Sunteți pe pagina 1din 6

APARATELE DIN GIMNASTICA ARTISTICĂ

2020

Aparatele din gimnastica artistică

Gimnastica de performanţă reprezintă acel mijloc al gimnasticii care pregăteşte


efectuarea elementelor şi mişcărilor la aparatele de gimnastică în vederea prezentări lor în
competiţii. Acest mijloc al gimnastici reprezintă forma superioară de perfecţionare a elementelor
şi mişcărilor din gimnastică. Gimnastica practicată în mod sistematic pe baza principiilor şi
cerinţelor teoriei şi metodicii antrenamentului sportiv şi al regulamentului competiţional
contribuie la perfecţionarea tehnici de execuţie, obţinerea măestriei sportive şi implicit la
afirmarea talentului individual. Mişcările efectuate în cadrul gimnastici de performanţă contribuie
la:

 dezvoltarea fizică armonioasă

 perfecţionarea calitaţilor motrice de bază şi specifice(simţul, echilibrul, orientarea


spaţiotemporală, coordonarea mişcărilor în condiţii dificile în spatiu şi timp)

 educarea calităţilor morale bolitive (curajul, perseverenţa, stăpânirea de sine, voinţa,


creativitatea, spiritul de disciplină).

Din gimnastica de performanţă fac parte:

- gimnastica artistică masculină

- gimnastica artistică fminină

- gimnastica ritmică sportivă

- gimnastica acrobatică

- gimnastica aerobic

- gimnastica la plasa elastic

Din 1997 s-a stabilit denumirea actuală pentru gimnastica artistică feminină şi masculină
care până atunci s-a denumit gimnastica sportivă feminină şi masculină. Prin această denumire
i se rcunoaşte gimnastici la aparate, incontestabilele virtuţi, datorate spectaculozităţi, varietăţi şi
frumuseţea efectuări mişcărilor, din această cauză după atletism din punct de vedere al
interesului şi valori pe care-l reprezintă ocupă locul 2 în cadrul JO de vară.

Particularitățile aparatului de concurs SOL

În gimnastica artistic, solul se referă la o suprafață special amenajată, considerată un aparat.


Este o probă atât în gimnastica feminină cât și în gimnastica masculină.
Un exercițiu la sol în gimnastica feminină durează între 70 și 90 de secunde și este alcătuit din
elemente acrobatice și artistice (dans). Gimnastele sunt implicate în alegerea muzicii și în coregrafia
exercițiilor; din acest motiv solul este aparatul care permite gimnastelor cea mai mare libertate de
expresie. Pe lângă dificultatea elementelor tehnice, gimnastele trebuie să țină cont și de muzică în
încercarea de a-și executa exercițiul în ritmul acesteia.

La fel ca și în celelalte probe ale gimnasticii, notele în gimnastica masculină se acordă ținându-
se cont de dificultatea execuțiilor, de ținuta sportivului și de calitatea exercițiului în ansamblu. Arbitri
sunt obligați să urmărească îndeplinirea numărului de elemente obligatorii (inclusiv o linie acrobatică
compusă din cel puțin 2 salturi). Gimnastul trebuie să se folosească de întreaga suprafață a
aparatului, liniile acrobatice urmând a se executa dintr-un colț în celălalt al covorului. Pășirea în
afara suprafeței delimitate atrage după sine penalizarea sportivului. Gimnastul trebuie să încheie
linia acrobatică într-o poziție "fixată": picioarele să atingă solul în același timp, nefiind permiși pași
ajutători.

Dimensiunile aparatului sunt publicate de Federația Interațională de Gimnastică în Normele


aparatelor:

 Lungime: 12 metri
 Lățime: 12 metri
 Margine: 1 metru
Cele mai bune soluri pentru gimnastică sunt cele care absorb șocurile, cele realizate dintr-o
combinație de spumă cauciucată cu placaj de lemn. Astfel, solul devine flexibil, impactul este mai
lin, iar gimnastul reușește să obțină o înălțime mai mare în momentul desprinderii. Solul are o
suprafață bine definită în care gimnastul își poate desfășura exercițiul. Aceasta este delimitată de o
bandă de plastic albă sau de trasarea unei borduri colorate.

Elementele tehnice care intră în alcătuire exercițiului la sol se pot clasifica în:

1. Elemente statice, cu caractec de mobilitate:

(Fig. 1 ,,Podul,, de pe www.gducfkis.ru)


(Fig.2 ,, Sfoara lateral)

( Fig.3 ,, sfoara sagitală,,)

2. Elemete statice cu caracter de echilibru.

( Fig.4 ,, Cumpăna,, )
( Fig.5 ,, Stând pe cap,,)

( Fig 6.

3. Elemente dinamice:- rulări

-rostogiliri

-răsturnări

-salturi

Răsturnările:

Răsturnările sunt elemente acrobatice dinamice în care sportivul trece de pe picioare


pe brațe revenind din nou pe picioare efectuând o rotație de 360 grade. Ca orice altă
abilitate fundamentală, trebuie sa exersam statul in maini, astfel încât să putem trece cu
ușurință la exerciții mai complexe, păstrând totuși poziționarea corectă a corpului.

Roata laterală.

Este un element tehnic dinamic, ce face parte din categoria răsturnărilor,fiind


specific gimnasticii acrobatice. Din stând cu braţele sus se realizează un balans
înainte/lateral pe membrul inferior îndemânatic. Din această poziţie se trece în fandare
înainte, răsucind trunchiul 90° în direcţia opusă membrului inferior anterior (dacă fandarea
este pe membrul inferior stâng, răsucim trunchiul spre dreapta) şi totodată continuăm
coborârea trunchiului spre sol. Se aşează prima mână pe sol, cu degetele perpendiculare
pe direcţia de deplasare, pe aceeaşi parte cu membrul de fandare, împingându-se energic
în membrul inferior fandat, în timp ce membrul opus se proiectează energic spre verticală.
Se împinge în primul braţ,al II-lea seaşează pe sol, împingându-se şi în acesta, în timp ce
corpul trece pe la momentul verticalei. După trecerea prin stând pe mâini se revine pe
membrul inferior opus celui de fandare, iar treptat se ajunge în stând depărtat,cu brațele
lateral.

Bibliografie:

Vieru, N., Din Antichitate și Până in Prezent, http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/

Vieru,N.,(1997),Manual de gimnastică.Bucureşti:Edit.Driada

Breazeal, K., Personal Training + Gymnastics Instruction, http://kati.breazeal.com/

Pascan, I., N., (2016). Gimnastica Artistica. (Suport de curs pentru anul II), Cluj-Napoca