Sunteți pe pagina 1din 2

Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării copiilor în baza SÎDC (1,5-3 ani) corelat la Domeniul Arte.

Educația muzicală
Grupa _______ Nr. de copii evaluaţi ______________ Conducător muzical___________________________________ Perioada de evaluare__________________

DOMENIU
STANDARDE NUME, PRENUME COPIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TO- N ÎR R
TAL (%) (%) (%)
DEZVOLTAA.

Indicator 1
FIZICĂ ȘI

Indicator 2
REA

Indicator 3
FORTIFICA

SĂNĂTĂȚII
REA

Total domeniu
B.DOMEN

Indicator 4
IUL:
DEZVOLT
AREAPER
SONALĂ,

Total domeniu
C.

Indicator 5
A LIMBAJULUI,
DEZVOLTARE

Indicator 6
Indicator 7

Total domeniu
Indicator 8
D.

Indicator 9
DEZVOL-
TAREA

Indicator 10
COGNITIVĂ
Total domeniu
Rezultate individuale
Nerealizat
În curs de realizare
Realizat

Semne convenţionale: R- realizat (verde); CR – în curs de realizare (galben); NR – nerealizat (roșu)

S-ar putea să vă placă și