Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele :................................................... Data: .........................

TEST DE EVALUARE

Unitatea 3 / Sunetele și literele: e,E, r,R, o,O, c,C, ă,Ă, l ,L

1. Dictare ( 16 puncte )

2. Transcrie cuvintele . ( 7x1punct )


canar , moale , Cornel , miercuri , olar , urmă , Măriuca

3. Silabele s-au amestecat . Formează cuvinte . ( 3 x 2 puncte)

că , ra , ma lo , nel , co nar , ma , ri
4. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții: ( 3x 5puncte)

are , Mioara , curcan , un

Nenea , un , Ion , are , camion

e , Camera , mare , Irinei

5. Alcătuiește propoziții cu sensurile cuvântului car. ( 2x3puncte)

6. Eu spun una , tu mai multe ! ( 5x 2puncte )


măr , număr , om , corn , creion

7. Scrie cuvinte cu înțeles opus. (3x 2puncte)


mic întuneric ghinion
8. Separă cuvintele din fiecare șir pentru a obține o propoziție.Transcrie enunțurile . (3 x 5puncte)

a) Maraaremererumene?

b) Elarenouăoimari.

c) MamaluiNicuelamuncă..

9.Subliniază propoziția scrisă corect! (3 x 3 puncte )


Inelul meu e la carla.
Inelul meu e la Carla
Inelul meu e la Carla.
inelul meu e la carla.

Ai terminat? Corectează-te, apoi relaxează-te cu un labirint!


Am rezolvat
aproape tot .
Cred că voi avea
câteva greșeli.
Am rezolvat tot .
A fost ușor .

Colorează steluțele așa cum simți !

REZULTATE EVALUARE SUMATIVĂ


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Competențe specifice:
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână.

Obiective propuse:
 Să scrie după dictare litere, silabe, cuvinte și propoziții / ex.1 ;
 Să citească litere, silabe, cuvinte și propoziții /ex.1 -9 ;
 Să ordoneze silabe pentru a forma cuvinte / cuvinte pentru a forma propoziții /ex 3, 4 . ;
 Să alcătuiască propoziții conform cerinței/ ex.5 ;
 Să transcrie cuvinte / propoziții conform sarcinilor date /ex. 2 , 8;
 Să scrie cu majusculă la începutul propoziției și cuvintele care denumesc nume de persoane / ex. 1-9;
 Să ortografieze corect cuvintele cu înțeles opus /formele de plural ale cuvintelor date / ex. 6,7 ;

Barem de corectare
10 puncte din oficiu
Notă * Fiecare greșeală de ortografie / punctuație / așezare în pagină se depunctează cu 0 ,05 puncte
Rezultate evaluare:

NR NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI PUNCTAJ Observații


CRT.
1. AMELIAN ALEXANDRU
2. BUMBAC VICTOR
3. CONDRAT MAIA
4. CONDRAT MARA
5. CONDRATOV EVA
6. FILIP ANDREI
7. GHEORGHE ANELIS DANIELA
8. GHIȚĂ IOANA
9. HERȚA MIHAI
10. IORDAN MARIA TEODORA
11. MARIN EMMA
12. MOCANU ALEXANDRU
13. MOLDOVAN ERICA
14. NANE ALEXANDRA CAMELIA
15. PĂTRAȘCU IOANA
16. PAVEL ALBERT
17. PEICIU RĂZVAN
18. PERICLEANU MATEI RAREȘ
19. POLIACOV ALEXANDRA
20. PUFLENE CONSTANTIN
21. RAICIU ILINCA
22. SANDU ALEXANDRA
23. ȘAVLOVSCHI VLAD
24. SIGHIARTĂU IOAN MARC
25. ȘTEFAN ALICE
26. TICOVSCHI EDUARD
27. TIHAN CRISTIANA
28. ȚIȚIU CONSTANTIN
29. TURTOI DENISA
30. YADINE MEHDI EDUARD