Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume ___________________________________ Clasa a VI a

Test de evaluare finală


Din oficiu 10 puncte.

Subiectul I ________________________________________________ 18 puncte

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Masina cu aburi a fost inventata de:
a) James Brown; b) James Watt; c) James Oxford; d) James Walles;
2. Un principiu exprimat în cadrul Congresului de la Viena in 1815 a fost:
a) echilibrul european; b) libertatea popoarelor;
c) egalitatea cetatenilor; d) desfiintarea sclaviei negrilor;
3. Secolul al XIX-lea a mai fost denumit şi:
a) secolul luminilor; b) revoluţia paşoptistă;
c) secolul naţiunilor; d) primăvara popoarelor.
4)Cel care a descoperit pentru prima dată America a fost:
a)Fernando Magellan; b) Vasco da Gamma; c)Cristofor Columb; d ) Henric I

5. Martin Luther a afişat pe poarta bisericii castelului din Wittenberg „Cele 95 de teze” în anul:
a. 1157; b) 1175; c) 1517; d). 1571;
6. 2 Primul preşedinte american a fost:
a. George Washington ; b. Th. Jefferson ; c. La Fayette ; d) Ludovic al XIV-lea.
Subiectul al II-lea 15 puncte
Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu termenii corespunzători din lista dată. Termenii se folosesc o singură
dată în text.
După lungi tratative, la 9 iunie 1815, a fost semnat ____________________ al Congresului de la Viena. Acesta a instituit o
nouă ordine în care Europa era sub controlul unui ansamblu de patru mari puteri: Anglia, Austria, _____________ şi Rusia. Pentru a
păstra vechile regimuri dinastice, neluând în seamă dorinţele şi aspiraţiile naţiunilor care doreau să-şi creeze state proprii, naţionale,
monarhii Prusiei, Austriei şi Rusiei au creat ______________________ în 1815, un pact de asistenţă mutuală între monarhii absoluţi
europeni îndreptată împotriva frământărilor _______________________ , care, pentru un timp, a permis împiedicarea tuturor
mişcărilor liberale sau naţionale europene. Marile puteri victorioase îşi arogă dreptul de a interveni pentru menţinerea principiului
_________________________ realizat la Viena.

Lista termenilor: războinic, Tratat de pace, Franţa, Sfânta Alianţă, echilibru european, Prusia, revoluţionar, Act final, Sfânta
Uniune, echilibru mondial.
Subiectul al III-lea 18 puncte

Construiţi cu fiecare dintre termenii din lista de mai jos, câte o propoziţie/ frază, referitoare la un fapt istoric.
Lista termenilor:
Soliman Magniuficul ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Umanism ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fernando Magellan _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Henric al VIII-lea _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Subiectul al IV-lea 20 puncte


Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:

1. Partida de ............ de la Boston a avut loc la data de..................... ..


2. Caracteristicile iluminismului sunt.................................................., ............................. si ............... .................... .
3. Declaraţia de Independenţă a fost adoptată la data de ............. în urma Congresului de la ......................... .
4. Populatia americana s-a impartit la inceputul razboiului de independenta in trei grupari.....................,............................ si.................

Subiectul al V-lea 19 puncte

1.Precizați două cauze și două consecințe ale marilor descoperiri geografice.


2 Precizați două cauze și două consecințe ale Renașterii.
3. Precizați două cauze și trei consecințe ale Reformei religioase

Succes în rezolvarea testului! 

S-ar putea să vă placă și