii - - - - - - - - 65 0,7 70 0,7
Total pe raioane 35 0,1 35 0,1 15 0,1 15 0,1 49 0,2 45 0,2
Instituţiile republicane 1275 - 1275 - 400 - 400 - 130 - 130 -
Total pe MSMPS 1310 3,7 1310 3,7 415 1,2 415 1,2 244 0,7 245 0,7
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
108
GRADUL DE ASIGURARE A POPULAŢIEI CU PATURI PE PROFILURI
(la 10 mii locuitori)
Otorinolaringologice În afară de aceasta, de reanimare
2018 2019 2018 2019
la 10 mii la 10 mii la 10 mii la 10 mii
abs. abs. abs. abs.
loc. loc. loc. loc.
RDD mun. Chişinău 60 0,7 60 0,7 68 0,8 68 0,8
RDD “Nord” 45 0,5 43 0,4 90 0,9 82 0,8
mun. Bălţi 15 1,0 13 0,9 35 2,3 35 2,3
Briceni - - - - 6 0,8 6 0,8
Donduşeni - - - - 4 1,0 4 1,0
Drochia - - - - 6 0,7 6 0,7
Edineţ 14 1,8 14 1,8 6 0,8 6 0,8
Făleşti 15 1,7 15 1,7 4 0,4 4 0,4
Floreşti - - - - 6 0,7 6 0,7
Glodeni - - - - 4 0,7 4 0,7
Ocniţa - - - - 4 0,8 4 0,8
Rîşcani - - - - 6 0,9 6 0,9
Sîngerei - - - - 3 0,3 3 0,3
Soroca 1 0,1 1 0,1 6 0,6 6 0,6
RDD “Centru” 32 0,3 30 0,3 53 0,5 45 0,4
Anenii Noi - - - - 3 0,4 3 0,4
Călăraşi - - - - 6 0,8 6 0,8
Criuleni 2 0,3 - - 3 0,4 3 0,4
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 7 0,6 7 0,6 8 0,7 - -
Ialoveni - - - - - - - -
Nisporeni - - - - 4 0,6 4 0,6
Orhei 13 1,0 13 1,0 8 0,6 8 0,6
Rezina - - - - 4 0,8 4 0,8
Străşeni - - - - 3 0,3 3 0,3
Şoldăneşti - - - - 3 0,7 3 0,7
Teleneşti - - - - 4 0,6 4 0,6
Ungheni 10 0,9 10 0,9 7 0,6 7 0,6
RDD “Sud” 8 0,2 8 0,2 38 0,7 38 0,7
Basarabeasca - - - - - - - -
Cahul 5 0,4 5 0,4 10 0,8 10 0,8
Cantemir - - - - 6 1,0 6 1,0
Căuşeni 3 0,3 3 0,3 5 0,6 5 0,6
Cimişlia - - - - 6 1,0 6 1,0
Leova - - - - 3 0,6 3 0,6
Ştefan-Vodă - - - - 4 0,6 4 0,6
Taraclia - - - - 4 0,9 4 0,9
RDD “UTA Găgăuzia” 3 0,2 3 0,2 22 1,4 22 1,4
Comrat - - - - 10 1,4 10 1,4
Ceadîr-Lunga 3 0,5 3 0,5 6 0,9 6 0,9
Vulcăneşti - - - - 6 2,4 6 2,4
Total pe municipii 75 0,8 73 0,7 103 1,0 103 1,0
Total pe raioane 73 0,3 71 0,3 168 0,7 160 0,6
Instituţiile republicane 100 - 120 - 289 - 282 -
Total pe MSMPS 248 0,7 264 0,7 560 1,6 545 1,5

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


109
ACTIVITATEA DE STAŢIONAR
Număr mediu zile-pat
Număr mediu zile-pat Ponderea de utilizare
utilizat în an cu
utilizat în an a patului pe an *
inchidirea la reparatie
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 280 281 293 296 76,7 77,0
RDD “Nord” 292 297 - 297 79,9 81,2
mun. Bălţi 299 337 - 337 81,9 92,4
Briceni 274 274 - 274 75,2 75,0
Donduşeni 305 300 - 300 83,4 82,2
Drochia 268 256 - 256 73,3 70,2
Edineţ 279 279 - 279 76,4 76,3
Făleşti 225 224 - 224 61,7 61,4
Floreşti 361 344 - 344 98,9 94,1
Glodeni 290 299 - 299 79,4 82,0
Ocniţa 308 293 - 293 84,4 80,2
Rîşcani 323 307 - 307 88,6 84,2
Sîngerei 261 249 - 249 71,5 68,1
Soroca 290 292 - 292 79,4 79,9
RDD “Centru” 260 266 264 271 71,4 73,0
Anenii Noi 311 307 - 307 85,1 84,2
Călăraşi 231 228 - 234 63,3 62,6
Criuleni 228 249 - 249 62,6 68,3
Dubăsari - - - - - -
Hînceşti 242 263 - 263 66,2 71,9
Ialoveni 268 251 318 301 73,4 68,9
Nisporeni 274 294 281 294 75,2 80,5
Orhei 259 268 - 268 71,0 73,4
Rezina 301 325 - 325 82,5 89,0
Străşeni 234 224 - 224 64,0 61,3
Şoldăneşti 290 292 - 292 79,5 79,9
Teleneşti 235 236 - 236 64,5 64,8
Ungheni 280 274 287 287 76,8 75,1
RDD “Sud” 273 270 274 273 74,7 73,9
Basarabeasca 278 264 - 264 76,1 72,4
Cahul 259 254 - 254 71,1 69,6
Cantemir 265 251 279 263 72,5 68,8
Căuşeni 268 281 - 281 73,5 76,9
Cimişlia 252 252 - 252 69,0 69,0
Leova 277 299 - 299 76,0 81,8
Ştefan-Vodă 284 290 - 290 77,8 79,4
Taraclia 339 291 - 308 92,7 79,7
RDD “UTA Găgăuzia” 312 303 - 303 85,6 83,1
Comrat 272 255 - 255 74,6 69,8
Ceadîr-Lunga 336 340 - 340 91,9 93,3
Vulcăneşti 357 336 - 336 97,7 92,0
Total pe municipii 285 295 295 306 78,1 80,8
Total pe raioane 277 276 279 278 75,9 75,6
Instituţiile republicane 272 264 283 275 74,6 72,3
Total pe MSMPS 277 274 283 282 75,8 75,1
*calculat la 365 zile
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
110
ACTIVITATEA DE STAŢIONAR
Durata medie de spitalizare
a bolnavului la pat
Rotaţie pat Letalitatea
inclusiv a
total
bolnavului asigurat
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 40 41 7 7 7 7 1,8 1,7
RDD “Nord” 41 42 7 7 7 7 1,6 1,6
mun. Bălţi 40 46 7 7 7 7 2,0 2,0
Briceni 35 37 8 7 8 8 1,6 2,2
Donduşeni 45 43 7 7 7 7 1,5 1,8
Drochia 38 38 7 7 7 7 1,5 1,5
Edineţ 37 37 8 8 7 8 1,4 1,4
Făleşti 31 32 7 7 7 7 2,1 1,8
Floreşti 48 46 8 7 8 8 1,3 1,4
Glodeni 44 45 7 7 7 7 1,2 1,1
Ocniţa 47 45 7 7 7 7 1,5 1,7
Rîşcani 48 46 7 7 7 7 1,3 1,4
Sîngerei 39 38 7 7 7 7 1,7 1,7
Soroca 42 42 7 7 7 7 1,2 1,2
RDD “Centru” 37 38 7 7 7 7 2,3 2,2
Anenii Noi 42 44 7 7 8 7 2,5 2,4
Călăraşi 36 37 6 6 7 6 2,7 2,6
Criuleni 36 39 6 6 7 7 2,5 2,1
Dubăsari - - - - - - - -
Hînceşti 35 38 7 7 7 7 2,2 2,2
Ialoveni 41 37 7 7 7 7 1,1 1,4
Nisporeni 39 41 7 7 7 7 2,1 2,0
Orhei 39 40 7 7 7 7 2,3 2,2
Rezina 41 43 7 8 8 8 2,1 2,5
Străşeni 37 36 6 6 6 6 2,2 2,5
Şoldăneşti 38 38 8 8 8 8 2,7 2,1
Teleneşti 32 31 8 8 8 8 1,7 1,9
Ungheni 36 36 8 8 8 8 2,4 2,1
RDD “Sud” 39 39 7 7 7 7 2,0 2,1
Basarabeasca 36 34 8 8 8 8 0,7 0,7
Cahul 39 38 7 7 7 7 1,8 2,0
Cantemir 34 35 8 7 8 7 2,0 2,0
Căuşeni 42 41 7 7 7 9 1,9 1,8
Cimişlia 34 34 7 7 8 7 3,6 3,5
Leova 38 43 7 7 8 7 1,7 1,9
Ştefan-Vodă 44 45 7 6 7 7 2,0 2,1
Taraclia 45 39 8 8 8 8 1,7 2,1
RDD “UTA Găgăuzia” 45 45 7 7 7 7 1,6 1,7
Comrat 44 41 6 6 6 6 1,6 1,9
Ceadîr-Lunga 47 47 7 7 7 7 1,5 1,7
Vulcăneşti 47 49 8 7 8 7 1,7 1,4
Total pe municipii 40 42 7 7 7 7 1,8 1,8
Total pe raioane 39 40 7 7 7 7 1,9 1,9
Instituţiile republicane 26 27 10 10 10 10 1,2 1,1
Total pe MSMPS 34 34 8 8 8 8 1,6 1,6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


111
ACTIVITATEA DE STAŢIONAR
Nivelul de spitalizare a bolnavilor la 100 locuitori Ponderea bolnavilor trataţi
asiguraţi din numărul
total inclusiv total de bolnavi
всего la bolnavi asiguraţi externaţi + decedaţi
2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 11,1 11,3 13,0 14,6 93,4 93,1
RDD “Nord” 12,9 13,0 20,5 15,9 95,7 96,0
mun. Bălţi 21,4 22,6 32,9 27,6 95,5 95,8
Briceni 8,4 8,7 13,6 10,6 95,1 95,8
Donduşeni 12,5 12,1 19,0 14,3 96,7 97,4
Drochia 10,5 10,5 16,6 12,9 95,8 96,8
Edineţ 14,9 15,0 23,1 18,3 96,3 95,7
Făleşti 7,6 7,9 12,6 9,6 96,0 95,7
Floreşti 15,9 15,3 24,6 18,9 95,7 95,5
Glodeni 12,0 12,3 19,5 15,2 96,3 96,3
Ocniţa 12,3 11,8 20,0 14,7 94,6 97,5
Rîşcani 11,4 11,0 18,3 13,5 96,2 95,9
Sîngerei 8,1 7,8 13,4 9,5 93,9 94,6
Soroca 11,9 11,9 20,1 14,7 96,3 96,6
RDD “Centru” 8,5 8,5 13,8 10,3 94,2 94,6
Anenii Noi 8,5 8,9 11,7 10,9 96,3 96,1
Călăraşi 7,8 8,1 13,2 9,6 91,8 93,2
Criuleni 8,9 9,6 13,3 11,4 92,1 92,7
Dubăsari - - - - - -
Hînceşti 10,4 9,9 18,4 12,1 94,1 95,6
Ialoveni 4,4 4,0 6,9 5,0 96,6 96,9
Nisporeni 9,7 10,2 18,1 12,0 92,8 93,1
Orhei 10,2 10,4 16,5 12,5 92,9 94,0
Rezina 10,6 11,1 18,0 13,3 93,5 93,3
Străşeni 7,4 7,1 11,7 8,5 93,7 92,8
Şoldăneşti 10,6 10,6 17,3 13,2 97,3 97,0
Teleneşti 7,3 7,1 13,2 8,5 94,7 95,2
Ungheni 10,1 10,1 16,6 12,3 95,8 96,0
RDD “Sud” 9,7 9,6 16,3 11,3 94,9 91,6
Basarabeasca 9,3 8,6 15,8 11,0 98,9 99,1
Cahul 10,0 9,8 15,9 12,0 95,0 95,1
Cantemir 9,1 9,4 16,7 11,5 94,4 95,9
Căuşeni 10,5 10,3 17,8 9,6 93,8 74,0
Cimişlia 8,9 8,9 16,2 10,9 93,8 96,3
Leova 9,6 10,7 17,0 12,8 93,4 92,8
Ştefan-Vodă 8,5 8,8 14,1 10,6 95,2 94,7
Taraclia 11,2 9,6 17,3 12,2 97,5 97,9
RDD “UTA Găgăuzia” 13,9 13,7 21,8 41,0 96,2 95,7
Comrat 13,4 12,6 19,7 40,3 95,6 95,8
Ceadîr-Lunga 13,8 13,9 22,8 50,3 96,6 96,5
Vulcăneşti 15,7 16,4 25,5 29,4 96,9 93,8
Total pe municipii 12,7 13,1 15,5 16,8 94,0 93,8
Total pe raioane 10,0 9,9 16,3 12,5 95,1 94,7
Instituţiile republicane - - - - 90,7 90,0
Total pe MSMPS 15,8 16,2 23,4 20,2 93,4 92,9

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


112
ACTIVITATEA STAŢIONARELOR
INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE PUBLICE REPUBLICANE

Număr mediu
Număr mediu zile-pat utilizat în
Număr paturi Ponderea de utilizare
zile-pat an cu inchidirea
la finele anului a patului pe an
utilizat în an la reparatie

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019


IMSP Spitalul Clinic Republican
795 795 278 278 287 287 76,2 76,2
„Timofei Moşneaga”
IMSP Institutul Mamei şi Copilului 1003 1003 256 250 256 250 70,1 68,4
IMSP Institutul de Cardiologie 300 300 222 225 - 253 61,0 61,6
IMSP Institutul Oncologic 870 870 272 256 276 276 74,6 70,1
IMSP Institutul de Ftizio-
400 400 279 275 407 - 76,5 75,2
pneumologie „Chiril Draganiuc”
IMSP Spitalul Clinic de
160 160 244 255 270 291 66,8 69,9
Traumatologie şi Ortopedie
IMSP Spitalul Clinic de Boli
165 165 294 287 - - 80,7 78,6
Infecţioase „T.Ciorbă”
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie 740 740 291 292 - 306 79,8 79,9
IMSP Spitalul de Psihiatrie, mun.
530 530 352 346 - - 96,5 94,8
Bălţi
IMSP Spitalul de Psihiatrie şi
145 145 344 366 - - 94,3 100,3
Ftiziopneumologie, or. Orhei
IMSP Dispensarul Republican de
300 300 247 237 - - 67,7 64,9
Narcologie
IMSP Spitalul de Dermatologie si
165 165 172 156 - - 47,2 42,7
Maladii Comunicabile
IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului Sănătăţii, Muncii și 515 515 226 167 - 189 62,0 45,7
Protecției Sociale
IMSP Institutul de Neurologie şi
170 170 312 316 - - 85,4 86,5
Neurochirurgie „Diomid Gherman”
IMSP Institutul de Medicină
650 650 261 273 268 300 71,6 74,8
Urgentă
Centru Republican experimental
protezare, ortopedie şi reabilitare, 125 125 275 276 - - 75,5 75,5
mun.Chişinău
… 200 … 238 … - … 65,2
IMSP Spitalul de Stat

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


113
ACTIVITATEA STAŢIONARELOR
INSTITUŢIILOR MEDICO-SANITARE PUBLICE REPUBLICANE

Ponderea Durata medie de spitalizare a


bolnavilor bolnavului la pat
rurali
inclusiv Letalitatea
spitalizaţi în
total a bolnavului
instituţiile
asigurat
republicane
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
IMSP Spitalul Clinic Republican
62 64 8 8 8 8 1,1 1,0
„Timofei Moşneaga”
IMSP Institutul Mamei şi Copilului 48 57 7 6 7 7 0,4 0,3

IMSP Institutul de Cardiologie 52 53 7 6 7 7 1,0 1,2

IMSP Institutul Oncologic 51 52 9 8 9 8 0,7 0,7


IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril
68 70 51 41 42 33 5,0 4,1
Draganiuc”
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi
61 44 8 7 8 8 0,6 0,6
Ortopedie
IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
39 36 7 7 8 7 0,3 0,1
„T.Ciorbă”
IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie 51 51 32 32 31 31 0,3 0,4

IMSP Spitalul de Psihiatrie, mun.Bălţi 53 55 24 23 24 24 0,6 0,8


IMSP Spitalul de Psihiatrie şi
80 82 26 24 23 23 1,0 0,9
Ftiziopneumologie, or.Orhei
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 50 51 22 21 23 22 1,3 2,7
IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii
59 60 9 8 8 8 0,5 0,7
Comunicabile
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,
56 56 8 9 8 9 0,1 4,8
Muncii și Protecției Sociale
IMSP Institutul de Neurologie şi
55 56 9 7 10 8 5,4 0,1
Neurochirurgie „Diomid Gherman”
IMSP Institutul de Medicină Urgentă 41 41 7 7 8 8 3,4 3,2
Centru Republican experimental protezare,
51 - 13 13 13 13 - -
ortopedie şi reabilitare, mun.Chişinău
… 34 … 8 … 8 … 0,5
IMSP Spitalul de Stat

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


114
112

FONDUL DE PATURI ŞI UTILIZAREA LUI (fără raioanele de est)


Număr paturi În anul gestionar Număr zile-pat spitalizate
bolnavi inclusiv copii externaţi +
bolnavi din ele de bolnavi
la finele anului medii anuale internaţi 0-17 ani decedaţi decedaţi total
externaţi asiguraţi
total 11 luni 29 zile asiguraţi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2280 2280 2280 2280 91834 94124 30570 31083 90312 92394 1613 1637 85901 87505 638524 640751 602104 601310
RDD “Nord” 3089 3039 3089 3039 125638 126653 25171 24853 123477 124293 2000 2064 120070 121332 901122 901207 868763 873808
mun. Bălţi 800 750 800 750 32381 34273 7670 8078 31714 33540 649 674 30900 32790 239186 253001 224041 239709
Briceni 170 170 170 170 6026 6220 817 951 5939 6081 98 137 5740 5958 46640 46564 45697 45655
Donduşeni 117 117 117 117 5238 5067 732 805 4933 4722 77 85 4843 4684 35629 35112 35143 34799
Drochia 240 240 240 240 9049 9003 1756 1794 8908 8868 135 133 8666 8714 64232 61487 62878 60329
Edineţ 321 321 321 321 11854 11889 2216 2214 11724 11699 163 164 11444 11354 89480 89412 83655 86603
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Făleşti 225 225 225 225 6907 7142 926 965 6782 7001 142 129 6646 6826 50687 50460 49398 49184
Floreşti 286 286 286 286 13639 13187 2858 2635 13453 13065 180 189 13042 12656 103231 98246 100965 95764
Glodeni 160 160 160 160 7072 7268 1860 1645 6994 7191 82 78 6815 7000 46387 47913 45521 47047
Ocniţa 140 140 140 140 6539 6263 1021 883 6435 6174 100 104 6183 6120 43147 40988 42762 40579
Rîşcani 160 160 160 160 7620 7335 1231 1140 7525 7226 102 104 7339 7033 51715 49153 51073 48415
Sîngerei 190 190 190 190 7425 7171 1331 1195 7305 7030 125 125 6978 6767 49594 47237 47896 45753
Soroca 280 280 280 280 11888 11835 2753 2548 11765 11696 147 142 11474 11430 81194 81634 79734 79971
RDD “Centru” 2385 2344 2385 2344 88937 89459 17504 16710 87019 87360 2012 1966 83863 84540 621185 624308 601578 606079
Anenii Noi 170 170 170 170 7086 7406 1386 1126 6896 7235 179 179 6810 7123 52817 52250 51746 51139
Călăraşi 168 168 168 168 6003 6201 1425 1315 5870 6025 164 161 5542 5764 38841 38371 36902 36806
Criuleni 181 181 181 181 6504 7039 1272 1355 6353 6877 163 150 6003 6516 41329 45134 39793 43405
Dubăsari - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hînceşti 352 311 352 311 12328 11795 2321 1950 12083 11543 273 261 11629 11290 85077 81651 82791 79438
Ialoveni 110 110 110 110 4463 4111 647 585 4404 4056 51 56 4303 3984 29487 27649 28904 27201
Nisporeni 162 162 162 162 6324 6615 1530 1570 6197 6469 133 133 5877 6146 44439 47607 42834 45908
Orhei 325 325 325 325 12709 12972 2331 2180 12445 12677 294 285 11836 12184 84281 87097 80649 84532
Rezina 130 130 130 130 5328 5577 1250 1409 5205 5454 114 139 4972 5216 39130 42222 37345 40052
Străşeni 182 182 182 182 6787 6536 1503 1412 6649 6395 150 166 6372 6088 42512 40713 40931 38961
Şoldăneşti 115 115 115 115 4347 4363 829 835 4219 4279 115 93 4219 4239 33350 33557 32864 32933
Teleneşti 165 165 165 165 5207 5057 635 662 5085 4901 90 93 4899 4754 38819 39022 37577 37998
114

Ungheni 325 325 325 325 11851 11787 2375 2311 11613 11449 286 250 11401 11236 91103 89035 89242 87706

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


121
113

FONDUL DE PATURI ŞI UTILIZAREA LUI (fără raioanele de est)


Număr paturi În anul gestionar Număr zile-pat spitalizate
bolnavi inclusiv copii externaţi +
bolnavi din ele de bolnavi
la finele anului medii anuale internaţi 0-17 ani decedaţi decedaţi total
externaţi asiguraţi
total 11 luni 29 zile. asiguraţi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD “Sud” 1316 1311 1312 1311 51027 50760 10893 10481 49806 49740 1006 1045 48215 46530 357546 353574 347028 343653
Basarabeasca 72 72 72 72 2619 2424 504 404 2591 2409 19 16 2580 2402 20011 19027 19852 18871
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Cahul 320 320 320 320 12424 12217 2369 2386 12215 11988 220 242 11810 11627 83005 81242 80673 78697
Cantemir 165 165 165 165 5615 5750 1287 1065 5525 5627 114 114 5323 5508 43654 41462 42287 40589
Căuşeni 225 225 225 225 9449 9248 2118 2208 9074 9009 176 163 8676 6790 60341 63122 57136 60976
Cimişlia 155 155 155 155 5222 5251 1096 1074 5031 5081 187 185 4896 5069 39039 39044 38084 37685
Leova 136 131 132 131 4992 5601 1494 1437 4870 5534 86 109 4630 5237 36602 39135 35352 37686
Ştefan-Vodă 135 135 135 135 5883 6111 1000 1090 5777 5994 120 126 5612 5795 38335 39119 37437 37992
Taraclia 108 108 108 108 4823 4158 1025 817 4723 4098 84 90 4688 4102 36559 31423 36207 31157
RDD “UTA Găgăuzia” 495 495 495 495 22496 22206 4746 4837 22107 21910 358 389 21616 21342 154602 150134 151461 147252
Comrat 210 210 210 210 9219 8694 2191 2257 9069 8540 151 169 8813 8345 57184 53504 55655 52316
Ceadîr-Lunga 200 200 200 200 9319 9381 2000 1972 9142 9283 141 164 8964 9112 67112 68086 65880 66946
Vulcăneşti 85 85 85 85 3958 4131 555 608 3896 4087 66 56 3839 3885 30306 28544 29926 27990
Total pe municipii 3080 3030 3080 3030 124215 128397 38240 39161 122026 125934 2262 2311 116801 120295 877710 893752 826145 841019
Total pe raioane 6485 6439 6481 6439 255717 254805 50644 48803 250695 249763 4727 4790 242864 240954 1795269 1776222 1744789 1731083
Instituţiile republicane 7033 7233 6906 7233 180701 192783 30793 32188 181346 191654 2157 2195 166415 174534 1880608 1907504 1635575 1662874
Total pe MSMPS 16598 16702 16467 16702 560633 575985 119677 120152 554067 567351 9146 9296 526080 535783 4553587 4577478 4206509 4234976

Metodica de calculare a indicilor de activitate a staţionarului Durata medie de spitalizare Număr zile-paturi spitalizate de bolnavi asiguraţi
Durata medie de Număr zile-paturi spitalizate a bolnavilor asiguraţi În anul gestionar bolnavi externaţi +decedaţi asiguraţi
utilizare a patului Număr paturi medii-anuale
Ponderea bolnavilor trataţi asiguraţi Număr trataţi bolnavi asiguraţi *100
Rotaţie pat În anul gestionar bolnavi internaţi din numărul total de bolnavi Număr de externaţi + decedaţi bolnavi externaţi+ decedaţi
Număr paturi medii-anuale
Letalitatea În anul gestionar bolnavi decedaţi * 100
Durata medie Număr zile-paturi spitalizate În anul gestionar bolnavi externaţi +decedaţi
de spitalizare În anul gestionar bolnavi externaţi +decedaţi
115

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


122
FONDUL DE PATURI ŞI UTILIZAREA LUI ÎN INSTITUŢIILE REPUBLICANE
Număr paturi În anul gestionar Număr zile-pat spitalizate
bolnavi inclusiv copii externaţi +
la finele medii bolnavi din ele de bolnavi
internaţi 0-17 ani decedaţi decedaţi total
anului anuale externaţi asiguraţi
total 11 luni 29 zile. asiguraţi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Spitalul Clinic Republican
795 795 795 795 27614 28063 300 314 27657 27541 304 289 25802 25996 221005 221205 212113 212739
„Timofei Moşneaga”
Institutul Mamei şi Copilului 1003 1003 1003 1003 37385 37972 27110 28360 37827 38425 146 111 36510 37194 256776 250355 240830 246919
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Institutul de Cardiologie 300 300 300 300 10153 10557 - - 10029 10361 101 125 9911 10161 66745 67418 65870 66332
Institutul Oncologic 870 870 870 870 26877 27527 727 823 26927 27386 189 186 26397 26845 236991 222450 229999 216345
Institutul de Ftiziopne-umologie
400 400 400 400 2080 2641 - - 2083 2547 109 110 1315 1647 111644 109804 55693 55091
”Chiril Draganiuc”
SC de Traumatologie şi Ortopedie 160 160 160 160 5100 5677 48 49 5059 5609 29 34 4615 5194 38991 40840 36968 39032
SC de Boli Infecţioase “T.Ciorbă” 165 165 165 165 6698 6959 651 827 6644 6920 23 8 6208 6308 48586 47312 46895 45405
SC de Psihiatrie 740 740 740 740 6764 6712 385 342 6730 6711 19 26 5627 5534 215544 215710 173109 171586
Spitalul de Psihiatrie
530 530 530 530 7783 8043 564 568 7807 7946 51 62 6027 6088 186654 183415 146682 146050
mun. Bălţi
Spitalul de Psihiatrie şi
145 145 145 145 1962 2245 2 12 1926 2212 20 19 1418 1531 49920 53071 33222 34711
Ftiziopneumologie Orhei
Dispensarul Republican de
300 300 300 300 3311 3319 6 - 3273 3244 43 89 2055 1994 74137 71088 47668 44358
Narcologie
Spitalul de Dermatologie si
165 165 165 165 3330 3074 928 810 3316 3014 17 22 2985 2693 28412 25695 24745 22171
Maladii Comunicabile
Institutul de Neurologie şi
Neurochirurgie „Diomid 170 170 170 170 5713 5825 9 19 5406 5543 311 277 5144 5330 53003 53661 49567 50592
Gherman”
Spitalul Clinic al Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției 515 515 388 515 11677 11517 2 1 11665 11530 14 10 9931 9796 87864 85938 80601 78319
Sociale
Institutul de Medicină Urgentă 650 650 650 650 21631 23743 61 63 22374 23792 781 795 19887 21253 169899 177473 157596 162638
Centrul Republican experimental
125 125 125 125 2623 2640 - - 2623 2630 - - 2583 2590 34437 34447 34017 34020
protezare, ortopedie şi reabilitare
Spitalul de Stat … 200 … 200 … 6269 … - … 6243 … 32 … 4380 … 47622 … 36566
Total pe instituţii republicane 7033 7233 6906 7233 180701 192783 30793 32188 181346 191654 2157 2195 166415 174534 1880608 1907504 1635575 1662874
11 6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


116
FONDUL DE PATURI ŞI UTILIZAREA LUI în municipiul CHIŞINĂU
116

Număr paturi În anul gestionar Număr zile-pat spitalizate


bolnavi inclusiv copii
la finele medii bolnavi externaţi + decedaţi din ele de bolnavi
internaţi 0-17 ani decedaţi total
anului anuale externaţi asiguraţi asiguraţi
total 11 luni 29 zile
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Spitalul Clinic Municipal
500 500 500 500 23449 23774 4075 4110 23171 23521 267 300 21810 22159 124986 128017 120566 123412
№1
Spitalul Clinic Municipal ''
305 305 305 305 11796 12162 8 5 11642 11918 182 191 10919 11311 92247 96038 88658 91777
Sfîntul Arhanghel Mihail''
Spitalul Clinic Municipal
600 600 600 600 24240 25552 28 17 23516 24768 720 716 21353 22025 177760 184272 168684 172617
''Sfînta Treime''
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Spitalul Clinic Municipal


100 100 100 100 2767 2733 - - 2408 2343 394 384 2753 2675 29262 29605 28179 28035
№4
Spitalul Clinic Municipal
100 100 100 100 6683 6326 6683 6326 6690 6358 - 1 6681 6347 39535 30757 39522 30722
pentru Copii №1
Spitalul Clinic Municipal
pentru Copii 300 300 300 300 13616 14637 13616 14637 13665 14556 6 5 13581 14467 82755 82905 82472 82560
“V.Ignatenco”
Spitalul Clinic Municipal
de Boli pentru Copii 100 100 100 100 5904 5748 5899 5740 5872 5774 - 1 5872 5775 33821 31146 33821 31146
Contagioase

Maternitatea №2 60 60 60 60 2492 2342 3 4 2490 2348 - - 2346 2208 7905 6494 7714 6346

Spitalul Clinic Municipal


215 215 215 215 887 850 258 244 858 808 44 39 586 538 50253 51517 32488 34695
de Ftiziopneumologie

Total pe instituţii
2280 2280 2280 2280 91834 94124 30570 31083 90312 92394 1613 1637 85901 87505 638524 640751 602104 601310
municipale
11 7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


121
117

PATURI
inclusiv durata medie de
Durata medie de utilizare Durata medie de spitalizare
spitalizare a bolnavului
a patului pe an (zile) a bolnavilor (zile)
asigurat la pat (zile)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Total 284 284 281 277 274 8,8 8,6 8,3 8,1 7,9 8,1 8,0 7,9
1 Terapeutice 326 298 298 321 296 8,2 8,3 8,0 8,1 7,5 8,2 8,3 7,8
2 Geriartrice 237 266 269 255 270 9,4 9,3 9,1 9,2 9,7 9,1 9,0 9,7
3 Cardiologice 287 279 285 276 332 8,0 8,0 8,3 7,3 8,1 8,4 7,3 8,2
4 Cardioreumatologice pentru copii 262 242 227 230 224 7,9 7,1 6,6 6,7 6,2 6,6 6,7 6,2
5 Gastroenterologice pentru adulţi 297 284 280 274 293 9,1 8,9 9,0 8,7 8,7 9,3 8,7 8,9
6 Gastroenterologice pentru copii 475 272 182 233 251 5,4 5,5 5,1 5,0 4,4 5,1 5,0 4,4
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

7 Alergologice pentru adulţi 172 187 188 - - 7,5 7,0 4,9 - - 4,9 - -
8 Alergologice pentru copii 295 282 220 250 271 6,3 6,1 5,9 5,5 5,3 5,9 5,5 5,3
9 Recuperare medicală pentru adulţi 199 332 347 321 315 9,6 8,8 9,0 9,7 9,6 9,0 9,6 9,5
10 Recuperare medicală pentru copii 239 281 240 255 231 9,8 9,8 9,5 9,6 9,8 9,5 9,6 9,7
11 Endocrinologice pentru adulţi 282 300 237 252 240 8,1 8,0 7,9 7,7 8,0 8,0 7,8 8,1
12 Endocrinologice pentru copii 370 252 290 207 218 7,5 6,8 6,1 5,6 5,5 6,1 5,7 5,5
13 Infecţioase pentru adulţi 239 263 258 268 263 7,3 7,4 6,7 7,0 6,7 7,2 7,2 6,9
14 Infecţioase pentru copii 271 286 301 313 285 6,5 6,4 5,9 6,0 5,7 6,0 6,0 5,7
15 Hematologice pentru adulţi 428 407 381 322 296 10,6 9,6 10,2 9,2 8,8 10,1 9,2 8,8
16 Hematologice pentru copii 292 304 267 225 242 11,9 12,0 11,4 10,4 9,8 11,2 10,4 9,8
17 Nefrologice pentru adulţi 386 339 342 358 392 4,1 9,6 9,1 8,8 9,0 9,2 8,9 9,1
18 Nefrologice pentru copii 318 340 311 323 328 7,9 7,6 7,3 6,9 6,7 7,3 6,9 6,8
19 Chirurgicale pentru adulţi 280 267 268 265 258 7,0 6,5 6,2 6,0 5,9 6,5 6,3 6,2
20 Chirurgicale pentru copii 233 253 246 239 226 5,9 6,1 6,3 5,9 5,5 6,4 5,9 5,5
21 Neurochirurgicale pentru adulţi 277 296 321 237 261 8,6 7,9 8,6 7,4 7,8 8,8 7,6 7,7
22 Neurochirurgicale pentru copii 237 249 298 294 292 7,5 7,7 7,4 7,2 5,8 7,5 7,2 5,8
23 Chirurgia toracală 266 231 193 179 174 11,2 9,7 8,5 8,4 8,3 8,9 9,0 8,7
24 Cardiochirurgicale 239 231 230 211 171 18,4 16,3 16,2 15,0 15,2 16,3 15,6 15,2
25 Chirurgia vaselor 277 322 240 257 243 8,2 8,2 6,9 6,6 5,7 7,0 6,7 5,8
26 Traumatologice pentru adulţi 270 253 243 247 247 8,6 7,9 7,3 7,2 6,9 7,5 7,4 7,1
27 Traumatologice pentru copii 261 247 262 260 277 7,3 6,9 6,9 6,4 6,3 6,9 6,5 6,3
28 De arsură pentru adulţi 204 208 168 192 271 17,8 16,6 13,6 9,8 10,2 14,2 10,0 10,4
29 De arsură pentru copii 357 328 301 287 303 13,0 12,8 13,2 13,6 13,0 13,2 13,6 13,0
30 Ortopedice pentru adulţi 251 261 239 193 234 7,9 7,0 6,6 6,7 6,5 6,8 7,1 6,9
31 Ortopedice pentru copii 252 246 260 240 252 8,7 8,7 8,5 8,7 8,5 8,5 8,7 8,5
32 Urologice pentru adulţi 297 285 255 256 245 7,3 7,1 6,5 6,5 6,4 6,9 6,8 6,7
118

33 Urologice pentru copii 272 236 220 226 233 8,1 7,1 7,0 6,9 6,4 7,1 6,9 6,4
34 Stomatologice pentru adulţi 284 238 270 179 162 5,7 4,8 4,7 4,8 4,3 5,1 5,2 4,6

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


122
PATURI
118

inclusiv durata medie de


Durata medie de utilizare Durata medie de spitalizare
spitalizare a bolnavului
a patului pe an (zile) a bolnavilor (zile)
asigurat la pat (zile)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
35 Stomatologice pentru copii 314 299 268 281 283 5,5 5,2 4,6 4,5 4,2 4,6 4,5 4,2
36 Oncologice pentru adulţi 253 267 266 270 255 8,4 8,1 7,3 6,7 6,1 7,4 6,8 6,1
37 Oncologice pentru copii 223 226 191 208 193 14,1 15,7 10,2 9,4 9,0 10,1 9,4 8,8
38 Pentru gravide şi parturiente 216 200 183 177 166 4,4 4,2 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8
39 Patologia sarcinii 250 212 225 220 218 7,3 6,5 6,9 6,9 7,0 6,9 6,9 7,1
40 Ginecologice 225 225 204 209 201 4,6 4,2 3,9 3,9 3,9 4,3 4,3 4,3
41 Pentru avorturi - - - - - - - - - - - - -
42 Ftiziopneumologice pentru adulţi 233 237 281 260 262 60,2 63,0 59,0 51,9 44,4 46,2 42,9 36,2
43 Ftiziopneumologice pentru copii 279 289 308 273 319 66,4 78,5 62,8 60,3 82,1 62,8 60,3 82,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

44 Neurologice pentru adulţi 319 282 284 287 285 8,5 8,4 8,5 8,2 8,1 8,4 8,3 8,2
45 Neurologice pentru copii 270 305 281 264 283 8,2 8,5 7,5 7,5 7,2 7,5 7,6 7,2
46 Psihiatrice pentru adulţi 336 335 330 306 314 30,0 30,2 30,1 28,0 27,2 28,0 27,2 26,9
47 Psihiatrice pentru copii 279 282 252 258 238 21,0 20,3 20,8 21,6 20,9 20,8 21,6 20,9
48 Narcologice 331 308 277 301 276 21,8 21,6 21,6 21,0 19,3 21,1 21,4 19,5
49 Oftalmologice pentru adulţi 228 251 237 213 219 6,6 5,9 5,8 5,4 4,9 6,1 5,8 5,2
50 Oftalmologice pentru copii 219 232 222 222 219 5,7 5,5 5,7 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9
51 Otorinolaringologice pentru adulţi 233 259 207 213 209 5,5 5,1 4,7 4,9 5,2 5,1 5,3 5,4
52 Otorinolaringologice pentru copii 248 261 268 268 251 4,2 4,0 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4
53 Dermatovenerologice pentru adulţi 255 263 210 187 171 9,6 9,4 8,3 7,6 7,2 8,3 7,6 7,2
54 Dermatovenerologice pentru copii 265 271 181 176 157 9,9 10,0 8,7 7,9 8,1 8,8 7,9 8,1
55 Radiologice şi roentghenologice 332 363 339 275 251 25,2 25,7 24,9 26,9 28,9 24,9 26,6 28,6
56 Pediatrice (somatice) 274 273 290 276 263 7,0 6,9 6,9 6,8 6,5 6,9 6,8 6,5
57 incl.pentru născ.prematuri şi nou-născuţi 366 342 301 330 327 10,5 11,7 11,0 12,7 11,0 11,3 13,1 11,2
58 pentru copii sugaci 281 283 258 230 210 7,6 7,7 7,4 6,7 6,4 7,4 6,7 6,4
59 Proctologice 347 332 280 304 299 7,3 7,2 6,5 7,1 7,3 7,5 8,1 8,5
60 Reumatologice pentru adulţi 315 349 311 339 381 7,9 7,5 7,6 7,2 7,9 7,6 7,2 7,9
61 incl. artrologice 332 342 367 411 433 7,6 7,4 7,3 7,4 7,7 7,3 7,4 7,7
62 Chirurgie septică pentru adulţi 317 324 261 235 249 12,0 11,1 10,6 9,6 9,8 10,7 10,0 9,9
63 Chirurgie septică pentru copii 275 274 234 231 226 8,7 8,5 7,4 7,7 6,8 7,4 7,7 6,7
64 Pulmonologice pentru adulţi 331 341 340 346 346 9,3 9,4 9,3 9,1 9,3 9,5 9,2 9,2
65 Pulmonologice pentru copii 279 301 297 265 283 7,4 7,4 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
66 Hepatologice pentru adulţi 309 322 298 363 281 9,0 9,0 6,9 6,9 7,4 8,7 8,4 8,9
67 Hepatologice pentru copii 144 - - - - 7,1 - - - - - - -
119

68 Toxicologice 204 225 220 257 253 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 4,0 4,2
68 Îngrijirea medicală paliativă 153 184 210 196 207 16,0 10,9 11,1 10,5 10,6 11,0 10,4 10,4
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
123
NIVELUL DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Număr bolnavi internaţi în spitale - total

- date absolute 610825 607874 566807 554473 553869 560633 575985


- la 100 locuitori 17,2 17,1 15,9 15,6 15,7 15,8 16,2

Număr locuitori urbani internaţi în spitale

- date absolute 283502 281551 265933 259296 262349 263866 270810


- la 100 locuitori (urbani) 19,0 18,7 11,2 17,2 17,3 17,4 17,8

Număr locuitori rurali internaţi în spitale

- date absolute 327323 326323 300874 295177 291520 296767 305175


- la 100 locuitori (rurali) 15,8 15,9 14,7 14,4 14,3 14,6 15,1

Spitalizarea adulţilor

- date absolute 480850 475948 442921 433175 430944 440956 455833


- la 100 locuitori (adulţi) 16,9 16,6 15,4 15,1 15,0 15,4 15,9

Spitalizarea copiilor în vîrstă


de 0-17 ani 11 luni 29 zile
- date absolute 129975 131926 123886 121298 122925 119677 120152
- la 100 locuitori (copii) 18,1 19,0 17,8 17,6 18,0 17,6 17,9

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


120
NIVEL DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR la 100 locuitori
inclusiv nivelul de spitalizare a bolnavilor
Nivelul de spitalizare a bolnavilor - total
asiguraţi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
mun. Chişinău 11,4 11,5 11,0 11,2 11,3 13,2 13,2 13,0 13,3 14,6
RDD "Nord" 12,9 12,6 12,7 12,8 13,0 19,1 18,1 20,6 20,6 15,9
mun. Bălţi 21,4 22,7 22,4 21,4 22,6 31,1 32,3 35,2 33,7 27,6
Briceni 9,2 8,0 8,3 8,3 8,7 13,8 11,8 13,7 13,6 10,6
Donduşeni 12,3 12,0 11,8 12,4 12,1 17,8 16,8 18,4 18,4 14,3
Drochia 12,0 10,7 10,2 10,5 10,5 17,3 15,1 16,2 16,6 12,9
Edineţ 14,1 13,8 14,6 14,8 15,0 20,9 19,5 22,4 22,9 18,3
Făleşti 9,2 8,6 7,8 7,6 7,9 13,8 12,4 13,1 12,6 9,6
Floreşti 15,0 15,1 15,4 15,5 15,3 21,2 20,7 23,9 21,7 18,9
Glodeni 11,3 11,0 11,5 11,9 12,3 16,6 15,8 19,1 19,6 15,2
Ocniţa 11,4 10,7 11,2 12,2 11,8 18,2 16,3 19,1 20,2 14,7
Rîşcani 12,4 10,6 11,2 11,3 11,0 18,9 15,7 18,2 18,4 13,5
Sîngerei 9,4 7,9 7,4 8,1 7,8 14,1 11,4 12,2 13,4 9,5
Soroca 10,2 10,9 11,9 11,9 11,9 15,2 16,1 20,4 20,4 14,7
RDD "Centru" 8,7 8,2 8,5 8,4 8,5 12,9 11,9 13,9 13,9 10,3
Anenii Noi 8,6 8,2 8,4 8,5 8,9 12,3 11,1 11,7 12,0 10,9
Călăraşi 9,1 8,0 7,7 7,8 8,1 13,6 11,4 13,1 13,1 9,6
Criuleni 8,2 8,4 9,0 8,8 9,6 11,5 11,4 13,9 13,4 11,4
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 10,9 10,2 10,8 10,3 9,9 16,9 15,1 19,7 18,6 12,1
Ialoveni 4,5 4,1 4,3 4,4 4,0 6,8 6,0 6,9 6,9 5,0
Nisporeni 9,7 8,9 9,7 9,7 10,2 16,1 14,3 18,4 18,2 12,0
Orhei 10,2 10,6 10,5 10,2 10,4 14,6 14,6 17,0 16,5 12,5
Rezina 10,0 10,0 10,5 10,6 11,1 15,7 13,9 18,1 18,1 13,3
Străşeni 7,9 7,3 6,9 7,4 7,1 11,5 10,6 10,8 11,9 8,5
Şoldăneşti 9,6 10,0 10,7 10,5 10,6 14,2 15,0 17,5 17,3 13,2
Teleneşti 8,1 7,0 7,2 7,3 7,1 13,3 11,1 13,2 13,2 8,5
Ungheni 10,3 9,6 9,8 10,1 10,1 14,7 13,6 15,7 16,5 12,3
RDD "Sud" 9,8 9,2 9,6 9,6 9,6 14,9 13,8 16,6 16,4 11,3
Basarabeasca 10,6 8,6 9,1 9,3 8,6 17,1 14,2 15,4 15,9 11,0
Cahul 9,2 9,1 10,2 10,0 9,8 13,9 13,3 16,3 16,1 12,0
Cantemir 9,6 9,1 9,5 9,1 9,4 14,2 13,6 17,4 16,7 11,5
Căuşeni 10,6 10,4 10,4 10,5 10,3 16,5 15,1 19,2 18,3 9,6
Cimişlia 10,0 9,5 8,7 8,8 8,9 15,9 14,9 16,2 16,1 10,9
Leova 9,2 8,9 9,1 9,4 10,7 15,4 14,4 16,5 15,1 12,8
Ştefan-Vodă 9,7 8,5 8,6 8,4 8,8 14,3 12,3 14,4 14,1 10,6
Taraclia 9,8 9,0 10,2 11,1 9,6 13,9 12,6 15,8 17,2 12,2
RDD “UTA Găgăuzia” 16,1 12,6 14,0 13,9 13,7 23,8 18,0 22,2 22,1 41,0
Comrat 19,6 11,4 13,4 12,9 12,6 27,6 16,0 20,9 20,1 40,3
Ceadîr-Lunga 12,9 13,5 13,9 14,2 13,9 20,1 18,9 22,6 23,0 50,3
Vulcăneşti 15,8 14,2 15,9 16,1 16,4 22,4 21,3 25,3 25,8 29,4
Total municipii 13,0 13,3 12,7 12,7 13,1 15,6 15,7 15,8 15,8 16,8
Total raioane 10,2 9,5 9,8 9,9 9,9 15,3 13,8 16,3 16,3 12,5
Instituţiile republ. - - - - - - - - - -
Total pe MSMPS 15,9 15,6 15,7 15,8 16,2 21,9 20,9 23,4 23,6 20,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


121
NIVEL DE SPITALIZARE A BOLNAVILOR
Ponderea bolnavilor trataţi asiguraţi din numărul total de bolnavi externaţi + decedaţi
2015 2016 2017 2018 2019
mun. Chişinău 92,5 92,2 93,3 93,4 93,1
RDD "Nord" 94,5 94,5 95,7 95,7 96,0
mun. Bălţi 94,0 94,1 95,3 95,5 95,8
Briceni 94,8 95,1 95,8 95,1 95,8
Donduşeni 96,3 96,1 97,2 96,7 97,4
Drochia 94,2 94,2 95,5 95,8 96,8
Edineţ 95,8 93,9 95,7 96,3 95,7
Făleşti 94,5 94,6 96,0 96,0 95,7
Floreşti 93,7 94,1 95,0 95,7 95,5
Glodeni 95,6 95,8 97,0 96,3 96,3
Ocniţa 94,5 95,3 97,1 94,6 97,5
Rîşcani 95,6 94,8 95,8 96,2 95,9
Sîngerei 93,1 92,0 93,6 93,9 94,6
Soroca 94,4 96,2 96,7 96,3 96,6
RDD "Centru" 93,0 92,4 94,2 94,2 94,6
Anenii Noi 94,3 92,9 95,0 96,3 96,1
Călăraşi 93,1 91,2 92,7 91,8 93,2
Criuleni 92,0 91,3 93,7 92,1 92,7
Dubăsari - - - - -
Hînceşti 94,3 92,5 95,4 94,1 95,6
Ialoveni 96,4 95,8 96,9 96,6 96,9
Nisporeni 92,0 90,9 93,7 92,8 93,1
Orhei 91,4 92,0 93,3 92,9 94,0
Rezina 91,0 92,0 93,8 93,5 93,3
Străşeni 90,1 90,4 90,9 93,7 92,8
Şoldăneşti 93,7 95,3 96,6 97,3 97,0
Teleneşti 95,4 94,1 94,5 94,7 95,2
Ungheni 93,1 92,7 94,9 95,8 96,0
RDD "Sud" 93,4 93,2 95,6 94,9 91,6
Basarabeasca 96,2 97,0 97,8 98,9 99,1
Cahul 93,9 93,7 94,4 95,0 95,1
Cantemir 92,9 92,7 94,7 94,4 95,9
Căuşeni 90,1 91,1 97,0 93,8 74,0
Cimişlia 92,4 92,9 95,1 93,8 96,3
Leova 94,3 93,3 94,6 93,4 92,8
Ştefan-Vodă 94,8 92,8 95,2 95,2 94,7
Taraclia 95,9 96,4 97,6 97,5 97,9
RDD “UTA Găgăuzia” 95,7 94,7 95,7 96,2 95,7
Comrat 96,6 93,9 95,2 95,6 95,8
Ceadîr-Lunga 94,8 95,6 95,9 96,6 96,5
Vulcăneşti 94,6 94,3 96,7 96,9 93,8
Total municipii 92,9 92,7 93,8 94,0 93,8
Total raioane 93,9 93,6 95,2 95,1 94,7
Instituţiile republ. 86,6 87,1 90,1 90,7 90,0
Total pe MSMPS 91,4 91,2 93,2 93,4 92,9
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
122
NIVEL DE SPITALIZARE A LOCUITORILOR URBANI
TOTAL (date absolute) la 100 locuitori
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
mun. Chişinău 82196 83300 79491 80266 81584 11,2 11,3 10,7 10,7 10,8
RDD "Nord" 54632 48459 48497 48416 48382 15,3 13,6 13,6 13,6 13,6
mun. Bălţi 23479 21800 20954 20329 21189 16,2 15,0 14,3 13,9 14,4
Briceni 1862 1993 2061 1571 1428 12,1 13,0 13,5 10,3 9,4
Donduşeni 1532 1471 1384 1598 1397 14,6 14,1 13,4 15,6 13,7
Drochia 5839 2767 2843 2972 2914 28,4 13,5 13,9 14,6 14,3
Edineţ 4013 4289 4346 4746 4446 15,4 16,5 16,8 18,3 17,2
Făleşti 2131 2046 1969 1859 1831 12,7 12,1 11,7 11,0 10,9
Floreşti 2910 2974 2593 3118 2940 14,7 15,1 13,2 15,8 15,0
Glodeni 1986 1791 1947 2037 2012 17,3 15,8 17,2 18,0 17,9
Ocniţa 1690 1465 1476 1687 1909 8,8 7,6 7,7 8,8 10,0
Rîşcani 3146 2387 2447 2464 2256 19,8 15,2 15,8 16,0 14,9
Sîngerei 2346 1950 1794 1983 1901 12,6 10,4 9,6 10,6 10,2
Soroca 3698 3526 4683 4052 4159 9,8 9,4 12,5 10,7 11,0
RDD "Centru" 23128 21532 21569 21831 23343 11,2 10,4 10,4 10,5 11,3
Anenii Noi 1139 1056 1166 1252 3011 12,9 12,0 13,2 14,2 34,2
Călăraşi 2167 1826 1852 1829 1706 13,1 11,1 11,4 11,3 10,6
Criuleni 755 835 360 378 397 8,8 9,8 4,2 4,4 4,7
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 2492 2260 2319 2263 2488 14,4 13,1 13,4 13,1 14,4
Ialoveni 1049 965 1005 925 1032 6,5 5,9 6,1 5,6 6,2
Nisporeni 1754 1596 1718 2110 1744 12,2 11,1 12,0 14,7 12,2
Orhei 3736 3833 3836 3671 3660 11,1 11,4 11,3 10,8 10,7
Rezina 1697 1689 1789 1610 1700 13,2 13,2 13,9 12,5 13,2
Străşeni 2033 1901 1732 1818 1699 9,2 8,6 7,8 8,2 7,7
Şoldăneşti 1125 1101 1099 1179 1162 14,9 14,6 14,6 15,7 15,5
Teleneşti 839 808 806 710 760 10,3 9,9 9,9 8,8 9,4
Ungheni 4342 3662 3887 4086 3984 10,5 8,9 9,5 9,9 9,7
RDD "Sud" 15632 14442 15644 15799 15039 11,0 10,2 11,1 11,2 10,7
Basarabeasca 1381 1099 1101 1167 1103 11,1 8,8 8,9 9,4 8,9
Cahul 4011 3868 4353 4026 3850 10,1 9,8 11,0 10,2 9,8
Cantemir 567 473 495 508 575 9,8 8,2 8,6 8,8 10,0
Căuşeni 2390 2459 2883 2958 2791 9,8 10,1 11,8 12,1 11,4
Cimişlia 1854 1661 1540 1602 1587 12,9 11,6 10,8 11,2 11,2
Leova 1838 1644 1618 1767 2100 11,8 10,6 10,5 11,4 13,6
Ştefan-Vodă 1187 1045 1190 953 908 13,8 12,2 13,9 11,2 10,7
Taraclia 2404 2193 2464 2818 2125 11,6 10,6 11,9 13,6 10,3
RDD “UTA Găgăuzia” 12099 10081 11110 10860 10666 18,5 15,4 16,9 16,5 16,2
Comrat 5303 3237 3715 3689 3411 19,9 11,7 13,4 13,5 12,6
Ceadîr-Lunga 4307 4475 4740 4562 4439 18,7 20,4 21,2 20,1 19,5
Vulcăneşti 2489 2369 2655 2609 2816 15,8 14,8 16,8 16,4 17,6
Total municipii 105675 105100 100445 100595 102773 12,0 11,9 11,3 11,2 11,4
Total raioane 82012 72714 75866 76577 76241 13,1 11,6 12,1 12,3 12,2
Instituţiile republ. 78246 81482 86038 86694 91796 - - - - -
Total pe MSMPS 265933 259296 262349 263866 270810 11,2 17,2 17,3 17,4 17,8

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


123
NIVEL DE SPITALIZARE A LOCUITORILOR RURALI

TOTAL (date absolute) la 100 locuitori


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
mun. Chişinău 9791 10394 10653 11568 12540 13,4 14,1 14,3 15,4 16,5
RDD "Nord" 73766 76117 76347 77222 78271 11,6 12,0 12,1 12,4 12,6
mun. Bălţi 8567 12310 12919 12052 13084 173,8 249,6 261,4 244,2 265,2
Briceni 4910 3872 3956 4455 4792 8,4 6,7 6,9 7,8 8,5
Donduşeni 3816 3696 3590 3640 3670 11,6 11,3 11,1 11,4 11,6
Drochia 4757 6584 5962 6077 6089 7,0 9,8 8,9 9,2 9,3
Edineţ 7444 6869 7333 7108 7443 13,4 12,5 13,4 13,1 13,9
Făleşti 6361 5793 5170 5048 5311 8,5 7,7 6,9 6,8 7,2
Floreşti 10350 10301 10779 10521 10247 15,1 15,1 16,0 15,4 15,4
Glodeni 4805 4816 4880 5035 5256 9,8 9,9 10,1 10,5 11,0
Ocniţa 4522 4350 4520 4852 4354 12,8 12,4 12,9 14,1 12,8
Rîşcani 5331 4836 5071 5156 5079 10,1 9,2 9,7 9,9 9,9
Sîngerei 6379 5321 4963 5442 5270 8,6 7,2 6,8 7,4 7,2
Soroca 6524 7369 7204 7836 7676 10,4 11,8 11,5 12,6 12,4
RDD "Centru" 68525 65654 67420 67106 66116 8,0 7,7 7,9 7,9 7,8
Anenii Noi 6061 5764 5809 5834 4395 8,1 7,7 7,8 7,8 5,9
Călăraşi 4992 4378 4122 4174 4495 8,1 7,1 6,7 6,8 7,4
Criuleni 5307 5365 6253 6126 6642 8,1 8,2 9,6 9,4 10,2
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 10637 10076 10626 10065 9307 10,3 9,8 10,4 9,9 9,2
Ialoveni 3476 3222 3398 3538 3079 4,1 3,8 4,0 4,2 3,6
Nisporeni 4637 4265 4605 4214 4871 9,0 8,3 9,0 8,3 9,6
Orhei 9041 9413 9290 9038 9312 9,9 10,3 10,2 10,0 10,3
Rezina 3402 3408 3511 3718 3877 8,9 8,9 9,3 9,9 10,4
Străşeni 5235 4832 4615 4969 4837 7,5 6,9 6,6 7,1 6,9
Şoldăneşti 2919 3096 3318 3168 3201 8,4 9,0 9,7 9,4 9,5
Teleneşti 5042 4292 4343 4497 4297 7,8 6,6 6,8 7,1 6,8
Ungheni 7776 7543 7530 7765 7803 10,2 9,9 9,9 10,2 10,3
RDD "Sud" 36575 34777 35176 35228 35721 9,3 8,9 9,0 9,1 9,3
Basarabeasca 1642 1347 1471 1452 1321 10,1 8,4 9,2 9,2 8,5
Cahul 7477 7449 8361 8398 8367 8,8 8,8 9,8 9,9 9,9
Cantemir 5403 5151 5340 5107 5175 9,6 9,2 9,5 9,1 9,3
Căuşeni 7233 7013 6467 6491 6457 10,8 10,6 9,8 9,9 9,9
Cimişlia 4176 4050 3635 3620 3664 9,0 8,8 8,0 8,0 8,2
Leova 3066 3087 3141 3225 3501 8,2 8,3 8,4 8,6 9,5
Ştefan-Vodă 5669 4967 4812 4930 5203 9,1 8,0 7,8 8,0 8,5
Taraclia 1909 1713 1949 2005 2033 8,3 7,5 8,5 8,8 9,0
RDD “UTA Găgăuzia” 13999 10367 11559 11636 11540 14,5 10,8 12,0 12,1 12,0
Comrat 8040 5013 5887 5530 5283 19,4 11,2 13,1 12,5 12,7
Ceadîr-Lunga 4767 4170 4413 4757 4942 10,1 9,9 10,5 11,1 11,0
Vulcăneşti 1192 1184 1259 1349 1315 15,8 13,0 13,8 15,5 14,3
Total municipii 18358 22704 23572 23620 25624 23,5 28,8 29,6 29,5 31,7
Total raioane 184298 174605 177583 179140 178564 9,3 8,9 9,1 9,2 9,2
Instituţiile republ. 98218 97868 90365 94007 100987 - - - - -
Total pe MSMPS 300874 295177 291520 296767 305175 14,7 14,4 14,3 14,6 15,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
124
VIZITE ÎN INSTITUŢIILE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE AMBULATOR
Vizite Ponderea vizitelor de
Număr mediu vizite Număr mediu vizite în an
total, persoane asigurate din
în an la 1 locuitor la 1 locuitor asigurat
absolute număr total vizite
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 5942173 5635668 7,2 6,8 7,6 8,1 88,9 86,9
RDD “Nord” 5042126 5090790 5,2 5,2 7,1 5,8 87,2 87,6
mun. Bălţi 951228 950604 6,3 6,3 7,1 6,1 74,9 75,9
Briceni 380856 427969 5,3 6,0 7,6 6,5 89,8 87,4
Donduşeni 228096 228942 5,4 5,5 7,6 6,1 89,3 89,1
Drochia 370085 376333 4,3 4,4 5,5 4,8 82,6 86,6
Edineţ 424304 433472 5,3 5,5 7,6 6,4 93,4 93,9
Făleşti 365191 358352 4,0 4,0 5,8 4,5 88,9 88,8
Floreşti 362442 361697 4,2 4,2 6,0 5,0 91,1 92,3
Glodeni 359661 350052 6,1 5,9 8,9 6,9 91,1 91,9
Ocniţa 311198 317869 5,9 6,0 9,2 7,3 95,0 96,0
Rîşcani 334140 335179 5,0 5,0 7,2 5,8 91,1 90,6
Sîngerei 426371 418045 4,7 4,6 7,0 5,2 90,3 89,2
Soroca 528554 532276 5,3 5,3 7,7 5,9 88,8 88,7
RDD “Centru” 4988414 4957329 4,8 4,7 7,1 5,4 91,3 90,8
Anenii Noi 454564 443265 5,5 5,3 6,8 6,0 90,0 89,3
Călăraşi 366446 367723 4,8 4,8 7,7 5,5 90,6 89,7
Criuleni 371175 386745 5,1 5,3 7,2 6,1 90,8 90,9
Dubăsari 123990 109604 3,5 3,1 4,9 3,9 93,4 96,6
Hînceşti 472116 468278 4,0 3,9 6,5 4,6 93,3 92,1
Ialoveni 499447 508159 4,9 5,0 7,2 5,7 93,8 90,0
Nisporeni 253108 269472 3,9 4,1 6,2 4,5 83,7 88,1
Orhei 617407 594011 5,0 4,8 7,4 5,6 92,0 92,6
Rezina 229116 243087 4,6 4,9 7,3 5,4 92,3 87,5
Străşeni 400601 407776 4,3 4,4 6,8 5,4 96,7 96,3
Şoldăneşti 194454 201848 4,7 4,9 6,8 5,7 89,3 89,8
Teleneşti 297499 290814 4,2 4,1 6,7 4,5 88,9 88,1
Ungheni 708491 666547 6,1 5,7 8,8 6,5 89,5 89,8
RDD “Sud” 2237363 2402324 4,2 4,6 6,4 5,1 90,1 89,1
Basarabeasca 138813 146181 5,0 5,2 7,2 6,0 92,0 92,3
Cahul 537237 596835 4,3 4,8 5,8 5,3 86,9 88,6
Cantemir 227631 217440 3,7 3,5 5,9 4,0 89,9 90,1
Căuşeni 363278 434613 4,1 4,9 6,2 5,6 88,8 91,4
Cimişlia 247066 245471 4,2 4,2 6,8 4,5 88,4 86,8
Leova 188016 204558 3,6 3,9 5,8 4,1 90,0 82,0
Ştefan-Vodă 322310 350403 4,6 5,0 7,2 5,6 93,1 87,1
Taraclia 213012 206823 4,9 4,8 7,3 5,9 96,5 96,3
RDD “UTA Găgăuzia” 871803 861663 5,4 5,3 7,9 15,3 95,5 94,3
Comrat 384511 367733 5,6 5,3 7,8 16,6 95,9 94,7
Ceadîr-Lunga 362188 372468 5,3 5,5 8,2 18,7 94,2 92,4
Vulcăneşti 125104 121462 5,0 4,8 7,5 8,8 98,0 98,7
Total pe municipii 6893401 6586272 7,0 6,7 7,5 7,8 87,0 85,3
Total pe raioane 12188478 12361502 4,8 4,8 7,0 5,7 91,0 90,5
Instituţiile republicane 1181725 1366381 - - - - 65,1 68,2
Total pe MSMPS 20263604 20314155 5,7 5,7 7,5 6,6 88,0 87,3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


125
CARACTERISTICA ACTIVITĂŢII MEDICILOR DE FAMILIE
Număr mediu Număr mediu vizite Ponderea vizitelor de
Număr vizite la Număr funcţii
vizite la medic de la medic de familie persoane asigurate din
medicul de familie, ocupate de medici
familie în an la 1 în an la 1 locuitor număr total de vizite
Date absolute de familie
locuitor asigurat la medicii de familie
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2945300 2796957 496,00 495,50 3,6 3,4 4,3 4,5 96,4 95,6
RDD “Nord” 2736870 2759501 503,25 500,50 2,8 2,8 4,4 3,4 93,3 93,8
mun. Bălţi 387738 383314 85,50 90,75 2,6 2,5 4,1 3,2 98,5 98,5
Briceni 212952 229527 41,25 41,25 3,0 3,2 4,6 3,6 90,2 88,6
Donduşeni 115080 120646 25,00 25,25 2,7 2,9 4,2 3,5 92,7 94,1
Drochia 219970 226772 42,25 43,50 2,6 2,6 3,7 3,1 86,7 92,7
Edineţ 219454 218753 50,25 50,25 2,8 2,8 4,2 3,3 94,7 94,6
Făleşti 204930 202645 39,75 34,50 2,3 2,2 3,7 2,7 94,3 95,2
Floreşti 233068 238171 40,50 41,00 2,7 2,8 4,1 3,4 92,5 94,8
Glodeni 217837 213472 27,75 27,50 3,7 3,6 5,7 4,3 91,3 92,2
Ocniţa 176887 179531 32,25 31,75 3,3 3,4 5,4 4,1 94,1 94,8
Rîşcani 188550 189789 31,75 30,75 2,8 2,8 4,5 3,4 95,3 94,4
Sîngerei 259070 255870 41,00 38,00 2,8 2,8 4,6 3,2 91,6 90,8
Soroca 301334 301011 46,00 46,00 3,0 3,0 4,9 3,6 93,7 92,6
RDD “Centru” 2931967 2920002 488,00 484,25 2,8 2,8 4,5 3,3 93,5 93,4
Anenii Noi 270747 265820 47,75 50,50 3,3 3,2 4,5 3,9 96,0 96,0
Călăraşi 230115 236459 40,00 41,00 3,0 3,1 5,1 3,6 92,2 90,9
Criuleni 194836 195539 42,25 44,25 2,7 2,7 4,1 3,3 95,6 96,2
Dubăsari 99395 95327 18,50 17,75 2,8 2,7 4,3 3,3 93,3 96,5
Hînceşti 265905 264308 38,25 37,75 2,2 2,2 3,9 2,6 92,1 91,0
Ialoveni 290023 304339 54,75 51,25 2,9 3,0 4,5 3,5 96,6 90,8
Nisporeni 163707 165886 26,25 27,00 2,5 2,6 4,4 3,0 87,0 93,1
Orhei 361569 353860 51,00 48,75 2,9 2,8 4,8 3,5 94,2 95,7
Rezina 137796 141223 18,50 20,00 2,8 2,8 4,6 3,3 91,5 92,4
Străşeni 224398 231834 47,75 45,00 2,4 2,5 4,0 3,1 97,0 97,1
Şoldăneşti 106106 114679 17,50 21,25 2,6 2,8 3,9 3,2 89,8 90,4
Teleneşti 169252 161311 37,25 34,50 2,4 2,3 4,3 2,7 93,0 93,1
Ungheni 418118 389417 48,25 45,25 3,6 3,3 5,6 3,9 92,6 92,3
RDD “Sud” 1257231 1447168 224,25 225,75 2,4 2,7 4,0 3,2 93,7 91,7
Basarabeasca 70694 79456 14,25 13,50 2,5 2,8 4,2 3,5 96,4 96,2
Cahul 281312 347107 57,25 59,25 2,3 2,8 3,7 3,5 97,1 98,0
Cantemir 120913 125793 16,75 15,75 2,0 2,0 3,6 2,4 94,0 92,7
Căuşeni 212434 277765 35,75 38,25 2,4 3,1 3,9 3,6 88,9 90,8
Cimişlia 141517 146229 25,50 25,50 2,4 2,5 4,3 2,8 91,1 88,7
Leova 107969 131168 26,50 25,00 2,1 2,5 3,7 2,7 93,1 83,3
Ştefan-Vodă 195492 214711 30,75 29,75 2,8 3,1 4,6 3,3 93,1 84,9
Taraclia 126900 124939 17,50 18,75 2,9 2,9 4,6 3,6 97,1 96,6
RDD “UTA Găgăuzia” 470939 457916 84,75 81,75 2,9 2,8 4,7 8,5 98,1 96,9
Comrat 210738 192904 37,50 36,00 3,1 2,8 4,6 8,9 98,4 95,9
Ceadîr-Lunga 198265 202084 36,00 35,25 2,9 3,0 4,9 10,9 97,6 97,3
Vulcăneşti 61936 62928 11,25 10,50 2,5 2,5 4,1 4,7 98,7 99,0
Total pe municipii 3333038 3180271 581,50 586,25 3,4 3,2 4,3 4,3 96,6 95,9
Total pe raioane 7009269 7201273 1214,75 1201,50 2,7 2,8 4,4 3,5 93,5 93,2
Instituţiile republicane - - 14,75 13,50 - - - - - -
Total pe MSMPS 10342307 10381544 1811,00 1801,25 2,9 2,9 4,3 3,7 94,5 94,0

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


126
PONDEREA VIZITELOR CU SCOP PROFILACTIC
inclusiv Ponderea vizitelor
Ponderea vizitelor
la domiciliu
cu scop profilactic de copii 0 - 17 ani
de adulţi cu scop profilactic
total 11 luni 29 zile total
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 27,1 27,9 22,7 23,3 38,6 41,2 23,7 25,5
RDD “Nord” 35,4 35,4 29,7 30,4 51,0 49,5 32,8 33,5
mun. Bălţi 38,8 39,4 34,8 37,0 51,5 47,9 21,5 28,3
Briceni 31,3 31,3 24,4 24,5 55,8 47,7 24,5 23,0
Donduşeni 32,8 34,0 23,7 25,5 59,3 59,4 28,7 30,4
Drochia 35,5 36,5 27,0 28,7 57,5 57,7 29,3 27,7
Edineţ 25,7 28,7 17,7 23,1 47,1 44,3 17,6 16,5
Făleşti 36,8 35,5 32,0 29,4 47,4 51,8 41,9 43,3
Floreşti 41,2 41,4 36,6 36,6 50,3 51,5 38,7 33,2
Glodeni 34,2 32,7 28,6 26,2 46,4 47,4 34,8 43,3
Ocniţa 27,6 28,2 23,8 23,9 39,7 40,8 44,8 43,2
Rîşcani 32,3 33,6 27,3 29,0 47,5 47,2 31,7 27,9
Sîngerei 37,8 37,1 30,1 30,6 54,5 52,3 26,4 28,3
Soroca 42,2 39,1 38,0 35,8 54,5 49,8 47,1 49,1
RDD “Centru” 32,9 32,5 25,4 25,3 49,7 50,8 40,6 38,4
Anenii Noi 38,6 38,0 34,5 34,2 48,3 47,9 26,1 24,6
Călăraşi 35,4 33,6 27,6 27,7 53,5 49,2 26,8 20,9
Criuleni 29,4 30,8 21,0 23,8 47,5 47,7 37,1 37,8
Dubăsari 31,5 33,0 25,9 28,7 39,7 40,3 36,2 42,7
Hînceşti 33,9 33,1 24,8 23,8 51,0 51,8 46,8 45,9
Ialoveni 27,7 27,9 19,4 19,7 44,3 46,6 32,9 30,2
Nisporeni 28,4 27,7 22,1 23,6 45,9 41,3 25,6 22,3
Orhei 31,2 32,4 24,7 24,4 47,1 52,7 34,3 33,6
Rezina 31,4 29,6 21,0 20,8 57,0 54,0 63,8 58,5
Străşeni 35,7 36,3 30,2 31,3 49,5 49,0 43,6 40,7
Şoldăneşti 27,1 27,6 20,2 20,8 45,3 47,3 36,6 41,1
Teleneşti 33,6 31,0 24,2 19,0 54,8 72,8 30,2 29,0
Ungheni 36,6 35,4 27,4 27,4 54,6 54,9 56,7 54,6
RDD “Sud” 32,0 32,5 26,3 27,0 46,7 48,0 33,4 32,5
Basarabeasca 25,7 26,4 18,4 20,5 46,5 44,4 20,8 21,5
Cahul 37,1 37,8 31,6 33,2 50,2 50,7 34,0 30,4
Cantemir 35,9 34,6 30,1 30,3 50,5 45,6 49,7 48,4
Căuşeni 27,7 28,3 23,6 22,4 38,7 46,5 25,6 26,9
Cimişlia 42,7 43,1 37,1 37,3 54,6 58,7 41,3 41,8
Leova 24,3 29,3 18,3 23,1 41,4 46,2 27,1 24,8
Ştefan-Vodă 29,4 29,7 23,5 23,9 46,9 47,4 22,4 23,6
Taraclia 25,7 23,4 20,2 17,9 40,6 38,4 42,3 38,7
RDD “UTA Găgăuzia” 30,5 27,2 23,0 20,1 47,9 44,6 38,3 35,5
Comrat 25,9 25,9 18,5 19,8 43,0 41,9 40,4 29,1
Ceadîr-Lunga 27,0 27,5 17,8 19,6 47,6 45,7 40,6 41,5
Vulcăneşti 55,4 30,3 51,3 22,8 66,2 49,4 19,0 16,3
Total pe municipii 28,7 29,6 24,5 25,4 40,2 42,0 23,4 25,9
Total pe raioane 33,2 32,8 26,4 26,4 49,4 49,5 37,0 35,6
Instituţiile republicane 8,8 9,9 7,6 8,5 15,9 18,8 - -
Total pe MSMPS 30,2 30,2 24,4 24,7 45,3 46,0 32,8 32,9
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
127
STRUCTURA VIZITELOR LA MEDICI DUPĂ SPECIALITATE (în %)

Medici de Obstetricieni-
Interniști Chirurgi Traumatologi Pediatri
familie ginecologi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 55,0 55,3 1,9 2,2 2,9 3,1 4,1 3,8 5,5 5,3 2,2 1,9
RDD “Nord” 59,6 65,5 1,9 2,0 2,5 2,5 2,3 2,2 3,9 3,9 1,7 1,5
mun. Bălţi 44,8 86,5 7,1 7,8 2,8 2,9 2,0 2,4 6,0 5,9 1,0 0,2
Briceni 62,0 58,7 0,2 0,1 3,0 2,6 1,6 0,9 3,5 3,1 3,5 3,7
Donduşeni 54,7 57,0 1,0 - 2,7 2,9 1,6 1,5 4,7 4,7 1,7 1,5
Drochia 65,4 66,2 - - 1,3 0,8 2,7 2,9 2,2 2,4 0,9 0,8
Edineţ 57,2 55,9 0,3 0,3 2,4 2,4 2,7 2,5 3,5 3,7 1,7 1,6
Făleşti 63,4 63,9 0,4 0,7 3,1 2,6 4,3 3,3 4,2 4,6 1,2 1,7
Floreşti 71,2 72,6 - 0,1 1,6 1,7 2,4 1,9 3,7 3,6 2,7 2,0
Glodeni 66,0 66,5 1,5 1,5 2,7 2,5 2,3 2,4 2,8 2,8 2,2 2,3
Ocniţa 60,6 60,4 - - 3,7 3,7 1,6 1,9 4,2 4,8 1,6 2,1
Rîşcani 61,2 61,4 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,6 2,3 0,9 0,8
Sîngerei 65,8 66,6 - - 2,6 2,7 2,3 2,3 3,2 3,6 2,3 1,2
Soroca 63,5 63,1 1,7 1,7 2,4 2,4 2,2 2,3 3,3 2,6 1,7 1,9
RDD “Centru” 64,0 64,2 1,1 1,0 2,7 2,9 2,5 2,4 3,5 3,3 2,3 2,1
Anenii Noi 64,1 64,9 - - 3,1 3,7 2,8 2,7 1,9 2,1 1,6 1,6
Călăraşi 66,3 68,4 1,0 0,8 2,9 2,8 1,9 1,6 4,0 3,3 3,4 2,6
Criuleni 57,2 54,6 - 0,1 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 2,5 2,1 2,2
Dubăsari 97,3 99,1 - - - - - - - - 1,5 -
Hînceşti 62,0 61,9 1,6 1,8 2,7 3,1 3,0 3,2 2,8 2,8 4,3 4,1
Ialoveni 61,6 64,0 - - 4,0 3,7 1,2 1,2 2,9 2,3 1,7 1,1
Nisporeni 70,7 67,4 0,1 - 3,5 3,9 2,8 3,8 5,1 3,5 - -
Orhei 65,5 67,4 0,6 0,5 1,6 1,5 1,4 1,3 3,7 3,5 2,8 2,7
Rezina 64,2 62,0 1,2 1,1 3,2 1,9 2,7 2,7 3,7 4,4 3,0 2,5
Străşeni 61,9 62,4 0,9 0,5 2,0 3,9 2,4 0,3 3,6 3,3 2,2 2,2
Şoldăneşti 58,8 60,9 1,1 1,7 2,8 3,0 2,9 2,8 4,0 3,7 2,6 2,2
Teleneşti 63,3 61,4 - - 3,4 3,6 3,3 3,4 5,0 4,7 1,7 1,4
Ungheni 63,5 63,4 4,1 3,7 1,7 1,7 3,7 3,7 4,0 4,7 2,1 2,3
RDD “Sud” 62,3 66,2 0,5 0,4 3,3 3,0 2,5 2,1 4,0 3,8 1,3 1,0
Basarabeasca 58,1 61,3 - - 2,5 3,3 - - 4,3 3,9 1,2 1,4
Cahul 58,9 64,9 0,6 0,4 1,7 1,6 3,4 2,8 4,7 3,8 2,6 1,0
Cantemir 59,7 64,8 - - 5,3 5,6 1,9 1,5 4,8 5,1 0,6 0,9
Căuşeni 64,4 70,0 0,4 0,3 3,4 2,8 3,1 1,8 3,5 3,4 1,1 1,2
Cimişlia 64,6 65,8 - - 3,6 3,3 3,2 2,7 3,7 4,2 1,5 1,6
Leova 63,4 69,3 3,3 2,4 3,7 3,4 2,2 2,3 3,6 3,0 - -
Ştefan-Vodă 66,0 66,1 0,2 0,2 3,6 3,6 1,9 2,0 3,0 2,9 1,6 1,6
Taraclia 63,8 64,9 0,3 0,3 4,2 3,3 1,6 1,5 4,6 4,8 - -
RDD “UTA Găgăuzia” 59,2 58,6 0,3 0,8 3,2 3,1 2,5 2,4 5,0 5,2 2,0 1,8
Comrat 59,9 57,9 0,1 - 2,4 2,6 2,5 2,3 4,4 5,3 1,7 1,1
Ceadîr-Lunga 59,7 59,4 - 1,5 3,9 3,4 2,1 2,0 5,1 4,6 2,0 2,2
Vulcăneşti 55,8 58,4 1,5 1,3 4,0 3,9 3,9 3,9 6,8 6,5 2,7 2,8
Total pe municipii 53,6 57,8 2,6 3,1 2,9 3,1 3,8 3,6 5,6 5,3 2,0 1,6
Total pe raioane 63,1 63,8 0,8 0,7 2,7 2,8 2,5 2,3 3,7 3,5 2,0 1,8
Instituţiile republicane - - 3,8 2,4 1,8 2,3 3,4 3,1 7,6 7,4 1,2 1,1
Total pe MSMPS 56,1 56,2 1,6 1,6 2,7 2,8 3,0 2,7 4,5 4,4 1,9 1,7
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
128
STRUCTURA VIZITELOR LA MEDICI DUPĂ SPECIALITATE (în %)

Otorino- Ftizio-
Oftalmologi Neurologi Infecţionişti
laringologi pneumologi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2,8 3,1 3,1 3,4 1,7 1,6 4,1 4,3 1,4 1,4
RDD “Nord” 3,6 3,3 2,6 2,6 2,3 2,4 3,1 2,9 1,0 0,9
mun. Bălţi 4,0 4,0 3,4 3,9 2,1 2,6 3,2 3,4 1,6 1,6
Briceni 3,2 2,8 2,9 2,4 1,7 1,4 2,2 1,8 1,0 0,9
Donduşeni 4,2 2,9 2,3 2,3 3,2 3,1 4,5 4,4 0,5 0,5
Drochia 3,8 3,2 - - 1,6 1,6 3,9 2,7 1,9 1,8
Edineţ 2,5 2,6 2,7 2,8 3,8 3,8 3,2 3,3 0,5 0,7
Făleşti 5,0 3,1 2,8 3,0 3,2 2,9 1,7 1,2 0,5 0,5
Floreşti 2,7 2,2 2,3 2,1 0,9 0,8 3,7 3,5 0,4 0,4
Glodeni 3,8 3,8 3,3 3,0 4,1 4,2 3,8 3,8 1,6 1,4
Ocniţa 3,2 3,2 2,1 2,1 1,8 1,8 2,3 2,6 - -
Rîşcani 3,7 4,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,1 2,1 1,3 1,1
Sîngerei 3,6 3,7 2,5 2,6 3,0 3,1 3,1 3,4 0,8 0,9
Soroca 3,2 3,2 3,0 2,5 0,6 0,8 3,1 2,8 0,5 0,5
RDD “Centru” 3,0 3,2 2,5 2,7 2,2 2,1 2,7 2,5 1,0 0,9
Anenii Noi 4,2 5,0 3,1 3,4 1,7 1,7 2,5 2,3 1,1 1,3
Călăraşi 2,2 2,4 1,9 1,5 1,8 1,7 3,2 3,5 1,3 1,2
Criuleni 3,4 3,9 3,6 3,8 3,6 3,7 4,4 4,3 0,7 0,7
Dubăsari - - - - - - - - - -
Hînceşti 3,5 2,8 3,7 3,6 1,2 1,8 2,8 2,8 1,6 0,9
Ialoveni 3,0 2,6 4,0 3,2 2,4 2,1 2,6 2,1 1,0 1,1
Nisporeni 0,9 4,0 2,9 3,4 1,6 1,4 1,6 1,7 1,0 1,0
Orhei 3,1 3,1 1,7 1,6 3,6 2,9 2,4 2,5 1,1 1,1
Rezina 2,4 2,6 2,2 2,6 0,6 0,4 2,8 2,2 0,8 0,9
Străşeni 3,9 3,6 - 2,2 3,3 3,2 2,5 1,6 1,1 0,9
Şoldăneşti 4,0 3,6 2,6 2,3 2,4 1,8 2,9 2,6 1,1 1,0
Teleneşti 2,2 2,2 2,6 2,5 2,6 2,3 2,1 2,2 1,9 2,0
Ungheni 2,8 2,9 2,4 2,8 1,3 1,7 2,7 2,7 - 0,3
RDD “Sud” 3,0 2,8 2,8 2,7 1,9 1,4 2,9 2,4 0,8 0,8
Basarabeasca 4,4 3,9 4,3 3,8 4,3 4,4 5,4 5,3 0,7 0,5
Cahul 1,5 1,3 3,9 3,5 1,0 0,6 2,7 2,1 0,3 0,3
Cantemir 4,1 4,4 2,8 2,7 3,3 0,8 3,0 1,9 - -
Căuşeni 3,5 2,8 2,7 2,9 - - 2,8 2,2 1,0 1,0
Cimişlia 4,0 3,8 2,6 2,6 2,2 1,5 2,8 2,3 1,7 1,9
Leova - - 3,1 3,0 3,5 2,7 4,0 3,3 1,6 0,8
Ştefan-Vodă 4,0 4,0 2,6 2,3 3,8 3,6 1,8 1,9 0,7 0,7
Taraclia 4,0 3,7 - - - - 2,9 2,5 0,7 1,1
RDD “UTA Găgăuzia” 1,6 1,7 2,6 2,8 3,0 2,6 4,9 5,5 0,9 0,9
Comrat - - 2,5 1,7 3,0 2,8 7,6 8,4 0,7 0,7
Ceadîr-Lunga 2,8 2,9 1,9 3,3 3,0 2,8 2,2 3,2 1,5 1,5
Vulcăneşti 3,3 3,4 4,8 4,4 2,9 1,4 4,4 4,1 - -
Total pe municipii 2,9 3,2 3,2 3,5 1,7 1,7 4,0 4,2 1,4 1,4
Total pe raioane 3,1 3,0 2,5 2,6 2,2 2,1 3,0 2,8 0,9 0,9
Instituţiile republicane 4,4 4,8 3,2 3,5 3,5 3,8 5,5 6,1 1,8 1,8
Total pe MSMPS 3,1 3,2 2,8 2,9 2,1 2,1 3,5 3,5 1,1 1,1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
129
ASISTENŢA MEDICALĂ ACORDATĂ PARTICIPANŢILOR RĂZBOIULUI AL II MONDIAL
CU ȘI FĂRĂ DIZABILITATE

Se află sub supraveghere Trataţi în staţionar din


Cuprinşi în examen
prin dispensarizare la finele numărul celor ce-l
medical complex (în %)
anului gestionar necesitau (în%)
Participanţi fără Participanţi cu Participanţi fără Participanţi cu Participanţi fără Participanţi cu
grad de grad de grad de grad de grad de grad de
dizabilitate dizabilitate dizabilitate dizabilitate dizabilitate dizabilitate
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 111 81 22 17 97,3 96,3 90,9 94,1 70,4 69,7 100,0 100,0
RDD “Nord” 151 114 29 18 94,0 97,4 100,0 100,0 64,5 59,2 92,9 58,3
mun. Bălţi 27 18 3 1 92,6 100,0 100,0 100,0 83,3 75,0 100,0 -
Briceni 14 9 2 1 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 42,9 - -
Donduşeni 11 9 - - 100,0 100,0 - - 42,9 28,6 - -
Drochia 12 9 2 1 91,7 88,9 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0
Edineţ 10 8 8 6 100,0 100,0 100,0 100,0 71,4 66,7 100,0 25,0
Făleşti 11 6 1 1 63,6 83,3 100,0 100,0 - 40,0 100,0 100,0
Floreşti 6 6 5 3 100,0 83,3 100,0 100,0 60,0 100,0 80,0 66,7
Glodeni 9 8 4 2 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ocniţa 21 21 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 70,0 66,7 100,0 100,0
Rîşcani 15 13 - - 100,0 100,0 - - 90,0 75,0 - -
Sîngerei 6 2 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - -
Soroca 9 5 3 2 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 -
RDD “Centru” 93 66 16 12 79,6 93,9 100,0 100,0 73,9 79,5 63,6 75,0
Anenii Noi 6 5 - - 100,0 100,0 - - 50,0 50,0 - -
Călăraşi 9 3 1 1 44,4 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - -
Criuleni 11 8 1 - 72,7 100,0 100,0 - 80,0 66,7 100,0 -
Dubăsari 1 0 1 1 100,0 - 100,0 100,0 - - - -
Hînceşti 6 11 2 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ialoveni 11 7 3 3 90,9 85,7 100,0 100,0 85,7 50,0 - 33,3
Nisporeni 6 6 1 - 100,0 100,0 100,0 - 40,0 100,0 100,0 -
Orhei 10 8 3 1 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 50,0 -
Rezina 4 - 1 1 100,0 - 100,0 100,0 33,3 - - -
Străşeni 7 7 1 - 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 -
Şoldăneşti 3 2 1 - 100,0 100,0 100,0 - - - - -
Teleneşti 12 6 - - 25,0 50,0 - - 100,0 50,0 - -
Ungheni 7 3 1 1 85,7 100,0 100,0 100,0 66,7 33,3 100,0 100,0
RDD “Sud” 42 32 5 3 90,5 90,6 60,0 66,7 89,7 80,0 100,0 100,0
Basarabeasca 3 1 - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - -
Cahul 19 15 1 1 100,0 93,3 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0
Cantemir 2 2 - - 50,0 100,0 - - - - - -
Căuşeni 2 3 1 - 100,0 66,7 100,0 - 100,0 - 100,0 -
Cimişlia 6 4 2 2 66,7 75,0 50,0 50,0 50,0 - - -
Leova 4 3 1 - 100,0 100,0 - - 50,0 50,0 - -
Ştefan-Vodă 4 3 - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - -
Taraclia 2 1 - - 50,0 100,0 - - - - - -
RDD “UTA Găgăuzia” - - - - - - - - - - - -
Comrat - - - - - - - - - - - -
Ceadîr-Lunga - - - - - - - - - - - -
Vulcăneşti - - - - - - - - - - - -
Total pe municipii 138 99 25 18 96,4 97,0 92,0 94,4 71,7 70,3 100,0 100,0
Total pe raioane 259 194 47 32 88,4 94,8 95,7 96,9 72,5 70,2 80,8 66,7
Total pe MSMPS 397 293 72 50 91,2 95,6 94,4 96,0 72,3 70,2 86,1 76,7

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


130
ASISTENŢA MEDICALĂ ACORDATĂ OSTAȘILOR INTERNAȚIONALIȘTI
ȘI ALTOR CONTINGENTE
Se află sub supraveghere prin Trataţi în staţionar din
Cuprinşi în examen
dispensarizare la finele anului numărul celor ce-l necesitau
medical complex (în %)
gestionar (în%)
Ostași Participanți la Ostași Participanti la Ostași Participanti la
internațio- conflictul din internațio- conflictul din internațio- conflictul din
naliști Transnistria naliști Transnistria naliști Transnistria
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 594 542 1042 1073 81,3 84,7 85,1 82,0 73,5 82,0 80,2 72,1
RDD “Nord” 1568 1608 2883 2864 94,5 93,8 90,0 89,9 70,9 76,0 67,0 69,1
mun. Bălţi 131 131 365 357 90,1 84,7 89,6 86,6 87,2 71,2 87,1 72,9
Briceni 122 119 124 124 100,0 100,0 100,0 99,2 71,4 64,5 55,1 48,5
Donduşeni 57 55 92 93 93,0 89,1 93,5 94,6 60,5 71,4 76,2 76,2
Drochia 119 171 299 273 90,8 95,3 87,6 83,9 66,7 81,6 75,7 75,8
Edineţ 168 166 134 135 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 67,7 100,0 69,8
Făleşti 131 137 278 303 87,8 87,6 83,1 89,1 80,0 90,6 70,8 74,7
Floreşti 195 208 460 464 95,4 100,0 90,2 86,9 50,0 85,7 47,3 59,7
Glodeni 108 104 369 369 86,1 85,6 77,2 87,5 68,0 87,5 50,0 67,5
Ocniţa 121 119 94 95 99,2 93,3 100,0 85,3 88,6 58,6 95,9 67,6
Rîşcani 83 80 227 212 97,6 87,5 89,9 92,9 55,6 84,4 48,4 75,0
Sîngerei 176 166 188 191 93,8 94,6 95,7 95,8 96,4 100,0 100,0 89,3
Soroca 157 152 253 248 97,5 95,4 99,6 94,0 69,8 68,3 85,7 77,4
RDD “Centru” 1423 1386 6015 5940 88,3 87,0 85,3 84,0 73,7 75,5 68,0 73,9
Anenii Noi 167 138 977 1013 76,0 86,2 87,7 87,9 65,6 72,2 66,9 63,2
Călăraşi 125 124 292 291 80,0 78,2 76,7 75,6 68,3 67,9 70,6 70,1
Criuleni 97 113 392 367 88,7 75,2 85,2 87,2 91,2 87,0 82,5 91,3
Dubăsari 22 21 837 821 100,0 100,0 83,5 81,9 92,3 66,7 64,7 78,5
Hînceşti 91 94 99 100 91,2 89,4 99,0 94,0 100,0 93,0 93,5 76,9
Ialoveni 95 97 1144 1119 90,5 92,8 76,5 76,5 87,2 86,3 55,1 87,1
Nisporeni 44 42 415 398 100,0 100,0 93,0 84,4 96,2 91,7 92,8 100,0
Orhei 143 131 316 314 89,5 87,8 91,1 87,3 51,9 66,1 52,9 63,1
Rezina 132 123 140 125 94,7 88,6 86,4 71,2 70,9 75,0 75,0 70,4
Străşeni 122 117 587 585 91,0 88,0 89,1 88,2 86,1 77,8 69,8 51,0
Şoldăneşti 95 99 297 289 85,3 84,8 79,8 84,8 82,1 74,4 86,4 69,3
Teleneşti 139 131 180 171 83,5 79,4 82,8 81,9 58,2 70,2 69,5 73,1
Ungheni 151 156 339 347 97,4 98,1 100,0 96,5 67,2 67,1 54,5 78,1
RDD “Sud” 793 723 3766 3882 88,8 89,3 78,5 77,3 75,4 79,7 76,9 72,4
Basarabeasca 35 34 55 58 91,4 79,4 94,5 89,7 53,8 83,3 68,8 15,8
Cahul 189 176 667 653 94,7 96,6 87,0 98,8 69,7 81,1 54,8 77,3
Cantemir 97 90 559 540 81,4 86,7 77,5 81,1 77,1 82,1 73,5 57,1
Căuşeni 157 129 1594 1725 77,7 82,9 72,3 64,7 78,6 88,9 88,3 74,6
Cimişlia 59 58 259 264 83,1 81,0 71,4 76,1 84,6 80,0 98,3 92,9
Leova 91 89 156 153 100,0 93,3 96,2 90,8 82,6 91,3 76,7 84,4
Ştefan-Vodă 117 106 467 480 88,9 90,6 84,2 83,5 83,3 57,9 77,9 82,0
Taraclia 48 41 9 9 100,0 92,7 100,0 100,0 77,8 75,0 100,0 -
RDD “UTA Găgăuzia” 267 269 5 5 93,6 91,8 100,0 100,0 87,2 85,9 - -
Comrat 118 118 1 1 85,6 83,9 100,0 100,0 72,2 92,7 - -
Ceadîr-Lunga 97 97 - - 100,0 96,9 - - 96,1 79,6 - -
Vulcăneşti 52 54 4 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -
Total pe municipii 725 673 1407 1430 82,9 84,7 86,3 83,1 76,1 79,8 81,8 72,3
Total pe raioane 3920 3855 12304 12334 91,2 90,7 84,2 83,2 73,5 77,4 69,9 72,2
Total pe MSMPS 4645 4528 13711 13764 89,9 89,8 84,4 83,2 73,9 77,8 71,2 72,2

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


131
REZULTATELE EXAMINĂRILOR PROFILACTICE LA COPII ÎN VÎRSTA 0-17 ani 11luni 29 zile

La 1000 copii examinaţi – depistaţi cu:


acuitatea acuitatea defectul dereglări
retard fizic vizuală auditivă scolioză
vorbirii de ţinută
2018 2019 scăzută
2018 scăzută
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
RDD mun. Chişinău 2,2 2,8 22,2 23,9 3,0 2,5 6,6 7,8 12,5 15,8 16,7 16,2
RDD”Nord” 7,4 7,3 24,4 24,3 2,4 2,1 12,0 14,4 8,6 8,0 6,5 5,8
mun. Bălţi 10,0 10,7 55,2 59,2 1,9 1,1 27,0 39,4 12,0 10,7 13,1 12,2
Briceni 1,9 3,3 24,1 27,4 2,0 1,2 15,2 20,3 1,7 2,5 5,2 5,4
Donduşeni 2,4 4,0 20,8 15,4 2,9 1,0 5,8 5,0 3,4 2,5 4,4 3,5
Drochia 5,8 7,4 22,4 19,6 1,8 2,4 10,9 13,3 10,9 8,3 8,3 3,5
Edineţ 0,9 0,3 16,5 15,5 1,5 2,3 4,1 3,8 7,9 8,2 3,8 2,1
Făleşti 11,2 7,5 13,8 15,0 3,2 3,7 11,2 11,0 3,8 3,0 1,3 1,2
Floreşti 4,4 2,1 14,1 14,9 2,6 3,0 3,6 2,0 8,0 8,2 2,4 2,4
Glodeni 5,6 10,0 22,3 18,3 2,6 2,3 9,7 10,0 9,7 10,0 8,7 8,5
Ocniţa 6,0 4,2 19,9 22,3 2,5 1,4 11,7 12,9 19,2 15,0 5,3 6,3
Rîşcani 7,7 9,1 15,1 15,7 1,8 1,5 9,9 13,2 7,3 9,9 5,5 5,2
Sîngerei 21,4 19,2 21,6 20,4 3,6 2,4 11,8 13,2 10,8 7,2 8,2 6,0
Soroca 5,6 5,5 33,9 32,8 2,6 1,6 13,0 14,5 10,0 10,6 9,1 12,2
RDD”Centru” 16,7 14,5 28,4 30,1 5,2 4,5 12,5 12,1 11,7 12,8 14,4 14,3
Anenii Noi 15,3 16,0 44,2 37,4 8,1 7,2 24,0 24,0 20,2 20,2 37,6 34,8
Călăraşi 43,5 28,8 40,0 47,2 7,2 4,7 23,2 16,6 11,6 10,1 11,3 14,2
Criuleni 11,2 12,9 25,7 32,2 2,7 6,3 17,9 11,9 10,2 11,9 13,4 14,8
Dubăsari 12,0 24,6 30,4 56,0 2,1 4,9 8,8 11,1 7,4 13,5 4,6 9,9
Hînceşti 20,6 15,8 25,2 18,9 10,9 11,6 14,5 13,3 17,1 21,9 21,3 20,6
Ialoveni 12,2 10,6 26,4 23,8 2,4 2,3 6,7 7,7 11,1 7,8 11,1 8,9
Nisporeni 12,1 11,5 16,7 22,3 3,5 1,4 5,8 6,6 6,6 5,9 1,3 3,9
Orhei 23,9 22,5 39,8 41,5 15,9 5,9 19,9 17,0 13,4 10,8 25,9 29,4
Rezina 14,5 10,8 27,6 35,6 2,8 2,3 8,3 7,7 13,1 16,0 12,0 11,4
Străşeni 7,6 8,7 20,3 21,8 1,5 1,6 6,0 6,4 7,6 7,9 6,8 6,1
Şoldăneşti 8,8 8,7 26,3 30,7 2,9 1,5 4,7 6,9 1,8 1,5 9,4 6,3
Teleneşti 12,4 6,3 21,1 18,0 1,8 2,5 20,1 13,5 10,2 8,8 5,1 2,5
Ungheni 21,2 18,5 31,2 39,7 2,7 2,6 11,8 15,6 12,5 20,6 15,9 14,5
RDD”Sud” 10,1 11,0 31,8 29,6 2,9 2,9 9,8 11,3 11,7 11,8 12,0 9,8
Basarabeasca 12,2 17,1 21,6 24,4 1,9 2,4 5,6 11,2 20,2 11,2 16,4 10,7
Cahul 9,7 7,2 26,1 22,3 4,8 3,9 6,7 8,1 15,6 10,6 13,7 10,9
Cantemir 21,9 19,7 53,6 62,2 1,6 2,8 25,8 23,7 13,1 13,5 18,9 13,5
Căuşeni 7,5 10,0 19,8 22,4 1,6 2,1 8,2 8,7 6,6 10,4 5,6 4,0
Cimişlia 16,0 23,1 70,3 41,0 5,6 5,2 11,2 22,0 8,0 19,4 25,6 28,0
Leova 10,7 9,1 26,4 33,3 2,3 4,4 11,9 14,7 14,2 15,9 8,0 8,7
Ştefan-Vodă 4,9 8,0 16,4 10,9 1,0 0,7 6,9 6,5 7,2 11,6 5,7 3,1
Taraclia 7,6 7,4 84,6 79,1 3,8 2,1 14,1 11,1 11,9 5,3 15,7 12,7
RDD ”UTA Găgăuzia” 5,5 4,0 26,1 27,1 3,3 1,6 15,2 15,0 7,0 7,6 5,8 6,1
Comrat 5,5 3,9 29,2 36,5 5,2 1,8 9,4 11,6 6,8 10,8 6,3 7,9
Ceadîr-Lunga 7,8 5,8 22,7 22,1 2,6 2,4 7,8 7,1 9,0 8,1 7,5 7,9
Vulcăneşti 1,4 1,3 26,5 19,8 1,4 - 39,1 33,9 3,7 1,3 1,9 0,0
Total pe municipii 2,8 3,5 24,7 27,1 2,9 2,4 8,2 10,6 12,4 15,3 16,5 15,8
Total pe raioane 11,9 10,8 26,5 26,7 3,8 3,3 11,3 11,8 10,4 10,8 10,8 10,1
Total pe MSMPS 8,7 8,7 25,9 26,8 3,5 3,0 10,2 11,5 11,1 12,1 12,8 11,8

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


132
REŢEUA SERVICIULUI DE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ
IMSP CNAMUP Institutul de
Alte Instituții
Staţii Substaţii Puncte Medicină
de AMU
de AMU de AMU de AMU Urgentă
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
mun. Chişinău 1 1 5 5 5 5 - - 1 1
STAŢIA AMU NORD
mun. Bălţi 1 1 1 1 - - - - 1 1
Briceni - - 1 1 3 3 - - - -
Donduşeni - - 1 1 1 1 - - - -
Drochia - - 1 1 2 2 - - - -
Edineţ - - 1 1 4 4 - - - -
Făleşti - - 1 1 3 3 - - - -
Floreşti - - 1 1 2 3 - - - -
Glodeni - - 1 1 2 2 - - - -
Ocniţa - - 1 1 1 1 - - - -
Rîşcani - - 1 1 3 3 - - - -
Sîngerei - - 1 1 4 4 - - - -
Soroca - - 1 1 3 3 - - - -
Total 1 1 12 12 29 29 - - 1 1
STAŢIA AMU SUD
Cahul 1 1 1 1 5 5 - - - -
Cantemir - - 1 1 4 4 - - - -
Leova - - 1 1 2 2 - - - -
Taraclia - - 1 1 2 2 - - - -
Total 1 1 4 4 13 13 - - - -
STAŢIA AMU CENTRU
Anenii Noi - - 1 1 2 2 - - - -
Basarabeasca - - 1 1 - - - - - -
Călăraşi - - 1 1 1 1 - - - -
Căuşeni - - 1 1 4 4 - - - -
Cimişlia - - 1 1 2 2 - - - -
Criuleni - - 1 1 2 2 - - - -
Dubăsari - - 1 1 2 2 - - - -
Hînceşti - - 1 1 5 5 - - - -
Ialoveni - - 1 1 4 4 - - - -
Nisporeni - - 1 1 2 2 - - - -
Orhei - - 1 1 6 6 - - - -
Rezina - - 1 1 1 1 - - - -
Străşeni - - 1 1 2 2 - - - -
Şoldăneşti - - 1 1 1 1 - - - -
Ştefan-Vodă - - 1 1 3 3 - - - -
Teleneşti - - 1 1 2 2 - - - -
Ungheni - - 1 1 2 2 - - - -
Total 1 1 17 17 41 41 - - - -
STAŢIA AMU UTA GĂGĂUZIA
Comrat 1 1 1 1 1 1 - - - -
Ceadîr-Lunga - - 1 1 4 4 - - - -
Vulcăneşti - - 1 1 1 1 - - - -
Total 1 1 3 3 6 6 - - - -
Serviciul «Aviasan» - - - - - - 1 1 - -
Serviciul Policlinicii de Stat … - … - … - … - … 1
Total pe MSMPS 5 5 41 41 94 94 1 1 2 3

Agenția Națională pentru Sănătate Publică


133
ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ
din ele: из них:
Număr
solicitări în localități solicitări în localități
solicitări efectuate inutile
urbane rurale
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
mun. Chişinău 252430 248130 232183 229221 20247 18909 9406 9618
STAŢIA AMU NORD
mun. Bălţi 55572 56391 52120 52582 3452 3809 1218 1290
Briceni 14141 15062 4751 4857 9390 10205 292 332
Donduşeni 9724 10235 2227 2448 7497 7787 178 212
Drochia 21622 22153 6290 6612 15332 15541 363 275
Edineţ 21369 22070 10692 10666 10677 11404 359 385
Făleşti 23118 23383 6933 6807 16185 16576 347 376
Floreşti 15999 16626 4759 5044 11240 11582 416 471
Glodeni 12997 12686 3116 3145 9881 9541 222 256
Ocniţa 11397 11447 5964 6218 5433 5229 405 323
Rîşcani 16946 16915 5506 5299 11440 11616 289 324
Sîngerei 19044 19138 5241 5318 13803 13820 422 440
Soroca 25017 24946 10942 12223 14075 12723 533 613
Total 246946 251052 118541 121219 128405 129833 5044 5297
STAŢIA AMU SUD
Cahul 30363 29580 13365 13607 16998 15973 723 713
Cantemir 13305 13090 1412 1341 11893 11749 234 311
Leova 10024 10159 4644 4502 5380 5657 173 263
Taraclia 9727 9590 5254 5181 4473 4409 311 264
Total 63419 62419 24675 24631 38744 37788 1441 1551
STAŢIA AMU CENTRU
Anenii Noi 14008 14421 2699 2849 11309 11572 455 617
Basarabeasca 8531 7910 5094 4593 3437 3317 139 153
Călăraşi 11490 12676 4195 4581 7295 8095 426 447
Căuşeni 24343 20852 7230 6336 17113 14516 566 496
Cimişlia 11758 11740 3882 3398 7876 8342 281 380
Criuleni 13346 12650 2215 2212 11131 10438 578 467
Dubăsari 8442 8718 - 51 8442 8667 175 250
Hînceşti 23405 21681 4311 4652 19094 17029 494 691
Ialoveni 18991 20837 4995 5047 13996 15790 613 781
Nisporeni 10307 11315 3635 3516 6672 7799 298 331
Orhei 37057 38007 13090 12932 23967 25075 797 958
Rezina 8771 9410 2453 2511 6318 6899 221 247
Străşeni 15891 16130 5460 5348 10431 10782 471 536
Şoldăneşti 8454 7994 2422 2057 6032 5937 237 201
Ştefan-Vodă 14389 14450 2106 2213 12283 12237 240 393
Teleneşti 14104 13403 3724 3152 10380 10251 340 365
Ungheni 26655 26944 12800 11995 13855 14949 571 668
Total 269942 269138 80311 77443 189631 191695 6902 7981
STAŢIA AMU UTA GĂGĂUZIA
Comrat 20056 20835 9918 10180 10138 10655 311 362
Ceadîr-Lunga 16707 16391 5332 5371 11375