Sunteți pe pagina 1din 2

MIJLOACE DIDACTICE

Definiție: Mijloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, instrumente, produse,


aparate, echipamente şi sisteme tehnice care susţin şi facilitează transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor
deprinderi, evaluarea unor achiziţii şi realizarea unor aplicaţii în cadrul procesului instructiv-educativ.

”Mijloacele de învăţământ solicită şi sprijină operaţiile gândirii, stimulează căutarea şi cercetarea, afectează
pozitiv imaginaţia şi creativitatea elevilor” (Constantin Cucoș, Pedagogie, Ed Polirom, 2006, p.300)

I. Funcțiile mijloacelor didactice :


- facilitează punerea în contact a elevilor cu obiecte şi fenomene mai greu accesibile perceperii
directe, cu aspecte ale realităţii rare sau greu sesizabile;
- funcţie informativă: facilitarea transmiterii unor cunoştinţe;
- funcţie formativă: familiarizarea elevii cu mânuirea unor instrumente necesare pentru explorarea
dimensiunilor realităţii;
- funcţie motivaţională: stimulează elevii şi le menţine curiozitata;
- echilibrează latura verbală şi cea acţional-productivă a practicii didactice;

II. Clasificarea mijloacelor didactice

Mijloacele de învăţământ pot fi grupate în două mari categorii:


a) mijloace de învăţământ care cuprind mesajul didactic:
 obiecte naturale, originale - animale vii sau conservate, ierbare, insectare, acvarii, material;
 suporturi figurative şi grafice - hărţi, planşe, albume, panouri;
 mijloace simbolic-raţionale - tabele cu formule sau simboluri, planşe cu litere, cuvinte, scheme
structurale sau funcţionale;
 mijloace tehnice audiovizuale - diapozitive, filme, suporturi audio şi/sau video;
b) mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice :
 instrumente, aparate şi instalaţii de laborator;
 echipamente tehnice pentru ateliere;
 instrumente muzicale şi aparate sportive;
 maşini de instruit, calculatoare şi echipamente computerizate;
 jocuri didactice obiectuale, electrotehnice sau electronice;
 simulatoare didactice, echipamente pentru laboratoare fonice;
Exerciţiul 1: Grupaţi următoarele mijloace didactice după criteriul dat.

prezentare PPT, păpuşi, manualul şcolar, fişă-sinteză, caiete speciale, microscop, fişă de lucru, minge,
film educativ, enciclopedii, culegere de probleme, ceas, colţul naturii, triangle

Mijloace de învăţământ care cuprind mesajul Mijloace de învăţământ care facilitează


didactic transmiterea mesajelor didactice

Exerciţiu 2:
Găseşte mijloace şi materiale didactice potrivite pentru a susţine următoarele metode:

Metoda Mijloace didactice posibile


Explicţia

Exerciţiul

Jocul de rol

Demonstraţia

Experimentul