Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Introducere…………………………………………………………………….…3

Capitolul I SISTEMUL FISCAL ŞI EVAZIUNEA FISCALĂ


1.1. Sistemul fiscal……………………………………………………5
1.2. Evaziunea fiscală tolerată şi evaziunea fiscală
ilicită………………………………………………………….…11

Capitolul II TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN EVOLUŢIA


EVAZIUNII FISCALE
2.1. Forme de manifestare ale evaziunii fiscale………………………..18
2.2. Utilizarea conturilor bancare şi evaziunea fiscală…………………24
2.3. Presiunea fiscală, cauza fundamentală a evaziunii
fiscale……………………………………………………………...27
2.4. Economia subterană – suport al intensificării evaziunii
fiscale……………………………………………………………...32
2.5. Evaziunea fiscală pe plan internaţional şi implicaţii asupra
economiei româneşti………………………………………………36
2.5.1. Societăţile fantomă: instrumente de eludare a obligaţiilor
fiscale……………………………………………………………36
2.5.2. Paradisurile fiscale……………………………………….40

Capitolul III MODALITĂŢI PRACTICE ÎNTÂLNITE ÎN ROMÂNIA


CA FORMĂ DE MANIFESTARE A EVAZIUNII
FISCALE………………………………………………………..47

Capitolul IV STRATEGII DE PREVENIRE SI COMBATERE


A EVAZIUNII FISCALE
4.1. Cadrul organizatoric şi legislativ actual de prevenire şi
combatere a evaziunii fiscale………………………………….53
4.1.1. Cadrul legislativ………………………………………53
4.1.2. Modalităţi de acţiune ale răspunderii juridice în materia
realizării veniturilor bugetare………………………………..57
4.1.2.1. Răspunderea juridică – parte integrantă a
răspunderii sociale………………………….57
4.1.2.2. Noţiunea şi formele răspunderii juridice…...58
4.1.2.3. Răspunderea administrativă………………..59
4.1.2.4. Răspunderea penală………………………..59
Capitolul V STUDIU DE CAZ……………………………………………….64

Concluzii……………………………………………………………………….74

Bibliografia……………………………………………………………………76

Evaluare