Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa aVIa A
Prof. Florescu Mariana
Unitatea de învăţământ: Şc. Gim.”Ep.I.Antonovici” Bârlad
Data: 13.XI.2019
Efectiv: 24 de elevi (20B, 4F)
Locul desfăşurării : Sala de sport
Materiale necesare: ladă de gimnastică, 6 saltele de gimnastică,fluier, 28 cercuri, 4cutii .
Teme şi obiective:
T1. Îndemânare
O1. Dezvoltarea îndemânării în regim de viteză
T2. Gimnastică – sărituri
O2 Învăţarea săriturii în sprijin ghemuit, pe capătul apropiat al lăzii, așezată longitudinal,
urmată de rostogolire în ghemuit şi coborâre liberă.

VERIGiLE FORMATII DE LUCRU


LECŢIEI CONŢINUTURI DOZARE ŞI
INDICAŢII METODICE

1. -Verificarea tinutei si a starii de 0000000000000000


Organizarea sanatate 0 0
colectivului a elevilor 0 I 0
de elevi -Anuntarea temelor lectiei
(2min)
2. Variante de mers :pe vârfuri, 1/2tura -mâinile la ceafă,
Pregătirea pe calcaie,mers cu rularea talpei -mâinile împreunate cu podul
organismului ,mers pe partea interioara si palmei în sus
pentru efort exterioara a labei piciorului 1/2tura -cu mâinile la spate,trunchiul drept ,
(5min) Variante de alergare:alergare privirea înainte;
usoara,alergare cu joc de
glezna,alergare cu genunchii la O tura
piept,alergare cu pendularea de teren trecerea din coloana câte unul in
gambelor inapoi,mersul piticului. coloană câte doi respectiv ,patru
Formarea coloanei de gimnastică 1/2tura
câte 4 teren
3. Complex de exerciţii cu cercul
Influenţarea Coloană de gimnastică câte patru
selectivă a 1.P.I. stând depărtat, cercul ținut pe
aparatului brațul stâng înainte
locomotor Rotirea cercului pe brațul stâng, 2x30”
(8min) introducerea brațului drept în cerc și
continuarea rotirii 2X30’’ Permanent se corectează şi se pune
accent pe menţinerea ritmului şi a
2.P.I. stând, cercul înainte jos execuţiei corecte
T1 - ducerea cercului orizontal 4X4t
înainte
T2 – ducerea cercului sus
T3-4 - trecere prin cerc

3.P.I. cercul ținut înainte vertical cu


ambele mâini de mijloc 4X8t
T1-4 – întoarcere spre stânga cu 90 ̊
și răsucirea brațelor pe cerc
T5-8 - întoarcere spre dreapta cu 90 ̊
și răsucirea brațelor pe cerc

4.P.I. stând depărtat cu cercul


vertical jos
T1-2 – îndoirea trunchiului lateral 4X8t
stânga, cercul ținut în mâini
T3-4 - îndoirea trunchiului lateral
dreapta, cercul ținut în mâini
T5-6 – aplecarea trunchiului înainte
T7 - ducerea cercului sus
T8 - revenire prin săritură

5.P.I. stând, cercul jos


T1 - pas înainte cu piciorul stâng,
cercul înainte orizontal 4X8t
T2 - întoarcerea capului spre stânga
cu ducerea cercului sus
T3 – ghemuit ,cercul în față
T4 - revenire prin săritură
T5 - pas înainte cu piciorul drept,
cercul înainte orizontal
T6 - întoarcerea capului spre stânga
cu ducerea cercului sus
T7 - ghemuit ,cercul în față
T8 - revenire prin săritură
6.P.I.stând, cercul în față jos
T1 – ducerea cercului sus
T2 – ducerea cercului înainte 4X8t
T3 – ghemuit și așezarea cercului pe
sol
T4 – ridicare săritură în cerc
T5 – săritură înapoi din cerc
T6 – ghemuit și luarea cercului în
mâini
T7 – ducerea cercului sus
T8 – revenire

7.P.I. stând, cercul ținut înainte


T1-4 - trecere înainte prin cerc 4x8t
T5-8 – trecere înapoi prin cerc

8.P.I. pe perechi față în față la 3m


distanță 30”
- aruncarea și prinderea cercului

9.şase grupe a câte 4 elevi , cercurile


așezate în zig-zag
- alergare peste cercuri 2X20”
- sărituri pe ambele picioare prin 2X20”
cercuri
- sărituri pe piciorul drept 2X20”
- sărituri pe piciorul stâng 2X20”

10.P.I. stând
-Aruncarea cercului înainte sus cu
mâna dreaptă și cu mâna stîngă 2x10

11.– exerciții de respirație 30”


4.
Dezvoltarea
îndemânării Joc Cutia veselă
(10min) Copiii sunt împărţiţi în 2-3-4 echipe,
egale ca număr, aşezate pe şiruri, Atenţie la respectarea regulilor
înapoia liniilor de plecare. La 5m 2-3x
înaintea lor se fixează câte un semn.
Pe linia de plecare se plasează câte o
cutie, în care se află: un fular, o
şapcă, un şorţ, o umbrelă.
La comanda profesorului, primii din
fiecare echipă deschid cutia, îmbracă
şorţul, pun şapca pe cap, îşi înnoadă
fularul la gât, deschid umbrela şi
aleargă, ţinând cutia în mâini,
înconjurând semnul. La întoarcere
închid umbrelele şi se dezbracă de
tot echipamentul,apoi transmit
cutiile următorilor care continuă
jocul, iar ei se aşază din nou la rând.
Câştigă echipa al cărei ultim
component termină primul
dezechiparea şi pune cutia pe linia de
plecare.

5. Învăţarea -stând cu faţa la ladă, sprijinit cu 6-8


săriturii în palmele, sărituri succesive cu Se asigură ajutor
sprijin ghem, genunchii la piept;
pe capătul -săritura în sprijin ghemuit pe ladă, 6-8
apropiat al coborare liberă; În şir câte unul
lăzii, așezată - săritură în sprijin ghemuit pe ladă 6-8
longitudinal, urmată de rostogolire spre înainte si
urmată de coborâre liberă.
rostogolire
în ghemuit
(20min)
7.Revenirea - variante de mers ; Pe unul sau două rânduri
organismului - exercitii uşoare de respiratie, 2ture de
după efort - exerciţii de întindere a segmentelor teren
(3min) corpului si a grupelor musculare;

8.Încheierea Recomandări pentru activitatea Pe o linie


lecţiei independentă,evidenţieri,aprecieri,
(2min) note.
Salutul

S-ar putea să vă placă și