Sunteți pe pagina 1din 2

PROP.

COMPLETIVĂ DIRECTĂ (CD)


DEFINIȚIE TERMENI REGENȚI
(LA EI SE PUNE ÎNTREBAREA PENTRU A STABILI FELUL)
Este subordonata care
îndeplineşte în frază funcţia
1. VERB TRANZITIV :
sintactică de co/ple/ent direct
El nu știe1/ (ce) să facă în timpul liber.2/
pe l2ngă cuv2ntul deter/inat
din regentă:
2. LOCUTIUNE VERBALA TRANZITIVĂ:
Am ascultat sfatul tău..
Am băgat de seamă1/(că) Daniel ştie să joace tenis1/
(complement direct)
Am ascultat 1/(ce) ai spus.
2
/ (completivă directă) 3. INTERJECȚIE PREDICATIVĂ
Iată, 1/ (ce) a ajuns Ioana2/.

ÎNTREBĂRI
CORELATIVE/ELEMENTE DE RELAȚIE
Aceleași ca și în cazul
complementului direct:
a. pronume relative: cine, care ce, cât, cel ce – Nu ş tiam
1
- pe cine/ ce? / (cine) va învinge. 2/
b. adjective pronominale relative: A întrebat 1/(care) elev
învaţă . 2/
c. pronume nehotărâte: oricare, oricine, orice, oricât: Îţi
PUNCTUAȚIE dau 1/ (orice) îmi ceri. 2/
c. adjective pronominale nehotărâte: Îţi ofer 1/
când stă după regentă nu (orice)lucru doreş ti. 2/
se desparte prin virgulă. d. pronume interogativ: Ş tii 1/ (cine) vine? 2/
Când este antepusă e. adjectiv pronominal interogativ: Înţelegi 1/ (ce)
regentei, de desparte, de probleme discută ? 2/
obicei, prin virgulă. Când g. adverbe relative: unde, cât, cum, când, încotro: Nu ş tie
1
este intercalată, virgula se / (când) a plecat. 2/
poate folosi după ea. h. conjuncţii subordonatoare: că, să, ca … să, dacă, de:
Am auzit 1/ (că ) a venit. 2/
i. locuţiuni subordonatoare conjuncţionale: cum că, cum
de: Zicea 1/ (cum că ) ar merge acolo. 2/
ANCA
ND

Ați gestionat o echipă pentru club, ați condus un proiect pentru asociația
preferată de caritate sau ați editat ziarul de la școală? Nu vă sfiiți să descrieți
experiențele care vă demonstrează capacitățile de leadership.

E-MAIL HANDLE TWITTER TELEFON URL LINKEDIN


2