Sunteți pe pagina 1din 4

MODULUL 3

PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE, INCLUSIV


A APEI POTABILE SI IMBUTELIATE

NIVEL III
INSTRUIREA PERSONALULUI DE INTRETINERE SI REPARATII
DIN UNITATILE DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE A APEI POTABILE INCLUSIV
APA POTABILA IMBUTELIATA

VARIANTA II CU UN RASPUNS CORECT

1. Ce se intelege prin apa potabila destinata consumului uman?


(Legea 458/2002, republicata 2011)
a) ape care au proprietati terapeutice
b) ape naturale minerale
c) orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la
prepararea hranei, ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si
indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, rezervor , distribuita in
sticle sau in alte recipiente

2. Care din urmatoarele legi reprezinta “ Legea apei potabile”?


(Legea 458/2002, republicata)
a) Legea 107/1996
b) Legea 458/2002, republicata 2011
c) Legea 100/ 1998
d) Legea 98/1998

3. Unde se instituie “ zona de protectie sanitara cu regim sever”?


( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) ape utilizate pentru fondul piscicol
b) ape de irigatii
c) surse de apa si instalatii de alimentare cu apa, la surse de apa minerala
si lacuri, precum si la surse de namoluri terapeutice

4. Ce activitati sint interzise in zona de protectie a resurselor de apa?


( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) intretinerea statiei de pompare
b) spalarea filtrelor
c) depozitarea si folosirea ingrasamintelor chimice si a pesticidelor

5. Ce se intelege prin poluarea apei? (Legea 107/1996, reactualizata 2018)


a) orice alterare fizica, chimica, biologica si bacteriologica a apei peste o
limita admisibila stabilita
b) numai alterarea chimica si bacteriologica a apei pecte o limita admisibila
stabilita
c) numai alterarea bacterilogica a calitatii apei

6. Cate feluri de zone de protectie sanitara exista?( HGR 101/1995 abrogat, inlocuit
de HG 930/2005)
a) o singura zona de protectie
b) doua zone de protectie (restrictie si regim sever)
c) trei zone de protectie

7. Care sunt dimensiunile minime ale zonei de protectie sanitara cu regim


sever pentru captarile din rauri?
(HG 930/2005)
a) 200m amonte, 50 m aval, 25 m lateral
b) 150 m amonte, 25 m aval, 25 m lateral
c) 100 m amonte, 25 m lateral, 25 m aval

8. Care este cantitatea minima de apa necesara / zi/ loc estimata numai
pentru acoperirea necesarului fiziologic, igiena individuala si prepararea hranei,
(conform Ord.MS 119/2014)
a) 100 l/ loc/ zi
b) 150l/ loc/zi
c) 50 l/loc/zi

9. Cate trepte de tratarea apei trebuie sa cuprinda instalatiile de tratare ale


apelor de suprafata? (Ord.MS 119/2014, art 24)
a) doua trepte
b) trei trepte
c) patru trepte

10. Este obligatorie dezinfectia finala a apei pentru instalatiile de tratare a


apei care produc apa potabila pentru localitati din sursa apa de suprafata? ( OMS
119/2014, art.24, alin.6)
a) nu
b) uneori da
c) da

Nivel IIIVARIANTA II CU DOUA RASPUNSURI CORECTE


1. Cate feluri de zone de protectie sanitara exista? (HGR 101/1995 abrogat, HG
930/2005)
a) o zona de protectie cu regim sever
b) o zone de restrictie
c) trei zone de protectie

2. Ce activitati sint interzise in zona de protectie a resurselor de apa?


( Legea 107/1996, actualizata 2018)
a) depozitarea si folosirea ingrasamintelor chimice
b) spalarea filtrelor
c) depozitarea si folosirea pesticidelor

3. Prevederile Legii 458/2002 pentru apa potabilă nu permit prezenţa în apă :


( Legea 458/2002 republicata 2011 )
a) a calciului
b) a bacteriilor coliforme
c) a streptococilor fecali

4. Apa potabila trebuie sa fie:


(L.458/2002 republicata 2011)
a) sanogena si curata
b) sa fie lipsita de mcroorganisme, paraziti si substante nocive pentru sanatate
c) utilizata in scop terapeutic

5. Procedeul imbutelierii se supune urmatoarelor conditii:


( Ord. MS 341/2007)
a) recipientele noi trebuie controlate
b) recipientele noi trebuie curatate si dezinfectate
c) recipientele nu trebuie curatate, controlate si dezinfectate

6. Avizul sanitar de folosire pentru apa potabila este obligatoriu pentru materialele
de constructie:
(Ord. MS 119/2014, art.25, alin . 4)
a) conducte de transport
b) retele de distributie
c) pentru niciuna din variantele de mai sus

7. Avizul sanitar este obligatoriu pentru: repeta pct 6, de inlocuit


a) materialul de conducte folosite in instalatiile de tratare pentru potabilizarea apei
b) vopsele folosite in instalatiile de tratare pentru potabilizarea apei
c) niciuna din variantele de mai sus (ord MS. 119/2014)

8. Instalatia de tratare a apei, rezervoarele de inmagazinare si retelele de distributie


trebuie sa fie prevazute cu: ( ord. MS. 119/2014, art.25, alin.6)
a) posibilitatea de evacuare a apelor de spalare
b) acces pentru recoltare probe
c) nici una de mai sus

9. Deseurile menajere : MS, nr 119/2014, art. 38, Ord 1226/2012)


a) trebuiesc sortate la locul de producere in componente reciclabile si nereciclabile
b) trebuie colectate selectiv in recipiente specifice inscriptionate
c) nu necesita conditii speciale de colectare

10. Deseurile periculoase: (Ord 119/2014, art.40)


a) se depoziteaza si se neutralizeaza
b) se elimina numai in conditii speciale stabilite conform reglementarilor in vigoare
c) niciuna din variantele de mai sus