Sunteți pe pagina 1din 2

Tudor Lorena Ștefania 11D

FIȘĂ DE LUCRU
MECANISME ȘI POLITICI DE REZOLVARE A CONFLICTELOR
ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

I. Evidenţiaţi avantajele folosirii mijloacelor paşnice pentru


rezolvarea conflictelor dintre state în lumea contemporană:

 Integrarea si comunicarea intre regiuni poate sa faciliteze dialogul prin crearea


unui climat axat pe incredere si obiective commune, constituindu-se totodata baza
pentru aplicarea sanctiunilor, rezolvandu-se conflictele pe cale pasnica, fara
folosirea fortei.
 Rezolvarea conflictelor prin intermediul negocierilor, neajungandu-se la violenta
 Statele mici si mijlocii au la dispozitie mai putine instrumente alternative ale
politicii lor externe si, implicarea lor in actiunile international, conduce la o
crestere a autonomiei sau independentei lor in relatiile cu aliatii mai puternici.
II. Menționați 5 asemănări și 5 deosebiri între Societatea Națiunilor și Organizația
Națiunilor Unite

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
Tudor Lorena Ștefania 11D

 Fiecare stat are la dispozitie un vot  Consiliul de securitate al ONU este


 Ambele organizatii au ca scop format din 5 membri permanenti
mentinerea pacii si securitatii si 10 nepermanenti, in timp ce al
international Societatii Natiunilor are in
 Curtea de Justitie cu sediul la Haga component 4 membri permanenti
 Secretariatul este organul administrativ si 9 nepermanenti
 Ambele prevad sanctiuni economice si  Hotararile Consiliului ONU sunt
politice pentru statul agresor adoptate cu votul a cel putin 9
membri, pe cand cel al Societatii
Natiunilor necesita unanimitate
 ONU, in comparative cu
Societatea Natiunilor dispune de
trupe armate, care pot intervene
in cazul unui conflict
 In cadrul ONU, Consiliul de
securitate este responsabil de
mentinerea pacii si securitatii in
fiecare stat membru, pe cand in
cadrul Societatii Natiunilor
securitatea colectiva este
principiul de baza in ceea ce
priveste pacea, prevenirea
razboiului.
 Sediul ONU este la New York, in
timp ce sediul Societatii Natiunilor