Sunteți pe pagina 1din 2

Numele……………………………. Data……………….…..

Titlul

__________________

2.Alcătuiţi enunțuri cu sensurile


1.Găsiţi cuvinte cu sens cuvântului rachetă .
asemănător pentru: HARTA LECTURII
__________________________________
odată= ___________________
zis= ________________ _______________________
de-a valma= ______________
a se toci= ______________ _______________________
măgar =___________________ Autorul _______________________
_______________________
_______________________
3.Răspundeţi : 4.Selectați din text cuvintele
Ce a hotărât Măgărușul ? formate din patru silabe și
____________________________ transcrieți-le :
____________________________
___________________
______________________
___________________ ________________ ______________________
___________________ ________________
______________________
___________________ ______________________
___________________ ______________________
______________________
5. Așează în ordine cuvintele din paranteză __
pentru a realiza drumul parcurs de carte de la
autor până la cititor . ( editură , autor, 6. Realizează o copertă pentru cartea
tipografie , cititor ) măgărușului !

1.

2.

3,

4.
Ştiţi voi cum se produce o carte ?

Dragă cititor, în mod sigur, prin mâinile tale au trecut multe, multe cărţi.
Te-ai gândit oare cum se face cartea ? Şi câte eforturi sunt depuse pentru a
ajunge ea la tine ? 
Probabil ai auzit, hârtia se fabrică din lemn. Dar cât de lung este drumul
copacilor din pădure până la fabrica de hârtie ! Iar aici, multă lume lucrează ca să taie lemnul, să-l
mărunţească, apoi să facă din el un aluat. Sunt maşini speciale, care frământă acest aluat şi îl toarnă în
forme, din care mai apoi vor fi scoase foi subţiri de hârtie. 
Şi aici doar începe povestea cărţii. Pentru că foile, ca să devină cărţi, trebuie să se întâlnească cu
scriitorul, căci ştie el ce ştie şi înşiră multe basme fermecate pe foile albe, care vor fi numite
manuscris. Aşa se numeşte orice carte sau document scris de mână. Cândva demult, toate cărţile erau
scrise de mână, deci se numeau manuscrise. Acuma, după ce a prins viaţă basmul fermecat, scriitorul
trebuie să se întâlnească cu un pictor, ca să-ţi placă şi ţie cartea frumoasă cu ilustraţii magice. După
aceasta, manuscrisul cu tot cu desene ajunge la editură, unde cartea va fi citită, aranjată şi redactată.
Editura trimite cartea la tipografie, aici cartea trece mai multe procedee, ca: turnarea literelor,
imprimarea, broşarea, etc. Astfel, pe foile, care cândva erau copaci în pădure, apar poveştile tale dragi.
Cartea va ajunge la librărie, iar de acolo – la bibliotecă sau în casa ta. 
Ai văzut ce cale lungă parcurge cartea până ajunge aşa cum o ştii tu ? Deci, de câte ori deschizi o
carte, ai grijă de ea, nu îndoi filele şi nici nu le rupe, pentru că, o carte se face foarte greu. 
(https://bvbiblioteca.wordpress.com)

Completează propoziţiile :

a) ________________________ reprezintă învelişul exterior al unei cărţi .


b) O filă este alcătuită din două ______________________ .
c) Pe prima copertă se scriu ___________________________________________________
d) Cărţile se pot procura de la ______________________ sau de la
________________________ .

Completează ciorchinele cu ceea ce reprezintă ,, cartea,, pentru tine !

S-ar putea să vă placă și