Sunteți pe pagina 1din 41

DEFICITELE IMUNE

DEFINIŢIE
• Anomalii ale imunităţii
- înăscute (procese de fagocitoză,
“natural killer”, proteine circulante-
– complement, citokine
- de adaptare (umorală, celulară)
• sensibilitate crescută la infecţii
IMUNITATE
• Răspunsul sistemului imun la antigene
specifice (“non-self”)
• Mod – protector

- anormal – alergii
- hipersensibilitate
- boli autoimune
• TOLERANŢA IMUNĂ – lipsa reactivităţii la
structurile proprii (“self”)
SISTEMUL IMUN
• CELULAR – macrofage -
- limfocite T, B, NK
- neutrofile
• UMORAL – anticorpi
SISTEMUL COMPLEMENTULUI
CITOKINE - mesageri
MECANISME IMUNE
• Nespecifice
- umorale
– complement – C3b – leagă Ag
- C5-C9 – atac
- colectine – manose binding prot
- proteina C reactivă
- interferon – α,β , gamma
- lactoferina
- lizozim
- molecule de adeziune
- celulare – macrofage, neutrofile, NK
MECANISME IMUNE
Macrofage – captează Ag
– prelucrare -
- prezentare către limfocitul T -
- în asociere cu HMC
- receptorul pentru celula T

- Specifice
- anticorpi – limfocite B
- limfocite T
CLASIFICAREA CELULELOR
• CD – “cluster of differentiation”
- CD 1 – timocite
- CD 4 – T helper (H1 , H2 - alergie)
- CD 8 – T suppressor
- CD 14 – monocite
- CD 19-22 – celule B
Dezvoltarea sistemului imun
• Prenatal
- 3 săptămîni – celule progenitoare
- 6 săptămîni – hematopoieza
- celule NK în ficat
- precursori T,B, neutorfile
- 7-8 săptămîni – migrare în organe
limfoide primare (măduvă, timus)
- 9-12 săptămîni – celule T, B mature –
în ţesutul limfoid secundar
(ganglioni, splină)
Dezvoltarea sistemului imun
• Nou-născut
- imunodeficienţă “fiziologică”
- susceptibil – HS, streptococ B
- transfer Ig – după săpt 23-24
- produce Ig M
- activitate excesivă a celulelor T sup
- interferon gamma – scăzut – listeria
- neutrofile – rezerve scăzute
Dezvoltarea sistemului imun
• Postnatal
- produce Ig M
- la 2 luni – răspuns Ig G
• La valorile de la adult
- 5 ani pentru Ig M
- 8 ani pentru Ig G
- 10 ani pentru Ig A
DIAGNOSTIC POZITIV
• Anamneza
- sarcina- infecţii congenitale – TORCH
- creştere nesatisfăcătoare
- vîrsta de la care apar infecţiile
- frecvenţa – severitate
- tipul infecţiei – respiratorie
- germeni– obişnuiţi–cu evoluţie severă
- atipici – pneumocystis
- asociere – creştere dificilă, atopie
• AHC - consanguinitate
DIAGNOSTIC POZITIV
• Examen clinic
- ţesut limfoid – amigdale
- telangiectazii – ataxie
- peteşii – eczemă – sd. Wiskott-Aldrich
- afecţiuni – candidoză
- boală pulmonară cronică
• Paraclinic – Rg pulmonară – timus
- evaluare biologică
DIAGNOSTIC POZITIV
• Evaluare biologică
- generală – leucocite, imunoglobuline
- specifice
- limfocite B – dozare Ac
- limfocite T– teste cutanate (PPD)
- complement
- funcţie fagocitară – test NBT
- aprofundată – markeri membranari
- subclase Ig G, histologie, NK,
enzime, limfokine
DEFICITE IMUNE SEVERE
COMBINATE (SCID)
• X – linkat – mutaţie – lanţ gamma al
receptorului pentru IL-2
- Forme – completă -
- diaree cronică, candidoză,
pneumonii, infecţii cu virusuri atenuate
- limfopenie (T absente, B prezente –
nefuncţionale)
Tip elveţian – AR – limfopenie severă
- deleţii ale genelor activatoare 1 şi 2
esenţiale pentru dezvoltarea normală a T şi B –
lipsa asamblării receptorului de suprafaţă al Ag
DEFICITE IMUNE SEVERE –
COMBINATE (SCID)
• Deficit de adenozin-deaminază (ADA) cr 20
-AR - acumulare deoxiadenosin trifosfat?
- Clinic – similar
- Paraclinic – lipsa precursorilor T, B
- limfopenie T şi B
- agammaglobulinemie
• Sd. limfocitelor “nude” – AR
- absenţa exprimării HMC
- Paraclinic – număr normal de T, B dar
fără plasmocite
• Disgenezia reticulară – AR – absenţa
precursorilor mieliozi – leucopenie severă
DEFICITE IMUNE SEVERE –
COMBINATE (SCID)
• Deficitul fosforilazei purinelor nucleozidice
(PNP – purine nucleoside phosphorilase)

- AR – gena pe cr. 9
- mai puţin severă iniţial faţă de ADA
- limfotoxicitate a deoxiguanosinei trifosfat
- debutul simptomatologiei – în primii ani
- infecţii severe virale sau fungice
- reacţie grefă contra gazdă – transfuzii
- risc de boli autoimune
- paraclinic – acid uric – valori reduse
DEFICITE IMUNE COMBINATE

• Sd. Louis-Bar (AT–ataxie-telangiectazie)


- gena 11q22-23 – fosfatidil kinaza
- deficit de reparare – ADN
- stare precanceroasă
- clinic – degenerare neurologică
- infecţii sino-pulmonare
(bronşiectazie)
- telangiectazii - conjunctive
DEFICITE IMUNE COMBINATE
• Sd Louis-Bar
- Paraclinic
- hipoplazie timică
- α-fetoproteina – valori crescute
- limfocite T – număr redus
- limfocite B – număr normal
- deficit – Ig E, A
• Sd. de instabilitate cromozomială -
- Sd Bloom, sd. Nijmegen (microcefal)
DEFICITE IMUNE COMBINATE
• Sd- Wiskott-Aldrich
- X-linkat - Xp11.22 (WASP)
- absenţa microvililor pe limfocite
- clinic
- eczemă
- sindrom hemoragipar – peteşii
- paraclinic – trombocitopenie
- limfocite T – număr redus
- Ig M↓, Ig A,E↑, Ig G normal
DEFICITE IMUNE CELULARE
• Sd. DiGeorge – gena 22q11.2
- dezvoltare arc branhial 3, 4
- asociere – dismorfism (hipertelorism,
fante antimongoloide, micrognaţie)
- MCC complexă
- absenţa - paratiroidelor
- timusului
- clinic – cianoză, convulsii recurente
- candidoză, pneumonii
recurente, boli digestive
DEFICITE IMUNE CELULARE
• Sd. DiGeorge
- paraclinic
- radiografie pulmonară – fără timus
- limfocite – număr normal
- depleţia limfocitelor T
- limfocite B şi imunoglobuline –
normale
- deficit al răspunsului Ig G,A
DEFICITE IMUNE UMORALE
• Agammaglobulinemia – maladia Bruton
- X-linkată –Xq22
- deficit – tirozin kinază
- blocarea dezvoltării limfocitelor B
- clinic – boli bacteriene recurente
- paraclinic – limfocite T normale
- absenţa limfocitelor B
- în MO – celule pre-B
• Hipogammaglobulinemia – prelungire a celei
fiziologice a sugarului
DEFICITE IMUNE UMORALE
• Deficit izolat Ig A
- 1/600 – blocare în diferenţiere B
- subclasele Ig A, Ig A2 – ser, secreţii
- secundar (fenitoin,valproat,captopril)
- clinic
– infecţii respiratorii- bronşiectazie
- diaree cronică – boală celiacă
- astm bronşic – atopie
- boli autoimune
- reacţii anafilactice - transfuzii
DEFICITE IMUNE UMORALE
• Deficit izolat de Ig M
- mai frecvent în Anglia
- 20% - asimptomatici
- clinic
- infecţii bacteriene – pneumococ
(pneumonii, meningite)
- diaree cronică
- splenomegalie
- cancer
Sindroame diverse
• Sd. Duncan – limfoproliferativ X-linkat
- infecţie fatală cu virus Epstein-Barr
- anomalie în generarea T citotoxic
- absenţa Ac pentru Ag nuclear (EBNA)
Asociere -
- proliferare maligna a celulelor B
- anemie aplastică
- agranulocitoză
Sindroame diverse
• Sd. Griscelli
- albinism parţial
- scăderea limfocitelor NK
- proliferare histiocitară cu
hemofagocitoză
• Sd. Omenn–anomalie de recombinare a genelor
activatoare 1 şi 2 în celulele T şi B
- dermatită seboreică, eritrodermie (rash)
- adenohepatosplenomegalie, diaree
- eozinofilie, hipogammaglob, Ig E↑, TH2↑
Anomalii ale fagocitării
• Neutrofile
- număr redus - ≤500/mm3 – risc
- ≤200/mm3 – septicemie
- Neutropenie
– congenitală – Sd Kostmann
oprire în maturaţie
- ciclică – la 3 săptămâni
Anomalii ale fagocitării
Deficit al distrugerii bacteriene (Killing)

- Boala granulomatoasă cronică


- deficit de NADPH oxidază
- infecţii supurative bacteriene - abcese
(bacterii producătoare de catalază –
staph, E.coli, Salmonella, Candida)
- hepatosplenomegalie
- paraclinic – test NBT –
Anomalii ale fagocitării
• Deficit al chemotactismului
- Sindrom hiper Ig E – Sd. Job
- dezechilibru TH1/TH2
- hiperproducţie Ig E (40.000u/l)
- infecţii cu S. Aureus, Candida
- Sindrom Chediak-Higashi –
albinism,TS prelungit, neutropenie
- Sindrom Schwachman - nanism
- Sindrom Papillon-Lefevre -keratoză
Anomalii ale complementului
• Boli autoimune
• Infecţii cu piogeni
• Infecţii cu Neisseria
• Angioedem ereditar
TRATAMENT
• Suportiv

• Substituţie
Tratament suportiv
• Prevenirea infecţiilor
- izolare, alimentaţie naturală
- medicaţie – antifungic – fagocitoză
- biseptol – imunitate celulară
- penicilina – Neisserii
- imunizare – pasivă
- fără vaccinuri cu virus viu
• Tratamentul infecţiilor – bacteriene, virale
Terapie de substituţie
• Deficitele umorale – Imunoglobuline
• Deficitele celulare
- grefă de timus fetal (DiGeorge), ficat
- transplant de măduvă – SCID
• Enzimatic – Adenozindeaminază
• Citokine
• Genică

S-ar putea să vă placă și