Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZ CJEC

vicepreşedinte CJEC,
Prof. Iordache Elena
Liceul Tehnic Buzau

Nr.......... / .....................

LISTA TEMELOR DE PROIECT


pentru examenul de certificare a calificarilor profesionale
An şcolar 2019 – 2020
Nivel 4 liceu tehnologic, ciclul superior

Domeniu: Electronica si Automatizari


Calificare profesională: Tehnician operator tehnica de calcul
Denumire clasă aXIIa C
Forma de învăţământ: zi
Nr crt Tema de proiect1 Competențe vizate în realizarea/execuția Produsul/aplicația
proiectului, care se referă la tema practică cu care se va
proiectului conform standardului de finaliza proiectul3
pregătire profesională)2
1 2 3 4
1. Tehnici moderne de - cunoastera in evolutie cronologica a
inscriptionare a CD-urilor si DV- CD urilor si DVD-urilor .
diurilor - Prezentarea softului NERO cel mai
utilizat pentru inscriptionarea CD si
DVD.
- Cunoasterea pasilor pentru
inscriptionarea CD si DVD .
2. Tehnici de stocare a datelor pe - Explica principalele caracteristici si
memorii flash. functionatrea memoriilor. Macheta
- Cunoasterea componentelor esentiale
ale unei memorii flash .
- Prezinta avantajele si dezavantajele
memoriei de tip fllash.
3. Microprocesoare de comenzi - Descrie unitatile functionale ale unui Macheta
microprocesor.
- explica organizarea interna si operarea
sistemului cu microprocesor.
- cunoastera conectarii
microprocesorului cu memoria si
dispozitivele de I/O .
4 Tipuri de comunicatii fara fir . - Explicarea configurarii unei retele
wirelles .
- Securitatea unei retele fara fir .
- Cunoasterea unei conexiuni locale .
5 Memorii utilizate in - Cunoasterea tipurilor de memorii RAM Macheta
calculatoarele electronice (Random Acces Memory) ROM (Read
Only Memory).
- Prezentarea avantajelor si
dezavantajelor principalelor tipuri de
1

3
memorii .
- Explicarea tipurilor constructive de
memorie .
- Descrierea parametrilor fizici ai
memoriei .
6 Realizarea si intretinerea unei - Explica principiile procedeelor de a Panoplie ce va
retele de calculatoare . transmite date. contine elementele
- Descrie procedeele de transmisii de unei retele de
date utilizate in retelele digitale . calcolatoare .
- Descrie topologiile si operatiile cu
LAN.
- Selecteaza componentele fizice
utilizate in retelele de calculatoare.

7 Transmiterea informatiei - Prezentarea configuratiilor tipice de Macheta


utilizand fibra optica . fibre optice.
- Notiuni generale despre fibra optica.
- Avantajele transmisiei informatiei pe
fibra optica .
- Cunoasterea modului de transmitere a
luminii prin fibra optica .
8 Realizarea unui film cu ajutorul - Achizitia si prelucrarea imaginilor. Realizarea unui film
programului windows Movie - Importarea materialului foto si video. propriu-zis .
Maker . - Prelucrarea videoclipurilor si
fotografiilor pe computer.
- Cunoasterea pasilor pentru realizarea
propriu-zisa a filmului.
9 Prezentarea arhitecturii interne - Cunoasterea echipamentelor hardware Macheta
a unui calculator . si software ale unui computer.
- Functiile hardware ale unui calculator.
- Functia de prelucrare.
- Elementele de intrare – iesire .
10 Instalarea si configurarea unui -Utilizarea aplicatiilor software in
sistem de operare in retea . managementul informatizat al
proiectelor.
- Analizeaza sistemele de operare in
retea.
- Realizeaza retele de calculatoare
-UtilizeazaNOS. -
Cunoastera comenzilor de baza

11 Utilizarea dispozitivelor - Explica functoinarea dispozitivelor de Macheta


periferice. intrare .
- Explica rolul si functionarea
magistralelor de date.
- Explica functionarea spatiilor de
stocare.

12 Registre de deplasare utilizate - Clasificarea registrelor


in calculatoarele electronice - Utilizarea registrelor de tip SISO
( serial Imput-serialOutput ) .
- Identificarea registrelor de deplasare.
13 Placi de baza utilizate in - Cunoasterea diferitelor tipuri de placi Macheta
calculatoarele electronice . de baza .
- Avantajele si dezavantajele diferitelor
placi de baza .
- Cunoasterea defectelor specifice .
14 Amplificatoare operationale , - Cunoasterea functionarii AO.
functionare ,tipuri , utilizari . - Scheme de amplificatoare inversoare
si neinversoare .
- Aplicatii specifice cu AO.

15. Aparate de masurat analogice - Cunoasterea principalelor tipuri de Macheta


aparate de masurat analogice .
- Functionarea aparatelor analogice.
- Conectarea acestora in circuite de
masurat.
16. Generatoare de semnal - Cunoasterea functionarii Scheme
comandate generatoarelor comandate .
- Tehnici de comanda .
- Identificarea circuitelor de intrare si
iesire .
- Prezentarea rolului functional al
circuitelor electronice .
17. Protocoale de retea - Descrierea modelului OSI si TCP/IP.
- Compararea metodelor de impartire a
mediului de transmisie .
- Utilizarea aplicatiilor software in
managementul informatizat al
proiectelor
18. Memoria cache - Organizarea memoriei principale .
- Principiul memoriei cache .
- Caracteristici ale memoriei cache .
- Aplicatii.
19. Amplificatoare implementate cu - Cunoastera functiilor Machete
, componente pasive . amplificatoarelor .- Scheme tipice de
amplificatoare .
- Aplicatii . Defecte specifice .
20. Memoria externa a unui -Descrie organizarea interna a unui Module memorii
calculator. calculator.
-Prezinta operarea sistemelor cu
microprocesor.
-Explica principalale caracteristici si
functionarea memoriilor.
21. Infractiuni informatice . -Identificarea tipurilor de
fisiere,denumirea si utilizarea lor corecta
-Identificarea tipurilor de infractiuni
informatice .
-Rezolvarea problemelor aparute .
22. Securitatea retelelor de -Administreaza servicii de securizare Machete
calculatoare . NOS.
-Amelioreaza performantele sistemelor
de calcul prin upgrade si update
-Rezolvarea problemelor aparute.

Îndrumător:
Prof. Toader Nicolae
Aviz Comisie metodică
Responsabil comisie metodică,
Prof.Urmuzache Ion
Aprobare CA,
Director,
Prof.RAMNICEANU ADRIANA
Şedinţa din data de : 05.12.2019