Sunteți pe pagina 1din 3

Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,

AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
Anexa nr. 5

Plan activități online, zilnice din cadrul SNV2020 ALTFel


organizate de echipa AO CIDP ANIMA

N/o Ziua și ora


Activitatea desfășurării Descrierea Așteptări Responsabilitatea
activității Coordonatorul
Local
1. Activitate de 4 octombrie Activitatea va avea
lansare a SNV, loc pe online, cu Participarea
platforma zoom Ora: 12:00 participarea O oră de Coordonatorului
partenerilor locali, activitate; local la Ședința
reprezentanților  Minim 40 de lansare
unităților teritorial participanți;
administrative și  3 vorbitori la
entităților interesate. eveniment;
Presupunem
participarea a minim
40 persoane.
2. Anticafeneaua Luni, 5 Activitatea va implica  50 voluntari Delegarea
voluntarilor octombrie minim 50 voluntari, participanți; minim 2
2020 câte 2 din fiecare  5 voluntari voluntari la
unitate teritorial naționali/internați activitate
administrativă onali invitați
implicată în inițiativă. speciali;
Scopul activității este  2 ore de activitate
de a oferi spațiu online;
pentru schimb de
experiență națională
și internațională. La
acest eveniment vor fi
invitați minim 5
voluntari
internaționali, care au
avut misiune de
voluntariat în RM sau
în alte regiuni. Vor fi
promovate practici
internaționale de
voluntariat, invitate
organizații care
promovează
voluntariatul
internațional.
3. Quiz național Marți, 6 Activitate online, în  100 voluntari Delegarea a
”Voluntariatul octombrie care vor fi implicați participanți; minim 4

1
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
fără hotare” minim 100 de  Primele 5 locuri voluntari la
voluntari din premiate; activitate
întreaga țară,
voluntari implicați în
activitate independent
prin chestionar de
aplicare sau la
propunerea
coordonatorului local
de SNV.
4. Dezbateri Miercuri, 7 Activitate online, cu  6 tineri  Plasarea
Academice octombrie înscriere inițială pe participanți la linkului
”Acest aplicațiile online. activitate; dezbaterilor
parlament Activitatea va avea  Video de la Academice ca
propune loc în direct, și va fi eveniment cu material înscris
introducerea disponibilă pentru a fi argumente și teze pe paginile
limitei de accesată ulterior. Vor discutate plasat pe web/rețele de
vârstă pentru participa direct 6 rețelele de socializare a
accesarea participanți, această socializare a Coordonatorilor
practicilor de activitate va fi partenerilor locali; Locali
voluntariat, de urmărită de cca 2000
până la vârsta beneficiari indirecți.
pensionării!”
5. Sesiune online Joi, 8 La această activitate 
Minim 25  Delegarea unui
”Cum pot octombrie vor fi inviate participanți, reprezentant din
deveni organizații/entități reprezentanți ai localitatea
instituție gazdă care își doresc să entităților coordonată, care
de voluntariat!” devină instituție interesate de a fi planifică să
gazdă. Activitatea va informate despre devină Instituție
avea loc pe online, procedura de a lua Gazdă de
coordonată de statut de IGAV; Voluntariat
experți. Din fiecare  O sesiune online
localitate va participa de 2 ore
cel puțin o desfășurată;
organizație, 25
participanți.
6. Biblioteca vie/ Vineri, 9 La această activitate  30 participanți  Delegarea
Față în față cu octombrie vom invita voluntari antrenați în minim a 1
voluntari naționali și activitate; voluntar la
naționali și internaționali, care  Minim 9 voluntari evenimnet
internaționali- vor putea relata naționali/
bune practici de experiența lor în internaționali
voluntariat, domeniu. Fiecare invitați;
online istorie a voluntarilor
va fi prezentată ca o
carte, unde
participanții vor avea
posibilitate să-i
descopere în tehnica
Biblioteci vii.
Activitatea va avea
loc online, cu
implicarea a minim
2
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
30 participanți.
7. Concurs Sâmbătă 10, Activitatea va avea  Delegarea/susțin
Galerie online a octombrie un regulament de  Minim 10 entități erea a minim o
celor mai participare și jurizare participante la inițiativă de
ambițioase a participanților, va fi concurs; voluntariat
campanii de dat start în săpt. a IV  Primele 3 locuri implementată în
voluntariat din din septembrie, și se vor fi premiate cu localitatea
2020 va desfășura în ziua cupe și certificate; coordonată de
de 10 octombrie pe  Minim 1000 Partenerul
rețelele de beneficiari Local la
socializare. Vor fi indirecți, Concursul
anunțate rezultatele în urmăritori a ”Galerie online
data de 15 octombrie. galeriei online; a inițiativelor de
Vor fi premiate voluntariat din
primele 5 locuri. La 2020”
activitate vor putea
participa toate
entitățile care au avut
o campanie/acțiune
de voluntariat în anul
2020. Toate lucrările
vor fi realizate cu
hashtag-ul SNV
2020. Preconizăm
participarea a minim
10 entități.
8. Activitate de Duminică, Activitatea va avea  40 participanți, cu  Participarea
totalizare a 11 loc online, cu partenerii locali, Coordonatorului
SNV 2020, pe octombrie invitarea tuturor voluntari.. Local și a
online participanților la  O sesiune de entităților
SNV, al donatorilor și totalizare cu implicate/volunt
partenerilor. enumerarea ari active (la
rezultatelor atinse; dorință)
 Certificarea
unităților
teritoriale
administrative
implicate, și a
entităților care s-
au alăturat la
campanie;