Sunteți pe pagina 1din 1

34 Evaluarea multiaxială

Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (EGF)


[Global Assessment of Functioning Scale (GAF)]
Funcţionarea psihologică, socială si profesională se consideră pe un continuum
ipotetic de sănătate-maladie mentală. Nu se include deteriorarea în funcţionare
datorată restricţiilor somatice (sau de mediu).

Cod (Notă: A se utiliza coduri intermediare când sunt corespunzăto are, de ex., 45,68,72)
100 Funcţionare superioară într -un larg domeniu de activităţi, problemele de viaţă nu
| par a fi scăpat vreodată din mână, este căutat de alţii pentru multele sale calităţi.
91 Nici un simptom.
90 Simptome absente sau minime (de ex., anxietate uşoară înaintea unui examen),
| funcţionare bună în toate domeniile, interesat şi implicat într -o gamă largă de
81 activităţi, eficient social, satisfăcut în general de viaţă, nu mai mult decât probleme
sau preocupări cotidiene (de ex., o ceartă ocazională cu membrii familiei).
80 Dacă sunt prezente simptome, acestea sunt reacţii expectabile si tranzitorii la
| stresori psihosociali (de ex., dificultăţi în concentrare după o ceartă în familie); nu
71 mai mult decât o uşoară deteriorare în funcţionarea socială, profesională sau
şcolară (de ex., rămânere în urmă temporară în activitatea şcolară).
70 Câteva simptome uşoare (de ex., dispoziţie depresivă şi insomnie uşoară) SAU unele
| dificultăţi în funcţionarea socială, prof esională sau şcolară (de ex., chiul ocazional
61 ori furt din casă) dar, în general, funcţionare destul de bună, are câteva relaţii
interpersonale semnificative.
60 Simptome moderate (de ex., afect plat şi limbaj circumstanţial, atacuri de panică
| ocazionale) SAU dificultăţi moderate în funcţionarea socială, profesională sau
51 şcolară (de ex., puţini amici, conflicte cu egalii sau cu colaboratorii).
50 Simptome severe (de ex., ideaţie suicidară, ritualuri obsesionale severe, furturi din |
magazine), SAU deteriorare severă în funcţionarea socială, profesională sau şcolară
41 (de ex., nici un fel de amici, incapabil să menţină un serviciu).
40 O oarecare deteriorare a simţului critic (reality testing) sau în comunicare (de ex., |
limbajul este uneori ilogic, obscur sau irelevant) SAU deteriorare majoră în multe
31 domenii, cum ar fi serviciul sau şcoala, relaţiile de familie, judecata, gândirea sau
dispoziţia (de ex. omul depresiv evită amicii, îşi neglijează familia, este incapabil să
muncească; copilul bate copiii mai mici ca el, este sfidător acasă, lipseşte de la şcoală)
30 Comportamentul este considerabil influenţat de idei delirante sau de halucinaţii
| SAU există o deteriorare severa în comunicare sau în judecată (de ex., uneori este
21 incoerent, acţionează în mod flagrant inadecvat, are preocupări suicidare) SAU este
incapabil să funcţioneze în aproape toate domeniile (de ex., stă în pat toată ziua, nu
are serviciu, locuinţă sau amici).
20 Un oarecare pericol de a se vătăma pe sin e sau pe alţii (de ex., tentative de suicid |
fără urmărirea clară a morţii; frecvent violent; excitaţie maniacală) SAU ocazional 11
incapabil să menţină un minimum de igienă personală (de ex., miroase a fecale) SAU
deteriorare flagrantă în comunicare (de ex., extrem de incoerent sau mut).
10 Pericol persistent de vătămare severă a sa sau a altora (de ex., violenţă recurenta)
| SAU incapacitatea de a menţine o igienă personală minimă SAU act suicidar sever
1 cu dorinţa clară de a muri.
O Informaţie inadecvată

Estimarea funcţionării psihologice globale pe scala 0 -100 a fost operaţionalizată de Luborsky


în Health-Sickness Rating Scale (Luborsky L: „Clinicians'Judgments of Mental Health".
Archives of Genera/ Psychiatry 7: 407-417, 1962). Spitzer şi colegii săi au efectuat o revizuire
a Health-Sickness Rating Scale pe care au numit -o Global Assessment Scale (GAS) (Endicott J,
Spitzer RL, Fleiss JL, Cohen J: „The Global Assessment Scale: A Procedure for Measuring
Overall Severity of Psychiatric Disturbance." Archives of General Psychiatry 33: 766-771,
1976). O versiune modificată a GAS a fost inclusă în DSM -III-R ca Global Assessment of
Functioning (GAF) Scale.

S-ar putea să vă placă și