Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL 2 - Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, __________________________

colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare, hoteluri, moteluri, cabane, etc.


__________________________

CHESTIONAR

Întrebări cu 1 răspuns corect:


1. Dezinfecția este metoda de decontaminare prin care se urmărește distrugerea microorganismelor în proporție de:
a. 75-85%
b. 99,0-99,9%
c. 90-95%

2. Curățarea reprezintă:
a. etapa desfășurată după dezinfecție
b. etapa desfășurată concomitent cu dezinfecția, dezinsecția și deratizarea
c. etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei
(materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale,
utilizându-se agenți fizici și/sau chimici

3. În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele reguli fundamentale:


a. respectarea tuturor recomandărilor producătorului; respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform
prevederilor în vigoare
b. respectarea tuturor recomandărilor producătorului, respectarea normelor generale de protecție a muncii, este interzis
amestecul produselor; este interzisă păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare, produsele se distribuie la locul
de utilizare în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului
c. este interzis amestecul produselor; este interzisă păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare

4. Metodele generale de efectuare a curățeniei sunt:


a. ștergere, măturare, dezinfecție
b. măturare, ștergere, spălare, aspirare
c. măturare, spălare, fierbere

5. În funcţie de tipul microorganismelor distruse, de timpul de contact necesar şi de concentraţia utilizată, nivelurile de dezinfecţie sunt:
a. 4: dezinfecţie de nivel foarte înalt (sterilizare chimică); dezinfecţie de nivel înalt; dezinfecţie de nivel intermediar;
dezinfecţie de nivel scăzut
b. 3: dezinfecţie de nivel înalt; dezinfecţie de nivel intermediar; dezinfecţie de nivel scăzut
c. 3: sterilizare fizică, sterilizare chimică, sterilizare fizico-chimică

6. Ce reprezintă echipamentul individual de protecție?


a. orice echipament cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a-și proteja îmbrăcămintea
b. orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau a mai multor riscuri care
ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv
c. orice echipament cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a-și proteja încălțămintea

7. Ustensilele folosite pentru curățenia grupurilor sanitare se păstrează:


a. separate în încăperi special amenajate
b. împreună în încăperi special amenajate
c. în recipienți de plastic

8. Scopul aplicării Precauțiunilor Universale este:


a. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere sanguină
b. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere digestivă
c. prevenirea transmiterii infecțiilor cu cale de transmitere sanguină la locul de muncă al personalului medico-sanitar

9. Regulile de întreţinere a ustensilelor de curăţenie sunt:


a. după fiecare operaţiune şi la sfârşitul zilei de lucru ustensilele vor fi spălate, curăţate, dezinfectate, uscate
b. ustensilele de curăţenie nu trebuie spălate deoarece se păstrează permanent în soluţie dezinfectantă
c. ustensilele folosite la curăţenie vor fi spălate şi dezinfectate din oră în oră

10. Principalii agenți patogeni implicați în producerea bolilor sunt:


a. bacterii, paraziți
b. bacterii, virusuri, fungi, paraziți
c. virusuri, ciuperci, paraziți
Întrebări cu 2 răspunsuri corecte:
11. Obligațiile producătorilor de deșeuri sunt:
a. să separe la locul de producere deșeurile periculoase de cele nepericuloase
b. să diminueze cantitățile de deșeuri
c. să promoveze reutilizarea și reciclarea categoriilor de deșeuri care se pretează la aceste operațiuni

12. Sterilizarea se realizează prin:


a. metode fizice (abur sub presiune sau abur la temperatură și presiune ridicate/scăzute, căldură uscată)
b. metode chimice
c. metode combinate fizico-chimice

13. Codurile de culori ale ambalajelor in care se colecteaza deseurile din unitatile sanitare sunt:
a. galben - pentru deșeurile periculoase (infectioase, taietoare-intepatoare, chimice si farmaceutice)
b. negru - pentru deseurile nepericuloase (deseuri asimilabile cu cele menajere)
c. roșu - pentru deseurile periculoase și alb - pentru deseurile nepericuloase

14. Principalele măsuri pentru prevenirea și combaterea contaminării aerului cu germeni patogeni sunt:
a. ventilația
b. folosirea echipamentului de protecție (în special masca)
c. dezinfecția aerului

15. Calea de transmitere este calea pe care agentul patogen o parcurge de la izvorul de infecţie până la persoana receptivă și poate fi:
a. directă, prin contactul direct între persoana care se infectează și persoana infectată sau produs patologic provenit de la
aceasta
b. indirectă, realizată prin intermediul unor elemente din mediul extern, ce reprezintă factori de transmitere ai infecţiei: apă,
aer, sol, alimente, obiecte, mână murdară,vectori.
c. niciuna din variantele de mai sus

16. Bacteriile care pot produce îmbolnăviri sunt:


a. patogene
b. condiţionat patogene
c. saprofite

17. Între modalitățile de prevenire a bolilor transmisibile sunt:


a. supravegherea epidemiologică a populației
b. controlul medical periodic la medicul de familie
c. controlul medical periodic al persoanelor care constituie surse potențiale de îmbolnăvire

18. Dezinfecția igienică a mâinilor cu produse biocide de tipul I se face prin:


a. tratament
b. spălare
c. frecare

19. Soluția chimică de sterilizare se va folosi în termen de:


a. Mai mult de 48 ore indiferent de instalație
b. 48 de ore de la preparare, în cuve cu capac
c. maximum 24 de ore, în cazul utilizării în instalații cu ultrasunete

20. Dezinfecția profilactică:


a. completează curățarea
b. nu înlocuiește sterilizarea
c. înlocuiește curățarea