Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL 3

PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE, INCLUSIV


A APEI POTABILE SI IMBUTELIATE

NIVEL III
INSTRUIREA PERSONALULUI DE INTRETINERE SI REPARATII
DIN UNITATILE DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE A APEI POTABILE INCLUSIV
APA POTABILA IMBUTELIATA

VARIANTA III CU UN RASPUNS CORECT

1. Distante minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si riscuri asupra


sanatatii de catre unitati care produc disconfort sunt pentru rampele de transfer deseuri
de
a) 50 m
b) 100 m
c) 200 m

2. Apa potabila imbuteliata este considerata: (Ord 341/2006)


a) solvent
b) supliment nutritiv
c) aliment

3. Administratia publica locala va asigura (Ord 119/2014)


a) colectarea deseurilor menajere
b) indepartarea deseurilor menajere
c) colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor menajere si stradale

4 Prin dezinfectie se intelege: (119/2014, art 50)


a) reducerea numarului de germeni saprofiti patogeni
b) reducerea numarului de insecte
c) indepartarea mecanica a prafului

5. Care este rezerva de apa potabila pentru acoperirea minimului necesar in


caz de intrerupere a prelucrarii si livrarii in statiile de tratare
( OMS 119/.2014)
a) 24 ore
b) 36 ore
c) 12 ore

6. Dezinsectia periodica se va face: (L 119/2014, art 50)


a) la un interval care sa nu depaseasca 3 luni
b) la 1 luna
c) la 6 luni

7. Fantana trebuie amplasata : (Ord. MS 119/2014, art.27, alin.2)


a) la cel putin 10 m de orice sursa de poluare
b) la cel putin 5 m de sursa de poluare
c) niciuna din variantele de mai sus

8. Distantele fata de obiectivele poluatoare prevazute pot fi modificate : L119/2014


a) Doar pe baza studiilor de impact asupra sanatatii conform metodologiei
Ministerului Sanatatii
b) Doar cu Avizul Ministerului Mediului
c) Doar cu Avizul Ministerului Agriculturii

9. Depozitarea substantelor coagulante se face (L458/2008 reactualizata)


a) in aer liber
b) in spatii ferite de umezeala si soare
c) in spatii inchise etans

10. Produsele intrebuintate la curatarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare


a apei si a sistemelor de distributie a apei potabile: (HG 342 pt modificarea HG
974/2004)
a) trebuie sa fie avizate sanitar
b) trebuie notificate
c) nu este nevoie de avizare sau notificare

Nivel III VARIANTA III CU DOUA RASPUNSURI CORECTE

1. Zona de protectie sanitara cu regim sever pentru sursele de alimentare cu apa


din subteran se extinde:
a) in toate directiile din jurul forajului
b) in sensul amonte pe directia curgerii fluxului subteran pentru izvoare ( HGR 101/
1997,actualizat prin HG 930/2005 )
c) nici una de mai sus

2. In zonele de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru apele de suprafata


sunt interzise
a) deversarea de ape uzate ( chiar epurate complet)
b) pescuitul si scaldatul
c) niciuna de mai sus ( HGR 101/1997, actualizat prin HG 930/2005)

3. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie : (Ord 119/2014)


a) sa aiba aviz sanitar
b) sa se utilizeze conform instructiunilor
c) niciuna de mai sus

4. Dupa remedierea avariilor se impune: (Ord 119/2014)


a) spalarea si dezinfectia conductelor
b) distribuirea apei hiperclorinate
c) numai spalare

5. Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii


lucrătorilor sunt:
(Hotararea 355/2011, art.8)
a) examenul medical la angajarea în muncă,
b) examenul medical periodic
c) a si b nu sunt necesare

6. Starea de apa potabila sau nepotabila constatata in baza analizelor efectuata de


un laborator abilitat va fi consemnata: L.458/2002 republicata
a) pe o placuta la vedere
b) in vecinatatea sursei de apa
c) niciuna din variantele de mai sus

7. În caz de avarie pe o magistrală de apă potabilă, după intervenţie se va proceda


corect astfel:
a) se anunţă populaţia din zonă să lase apa să curgă la robinet
b) se spală cu apă hiperclorinată segmentul de conducte pe care a fost oprită apa
c) se prelevează probă pentru analiză de laborator ( L 458/2002 republicata)

8. Reteaua de distributie a apei trebuie : L119/2014


a) sa asigure un regim continuu de aprovizionare si cantitatea necesara
b) sa nu permita contaminarea exterioara
c) niciuna din variantele de mai sus

9. Starea de apa potabila sau nepotabila constatata in baza analizelor efectuata de


un laborator abilitat va fi consemnata: L.458/2002 republicata
a) pe o placuta la vedere
b) in vecinatatea sursei de apa
c) niciuna din variantele de mai sus

10. Instalatiile individuale de apa de folosinta publica, fantanile si izvoarele : Ord


974/2004
a) vor fi monitorizate cel putin 1 data /an
b) vor fi verificate conformarea la parametrii microbiologici , fizici si chimici ai apei
c) vor fi monitorizate cel putin 1 data la 6 luni