Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:

Profesor: Cozma Doina

Data: 14 mai 2019

Clasa: a VII -a D

Efectivul: 28 elevi 17 B; 10 F; 1 scutit

Locul de desfășurare: Sala de sport( 40/ 20m)

Materiale și instalații sportive: teren de handbal, fluier, mingi de handbal, cronometru,


cretă, mingi medicinale, bastoane.

TEME ȘI OBIECTIVE:

1. Educarea vitezei de reacție la diferiți stimuli


2. Consolidarea pasei în trei din deplasare și aruncarea la poartă, procedeu la
alegere, la jocul de handbal.
3. Dezvoltarea rezistenței generale.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Psihomotrice:

O.P.M.1 – să reacționeze prompt la o anumită mișcare;

O.P.M.2 – să execute corect pasa în trei cu schimb de locuri și să pună accent pe viteza
brațului cu care execută aruncarea;

O.P.M.3 – să alerge continu 3min.

Cognitive:

O.C.1 – să dezvolte alergarea de viteză;

O.C.2 – să rezolve eficient situațiile de joc;

O.C3 – să știe să dozeze efortul.

Afective:

O.A.1 – să manifeste interes față de activitatea sportivă;

O.A.2 – să se bucure de reușita proprie și a colegilor;

O.A.3 – să aprecieze eforturilor celor mai puțini rezistenți.


Sociale:

O.S.1 – să colaboreze cu coechipierii;

O.S.2 – să-și dezvolte spiritul de echipă.

Veriga și Conținut (sisteme de Doza- Strategii didactice O


durata lor acționare) re Formații de lucru Metode Indicații b
metodice s
V.1 Adunarea, alinierea, 30” Linie pe un rând Exersare - să
Organizarea raportul și salutul; frontală. răspundă la
colectivului Verificarea stării de 30” 00000000 Conversați comenzi;
de elevi sănătate și a ținutei a. - să
(3min) vestimentare. Explicația. păstreze
Comunicarea temei 1min -//- Exersarea. distanța.
și a obiectivelor
lecției. 1min -//-
Exerciții de atenție,
întoarceri la
comandă.
V.2 - mers în cadență cu 1L+1l Linie pe un rând Exersarea - să
Pregătirea opriri și porniri; Demon- răspundă la
organismulu - mers pe vârfuri 1L+1/2l Colonă câte 2 apoi strația. comenzi;
i pentru brațele la ceafă+ coloană câte 1 Observația - să
efort. alergare ușoară; păstreze
(6 min) - mers pe călcâie+ 1L+1/2l ---- 00 ---- ritmul de
alergare ușoară; | 00 | execuție;
- mers ghemuit; 1L 00 - se va pune
- joc de glezne; 1L 00 accent pe
- alergare cu 1L+1/2l 00 execuția
pendularea | 00 | corectă a
gambelor înainte+ ---- 00 ---- tuturor
mers normal; alergă-
- alergare cu 1L+1/2l rilor;
pendularea - se fac
gambelor înapoi + corectări în
mers normal; timpul
- alergare cu 1L+1/2l -//- execuției.
genunchii sus + mers
normal;
- alergare laterală cu 1L+1/2l -//-
pași adăugați,
balansarea brațelor -//-
+ mers normal;
- pas săltat + mers 1L+1/2l
normal; -//-
- pas sărit + mers 1L+1/2l -//-
normal.
V.3 Complex de Exersarea Să păstreze
Influențarea dezvoltare fizica cu Demon- locul în
selectivă a bastoane: Coloană de strația formație.
aparatului Ex.1 P.I. Stând 3x gimnastică câte 4; Să execute
locomotor. depărtat, bastonul 4t corect
( 7min) jos în față apucat de 0 0 0 0 exercițiul.
capete: Piciarele
T1-3 – îndoirea 0 0 0 0 perfect
brațelor la piept; întinse.
T2 – întinderea 0 0 0 0
brațelor înainte;
T4 – coborârea 0 0 0 0
brețelor prin înainte
jos.
Ex.2 P.I. Stând, 3x Se execută
bastonul jos în față 8t Explicația la
apucat de capete: comandă.
T1-3 – răsucirea
bastonului în poziție -//-
verticală cu brațul
stâng(drept) sus,
odată cu ducerea
piciorului stâng
(drept) lateral
stânga(dreapta)
T2,4,6,8 – revenire la
poziția inițială.
T5-7 – ducerea -//-
brețelor prin înainte
sus, odată cu
ducerea piciorului
stâng(drept) înainte. Aprecierea
Ex.3 P.I. Stând
depărtat cu brațele 3x
îndoite la umeri, 8t
bastonul ținut de Să păstreze
capete sprijinit pe locul și
umeri: distanța
T1 – întinderea -//- între ei.
brațelor sus;
T2 – aplecarea
trunchiului înainte,
brațele în
prelungirea
trunchiului;
T3 – ridicarea
trunchiului;
T4 - îndoirea
brațelor la umeri.
T5 -7 balansul Piciorul
piciorului stâng -//- ridicat este
(drept) înainte și intins
atingerea vîrfului
piciorului cu Explicația
bastonul;
T6-8 – revenire în
poziție inițială.
Ex.4 P.I. Stând, cu 3-4x
bastonul ținut în 8t
ambele mâini
orizontal:
T1-3 – ridicarea
brațelor sus cu Demonstra-
arcuire odată cu ția Spatele
balansul piciorului -//- drept,
stâng (drept) înapoi privirea
T2-4 – revenire în inainte
poziție inițială;
T5-7 – fandare cu
piciorul stâng
(drept) înainte și
arcuirea brațelor
sus;
T6-8 – revenire în
poziție inițială.
Ex.5 P.I. Stând cu 3-4x
brațele întinse sus, 8t -//-
bastonul apucat de Picioarele
capete, ținut sunt
orizontal: intinse, nu
T1– ghemuit, indoim
bastonul sprijinit pe genunchii,
genunchi; bastonul la
T2 – întinderea vârful
genunchilor cu picioarelor
ducerea bastonului
la vîrful picioarelor;
T3 – revenire în
ghemuit cu bastonul
sprijinit pe
genunchi;
T4,6,8 – revenire în
poziția de plecare;
T5-7 – îndoirea
trunchiului spre
stânga ( dreapta) cu
ducerea piciorului
stâng (drept) lateral
(întins) vîrf sprijinit. -//-
Ex.6 P.I. Pe 3-4x
genunchi, brațele jos 8t
bastonul apucat de
capete:
T1-5 – ducerea
piciorului stâng
(drept) lateral stânga
(dreapta)odata cu
ducerea brațelor sus; Să
T2,3,6,7 – îndoirea urmărească
trunchiului lateral direcția de
stânga (dreapta) cu execuție.
arcuire;
T4-8 – revenire în
poziția inițială. 3-4x
Ex.7 P.I. Stând, 8t
bastonul în față de
capete apucat:
T1-3 – ghemuit,
ducerea bastonului
jos;
T2,4,6,8 – revenire la
poziția inițială;
T5-7 – fandare Să execute
laterală pe piciorul la comandă
stâng (drept) cu
ducerea brațelor
înainte; 3x
Ex. 8 P.I. Stând, 8t
bastonul așezat pe
sol în partea
dreaptă:
T1-8 – sărituri 3x Să execute
succesive dintr-o 8t corect
parte în alta a exercițiul.
bastonului cu
picioarele apropiate
și pe vîrfuri.

V.4 1.Alergare pe 30m 2x 4 linii a câte 7 elevi


Viteza cu start din picioare; Pauză
(7min) la semnal vizual; activă, Explicație Plecare la
tempou maxim; (mers) semnal.
30sec.
2.Alergare pe 10m
cu start din picioare 2x 4 linii a câte 7 elevi
la semnal sonor, Pauză
tempou maxim, activă Să
atingerea cu mâna (mers) parcurgă
îndemânatica a unei 45sec. Corectări distanța cu
linii trasate pe sol, viteză
întoarcere 180*, maximă.
revenire la linia de
start în alergare,
tempou maxim,
atingerea cu mțna
îndemânatică a liniei
de start, întoarcere
180*, alergare pe
25m,tempou maxim.
3.Alergare pe 30- 3-5x
35m, cu plecare din Pauză
ghemuit cu spatele 1 min 3 linii a câte 8 elevi
spre direcția de mers
deplasare, la semnal
sonor,tempou maxim
V5 1.Pase în doi din 3x 8 șiruri a câte 2-3 Explicație Să respecte
Pase în trei alergare. 35m elevi poziția de
din 2.Aruncare la poartă 4x 3 șiruri a câte8- 9 prindere și
deplasare și ( procedeu la elevi la fiecare aruncare a
aruncare la alegere) din minge poartă mingii.
poartă, oferită. Să realizeze
procedeu la 3.Pase în trei din 4x 4 șiruri a câte 3 -4 Demonstra- o aruncare
alegere. deplasare cu schimb 30m elevi la fiecare tie la poartă
(16min) de locuri pe 25m și poartă Corectări cât mai
aruncare la poartă, corectă.
procedeu la alegere. Să se
mențină
distanța
constantă
între
4.Joc bilateral cu Observatia jucători în
temă: apărare în Aprecierea timpul
sistem 6:0, atac în alergării.
semicerc respectând 3 echipe + rezerve
regulamentul de joc. 5min Să pună în
Arbitraj realizat de aplicare
profesor cu procedeele
intervenții pe și tehnicile
parcurs învățate.
V6 1.Alergare în tempou 2x 2 grupe de fete și o Explicație Pauză de
Dezvoltarea uniform (50%). 2min grupă de băieți Exersare pe revenire
rezistenței 2.Mers cu relaxarea grupe 2min.
aerobe brațelor și a
(6 min) picioarelor.
V7 - alergare ușoară și 1L+1l Coloană câte 2 Exersare pe Exercițiile
Revenirea mers din ce în ce mai perechi. de
organismulu lent. Conversa- respirație
i după efort - mers cu exerciții de 1L+1l Coloană câte 1 ția. sunt ample
(3 min) relaxare. și lente
- mers în cadență. 1L+1l Coloană câte 1

V8 Reorganizarea 30” Conversa- Se fac și


Concluzii colectivului de elevi. ția autoapre-
aprecieri Aprecieri pozitive și 1min cieri
recomandări negative asupra
(2min) activității organizate Linie pe un rând
de elevi.
Recomandări pentru 30”
activitatea din
timpul liber.
Salutul.