Sunteți pe pagina 1din 2

Test inițial la limba și literatura română

Clasa a VIII-a
An școlar 2019-2020

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele:


Omidă uriașă strivită între nori, S-a-nchis grădina serii cu porți de abanos...
Vărgată cu cenușă, cu aur și cu sânge, Dar mâine răsări-va din celălalt colț al vieții
Lumina se târăște spre margine de zări Un flutur, ce va umplu, învoalt și luminos,
Și în gogoașa nopții tot mai adânc se strânge. Cu aripile-i albe tot cerul dimineții.
(V.Voiculescu, Metamorfoză)

SUBIECTUL I (60 de puncte)


A. Limba română
1. Transcrie,din textul dat, două cuvinte care conțin diftongi și un cuvânt cu vocale în hiat. 6 p.
2. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: cenușă, sânge. 6 p.
3. Menționează câte un sinonim pentru cuvintele: strivită, se târăște, margine. 6 p.
4. Identifică în versurile poeziei un cuvânt derivat și unul format prin conversiune și explică
modul de formare. 6 p.
5. Motivează folosirea cratimei în structura aripile-i. 6 p.
6. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în fragmentul: Lumina se târăște spre
margine de zări. 6 p.
7. Menționează funcția sintactică a cuvintelor din versul: S-a-nchis grădina serii cu porți de
abanos... 6 p.

B. Înțelegerea textului
1. Menționează două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat. 6 p.
2. Transcrie din textul dat un epitet și o metaforă. 6 p.
3. Precizeză măsura versurilor și rima celei de-a doua strofe. 6 p.

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)


Scrie o compunere de 20-25 de rânduri în care să povestești o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în vacanța de vară.
În compunerea ta, trebuie:
- Să formulezi un titlu expresiv; 4 p.
- Să respecți convențiile unei compuneri narative; 6 p.
- Să ai un conținut și un stil adecvate tipului de text și cerinței formulate; 12 p.
- Să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație. 8 p.
NOTĂ:
 În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie și punctuație,
compunerea ta trebuie să aibă minimum 15 rânduri.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și