Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 2 - Servicii de curăţenie in unităţi de asistenţă medicală ______________________________

______________________________

CHESTIONAR

1. Epidemiologia este ştiinţa care studiază :


a. cauzele apariţiei, extinderii si dispariţiei bolilor transmisibile
b. elaborează cele mai eficiente metode de tratament a bolilor transmisibile.
c. etiologia bolilor profesionale

2. Boala infecţioasă este reprezentată de :


a. orice boala determinată de un agent patogen
b. o boala caracterizată de o inflamaţie
c. orice boală declanșată de un saprofit

3. La ce se referă conceptul de PU (precauţii universale)?


a. măsurile care se aplică în vederea prevenirii transmiterii HIV, HBV, HCV și alți agenți microbieni cu
cale de transmitere sanguină, în timpul actului medical.
b. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului.
c. controlul medical periodic al persoanelor care constituie potenţiale surse de boli venerice

4. Contactul tegumentelor și mucoaselor cu următoarele produse trebuie considerat la Risc:


a. lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid sinovial, lichid cefalo-rahidian;
b. hainele murdare ale pacientului
c. sânge

5. Calea de transmitere este calea pe care agentul patogen o parcurge de la izvorul de infecţie până la persoana
receptivă. Transmiterea poate fi:
a. directă, prin contactul direct între persoana care se infectează și persoana infectată
b. indirectă, realizată prin intermediul unor elemente din mediul extern
c. incrucişată prin factori de transmitere ai infecţiei

6. Principalii agenţi patogeni implicaţi în producerea bolilor sunt:


a. microbii, virusurile
b. secrețiile nazo-faringiene
c. sângele bolnavului

7. Ce factori influenţează înmulţirea bacteriilor?


a. Umezeala
b. Presiunea atmosferică
c. Temperatura

8. Manușile trebuie utilizate în următoarele situaţii:


a. anticiparea contactului mîinilor cu sânge, lichide biologice contaminate, alte lichide biologice cu urme
vizibile de sânge, ţesuturi umane;
b. manipularea, după utilizare a instrumentarului contaminat, în vederea curăţirii, decontaminării.
c. în etapa preliminară obligatorie în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei

9. Cum se face prevenirea infecţiilor transmise pe cale aeriană?


a. sterilizarea încăperilor și obiectelor din ele cu ajutorul razelor infraroşii;
b. reducerea numărului de microbi din aerul încăperilor prin: aerisire; spălarea pardoselilor, pereţilor și
mobilierului
c. examenul coprobacteriologic și coproparazitologic pentru depistarea purtătorilor de agenţi patogeni

10. Spălarea mâinilor si a altor părti ale tegumentelor se face când :


a. inainte si după examinarea fiecarui bolnav
b. la intrarea in serviciu si la părăsirea locului de munca;
c. după prepararea si distribuirea alimentelor si a medicamentelor administrate per os;
11. Ce reguli sunt obligatorii în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare?
a. respectarea tuturor recomandărilor producătorului
b. produsele se distribuie la locul de utilizare, scoase din ambalajul original în recipiente pentru curățenie
c. amestecarea produselor de același tip în recipiente speciale
12. Spaţiul central de depozitare a produselor şi a ustensilelor necesare efectuării curăţeniei aflate în stoc trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor pe durata depozitării
b. zona de depozitare să permită aranjarea în functie de concentratie a soluțiilor de curățenie
c. să deţină sursă de apă rece şi caldă
13. Intreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face ?
a. după fiecare operaţiune de curăţare
b. la sfârşitul zilei de lucru
c. cel puțin o dată pe saptamână
14. Care din următoarele afirmaţii este corectă
a. dezinfecţia cu raze ultraviolete este indicată în laboratoarele de microbiologie
b. dezinfecţia cu caldură uscată se face pentru aerul din boxe de laborator, săli de operaţii, pentru
completarea măsurilor de curăţare
c. dezinfecţia prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei şi a veselei,
cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90 grade C
15. Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:
a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;
b. dezinfecţia suprafețelor;
c. dezinfecţia pielii intacte

16. Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:
a. dezinfecţia mâinilor prin frecare
b. dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie, dezinfecţia la maşini automate
c. dezinfecţia lenjeriei/material moale

17. Regulile generale de practică ale dezinfecţiei sunt :


a. dezinfecţia suplineşte curăţarea şi poate înlocui sterilizarea sau dezinfecţia de tip înalt în cazul
dispozitivelor termosensibile;
b. pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen incriminat
sau presupus;
c. în fiecare încăpere în care se efectuează operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie trebuie să existe în mod
obligatoriu un grafic zilnic orar, în care personalul responsabil va înregistra tipul operaţiunii, ora de
efectuare şi semnătura
18. La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:
a. cunoaşterea exactă a ingredientelor din dezinfectant;
b. folosirea de recipiente polimerice;
c. utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate şi eficacitate, conform unei corecte
practici medicale, pentru a se evita contaminarea şi degradarea sau inactivarea lor.
19. Controlul sterilizării se efectuează după cum urmează:
a. cu indicatorii de culoare
b. cu testul de verificare a penetrării aburului
c. cu indicatorii cantitativi microbiologici.
20. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare cu apă şi săpun antiseptic se recomandă:
a. înainte şi după utilizarea mănuşilor (sterile sau nesterile)
b. înainte de toate intervenţiile chirurgicale, obstetricale
c. după contactul cu un pacient infectat şi/sau cu obiectele din salonul acestuia