Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul scolar 2020-2021


Disciplina Abilitati de comunicare si limbaj

Clasa a VI-a
Numele si prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Scrie în casetă „A” dacă propoziţia este scrisă corect si „F” dacă nu este scrisă
corect.
Carmen are o carte cu povesti. _
toamna cad frunzele. _
Radu a primit cadou o Masină.
Unde este creionul meu.
Rochia mariei este rosie.

2. Alcătuieste o propoziţie în care să folosesti toate cuvintele următoare:

În sunt casă fraţi trei .


____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ ____________________

3. Scrie silaba care lipseste din cuvintele ilustrate:

___an-tă Ra- ____ ___-o - cei Cer- __i ___-re-şe Min- ___
-tă
PARTEA a II-a

4. Scrie o întrebare pornind de la textul dat, apoi răspunsul potrivit în legătură cu


acesta:
Scolarii Ana si Radu merg bucurosi la scoală. Ei sunt elevi în clasa a II-a.
____________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________

5. Alcătuieşte trei propoziţii în care să prezinţi schimbările din natură care se


întâmplă în anotimpul toamna.
____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2020-2021
Disciplina Abilitati de comunicare si limbaj

Clasa a VI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

PARTEA I

Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVUL
ITEMUL FOARTE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
BINE
- Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns
complet: identifică corect: identifică corect: identifică incorect:identifică
toate cele cinci patru valori de trei/ două valori o singură valoare
valori de adevăr. adevăr. de adevăr. de adevăr/nu
1 identifică nicio
valoare de adevăr/
le greseste pe toate
- Răspuns corect si - Răspuns parţial Răspuns parţial - Răspuns
complet: corect: alcătuieste corect: alcătuieste incorect:alcătuieste
alcătuieste corect o o propoziţie, cu o propoziţie, cu o propoziţie fără a
propoziţie, folosind omiterea unuia omiterea a două- pune cuvintele în
2 toate cuvintele dintre cuvintele trei dintre ordinea corectă/ nu
date. date/alcătuieste o cuvintele alcătuieste
propoziţie cu date/alcătuieste o propoziţia
cuvintele date, propoziţie cu
dar cu mici greseli de scriere.
greseli de scriere.
- Răspuns corect si - Răspuns parţial - Răspuns parţial - Răspuns
complet: scrie corect: scrie corect: scrie incorect:scrie
correct toate cele correct cinci/ corect trei/ două corect o singură
3
sase silabe care patru silabe care silabe care lipsesc. silabă/ nu scrie
lipsesc. lipsesc. nicio silabă/ le
greseste pe toate.
PARTEA a II-a

Descriptori de performanţă

CALIFICATIVUL
ITEMUL FOARTE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
BINE
Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: scrie corect: scrie corect: scrie scrie două
correct întrebarea întrebarea si întrebarea, fără a propoziţii în
4
si răspunsul răspunsul potrivit, da si răspunsul legătură cu textul,
potrivit. cu 1-2 greseli de potrivit/scrie fără a fi întrebare si
ortografie sau întrebarea si răspuns/ scrie 1-2
punctuaţie. răspunsul potrivit, propoziţii cu erori.
cu 3-4 greseli de
ortografie sau
punctuaţie

Răspuns corect si Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:


complet: corect: alcătuieste corect: alcătuieste alcătuieste
alcătuieste toate trei propoziţii, cu două propoziţii, propoziŃii cu 3-4
cele trei propoziţii, 1-2 greseli de cu greseli de
corecte si fără ortografie sau de 2-3 greseli de ortografie sau de
5 greseli de punctuaţie/ ortografie sau de punctuaŃie/ nu
ortografie sau de alcătuieste două punctuaţie/ alcătuieste nici o
punctuaţie. propoziţii, corecte alcătuieste o propoziţie
si fără greseli de singură propoziţie,
ortografie sau de fără greseli de
punctuaţie. ortografie sau de
punctuaţie.

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 5 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1 item/ parŃial 1 item. BINE
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi. INSUFICIENT
Testele reflectă următoarea matrice de specificaţii:

a. Test de evaluare iniţială, Limba si literatura română, clasa a VI-a:

Conţinuturi/ Obiective Cunoastere Înţelegere Aplicare Analiză


Enunţuri corecte din punct de X
vedere gramatical (1 item)
Sensul cuvintelor în context (1 X
item)
Grupuri de litere (1 item) X
Utilizarea informaţiei dintr-un X
text(1 item)
Text descriptiv/ imaginativ (1 X
item)