Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 2 - _________________________

Servicii de curăţenie in unitati de cazare


____________________

CHESTIONAR

1. Transmiterea unei boli este condiţionată de prezenţa următorilor factori numiţi factori epidemiologici principali:
a. izvorul (sursa) de infecţie,
b. calea de transmitere
c. perioda de incubaţie

2. Agentul patogen este reprezentat de :


a. microorganismul (bacterie, virus, protozoar) care poate determina în anumite condiţii o boala infecțioasă.
b. mâinile murdare care au fost în contact cu bolnavul
c. alimente alterate

3. Ce căi principale de transmitere a bolilor infecţioase cunoaşteţi ?


a. calea digestivă
b. contact direct
c. calea nervoasă

4. Ce agenți vectori de transmitere a bolilor infecțioase cunoașteți?


a. picături de salivă infectată care se răspândesc în jurul bolnavului
b. mâinile, hainele, ustensilele murdare
c. insecte, rozătoare

5. Ce se întelege prin dezinfecţie ?


a. îndepărtarea mecanică (manuală şi/sau automată) a oricăror forme de deşeuri, detritusuri, praf , etc.
b. reducerea numărului de germeni saprofiţi şi distrugerea germenilor patogeni
c. îndepărtarea vectorilor purtători de microorganisme

6. Care din următoarele afirmaţii nu sunt corecte?


a. pardoselele se curăţă cu ştergătorul umezit cu un detergent anionic;
b. dezinfecţia chimică se face numai dacă suprafeţele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice;
c. măturatul uscat se poate realiza in lipsa unor urme vizibile de murdărie

7. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?


a. covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf care trebuie prevăzut cu două filtre, pentru
împiedicarea diseminării prafului bacterian;
b. mobila şi pervazurile se şterg de praf săptămînal, cu material moale, impregnat, pentru a reţine praful;
c. pereţii şi plafoanele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăţă cu detergent anionic

8. Care din următoarele afirmații nu sunt corecte?


a. W.C.-urile şi pișoarele se curăţă şi se dezinfectează cu perie, praf de curăţat şi detartrant
b. colacul de W.C. se şterge cu detergent anionic
c. dezinfecţia cu detergent anionic se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boală diareică acută

9. Care din următoarele afirmații sunt corecte?


a. cada de baie se spală şi se dezinfectează săptămînal cu praf de curăţat conţinând o substanţă clorigenă sau cu detergent
anionic lichid, urmat de dezinfecţie cu o substanţă clorigenă;
b. cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă săptămînal şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă
clorigenă;
c. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat.

10. Care din următoarele afirmaţii nu sunt corecte?


a. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere, săpun lichid sau fulgi de săpun; savonierele şi
distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;
b. alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curăţă săptămînal, cu detergent anionic;
c. echipamentele şi materialele de curăţenie: cârpele, bureţii, periile, ştergătoarele se spală zilnic cu detergenţi anionici şi se
clătesc cu apă fierbinte; se usucă şi se depozitează uscate.

11. Deratizarea se face :


a. la intervale de maximum 6 luni
b. anual
c. în funcţie de prezenţa vectorilor.
12. Care din următoarele afirmații sunt corecte?
a. colectarea reziduurilor solide se face în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanş, şi
evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire.
b. amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide
este obligatorie
c. unităţile vor fi dotate şi aprovizionate, lunar cu utilaje şi materialele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea
operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

13. Ce indatoriri are personalul angajat:


a. are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale la cererea angajatorului.
b. personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.
c. personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a procedurilor, în conformitate cu
responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.

14. Care din următoarele afirmaţii nu sunt corecte?


a. produsul detergent-dezinfectant este produsul care include în compoziţia sa substanţe care curăţă şi substanţe care
dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează
b. dezinfecţia de nivel înalt este procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă
vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, viruşilor fără înveliş şi a
mucegaiurilor.
c. produse biocide sunt substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active, având scopul să
distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau
biologice;

15. În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se respectă următoarele reguli fundamentale:
a.respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
b.respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor în vigoare;
c. păstrarea produselor de curăţare se face doar în ambalaje acrilice;

16. Care din următoarele sunt îndatoriri ale personalului?


a. să controleze starea de curăţenie din anexele şi din grupurile sanitare din unitate, asigurându-se spălarea şi dezinfecţia
zilnică şi, când este necesară, a acestora;
b. să asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare din unitate (hârtie igienică,
săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mâinilor după spălare etc.);
c. să asigure că poartă echipament adecvat de lucru.

17. Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:


a. spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
b. timpul de acţiune;
c. să aibă remanenţă cât mai mică pe suprafeţe;

18. Regulile generale de practică ale dezinfecţiei sunt:


a. dezinfecţia suplineşte şi poate înlocui curăţarea,
b. utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecţie a muncii, care să prevină accidentele şi intoxicaţiile;
c. personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse
dezinfectante;

19. În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se respectă următoarele reguli fundamentale:
a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
b) respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor legale în vigoare;
c) se acceptă amestecul produselor din aceaşi clasă de biocide ;

20. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?


a. antisepticul este produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge microoganismele la nivelul
tegumentelor/mucoaselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecţiilor;
b. dezinfecţia este operaţiunea prin care sunt distruse toate microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele
contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate.
c. curăţarea este etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de
îndepărtare a murdăriei, prin operaţiuni mecanice sau manuale.