Sunteți pe pagina 1din 2

Modul 3- productia si distributia apei potabile, inclusive a apei potabile si imbuteliate ________________________________

Nivel III - instruirea personalului de intretinere si reparatii din unitatile de productie si distributie
a apei potabile inclusiv apa potabila imbuteliata ________________________________

CHESTIONAR
1 raspuns corect
1. Cantitatea minimă de apă/om/zi pentru necesarul fiziologic, igiena individuală şi prepararea hranei este:
a) 5 l/om/zi (OMS 119.2014, cap.II, art.22)
b) 100 l/om/zi
c) 50 l/om/zi

2. Prevederile Legii 458 pentru apa potabilă nu permit prezenţa în apă : (L458/2002 republicata 2011)
a) Amoniacului
b) Calciului
c) Streptococilor fecali

3. Evacuarea gunoiului din unităţi pe timp de vară, se face de către întreprinderea de salubritate, astfel:
a) Zilnic (OMS 119/2014,cap.V, art.39)
b) Lunar
c) Săptămânal

4. În perimetrul de regim sever a unei uzine de apă, e permisă creşterea: (Decret 1059/1967, transformat in Legea 40/1967)
a) Animalelor
b) Porcinelor
c) A niciunui fel de animal

5. Spălarea mâinilor este obligatorie pentru personalul care lucrează la instalaţiile de apă potabilă: ( OMS 119/2014)
a) Doar la începerea lucrului
b) După sfârşitul lucrului
c) Ori de câte ori este necesar

6. În caz de îmbolnăvire, înaintea începerii lucrului, fiecare salariat care lucrează în sectoare de risc, trebuie:
a) Să solicite imediat medicului consultaţie şi tratament (Ordin MSF 933/2002)
b) Să se trateze singur
c) Să lucreze toată ziua

7. Materialele de construcţie a aducţiunilor de apă sunt din: (OMS 119/2014, art.25, (4))
a) Doar fontă
b) Doar oţel
c) Diverse materiale avizate sanitar

8. Dezinfecţia apei se face cu substanţe: (OMS 119/2014, art.22)


a) Doar ozon
b) Doar substanţe clorigene
c) Clorigene, ozon, ultraviolet

9. Ce se intelege prin sistem de distributie sau instalatie interioara: ( Legea 458/2002, republicata 2011)
a) totalitatea conductelor, garniturilor si dispozitivelor instalate intre robinetele de apa utilizata in mod
normal pentru consumul uman si reteaua de distributie exterioara, unde aceasta nu intra in
responsabilitatea furnizorului
b) apa potabila provenind de la furnizorul individual - fintina
c) sistemul de conducte intre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare

10. Substanţele dezinfectante trebuie să fie avizate de: (OMS nr 10/ 2010, completat cu 910/2016)
a. Ministerul Sănătăţii
b. Ministerul Agriculturii
c. Ministerul Mediului
2 raspunsuri corecte
11. Ce se intelege prin poluarea apei? ( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) orice alterare fizica si chimica a apei, peste limita admisibila
b) orice alterare biologica si bacteriologica a apei peste o limita admisibila stabilita
c ) numai alterarea bacteriologica a calitatii apei

12.Care din urmatoarele legi reprezinta Legea apei potabile:


a) Legea 458/2002, republicata in 2010
b) Directiva Europeana 98/83/CE
c) HG 275/2012

13. Unde se instituie “ zona de protectie sanitara cu regim sever”? ( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) la surse de apa si instalatii de alimentare cu apa
b) la surse de apa minerala, lacuri si surse de namoluri terapeutice
c) la ape de irigatii

14. Sistemele publice de aprovizionare cu apa potabila, colective sau individuale sunt cele care furnizeaza in medie:
a) o cantitate mai mica de 10 mc/zi
b) deservesc mai putin de 50 de persoane
c) niciuna din variante

15. Ce se intelege prin apa potabila destinata consumului uman? (Legea 458/2002, republicata)
a) orice ti de apa in stare naturala folosita pentru baut
b) apa care are proprietati terapeutice
c) orice tip de apa folosita la prepararea hranei, scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent
daca este furnizata prin retea de distributie, rezervor , distribuita in sticle sau in alte recipient

16. Ce activitati sint interzise in zona de protectie a resurselor de apa? ( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) intretinerea statiei de pompare
b) depozitarea si folosirea ingrasamintelor chimice
c) depozitarea si folosirea pesticidelor

17. Examenul medical periodic al persoanelor care lucreaza la repararea si intretinerea puturilor de captare a
drenurilor, a captarilor de izvoare consta in: ( OMS 933/2002)
a) ex clinic anual, RPA anual
b) ex clinic semestrial, RPA annual, ex coprobacterilogic lunar
c) ex coprobacteriologic semestrial

18. Materialele, produsele, echipamentele si substantele chimice care vin in contact cu apa potabila trebuie :
a) autorizate sanitar de producator (Ord. 275/2012)
b) notificate de importator
c) nici una de mai sus

19. In zonele de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru apele de suprafata sunt interzise
a) deversarea de ape uzate (chiar epurate complet)
b) pescuitul si scaldatul
c) niciuna (HGR 101/1997, art.27, abrogat, inlocuit cu HG 930/2005)

20. Este interzisa utilizarea biocidelor :


a) cu termen de valabilitate expirat si cu modificari ale proprietatilor (culoare modificata, depuneri)
b) a celor cu eticheta deteriorata
c) niciuna din variantele de mai sus