Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

SENATUL UNIVERSITAR
Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro

Hotărârea nr. 188/23.09.2020


cu privire la aprobarea
modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele
de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență şi
cu frecvență redusă

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 413/22.09.2020 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de modificare a Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele
de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă;
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, ale art. 38 pct. 19 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 19 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște

Art. 1. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de
studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență şi cu frecvență
redusă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,


Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

 
 
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR* Anexa la HS nr. 188/23.09.2020 
pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate
la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă  
Data   Anul I Anul II Anul III Data

L  28.09.2020   Deschiderea festivă a anului universitar 2020-2021 L  28.09.2020

M  29.09.2020   Activitate didactică (12 s) M  29.09.2020


(Zile libere: Luni, 30.11.2020, Sfântul Andrei și Marți, 01.12.2020, Ziua Națională
S   19.12.2020   a României)  S   19.12.2020

L   21.12.2020   L   21.12.2020
Vacanță de iarnă (3 s)  
D   10.01.2021   D   10.01.2021
L   11.01.2021   L   11.01.2021
Activitate didactică (2 s)  
S   23.01.2021   S   23.01.2021
L   25.01.2021   Evaluarea cunoștințelor (3 s) L   25.01.2021
D   14.02.2021     D   14.02.2021
L   15.02.2021   L   15.02.2021
Vacanță după semestrul I (1 s)  
D   21.02.2021   D   21.02.2021
L   22.02.2021   L   22.02.2021
Activitate didactică (9 s)  
S   24.04.2021   S   24.04.2021
L   26.04.2021   L   26.04.2021
Vacanță de Paști (4 zile)  
J  29.04.2021   J  29.04.2021
V  30.04.2021   Zi liberă: Vineri, 30 Aprilie - Vinerea Marex V  30.04.2021

L  03.05.2021   Activitate didactică (5 s) (Zile libere: Activitate didactică (5 s)   L  03.05.2021  


Luni, 03 Mai - A doua zi de PaștiX, (Zile libere: Luni, 03 Mai - A doua zi de
Marți, 04 Mai - a treia zi de   Paștix, Marți, 04 Mai - a treia zi de  
S  05.06.2021   Paști, Marți, 01 Iunie - Ziua Copilului)  Paști, Marți, 01 Iunie - Ziua Copilului)   S  05.06.2021  

L  07.06.2021   Evaluarea cunoștințelor   L  07.06.2021


Evaluarea cunoștințelor   (2 s)  
D  20.06.2021   D  20.06.2021
(3 s)  
L  21.06.2021   Zi liberă: Luni, 21 Iunie – a doua zi   Pregătire lucrare licență și prima sesiune L  21.06.2021
D  27.06.2021   de Rusaliix   de reprogramare (2 s)   D  27.06.2021
Zi liberă: Luni, 21 Iunie – a doua zi de  
L  28.06.2021   Pregătire sesiune de reprogramare Rusaliix   L  28.06.2021
S  03.07.2021   (1s)   S  03.07.2021
L  05.07.2021   L  05.07.2021
A doua sesiune de reprogramare (1s)  
S  10.07.2021   Sesiune de reprogramare (1s)   S  10.07.2021
D  11.07.2021     D  11.07.2021
L  12.07.2021   L  12.07.2021
Înscriere examen licență (3 z)  
M  14.07.2021   M  14.07.2021
J  15.07.2021   J  15.07.2021
Organizare examen licență (2 z)  
S  17.07.2021   S  17.07.2021
L  19.07.2021
Vacanță de vară   Susținerea examenului de licență  
(3 zile)   M  21.07.2021

    Susținerea examenului de licență  


(1 zi) numai pentru studenții participanți
la programe de mobilitate J  02.09.2021  
internațională/dublă diplomă  
V   01.10.2021   Deschiderea festivă a anului universitar 2021-2022 V   01.10.2021
* Valabil și pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor pentru învățarea limbii române  
x
pentru studenții care aparțin unui cult religios legal, creștin, altul decât cel ortodox, acordarea zilelor libere pentru Vinerea
Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, în funcție de data la care
sunt celebrate de acel cult, se va face prin aprobarea de către decan a cererilor individuale, depuse anterior sărbătorilor
religioase respective.  
Studenții care aparțin unor culte religioase legale, altele decât cele creștine, vor beneficia, la cerere, de două zile libere
suplimentare pentru sărbătorile religioase anuale; cererea va fi depusă anterior zilelor libere solicitate și va fi aprobată de
decanul fiecarei facultăți.  

  Președinte Senat, Rector,  


  Prof. univ. dr. Dumitru MIRON Prof. univ. dr. Nicolae Istudor  

S-ar putea să vă placă și