Sunteți pe pagina 1din 1

Speța 4 . pg. 64 Arnăut a săvârșit infracțiunea prezvăzută de art. 217, alin.

2 CP
Obiect juridic special- relațiile sociale cu privire la circulația legală de substanțe psihotrope,
narcotice sau analoagelor lor, săvârșite în prporții mari și fără scop de înstrăinare.
Obiect material îl reprezintă substanțele narcotice, psihotrope sau analoagele lor, în proporții
mari.
Latura obiectiva fapta prejudiciabilă exprimată prin acțiune de producere ilegală a drogurilor ,
aanume a marihuanei uscate de 4, 96 grame, care conform H. G. Nr. 79 din 2006, se califică ca
proporții mari de la 2 grame la 500 gr..
Latura Subiectivă se manifestă prin intenție directă, motivul infracțiunii constă în dorința lui
Arnăut de a-și asigura propriu consum de substanțe narcotice, lipseste scopul de înstrăinare
deoarece astfel rezultă din depozițiile lui Arnăut dar și de asemena din cantitatea redusă depistate
de droguri precum și lipsa vreo unei intelegeri cu cei care pot să procure astfel de substanțe.
Subiectul persoana fizică care la momentul infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.
Speța 11 pg 66.
Fapta lui Statnâi va fi califacată conform art. 213 lit. B CP RM deoarece:
s-a atentat la Obiect juridic special al infracțiunii date de încălcare din neglijență a regulilor și
metodelor de acordare a asistenței medicale .
obiect juridic principal relațiile sociale cu privire la acordarea competentă a asistenței medicale,
obiect juridic secundar relațiile sociale cu privire la sănătatea sau viața persoanei,
obiect material – corpul victimei.
L.O. constă în fapta prejudiciabilă(acțiune) de încălcare a regulilor și metodelor de acordare a
asistenței medicale, ca urmare persoana a decedat fiind în legătură directă decesul persoanei și
fapta prejudiciabilă de încalcare a regulamentului cu urmările prejudiciabile, regulamentul
încălcat este protocolul clinic standartizat din 27 martie 2013 , conform tabelului nr. 2
monitorizarea pacientului în anestezie, medicul anestezist pe toată durata anesteziei trebuie să
monitorizeze starea sănătății pacientului, astfel Statnâi a încălcat acest regulament părăsind sala
de mici operații, ceea ce a dus la moartea pacientei lăsate fără supraveghere.
L.S. fapta săvârșită se caracterizează prin imprudentă(neglijență).
Subiectul. Persoană fizică care a atins vârsta de 16 ani.