Sunteți pe pagina 1din 2

Teme de reflecție:

1. Alcătuiţi un portofoliu cu tema Intelectualii contra lui Nicolae Ceaușescu.


2. Precizaţi două instituții din străinătate, care au sprijinit lupta dizidenților din România.

Studiu de caz: SCRISOAREA CELOR ȘASE

La 11 martie 1989, posturile de radio BBC și Europa Liberă au difuzat un document, cunoscut sub
numele de „Scrisoarea celor șase”. Documentul redactat inițial de Gheorghe Apostol, era punctul de
vedere al unor foști demnitari ai regimului comunist - mulți, deja marginalizați: Gheorghe Apostol,
Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Constantin Pârvulescu, Grigore Ion Răceanu.
Scrisoarea critica în termeni duri politica lui Nicolae Ceaușescu. Reafirmându-și sprijinul pentru
ideologia comunistă, semnatarii îl acuzau pe Nicolae Ceaușescu de încălcarea Constituției României,
de nerespectarea în ceea ce privește drepturile omului, a Actului final al Conferinței pentru Securitate și
Cooperare în Europa, semnat și de România, în 1975, la reuniunea de la Helsinki, de politica de siste-
matizare a așezărilor rurale și de edificare la București a Centrului Civic, pe seama unui buget uriaș, de
distrugere a numeroase cartiere ale Capitalei și de transformarea Securității într-un instrument de intimi­
dare a cetățenilor și membrilor Partidului Comunist Român.
Concomitent, au fost formulate acuze dure în ceea ce privește ineficiența sistemului planificării
economice și eșecul politicii agrare, violarea sistematică a secretului corespondenței, interzicerea contactelor
dintre cetățenii români și străini, emigrația masivă a membrilor minorităților naționale, dar și a cetățenilor
români în căutarea unei vieți mai bune, izolarea diplomatică a României pe plan internațional.
Concomitent, i s-a solicitat lui Nicolae Ceaușescu să procedeze neîntârziat la interzicerea expor-
tului de alimente, abrogarea proiectului sistematizării așezărilor rurale și urbane, restabilirea garanțiilor
constituționale pentru cetățenii români.
La 13 martie 1989 Comitetul Politic Executiv al CC al PCR a luat în discuţie acest document. Singurul
vorbitor a fost Nicolae Ceaușescu, care a propus şi a obţinut înăsprirea condițiilor în care cetățenii români
puteau întreține legături cu străinii şi i-a etichetat pe semnatarii documentului drept trădători de țară.
Semnatarii documentului au fost arestați, anchetați și plasați în arest la domiciliu - de exemplu: Silviu
Brucan, în cartierul Dămăroaia din București, Corneliu Mănescu la Piatra Neamț.
Documentul nu s-a bucurat de un sprijin substanțial din partea populaţiei, dar a dezvăluit opiniei
publice, din ţară şi din străinătate, caracterul represiv al regimului condus de Nicolae Ceauşescu.

Activitate independentă:
1. Pe baza informațiilor obținute la lecție și a surselor de informare, alcătuiți un scurt eseu, care să
cuprindă date privind activitatea semnatarilor Scrisorii celor șase.
2. Identificaţi, pe domenii, principalele critici aduse de semnatarii Scrisorii celor șase regimului
condus de Nicolae Ceaușescu.
Citiți cu atenție sursele de mai jos și răspundeți următoarelor cerințe:

S.1. „...În momentul în care însăși ideea de socialism, pentru care noi am luptat, este discreditată de
politica dumneavoastră și când tara noastră este izolată în Europa, noi ne-am hotărât să luăm poziţie.
Ne dăm perfect seama că facând aceasta ne riscăm libertatea şi poate chiar vieţile noastre. Dar simţim
că e datoria noastră să apelăm la Dvs. pentru a schimba cursul actual, înainte de a fi prea târziu.
1. Comunitatea internaţională vă reproşează nerespectarea Actului final de la Helsinki, pe care l-aţi semnat.
Cetăţenii români vă reproşează nerespectarea Constituţiei, pe care aţi jurat să o respectaţi. Iată faptele:
a) Întregul plan de sistematizare a satelor […]

124 ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI


b) Decretul care interzice cetățenilor să aibă contacte cu străinii nu a fost niciodată votat de un corp
legislativ și nu a fost niciodată publicat. De aceea este lipsit de putere legală. […]
c) Centrul civic din București, investiția cea mai mare, de multe miliarde de lei, făcută vreodată în
România, nu dispune de un buget public și este construită cu violarea tuturor legilor existente
privitoare la construcții și finanțarea lor. […]
d) Securitatea, care a fost creată pentru a apăra ordinea socialistă împotriva claselor exploatatoare,
este acum dirijată împotriva muncitorilor.
e) Fabricile și instituțiile au primit ordin ca angajații să lucreze duminica […]
f) Posta este violată sistematic, iar convorbirile noastre telefonice sunt întrerupte, prin violarea arti-
colului 34 care le garantează.
Pe scurt, Constituția a fost virtualmente suspendată și nu dispunem în momentul de fată de un sistem
legal. Trebuie să admiteți, domnule Președinte, că o societate nu poate funcționa dacă autoritățile,
începând cu cele de la vârf, manifestă lipsă de respect fată de lege.
2. Planificarea nu mai funcționează în economia românească. […]
3. Politica agricolă este de asemenea în derută. […]
4. Însuși faptul că nemții, ungurii și evreii emigrează în masă arată că politica de asimilare forțată
trebuie să înceteze.
5. În sfârșit, suntem îngrijorați profund că poziția internațională a României și prestigiul ei scad cu
repeziciune. După cum știți, aceasta este demonstrată, în mod concret, de deciziile unui număr de țări
de a închide ambasadele lor la București. Cel mai alarmant este că ambasade, ca cele ale Danemarcei,
Norvegiei și Portugaliei, au fost deja închise și altele ar putea să urmeze. […]
Am pierdut statutul de națiune favorizată în comerțul cu SUA și, ca urmare, o serie de fabrici textile nu
mai au comenzi. CEE (Comunitatea Economică Europeană) nu mai vrea să extindă acordul ei comercial
cu România, ceea ce va afecta în mod negativ alte sectoare ale economiei. Dumneavoastră ați susținut,
întotdeauna, că întâlnirile la nivel înalt sunt decisive în îmbunătățirea relațiilor între state. Dar cum să
îmbunătățești relațiile externe ale României când toți liderii țărilor necomuniste din Europa refuză să se
întâlnească cu dumneavoastră?
Ați început să schimbați geografia satelor, dar nu puteți muta România în Africa”.
Gheorghe Apostol - fost membru al Biroului Politic și președinte al sindicatelor.
Alexandru Bârlădeanu - fost membru al Biroului Politic și președinte al CSP.
Corneliu Mănescu - fost ministru al afacerilor externe și președinte al Adunării Generale a ONU.
Constantin Pârvulescu - membru fondator al PCR.
Grigore Ion Răceanu - veteran al PCR.
Silviu Brucan - fost redactor-șef adjunct al „Scânteii“.
(Scrisoarea celor șase în Istoria României în texte, coordonator Bogdan Murgescu).

S.2. „A aflat Ceaușescu și a convocat un grup de tovarăși din Secretariatul de partid să mă ancheteze
și să mă determine să reneg cele ce am scris în scrisoare. Am fost bumbăcit la partid vreo lună de zile.
Au fost chemate soția și fiica, să mă convingă să renunț la conținutul scrisorii. Am fost exclus din partid
și dat pe mâna Securității. Am fost anchetat din mai până în decembrie 1989. Eram cu domiciliu forțat,
nu aveam voie să vorbesc cu nimeni, nu avea voie să vină nimeni la mine, telefonul era blocat. Mă luau
dimineața la ora 8 - 9 și stăteam la închisoarea de la Rahova, până pe la 11 - 12 noaptea”.
(Interviul lui Gheorghe Apostol acordat Agenției Rompres, în mai 2003)
1. Numiţi, din sursa 1, statele care, în 1989, își reduseseră relaţiile diplomatice şi politice cu România.
2. Precizaţi, pe baza sursei 1, încălcările Constituţiei României în perioada regimului lui Nicolae Ceauşescu.
3. Scrieți două informații aflate în relație cauză-efect din sursa 1.
4. Menționați, din sursa 2, două modalități utilizate de aparatul de represiune coordonat de Nicolae
Ceaușescu, pentru îi a intimida pe criticii regimului.
5. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în Partidul Comunist Român nu
s-a putut constitui un nucleu reformator.

Capitolul III. ROMÂNIA 1965-1989. EPOCA LUI NICOLAE CEAUȘESCU 125

S-ar putea să vă placă și