Sunteți pe pagina 1din 23

Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,

AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
Anexa nr.3

PLAN de acțiune a inițiativelor de voluntariat pe localitate


proiectul ”SNV 2020 ALTFel”

Perioada: 4-11 octombrie 2020

N/o Entitatea partener Activitatea planificată/ Perioada de


Nr de voluntari Locul desfășurării Nr de
(Titlul activității & o mică implicați în
implementare beneficiari
descriere)
(data/ora, dacă e implementarea planificat, a
posibil) acțiunii de acțiunii de
voluntariat voluntariat
1. APL Bălășești Înverzirea satului - 10 octombrie, ora 7 voluntari Satul Bălășești 1873 de
organizarea unei activități 11:00 locuitori ai
de plantare a copacilor pe satului
2 suprafețe de teren
2. Gimnaziul Bălășești Campanie de ajutorare a 6,8 octombrie, 6 voluntari Satul Bălășești 3 bătrâni
bătrânilor- constăîn orele 16:00 imobili.
ajutorarea cu lucrările
casnice a 3 bătrâni
imobili.
3. Biserica ”Sfîntul Ierarh Activități de caritate- 4-11 octombrie- 6 voluntari Satul Bălășești Aproximativ
Nicolae” strîngerea de lucruri( strângerea 10 familii (în
hăinuțe/ produse lucrurilor, 11 dependență
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
alimentare/ jucării/ bani) octombrie- de cantitatea
și organizarea unor împărțirea acestora. lucrurilor
pachete destinate strânse)
familiilor/ bătrînilor care
au o stare financiară mai
slabă.
4. Biblioteca Publică Bălășești Colectarea istoriilor din 4 octombrie 5 voluntari Satul Bălășești Aprox. 2000
bătrâni și crearea unui de personae,
filmuleț/ broșure cu file locuitori ai
din istoria satului satului și
Bălășești- colectarea unor băștinași care
istorii vechi despre satul nu mai
Bălășești/ modul de viață locuiesc aici.
din trecut , evenimente
etc. de la 5 bătrâni și
crearea unui filmuleț
documentar/ broșură
reprezentativă a satului.
5. Grupul de Inițiativă Locală Repararea a 2 răstigniri, 9 octombrie, ora 10 voluntari Satul Bălășești Toți locuitorii
”INSPIRE” care sunt obiecte de cult a 16:00 satului, în
satului, aflate în stare număr de
nesatisfăcătoare – 1873
vopsirea/ curățirea/
renovarea acestora
6. Centrul de Sănătate Campanie de promovare a 05.10.2020 5 voluntari Centrul de Sănătate 50 beneficiari
Prietenos Tinerilor sanatății «Alimentația Briceni
«Iuventus» sănătoasă». Voluntarii vor
împărți pliante cu
tematica la Alimentația
Sănătoasă și vor filma un

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
video motivațional.
7. Biblioteca Publică Raională «O nouă viață pentru 06.10.2020 5 voluntari Biblioteca Publica 100
carte». În cadrul Raională, Briceni beneficiari
bibliotecii sunt multe cărți
care au nevoie de
restaurarea calitativă
pentru a putea deservi și
alți cititori. Voluntarii vor
ajuta lucrătorii bibliotecii
în repararea cărților și
distribuirea la domiciliu a
cărților, cititorilor în etate
care nu se pot deplasa la
bibliotecă.
8. Școala Profesională Salubrizarea teritoriului 07.10.2020 5 voluntari Școala Profesională, 95 beneficiari
școlii. Voluntarii vor face Briceni
curat pe teritoriului școlii.
9. Liceul Teoretic «Grigore Donație de haine pentru o 08.10.2020 5 voluntari or.Briceni 6 beneficiari
Vieru» familie nevoiașă.
10. Centrul Comunitar Caritate «Donația ta poate 09.10.2020 5 voluntari or. Briceni 2 beneficiari
Multifuncțional de umple farfuria unui
Asistență Socială flămînd». Voluntarii vor
distrubui beneficiarilor
Centrului Comunitar
Multifuncțional de
Asistență Socială produse
alimentare.
11. Grupul de inițiativă ,,VIS” Colectare de 25.09-05.10 20 În incinta ,,Liceului 10
îmbrăcăminte și Teoretic,, Meșterul
încălțăminte pentru copii Manole”/
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
din familii cu venituri Căușăni s. Sălcuța
modeste.
12. Clasa a XII-a U Ajutor în gospodărie 04.10.2020 18 În gospodăria 1
pentru domnul Nicolae domnului Nicolae
Bocancea, professor de Bocancea,
vârstă pensionară Căușăni satul Sălcuța
13. Grupul de inițiativă Salubrizarea scuarului 06.09.2020 30 Centrul localității Toți locuitorii
Monumentului eroilor, din Sălcuța satului
,,Voluntarii” centru localității.
14. CM Pleșeni + Gimnaziul Activitate de salubrizare 09 Octombrie 8 s.Hănăseni, r.Cantemir 400
M. Sadoveanu din comuna Voluntarii centrului
Pleșeni împreună cu angajații
centrului și vor efectua
lucrări de salubrizare în
parcul de lângă școala din
sat și centru
multifuncțional.
15. CM Sănătăuca+ Primăria s. Activitate de salubrizare 09 Octombrie 5 s. Sănătăuca 1000
Sănătăuca pe malul Nistrului în
colaborare cu primăria s.
Sănătăuca.
16. CM Nisporeni+ Centrul de 1.07 Octombrie 5 or. Nisporeni 1500
tineret Nisporeni 1.Activitate sportivă –
Starturi vesele. În cadrul
acestei activități,
voluntarii din cadrul
centrului și voluntarii din
cadrul centrului de Tineret
Nisporeni se vor implica
la organizarea și
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
desfășurarea starturilor
vesele, participanți fiind,
copiii din cadrul CM
Nisporeni
2.05 Octombrie

2.Activitate de
salubrizare. În cadrul
acestei activități,
beneficiarii CM
Nisporeni, împreună cu
voluntarii și angajații
centrului vor curăți de
deșeuri un parc din jurul
stadionului de fotbal din
localitate.

17. CM Taraclia +
Seminar informativ cu 09 Octombrie 5 Or. Taraclia 40
Inspectoratul de Poliție
genericul „Împreună
Căușeni + Liceul Teoretic
spunem Nu traficului de
Ștefan cel Mare și Sfânt
ființe umane”, în care
vorbitori vor fi
reprezentanții
Inspectoratului de Poliție
Căușeni, iar voluntarii vor
ajuta la organizarea
acestui seminar pentru
elevii liceului.
18. CM Tudora + Asistența Activitate de suport 09 Octombrie 7 Com. Tudora 3 persoane în
social. Voluntarii etate

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
Socială com. Tudora centrului multifuncțional
Tudora vor merge în
localitate la 3 persoane în
etate și vor ajuta la
treburile gospodărești
timp de o zi.
Pentru că e sezonul
muncii de câmp, iar multe
persoane în etate nu
dispun de ajutor din partea
familiei, astfel voluntarii
CM Tudora se vor oferi ca
timp de o zi să ajute
sărmanii bătrâneii.
19. Oficiul Central + FC Activitate de 08 Octombrie 2020 5 s. Suruceni 40
entertainment. Timp de o
Sfântul Gheorghe Suruceni zi, beneficiarii centrelor
Concordia vor fi incluși
într-o activitate de
entertainment, unde
Clubul de Fotbal Sfântul
Gheorghe Suruceni vor
oferi un master-clas.
Astfel, pe lângă activității
obișnuite ce le desfășoară
pedagogii cu beneficiarii
în centre, aceștia vor avea
șansa unică de a fi atât de
aproape de un fotbalist
profesionist.

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
20. Oficiul Central + Primăria Activitate de 10 Octombrie 2020 50 mun. Chișinău 3000
salubrizare. Angajații
Chișinău Oficiului Central
împreună cu voluntarii din
Chișinău se mobilizează
într-o activitate de
salubrizare, curățând o
parte din zonele Parcului
Valea Trandafirilor.
21. Direcția generală Traininguri: 3-4 octombrie 20 Rezervația Naturală 20
Educție, Tineret și Sport Voluntariatul în Orheiul Vechi
situații de criză
Voluntariat și Advocacy
22. Purple Team al „Datele cu Caracter 6 octombrie 20 Sediul Fundației de 200
companiei Moldcell Personal într-o Binefacere Caritas
Societate Moldova
Informațională”
23. AO "Urban Spirit" Traininguri: 10-11 octombrie 20 Rezervația Naturală 20
Chișinău, capitală Orheiul Vechi
prietenoasă tinerilor
Graffiti- art[ sau
vandalism
24. Rezervația Naturală #IhaveAgreenDREAM 5 octombrie 15 Rezervația Naturală 50
Orheiul Vechi FlashMob Orheiul Vechi
25. Fundația de Binefacere Și eu sunt Caritas 11 octombrie 25 Sediul Fundației de 5000
Caritas Moldova Acțiune de amenajarea Binefacere Caritas
grădinii Caritas Moldova
26. Centrul Municipal de „Dăruiește un zâmbet ” 09.10.2020, ora 5 Chișinău, Str. Ipate 16
Tineret Chișinău Realizarea unei vizite la 15:00 soroceanu 73
un orfelinat de copii, cu Orfelinatul de copii
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
oferirea de produse
alimentare, jucării,
traininguri pe diverse
tematici, concert în aer
liber.
27. Centrul de Tineret Cricova „Caritate pentru bătrâni” 10.10.2020, ora 5 Cricova 10
Tinerii voluntary vor 14:00
merge pe la batrâni și le
vor oferi pachete.
28. Centrul de Tineret Grătiești Atelier de creație 04.10.2020, 5 Comuna Grătiești, str. 10
”Torbițele ECO” Ora 14.00 Ștefan cel Mare 70/1
29. Centrul de Tineret Ciorescu Salubrizarea Parcului de 04.10.20 – 11.04.20 5 Ciorescu 30
linga Centrul de Tineret
30. Consiliul Local al Tinerilor “Cu grijă pentru natură”- 04.10.2020 5 Muzeului satului 200
din Botanica activitate de salubrizare 15:00 Chișinău
pe teritoriul adiacent
lacului din Muzeul satului
Chișinău
31. Asociația Obștească „Pictăm și ne Protejăm” 04/10/2020 5-6 voluntari Scuarul Palatului 50 ben.
Generația Altfel Personalizarea măștilor 12:00 – 15:00 Național „Nicolae
printr-un atelier de artă Sulac”
or.Chișinău
32. Fundația Regina Pacis „Masă pentru EI un dar 08/10/2020 Cantina Socială a 150+ ben.
pentru Voluntari” ~ 13:00 10-15 voluntari Fundației Regina Pacis
Oferirea unui pachet de or. Chișinău
produse și o masa caldă
persoanelor fără adăpost
33. Biserica de Tineret „Un cântec pentru EI” 08/10/2020 5 voluntari Cantina Socială a 150+ ben.
Concert acustic ~ 13:00 Fundației Regina Pacis
or. Chișinău
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
34. AIESEC International „Mulțumesc că ești 06/10/2020 ~ 10-15 voluntari online
Voluntar” 18:00
Un video de mulțămire 500+
pentru Voluntarii 2020 vizualizatori
35. Tucano Moldova „Un ceai pentru un 04/10/2020 și Scuarul Palatului 50 ben.
Voluntar” 11/10/2020 5-6 Național „Nicolae
Oferirea gratuită a voluntari Sulac” și Piața Marii
ceaiului și cafelei pentru Adunări Naționale
voluntary. or. Chișinău
36. Inițiativa Oameni pentru „Mascheză-ți Țara” 11/10/2020 10-15 voluntari Piața Marii Adunări Neindentificat
Oameni Pictarea pe asphalt cu Naționale
cretă a unei măști cu un or. Chișinău
mesaj pe ea.
Filmarea cu drona.

37. Gimnaziul Miclești Salubrizare în sat 4-5 5 Satul Miclești 100


38. Liceul Teoretic Boris Salubrizare/ oră de 6 5 Criuleni 20
Dânga voluntariat pentru elevi
liceului
39. Crucea Roșie Criuleni Oră de instruire a unui 6 3 Criuleni 10
grup de tineri în acordarea
primului ajutor medical
40. Gimnaziul Cimișeni Activitate de caritate, 7 5 S. Cimișeni 10
ajutor bătrânilor
41. IMSP SR Criuleni Campanie de informare 8 5 Criuleni 50
stradală - COVID
42. Grup de inițiativă MERAKI Donare de haine pentru 6 5 Criuleni 15
copii din grupul social
defavorizați
43. Liceul Mălăieștii Noi Salubrizare 5 15 Satul Mălăieștii Noi 150
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
44. CRT Criuleni Oră pentru un grup de 7 10 Criuleni, CT 50
tineri cu tematica
Voluntariat/ pictarea
peretelui în sala pentru
voluntary din cadrul
Centrului de tineret
45. IP Gimnaziul nr.2, or. ”Vrei să schimbi lumea? 04.10.2020, 10.00 5 Mediul online: 1277
Fii voluntar!” Acțiune postarea video-ului pe
Drochia online, challenge de pagina gimnaziului.
îndemn la voluntariat.

”Un zâmbet, vă rog!” 06.10.2020, 12.00 IP Gimnaziul nr.2, 20


Donarea jucăriilor, orașul Drochia
rechizitelor ș.a. copiilor
din familii social-
vulnerabile în schimbul
unui zâmbet.
46. LT ”Ștefan cel Mare”, or. ”Te invit în lumea 08.10.2020, 13.00 5 LT ”Ștefan cel Mare”, 38
cărților”. Voluntarii vor orașul Drochia
Drochia iniția o acțiune de
colectare a cărților
preferate din copilărie pe
care nu le mai folosesc și
le vor dona elevilor din
clasa I, promovând lectura
în rândul cititorilor
începători și vor promova
voluntariatul.
47. Biblioteca Publică Șuri ,,Ghizi în era digitală". 05.10.2020, 15.00 5 Satul Șuri 15
Tinerii abili in operarea
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
computerelor,
smartphone-urilor si
diverselor softuri vor
organiza mici ateliere, în
cadrul cărora vor ajuta
persoanele in vârstă să
descopere noi modalități
de conectare cu cei dragi
in mediul online.

48. AO ”Băștinașii din Pelinia” ”Băștinașii în acțiune!” 07.10.2020, 11.00 5 Satul Pelinia 7200
Acțiune de salubrizare și
igienizare a parcului de
lângă muzeul Pelinia.
49. Grupul de inițiativă ”Aici au fost voluntarii!” 10.10.2020, 11.00 5 Satul Șurii Noi 660
Acțiune de salubrizare a
”Foxes” locului de agrement
sătesc, lângă lac.
50. L.T. ,,M. Eminescu” Activitate de salubrizare a 05-06.10.2020 20 Or. Fălești 100
terenului de sport
51. L.T.,,I.Creangă” Amenajarea parcului, 07.10.2020 15 Or. Fălești 50
sădirea florilor
52. Consiliul raional al Activitate de voluntariat 10.10.2020 15 Or. Fălești 15
Tinerilor Fălești vopsirea marcajelor la
gradiniță
53. Centrul de resurse pentru Amenajarea scenei în aer 09.10.2020 20 Or. Fălești 20
Tineri Fălești liber
54. Centrul de sănătate Campanie de promovare a 05-09.10.2020 20 Or. Fălești 200
prietenos al Tinerilor voluntariatului

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
55. Centrul de Tineret Glodeni Training- totul începe în 4-11 octombrie 5 Centru de Cultura 20
mintea ta
56. Yk Sperenta Glodeni Panou: Ma înteleg și mă 4-11 octombrie 5 Liceele din Glodeni 70
accept așa cum sunt
57. Centul de Cultura Glodeni Promovarea 4-11 octombrie 5 Centrul de Cultura 40
voluntariatului
58. Biblioteca Județiană Dăruiește un zâmbet 4-11 octombrie 5 Spitalul Raional 20
Gheorghe Cojbuc Bistrița – donație de carte pentru Glodeni, sectia copii
Năsăud, Filiala Glodeni copii de la spital
59. Consiliul Raional al Act de caritate 4-11 octombrie 5 Centrul de plasament 15
Tineilor Glodeni pentru copii Glodeni
60. Consiliu Tinerilor Hînceşti Educaţie 6 octombrie 5 persoane Hînceşti 15
61. L.T. Universum Cultură 4 octombrie 7 persoane Sărata-Galbena, 20
Hâncești
62. L.T. M.Eminescu Salubritate 8 octombrie 6 persoane Hînceşti 50
63. L.T. Lăpuşna Ecologie 9 octombrie 5 persoane Lăpuşna, Hâncești 50
64. A.O Generația cu Obiective Tineri implicați – Viitor 11.10.2020 5 voluntari Raionul Ialoveni 5000
Libere și Democratice prosper
(GOLD) În cadrul acestei activități
ne propunem să realizăm
un spot video, prin
intermediul căruia vrem
să evidențiem impactul
major al voluntariatului
asupra societății.
65. Liceul Teoretic „Hyperion” Sunt Tânăr și îmi pasă 09.10.2020 10 voluntari IPLT „Hyperion” – 100
În cadrul acestui training platforma Zoom
ne propunem să abordăm
diverse teme sociale,
inclusiv importanța
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
voluntariatul și a lecturii,
calitățile unui cetățean
activ și dezvoltarea
multilaterală a tinerilor.
66. Fundația ANA Oportunitate spre 07.10.2020 10 voluntari Liceul Teoretic 1000
Prosperitate „Dimitrie Cantemir” –
În cadrul acestei sesiuni platforma Zoom
de instruire vom aborda
atât tema atragerii de
investiții în sectorul
pentru tineret, cât și
despre scrierea unui
proiect de success
67. Liceul Teoretic „Dimitrie Un pas informat – Un 06.10.2020 5 voluntari Liceul Teoretic 200
Cantemir” viitor conturat „Dimitrie Cantemir”
Această activitate
presupune interacționarea
cu copiii din clasele
primare, atunci când
aceștia sosesc la școală. Ei
vor primi bilețele cu
întrebări și afirmații
despre voluntarit,
siguranța în trafic și
importanța implicării în
viața socială. La sfârșit,
micii voluntari în devenire
vor primi ceva dulce.
68. Comisia Metodică Limbă și Discursul structurat – 08.10.2010 10 voluntari IPLT „Hyperion”
Comunicare arta cuceririi sufletului 50

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
În cadrul acestui training
le vom vorbi tinerilor
despre importanța unui
discurs public ca factor
reprezentativ. Totodată
aceștia vor primi sfaturi
despre elaborarea
acestuia.
69. S.R.L D&M Plugaru Viitorul meu contează 10.10.2020 10 voluntari Parcul Dendrarium 100
Această activitate prevede
organizarea unui training
care va aborda tema unei
afaceri de succes, având la
bază oportunități, riscuri,
beneficii. Le vom oferi
tinerilor exemple practice
și informații utile despre
antreprenoriat.
70. Biblioteca Publică Raională Oră de informare pentru 4 3 Leova, Biblioteca 10
”Valeriu Matei” Leova un grup de copii - lectura
71. Școala de Arte ”Petru și Ion Expoziție cu oră de artă 5 5 Leova 15
Teodorovici” or Leova
72. CSPT ”Orhideea” Leova Activitate de voluntariat – 7 5 Leova 15
oră de informare despre
sănătatea tinerilor
73. Casa de Cultură Leova Oră de dans/ Cultură și 6 5 Leova, Casa de 20
Tradiție Cultură
74. AO AEMAV Grup de tineri vor 7 5 Leova 10
participa la un training de
dezvoltare personală/
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
tineret
75. Centrul Multifuncțional Acțiune de salubrizare a 05.10.2020, ora 24 Parcul central al 80 zilnic
Nisporeni, A.O. teritoriului parcului 15:00 orașului Nisporeni
,,Concordia. Proiecte central din orașul
sociale” Nisporeni.
Voluntarilor le vor fi
oferite mănuși și saci
pentru colectarea
deșeurilor. Aceștia vor
strânge resturile de
plastic, hârtie, pungile și
sticlele aruncate. Ulterior
deșeurile vor fi
transportate la poligonul
de sortare a gunoiului.
76. Inspectoratul de Poliție Flashmob / campanie de 06.10.2020, ora 14 Teritoriul orașului 200
Nisporeni sensibilizare ,,Viața are 15:00 Nisporeni (centrul
prioritate”. localității, străzile
Transmiterea mesajelor, laterale).
A.O. ,,Bunicii Grijulii” împărțirea pliantelor
informative și a
fluturașilor cetățenilor
care participă zilnic la
traficul rutier
(conducătorilor auto și
pietonilor) de toate
categoriile de vârstă:
sensibilizarea și
informarea cetățenilor
privitor la riscurile și

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
pericole străzii, la
necesitatea respectării
regulilor de circulație
rutieră atât de către șoferi,
cât și de pietoni, în scopul
reducerii numărului de
accidente rutiere, dar și
prevenirea cazurilor de
victimizare și consecințele
acestora.
77. Centrul Multifuncțional Organizarea activităților 07.10.2020, ora 6 Terenul artificial de 15
Nisporeni, A.O. dinamice / jocurilor 15:00 fotbal din parcul
,,Concordia. Proiecte sportive cu copiii care central al orașului
sociale” provin din familii social- Nisporeni
vulnerabile și în situație
de risc.
Planificarea și
desfășurarea unui
complex de exerciții /
jocuri dinamice și
activități / competiții
sportive (probe pe
echipe). Încurajarea de a
duce un mod de viață
bazat pe mișcare și
activități sportive,
menținerea unei bune stări
de sănătate și consolidarea
socializării copiilor /
adoloscenților prin crearea

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
unui cadru social și
organizatoric favorizant.
78. Serviciul de Asistență Atelier practic: Aplicații 08.10.2020, ora 10 Sediul I.P. Centrul 10
Psihopedagogică Nisporeni din hârtie albă și colorată 15:00 Raional de Tineret
– activități creative pentru Nisporeni
copiii cu cerințe
educaționale speciale.
Petrecerea timpului
frumos, dar și dezvoltarea
creativității copiilor cu
CES, inclusiv se va pune
accent pe dezvoltarea
motricităţii fine care este
în legătură directă cu
dezvoltarea vorbirii, a
gândirii, totodată
contribuie la formarea
inteligenţei, în special la
copiii cu probleme în
dezvoltare.
79. Centrul de Sănătate Atelier de lucru ,,Modul 09.10.2020, ora 5 Sediul I.P. Centrul 20
Prietenos Tinerilor sănătos de viață” 15:00 Raional de Tineret
,,NisProtect” Activitate de promovare și Nisporeni
susținere a modului
sănătos de viață (mesaje
de sensibilizare și
informare, activități în
grupuri, schimbul de idei
– alimentația corectă și
echilibrată, renunțarea la

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
vicii, practicarea
sportului).
80. CSPT Ocnița Confecționarea și 05.10.2020, 15:00 5 Or. Ocnița 150
repartizarea flaerilor cu
informația despre
sănătatea reproductivă.
81. Centrul Raional de Tineret Găsirea sponsorilor pentru 06.10.2020, 15:00 7 Or. Ocnița 100
Ocnița a procura nisip, cu scop de
a umple toate terenurile de
joacă pentru copilași din
oraș.
82. Biblioteca Publică Vizitarea muzeului 07.10.2020, 15:00 3 Or. Ocnița 20
Orășenească Ocnița. orașului, doar că
povestitorii ai istoriei
orașului vor fi tineri
Voluntari.
83. Primaria orașului Ocnița Vopsirea obiectelor 08.10.2020, 15:00 10 Or. Ocnița 50
sportive pe terenul de
sport lângă Gimnaziul al
orașului Ocnița
84. CLT Bîrnova Salubrizare în parc lângă 09.10.2020, 15:00 15 Or. Ocnița 200
Gimnaziul satului
Bîrnova.
85. AO “Generația Viitorului” Act de binefacere 09.10.2020 10 Or.Rîșcani 20
Dezbatere “A fi sau nu a
fi voluntar”
86. AO”Baștina” Activitate de ecologizare 10.10.2020 20 s.Balanul Nou 200
Plantarea arborilor și
plante perene (bujori și
iris)
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
87. L.T “Liviu Damian” Act de caritate 09.10.2020 5 orRîșcani 10
88. LT Recea Lucrări de toamnă la 2 08.10.2020 5 s.Recea 2
profesori pensionari
89. Gimnaziul “Gh.Rîșcanu” Act de caritate 06.10.2020 5 Or.Rîșcani 8
90. Gimnaziul Braniște Salubrizare și ecologizare 08.10.2020 5 s.Braniște 15
91. Gimnaziul Pîrjota salubrizare 07.10.2020 5 s.Pîrjota 50
92. LT Varatic Act de caritate 08.10.2020 5 s.Varatic 12
93. Asociația Obștească ,,Povești de viață”- Miercuri, 10 voluntari Biblioteca Publică 20 de
,,Viitorul” Seniorii vin la inițiativa 07 octombrie 2020 Orășenească beneficiari
tinerilor și împărtășesc Ora 14:00 Șoldănești
cele mai interesante
povesti pe care au avut
ocazia sa le traiască.
Tinerii organizeaza
evenimentul si sunt
inspirati de experientele
celor mai mari decat ei,
iar povestitorii au ocazia
de a-si impartasi
amintirile la o ceașcă de
ceai.
94. Consiliul Raional de ,,Să întindem o mână de Marți, 20 voluntari Gospodăriile 40 de
Tineret Șoldănești ajutor celor mai triști ca 06 octombrie 2020 persoanelor în etate beneficiari
noi”- acordarea ajutorului 08 octombrie 2020 Șoldănești
persoanelor în etate la Ora 15.30
activitățile casnice, în
colaborare cu Direcția
Asistență Socială și
Protecția Familiei
Șoldănești.
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
95. Grupul de inițiativă Salubrizarea Orașului- Sâmbătă, 40 de voluntari Orașul Șoldănești Toți locuitorii
,, Speranța” Voluntarii sunt începutul 10 octombrie 2020 orașului.
tuturor începuturilor, ei Ora 11.00
vor încerca să dedice
această zi mediului și vor
salubriza parcurile și mai
multe spații din orașul
Șoldănești pentru un
Mediu mai Curat.

96. Centrul de Sănătate Oră informativă- Vineri, 10 voluntari Parcul de odihnă din 30 de
Prietenos Tinerilor. Evitarea sarcinii 09 octombrie 2020 orașul Șoldănești beneficiari
nedorite și Contracepția! 0ra 12.00

97. Secția Cultură, Tineret și “Promovarea unui stil Luni, 5 voluntari Parcul de odihnă din 20 de
Sport de viață sănătos”- Vor fi 05 octombrie 2020 orașul Șoldănești beneficiari
împărțite seturi de rachete Ora 16.30
și fluturași de badminton
familiilor din parcurile de
odihnă din orașul
Șoldănești, îndemnându-i
să facă sport pentru o
viață sănătoasă.
98. Căminul de Cultură Seară a Filmului- Duminică, 15 voluntari Parcul de odihnă din 50 de
,,G.Coșbuc” din or. O parte din locuitorii 11 octombrie 2020 orașul Șoldănești beneficiari
Șoldănești orașului se vor bucura de Ora.18.30
vizionarea unui film în aer
liber, sub cerul înstelat.

99. Consiliul Raional de Training Duminică, 10 voluntari Parcul de odihnă din 40 de


Tineret Șoldănești ,, Voluntariatul,,- Prin 04 octombrie 2020, orașul Șoldănești beneficiari
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
acțiunile de voluntariat Ora 12.00
putem obține abilități și
cunoștințe noi, dar și
competențe sociale. În
acest context va fi
organizat un training cu
tematica ,,Voluntariatul,,.
100. Școala de Arte Plastice din Expoziția de Desen Duminică, 20 voluntari Sala de Ședințe a 50 de
or.Șoldănești. ,,Fii un Star, Fii 04 octombrie 2020, Consiliului Raional beneficiari
Voluntar!,, Ora 10.00 Șoldănești.
101. Consiliul Raional al Împărțirea felicitărilor de 5 octombrie, pe 5 Școlile din Raionul 50 profesori.
Tinerilor din Strășeni. merit pentru profesorii parcursul zilei Strășeni
model și celor pe care îi
apreciem.
102. Consiliul Local al Tinerilor Salubrizarea unui stadion 10 octombrie, 5 Stadionul de sport, 2 regiuni ale
din Cojușna. destul de folosit din sat. ora 11 Cojușna- Strășeni satului.
103. Centrul Raional de Tineret 3 Acțiuni de salubrizare 4-11 octombrie. 10 3 spații publice din 3 regiuni ale
Strășeni. pe teritoriul orașului. Municipiul Strășeni orașului
curate și bine
amenajate.
104. Creative Monkeys, Grup de 1 acțiune de voluntariat în 4-11 octombrie 10 Centrul de Protecție 50 de copii
Inițiativă. cadrul Centrului de socială “Prometeu”, care
Protecție Socială Centrul orașului. – frecventează
“Prometeu”. Strășeni acest centru
1 campanie de informare vor beneficia
cu privire la cursul online de condiții
“Școala Paternității”. mai bune,
100 de tineri
vor fi
informați cu
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
privire la
acest curs.
105. Centrul de Sănătate Ziua Națională de 05.10.2020, 10 Centrul or. Strășeni 100 de
Prietenos Tinerilor “Pro- Prevenire a Consumului Ora 14.00 persoane
SALVA”. Abuziv de Alcool. Centrul de Sănătate informate.
Întîlnire cu tinerii cu 09.10.2020 Strășeni
tematica “Interese 20 de
Comune” persoane.
(voluntari+tineri cu
dizabilități
locomotorii/fizice).
106. Grupul de Inițiativă Curățarea unui loc din 10.10.2020 10 Orașul Strășeni, 100 de
“Tinerii de Azi”. oraș. Casa de Cultură, persoane.
Ziua Mondială a Sănătății 11.10.2020 Centrul or. Strășeni.
Mintale.
107. Primaria din localitate Curatire plantelor 05.10.2020 12 S. Bumbata - Ungheni 1000
(monumentul eroilor) uscate,sadirea pomilor,
plantarea florilor
108. Gradinita “Mugurel” Crearea unui teren de 06.10.2020 9 S. Bumbata,gradinita 40
joaca(nisipiera) “Mugurel” –
Bumbata- Ungheni
109. Asistenta sociala Vizita la profesorii 07.10.2020 17 s. Bumbata - Ungheni 8
pensionare pentru a oferi
un cos cu produse
alimentare
110. Biserica “Sf Ierarh Curatenia de toamna pe 07.10.2020 15 s. Bumbata - Ungheni 800
Nicolae” teritoriul bisericii din
localitete
111. Comitetul de parinti din Curatetia de toamna pe 08.10.2020 60 S. Bumbata - Ungheni 250
gimnaziu teritoriul din jurul scolii
,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "
Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”Anima”,
AO CIDP Anima
Adresa: mun. Bălți, str. V.Coroban 16/2 Cod fiscal: 1012620006288 e-mail: ngo.anima@gmail.com tel: 068008755
112. Intreprinderea individuala Confectionarea si 8-9.10.2020 20 S. Bumbata - Ungheni 2500
“Vicolemn” instalarea a 15 cosuri de
gunoi pe teritoriul
localitatii

,,Proiectul „SNV 2020 -ALTFel ” este implementat de ,,A.O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA" în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și
Tineret CRAT din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de
tineret. "