Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Școala Gimnazială, Comuna Tomșani


Propunător: Porf. Tudor Liviu Bogdan
Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical
Tema: Duratele de pătrime, optime, doime,notă întreagă, şaisprezecime şi pauzele corespunzătoare fiecărei durate
Tipul de lecţie: MIXTĂ
Premise: Elevii trebuie să aibă noțiunea de semn de alterație, să recunoască semnele de alterație pe portativ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să respecte poziţia corectă de cânt în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmatice şi a unei emisii corecte;

O2: să reproduca sunetele cu durate diferite;

O3: să diferenţieze durata sunetelor;

O4: să reprezinte grafic duratele prin linii de lungimi diferite;

O5: să interpreteze corect din punct de vedere intonaţional ritmic linia ritmico – melodica a cantecului La operă.

OA: Dezvoltarea interesului pentru muzică prin stimularea sentimentului de satisfactie prilejuită de interpretarea muzicii
Resurse: Florentina Chifu, Petre Ștefănescu, Manual de Educaţie muzicală clasa a V-a, Editura Litera.
Metode: Exerciţiul, descoperirea, demonstraţia, explicaţia, dialogul.

Secvenţele Buget de Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare


Activităţii timp

I. Moment 5 min. -formulă de salut


organizatoric -enunţarea activităţilor ce se vor Elevii asculta fragmentul muzical
desfăşura pe parcursul orei; propus de profesor.
II.Verificarea 10 min. -Verifica prin întrebări cunoștințele Elevii răspund conform cerinţelor Probe practice
elevilor teoretice și practice ale elevilor formulate de profesor şi orale
referitoare Gama Do major. evaluate de
Se reaminteşte poziţia corectă de cânt, Elevii cântă și răspund întrebărilor profesor şi
cu spatele drept, coatele pe bancă, profesorului. autoevaluare
pieptul puţin în afară, urmărindu-se
astfel realizarea unei respiraţii costo-
diafragmatice.
Exerciţii de intonaţie: Se urmăreşte
emisia corectă a sunetelor şi intonarea
acestora la înălţimea reală. Se
realizează emisia corectă a sunetelor şi
intonarea acestora la înălţimea reală.
-Se intonează cântecul Cântec pentru
mama, pag. 52

III.Predare,comuni Profesorul întreabă elevii dacă știu ce Elevii răspund întrebării adresată de Observarea
carea însuşirea reprezintă semnele grafice din profesor. sistematică
noilor cunoştinţe şi cantecul tocmai intonat Elevii notează în caiete
deprinderi
III.1. Ancore
apercetive
III.2. Intuiţie
auditivă,vizuală şi
Kinestetică
III.3.Dirijarea 25 in Profesorul anunță și se scrie titlul Elevii sunt atenți la explicațiile
învăţării lectiei pe tablă: profesorului și își notează în caiete. Probă practică

- Duratele de pătrime, optime,


doime,notă întreagă,
şaisprezecime şi pauzele
corespunzătoare fiecărei
durate
- Calitatea sunetelor de a fi mai
lungi sau mai scurte se
numește durată.
- Sunetele muzicale pot fi lungi,
potrivite sau scurte.
- Durata sunetului lung cântat se
numește pătrime
- O pătrime durează
un timp, adică o bătaie în
masă.
- Durata sunetului scurt se
numește optime, aceasta
durează o jumătate de timp în
măsurile care au ca unitate de
timp pătrimea.
- Momentele de tăcere
fac parte din piesa muzicală și
au rol expresiv. Tăcerea care
durează cât o pătrime se
numește pauză de pătrime sau
de un timp. Tăcerea care
durează cât o optime se
numește pauză de o optime sau
de jumătate de timp.
- În măsurile care au ca unitate
de timp pătrimea, doimea
durează doi timpi

-
Acestei durate îi corespund
două pătrimi sau patru optimi
- Tăcerea care durează cât o
doime se numește pauză de
doime sau de doi timpi.
Aceasta este plasată deasupra
celei de - a treia linii a
portativului.
- În măsurile care au ca unitate
de timp pătrimea,
șaisprezecimea durează un
sfert de timp. Patru
șaisprezecimi formează un
timp. La fel ca șaisprezecimea,
pauza de șaisprezecime tine un
sfert de timp.
- Nota întreagă durează 4 timpi.
Aceeași valoare o are si pauza
de 4 timpi, care se notează sub
a patra linie a portativului.
IV.Aplicarea 5 min Se va cânta „ La operă”- pag. 20 Elevii intonează cântecul Proba orala
implicându-se efectiv în cântare.

Observarea
sistematica

V.Încheierea şi 5min. Se va verifica dacă toţi elevii au Evaluare


evaluarea. înţeles noua lecţie adresand intrebari frontală şi
teoretice despre duratele sunetelor. individuală
Se vor evidenţia elevii care s-au
remarcat şi ora se va încheia.