Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Certificat de participare
Liceul Tehnologic Inspectoratul Școlar
Tudor Vladimirescu Județean, Galați

Se acordă doamnei / domnului ________________________________ ,


director / director adjunct la ___________________________________ ,
pentru participarea la workshopul:
„Promovarea imaginii institutionale ca rezultat al comunicãrii manageriale eficiente la nivelul unitatilor scolare
preuniversitare”
,

, ,
organizat în cadrul Cercului Metodic Management
Directori, Directori adjuncți
- set licee -
4 decembrie 2019

Director, Inspector Școlar ISJ Galați, Inspector Școlar General Adjunct,


Prof. Aura-Otilia Moza prof. Doinita Popa
Prof. Corina-Patricia Pavel
,