Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII-a Evaluare sumativă (opera lirică, vocabular)

Citește cu atenție textul:

De aur vechi s-a făcut frunzarul,


Zările-s stinse cum e cenușa.
Deschide ușa.
Toamna ne cheamă.

Via pe deal de mult e-ngropată,


Stolul pe cer s-a dus: o nălucă.
Dor mă apucă
De altădată.
Unde ești, unde, casă uitată?
Unde, azi, sunteți, zilele mele,
Voi, rândunele
De altădată.
(Ion Pillat- Toamna la Florica*)
Florica*=numele unei moșii aparținând lui Ion C. Brătianu, bunicul poetului

A. Scrie răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos: 48p(6px8)

1. Notează câte un antonim pentru cuvintele: vechi, rece, a deschide.


2. Ilustrează în trei enunțuri polisemantismul verbului a face.
3. Explică formarea unui cuvânt obținut prin derivare, a unui cuvânt obținut prin compunere și a unui
cuvânt obținut prin conversiune, din textul dat.
4. Construiește câte un enunț cu omonimele a două cuvinte diferite din textul dat.
5. Explică rolul cratimei în structura: de mult e-ngropată.
6. Transcrie un epitet și o comparație.
7. Extrage două mărci ale prezenței eului liric în text.
8. Prezintă în 30-50 de cuvinte semnificația versurilor: De aur vechi s-a făcut frunzarul,/Zările-s
stinse cum e cenușa.

B. Redactează o compunere de cel puțin 150 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre mesajul
operei sau despre semnificațiile textului Toamna la Florica de Ion Pillat. 30p

Vei avea în vedere:


-să prezinți opinia despre mesajul operei:
- să argumentezi opinia valorificând textul dat.
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate.
- să te înscrii în limita minimă de spațiu.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie
şi de exprimare, așezare în pagină, lizibilitate.

Se acordă 10 din oficiu


Timp de lucru 50 de minute