Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 26.II.2018
ȘCOALA: Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu
CLASA: a VI-a B
PROFESOR: Gohoreanu Anca-Mădălina
OBIECTUL: Consiliere și orientare
SUBIECTUL: Stăpânirea de sine și secretele ei
TIPUL LECȚIEI: Lecție mixtă
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:

5.1 Să evalueze impactul factorilor sociali, culturali, economici şi de mediu


asupra stilului de viaţă

2.2. Să demonstreze abilități de comunicare eficientă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE COGNITIVE:


O.1 Să identifice definiția stăpânirii de sine
O.2 Să enumere situații în care stăpânirea de sine ajută la evitarea conflictelor
O.3. Să precizeze modalitățile de control a sinelui

OBIECTIVE OPERAȚIONALE AFECTIVE:


Oa1 Să participe activ la desfășurarea lecției
Oa2 Să valorizeze calitățile vorbirii corecte

Strategie didactică:

a) Resurse procedurale: știu-vreau să știu-am învățat, conversația euristică,


conversație catehetică
b) Resurse manageriale: cretă colorată, carnețele
c) Forme de organizare: frontală

1
Bibliografie:

1. Zlate, M, Psihologia vieții cotidiene, Ed. Polirom, Iași, 1996


2. Tomșa, Gh, Consilierea și orientarea în școală, Casa de Editură și Presă
Viața Românească, București, 1999

2
Evenimentele
Ob.
instruirii Resurse procedurale Modalități
op.
Activitatea profesorului Activitatea elevului de
evaluare
Forme
Metode Mijloace
de org.
Profesorul intră în clasă, salută
elevii. Discută probleme generale ale Elevii participă activ la
Frontal
1. Momentul clasei, situația absențelor și a discuție, dând detalii Conversația
5 ă
organizatoric notelor, pe scurt. Atrage atenția despre situația absențelor euristică
min
asupra faptului că a sosit vremea și a notelor.
tezelor și că se impune o pregătire
temeinică.
Profesorul prezintă elevilor
Elevii își exprimă părerea
următoarea situație:
despre situație. Cei mai
Andrei a venit nervos de la școală.
mulți dintre ei sunt de Frontal
Fratele lui îi cere să îl ajute la lecții.
2. Captarea acord cu faptul că Andrei ă
7 Andrei îl refuză, dar fratele lui Conversația Fragment Aprecieri
atenției nu ar fi procedat așa dacă
min insistă. La nervi, Andrei țipă și îl euristică de text verbale
nu ar fi fost nervos și că
lovește pe cel mic.
cel mai bine era să își
Invită elevii să-și spună părerea
stăpânească nervii și să nu
despre această situație
fie violent cu fratele său.
Profesorul notează pe tablă titlul,
Elevii notează titlul în
3. Anunțarea Stăpânirea de sine și efectele ei. De
caiete.
titlului și a 5 asemenea, adaptează obiectivele Frontal Aprecieri
Conversație Cretă
obiectivelor min urmărite pe parcursul lecției/ ă verbale
Își notează
competențele pe tablă, pe înțelesul
competențele/obiectivele
elevilor.

3
4. Dirijarea 20 Profesorul solicită elevii să participe Elevii trec pe rând la tablă Ciorchinele. Tablă. Frontal Aprecieri
învățării min la metoda ciorchinelui. Le și completează ciorchinele Conversația Cretă ă verbale
reamintește elevilor pașii metodei. cu ceea ce știu și vor să euristică. colorată.
Scrie pe tablă cuvântul-cheie știe despre stăpânirea de Conversația Cretă
„Stăpânire de sine” si invită elevii să sine, scriind cuvinte, ca catehetică albă.
completeze ciorchinele cu câte un autocontrol, respect,
cuvânt din câmpul lexical al putere, sentimente,
termenului-cheie. înfrânare, cumpătare,
Tabelul va fi împărțit în două: furie, etc.

Profesorul discută împreună cu elevii Elevii discută noțiunile


noțiunile pe care aceștia le-au scris. scrise, exemplificând.
Se extrage definiția autocontrolului:
autocontrolul se refera in general la Trec pe rând la tablă și
capacitatea de autoreglare: completează coloana Am
abilitatea de a rezista tentatiilor, de învățat
a incepe o activitate chiar daca am
vrea sa o amanam, de a amana o
activitate placuta pentru a ne ocupa
de o responsabilitate pe care o
avem.
Elevii discută situațiile de Aprecieri
5. Feedback 8 Se împart fișe cu diverse situații din pe fișe, motivând alegerile Conversația Problema verbale
min viața școlară sau socială în care este pe care le-au făcut. euristică - tizarea
necesar autocontrolul. Se cere Completează răspunsurile Frontal
elevilor să motiveze necesitatea cu exemple proprii. ă
acestuia. Se discută alegerile.

Elevii notează tema de


casă și tema lecției

4
Profesorul observă punctele tari și
punctele slabe ale demersului.
Atrage atenția elevilor asupra celor
viitoare.
asimilate. Se enunță tema de casă:
5 povestiți o situație în care ați avut
Conversația
min nevoie de autocontrol. Menționați
6. Tema de Aprecieri
care a fost reacția pe care ați avut-o,
casă Frontal verbale
motivând alegerea.
ă
Profesorul anunță tema lecției
viitoare și le solicită elevilor să se
documenteze despre aceasta.

5
Anexa 1: OGLINDA TABLEI:

Autocontrol

înfrânare

a vorbelor a faptelor

a atitudinilor

a concluziilor
pripite

evită evită arată


evită violența
greșelile conflictele respectul

6
Anexa 2
 Situația 1:

Andrei a venit nervos de la școală, căci are de făcut un proiect extrem de


important. Fratele lui îi cere să îl ajute la lecții. Asta înseamnă timp pierdut
pentru el. Andrei îl refuză, dar fratele lui insistă. La nervi, Andrei țipă și îl
lovește pe cel mic.
 Situația 2
Mihaela e cea mai bună majoretă. Astăzi e răcită, iar coordonatoarea grupului
de dansatoare i-a sugerat să nu participe la încurajarea echipei de fotbal, căci
răceala ar putea să-i împiedice agilitatea. Mihaela s-a supărat foarte tare și i-a
pus piedică unei colege.
 Situația 3
Mihai este pasionat de jocuri video. După ce vine de la școală, o mare parte din
timpul liber și-l petrece la calculator, jucându-se, cu căștile pe urechi. Este
trecut de ora 19:00 iar mama îi atrage atenția că nu și-a făcut lecțiile pentru
mâine. Mihai nu o aude, e concentrat la joc. Mama îi ia căștile, ca să se facă
auzită. Atunci, Mihai se ridică și o jignește pe mama sa.