Sunteți pe pagina 1din 3

NUME:………………………………………………..

DATA: ……………

Probă de evaluare ( CLR , a-b )

1. Scrie dupǎ dictare:

2. Citește dictarea cu atenție și răspunde la întrebări:


Unde sunt copiii ?

Cine este Robert ?

3. Selectează cuvintele din familia cuvântului „ român” și scrie-le mai jos:


Sunt mâ ndru că -s româ naș . Româ nește învă ț de mic .
Româ nia e țara mea . Româ ncuță e mama mea .
4. Completează cu „ î ” sau „ â ” :

Rom _ nia este patria mea . Este ţara unde c_mpiile sunt verzi , păsărelele
c_ ntă ne_ncetat și munții se _nalță p_nă la cer .

Transcrie prima propoziție.

5. Uneşte prin săgeţi cuvintele cu înţeles asemănător: 6.Găsește cuvinte cu înțeles opus :

cărare copac rău

basm potecă urcă

bucurie poveste încăpător

arbore veselie tace

7. Eu zic una ,tu mai multe :

umbră laleaua bec

8.Scrie în propozițiile următoare cuvântul potrivit:

Maria are trei ………………… mentolate.


…………………… mă apără de ploaie.
Petru a visat că devenise ………………. .

9.Ordonează cuvintele într-o propoziţie, numerotându-le:

cutie el o are cu bomboane.

10. Combină silabele pentru a obține trei cuvinte și scrie un enunț cu un cuvânt la alegere .

bă ca în pe iar re ști
Textul pentru dictare:

Anda şi Dan sunt la bunici. Mâine sosește vărul Robert. Toți sunt bucuroşi.
Robert este pictor. El are o beretă roşie.
- Ce ai pictat, Robert?

- Am pictat un tablou cu o barcă.

Ce bine este la bunici!