Sunteți pe pagina 1din 15

Nr………...din 11.02.

2019

Avizat, Avizat,
Director adj., Responsabil comisie metodică,
Prof. înv. primar Sirca Manuela
Prof. Major Gheorghina

În conformitate cu OMEN 5003 / 2.12 .2014, privind Programele școlare pentru


clasa a IV- a

SEMESTRUL AL II-LEA
11.02.2019- 14.06.2019

Prof. înv. primar: Moisi Mirela

SEMESTRUL al II-lea
Limba şi lit. 1.3. 1. Poezie cu tematică de iarnă Iarna pe 25 I, II,
română 1.4. uliță de George Coșbuc III,
2.1. 2. Poezia. Strofa. Versul IV,V
5.Uni 2.2.
versul 3. Înţelegerea mesajului poeziei
2.4.
4. Formularea de concluzii simple pe baza
copila 3.1.
unei poezii
riei 3.4.
4.1. 5. Scriem corect mia/ mi-a
4.3. Lectură: Scrisoarea III de Mihai Eminescu
4.4. Text cu dialog : Întâlnirea lui Tom cu prințul-
adaptare dupa Mark Twain
1. Dialogul în textul narativ
2. Formularea de întrebări şi răspunsuri
3. Formularea unor predicţii pe baza unor
fragmente din text
Lectură: Când stăpânul nu-I acasă de Emil
Gârleanu
1. Pronumele personal. Pronumele personal
de politeţe
2. Numărul pronumelui
3. Persoana pronumelui
4. Genul pronumelui
Lectură: O rază de Emil Gârleanu
1. Alte forme ale pronumelui personal
2. Textul creativ cu început sau sfârşit dat
3. Sensurile cuvintelor
4. Relatarea unei întâmplări după banda
desenată
Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale
1. Scriem corect ai/ a-i
2. D-l Goe…după Ion Luca Caragiale
3. Frumusețea Neagră, după Anna Sewell

Matematică 1.1, Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu 16 I,II,II
1.2, numitorul I,IV,
2.2, egal cu 100
2.5,  diviziuni ale unui întreg: sutime;
5.1,
reprezentări prin desene
5.2,
5.3  fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi
numitor
 scrierea procentuală (numai pentru 25%,
50%, 75%)
Diviziuni ale unui întreg
Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
Compararea si ordonarea fracțiilor
Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
4 V
Scrierea procentuală
Probleme
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Elemente de geometrie
Localizarea unor obiecte
 terminologie specifică: paralel,
perpendicular
 coordonate într-o reprezentare grafică sub
formă de reţea
 hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,
paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau
diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului
(folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Ştiinţe 1.1; Corpuri. Proprietăți 5 I,II,II
1.2 DOMENIUL: Științele fizicii I,IV,
2.1; Corpuri - proprietăți V
2.2;  Plutirea corpurilor în apă
2.4;  Proprietățile apei. Utilizări ale apei în
2.5 diferite stări de agregare
3.2 Apa. Proprietățile apei.
Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
Plutirea corpurilor în apă

Joc şi mişcare 2.Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


1.1 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea
1.2 calităților motrice combinate: 1 I
2.1
2.2 - viteza de deplasare în relație cu un partener
JOC:
Vânătorul, vrabia și albina
Al treilea fuge
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea 1 II
calităților motrice combinate:
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate
Banda rulantă
Nu te lăsa frate – variant
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea 1 III
calităților motrice combinate:
- rezistența generală
JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă
Șotronul 1 IV
Vânătorii și rațele
3.Stil de viață activ
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul
Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii 1 V
Țintașii iscusiți,
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare generală
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 5 I,II,II


1.3 *Alterații (diez, bemol, becar) I,IV,
2.1 Legătura dintre text și melodie – strofa/refrenul V
3.1 Semnele de repetiție
Elemente de formă: strofă/refren,
repetiție/schimbare
1. Semnele de repetiție
2. Repetiție și schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și
schimbare în text
4. Legătura dintre text și melodie
5. Alterații – Diez, bemol, becar*

AVAP O lume minunată 3


”LUMEA POVEȘTILOR” (scenariu prin schițare) I,II,II
1.1; –Bradul I
2.2; – Povestea omului de zăpadă
2.3;
”PERSONAJE DIN POVEȘTI” (confecționare de 2
2.4
costume și măști) IV,V
– Măști de carnaval
” LOCURI DRAGI” (schițare prin colaj)
– Satul
– Orașul

Istorie 1.1,1. III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi,


2,1.3, locuri istorice
2.1 1. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare 1 I
2.2,3. 2. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei 1 II
1,3.2, 3. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş în 1 III
4.1 Evul Mediul. Despre personalităţi ale minorităţilor
4. Epoca Modernă 1 IV
Cuza şi Unirea Principatelor Române
5. Cucerirea Independenţei în timpul lui Carol I 1 V

Geografie 1.1,1. III. România – elemente de geografie regională


2,1.3, 20. Munţii Carpaţi 1 I
2.2 21. Dealurile şi podişurile 1 II
2.3,3. 22. Câmpiile 1 III
3,3.4 23. Delta Dunării 1 IV
4.2,4. 24. Organizarea administrativă a României 1 V
3
Limba şi lit. 1.1. 20
română 1.2. Poveste populara : Grădina Uria șului
6. E 2.2. Cuvântul - parte de propoziţie
prima 2.4. Predicatul exprimat prin verb
3.1.
vara 3.3
Sensurile neobişnuite ale cuvintelor VI,
iar ! 3.4. Lectură: Racul, broasca și o știucă de Alecu VII,
3.5. Donici VIII,I
4.1. Textul creativ în care se introduc expresii şi X
cuvinte de sprijin
Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv
Subiectul exprimat prin pronume personal
Acordul subiectului cu predicatul
Lectură: Lupul și barza de La Fontaine
Propoziţia simplă. Părţile principale de
propoziţie
Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de
propoziţie
Scriem corect var/ v-ar
Organizatori grafici Barza
Extragerea unor elemente considerate importante
dintr-un text de informare
Lectură: Corbul și vulpea de La Fontaine
Textul creativ cu titlu dat
Formularea de concluzii simple pe baza lecturii
unui text informativ
Prezentarea unei activităţi
Povestirea scrisă a unei activităţi
Textul creativ în care se introduce dialogul
Lectură: Leul deghizat de George Topîrceanu
Familia de cuvinte
Concertul primăverii, de George Co șbuc
Povestea iepura șului Peter, după Helen Beatrix
Potter
Lectură: Povestea anotimpului uitat de Jonathan
Swift
Matematică 1.1, Elemente de geometrie 16 VI,VI
1.2, Localizarea unor obiecte I,VIII
2.2,  terminologie specifică: paralel, ,IX,
2.5, perpendicular
5.1,
5.2,  coordonate într-o reprezentare grafică sub
5.3 formă de reţea
 hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,
paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)

1.1, Corpuri geometrice


1.2,  cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
2.2, sferă, con (identificare,
2.4, desfăşurare, construcţie folosind tipare sau
5.1, diverse materiale)
5.2,  volumul cubului şi paralelipipedului
5.3
(folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Ştiinţe 1.1; Schimbări ale caracteristici-lor corpurilor și 4 VI,VI
1.2 materialelor I,VIII
2.1; Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și ,IX
2.2; materialelor
2.3;  Amestecuri și separarea amestecurilor
2.4;  Dizolvarea. Influența temperaturii asupra
2.5 procesului de dizolvare
3.2  Ardere, ruginire, putrezire, alterare,
coacere
Amestecuri și separarea amestecurilor
Dizolvarea. Influența temperaturii asupra
procesului de dizolvare
Arderea, ruginirea, putrezirea, alterarea, coacerea

Joc şi mişcare Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor 1 VI


1.1 cardiace și respiratorii
1.2 JOC: Uliul și porumbeii
2.1
2.2 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor
1 VII
cardiace și respiratorii
JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite
anotimpuri, în aer liber 2 VIII,I
JOC: Derdelușul, Cărăușii X
JOC: Țintașii iscusiți, Cursa pe numere

MM 1.1 2 VI,VI
1.3 ♫ Elemente de limbaj muzical I
2.1 *Alterații (diez, bemol, becar)
3.1 Legătura dintre text și melodie –
strofa/refrenul
Semnele de repetiție
Elemente de formă: strofă/refren,
repetiție/schimbare
1. Semnele de repetiție
2. Repetiție și schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție
și schimbare în text
4. Legătura dintre text și melodie
5. Alterații – Diez, bemol, becar* 2
♫ Cântarea instrumentală VIII,
Percuția corporală diversă
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente IX
muzicale
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul
didactic și/sau de copii (jucării, percuție
corporală, instrumente muzicale)
5. Percuția corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente
muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
VI
AVAP 1.1; Măiestrie și creație 1
2.1; ”ARTĂ ȘI ÎNDEMÂNARE” (împletirea- tehnică
2.3 de lucru)
– Brățări
”ZVON DE PRIMĂVARĂ” (modelare liberă- VII,
tehnică de lucru) 3 VIII,
1.1; – Insecte IX
2.1; – Trandafirul
2.2; – Flori
2.3; ”JOCUL CU MĂRGELE” (confecționarea de
2.4 obiecte decorative)
– Șiraguri de mărgele
”TALENT ȘI DĂRUIRE” (pictură pe ceramică,
lemn, sticlă)
– Ghiveciul
”ALBUMUL MEU” (fotografia ca limbaj)
– Primăvara

Istorie 1.1,1. 6.Eroi ai Primului Război Mondial 1 VI


2,1.3, 7. Regele Ferdinand şi Marea Unire 1 VII
2.1 8. Epoca Contemporană 1 VIII
2.2,3. România la cumpăna dintre milenii
2,4.1 1 IX
Geografie 1.1,1. 25. Bucureşti 1 VI
2,1.3, 26. Caracterizarea regiunii orizontului local şi a 1 VII
2.2 regiunilor învecinate. Caracterizarea judeţului
3.1,3. 1 VIII
2,3.3 1 IX
3.4,4.
3

Limba şi lit. 2.2 Textul : Lacrima unui fir de iarbă, după George 20 X,XI,
2.3 XII,X
7. Din română 3.3
Mihail Zamfirescu
III
tainele 3.5 1. Text narativ despre vieţuitoare
naturii 3.6 2. Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări
4.1 imaginate pe baza unor întrebări de sprijin
4.2
4.5
3. Felurile propoziţiilor după aspectul
predicatului
4. Scriem corect întruna/ într-una
Lectură: Omul nu poate să facă, un lucru la to ți să
placă de Anton Pann
1. Poezie cu tematică din natură Furtuna, de
Ștefan Octavian Iosif
2. Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor
acestuia
3. Textul creativ după un plan propriu de idei
4. Comunicarea nonverbală
5. Formularea de solicitări formale şi
informale
Lectură: La scăldat de Ion Creangă
1. Legendă Povestea mărului
2. Proiectul de documentare
3. Afişul
4. Exprimarea propriilor opinii
5. Textul creativ liber
1. Scriem corect mie/ mi-e
2. Cartea poştală
3. RECAPITULARE –Povestea anotimpului
uitat, după Jonathan Swift
4. EVALUARE - Cioc ! Cioc ! Cioc  !, după
Emil Gârleanu
5. FIŞĂ DE PORTOFOLIU
Lectură: Concurs literar
Matematică 1.1, Elemente de geometrie 4 X
1.2, Localizarea unor obiecte
2.2,  terminologie specifică: paralel,
2.4, perpendicular
5.1,  coordonate într-o reprezentare grafică sub
5.2 formă de reţea
 hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,
paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau
diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului
(folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie 8 XI,XI
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi I
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Unități de măsură pentru lungime; pentru
volumul lichidelor; pentru masă
● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii,
multiplii; litrul, cu submultiplii, multiplii;
kilogramul, cu submultiplii, multiplii
● transformări pentru lungime, volum, masă,
în limita operaţiilor cunoscute
● Instrumente de măsură: riglă, metrul de
tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta, cântarul,
4
balanța XIII
● Operaţii cu unităţile de măsură
Unități de măsură pentru lungime – metrul cu
multiplii și submultiplii
Unități de măsură pentru volumul lichidelor –
litrul cu multiplii și submultiplii
Unități de măsură pentru masa corpurilor –
kilogramul cu multiplii și submultiplii
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Unități de măsură pentru timp; unități de
măsură monetare
Unităţi de măsură pentru timp
 calculul unor intervale temporale,
transformări din unităţi mai mari în unităţi
mai mici de timp
 instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
Unităţi de măsură monetare
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi
eurocentul (monede şi
bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi
unitate monetară
Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi
Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi
eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
Ştiinţe 1.1; Energie. Curent electric. Lumină 4 X,XI
1.2 Energie - surse și efecte XII,X
2.1;  Transferul de căldură între obiecte. III
2.2; Materiale conductoare și izolatoare de
2.3; căldură
2.4; Curent electric. Lumină
2.5  Circuite electrice simple
3.2  Surse de lumină. Fenomene comune care
implică lumina (umbra, curcubeul, culorile,
1.1; vizibilitatea corpurilor)
1.2
2.1; Transferul de căldură între obiecte
2.2; Circuite electrice simple
2.3; Surse de lumină
2.4; Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
2.5
3.2
Joc şi mişcare Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul 2 X,XI
1.1 liber, incluzând întrecerea între grupuri
1.2 JOC: Vânătorii și rațele
2.1
2.2 Ciobanul își apără oile
JOC: Mingea la căpitan, Între două focuri
Jocuri de mișcare pentru timpul liber 2 XII,X
desfășurate în excursii, tabere, drumeții III
JOC: Batistuța
Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu ața
Salut prietene

MM 1.1 3 X,XI,
2.1 ♫ Cântarea instrumentală XII
3.1 Percuția corporală diversă
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente
muzicale
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul
didactic și/sau de copii (jucării, percuție
corporală, instrumente muzicale)
5. Percuția corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente
muzicale
7. Cântarea cu acompaniament 1 XIII
Mișcarea pe muzică
Dansuri populare
Dansuri de societate și moderne
Mișcări de tactare a măsurii
Mișcări sugerate de ritm, melodie,
expresivitate, mișcări libere
8. Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm.
Expresivitate, mișcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate și moderne

AVAP Cer și pământ 4 X,XI,


2.1; ”MICUL ARHITECT” (linia-ca intersecție de XII,X
2.3; planuri) III
2.4 – Cubul
– Blocul –desen din unghiuri diferite
”GLASUL NATURII” (macheta : forme ,texturi-
elemente de limbaj plastic)
– Autoturismul
– În pădure
”PAȘTE FERICIT!” (felicitarea)
– Felicitarea de Paște
Istorie 1.1,1. 11. Locuri istorice în comunitate 1 X
2,1.3, 12. Construcţii religioase şi ctitorii lor 1 XI
2.1 13. Monumente şi locuri istorice incluse în 1 XII
2.3,3. patrimoniul UNESCO 1 XIII
1,3.2
Geografie 1.1,1. IV. România în Europa şi pe Glob
2,1.3, 29. Poziţia României în Europa. Vecinii României 1 X
2.1 30. Europa şi Uniunea Europeană 1 XI
2.2,2. 31. Terra 1 XII
3,3.1 1 XIII
3.3,4.
1,4.3
Limba şi lit. 1.4 Text suport: La scăldat, dupa Ion Creangă 15 XIV,
2.1 XV,
română 2.3
1. Text cu tematică de vară
2. Povestirea orală şi scrisă a unei întâmplări XVI
2.5
8. 3.2 trăite
3.5 3. Scriem corect ceai/ ce-ai
Inta 3.6
4. Mesajul text
mplar 4.2
5. E-mailul
i din 4.4 Lectură: Cântărețul de Emil Gârleanu
tr-o 1. –Merlin vrajitorul- legendă britanică
2. -Stejarul și trestia de La Fontaine
vara 3. –Legenda lebedei- legend britanică
Șezătoare literară

Matematică 1.1, Unități de măsură pentru timp; unități de 4 XXIV


1.2, măsură monetare
2.1, Unităţi de măsură pentru timp
2.2,
 calculul unor intervale temporale,
2.3,
2.4, transformări din unităţi mai mari în unităţi
5.1, mai mici de timp
5.2,  instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
5.3 Unităţi de măsură monetare
 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi
eurocentul (monede şi
bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi
unitate monetară
Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi
Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi
eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învățat 8
XV,X
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?
VI
● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000
000
● Operații cu numere naturale în concentrul
0 – 1 000 000
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice;
metoda mersului invers; metoda comparaţiei
● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate, masă,
timp, bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii

Ştiinţe 1.1; Energie. Curent electric. Lumină 2 XIV,


1.2 Energie - surse și efecte XV,
2.1;  Transferul de căldură între obiecte.
2.2; Materiale conductoare și izolatoare de
2.3; căldură
2.4; Curent electric. Lumină
2.5  Circuite electrice simple
3.2  Surse de lumină. Fenomene comune care
implică lumina (umbra, curcubeul, culorile,
vizibilitatea corpurilor)
Transferul de căldură între obiecte
Circuite electrice simple
Surse de lumină
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
Pământul în Sistemul nostru solar
Existența viețuitoare-lor pe Pământ, de-a lungul
timpului
Lumea vie
Corpuri. Proprietăți. Schimbări ale
caracteristicilor corpurilor și materialelor
Energie. Curent electric. Lumină 1 XVI
Joc şi mişcare 1.1 1 XIV
1.2 Activități turistice
2.1 JOC: Mingea pe pod
2.2
Unde-s doi puterea crește

JOC:
1 XV
Coșulețul cu două toarte
Mingea prin tunel (variant)

JOC: Crabii și creveții 1 XVI


Îndemânaticii

MM 2.1 ♫ Mișcarea pe muzică 3 XIV,


3.1 Dansuri populare XV,X
3.2 Dansuri de societate și moderne VI
3.3 Mișcări de tactare a măsurii
Mișcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate,
mișcări libere
8. Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm.
Expresivitate, mișcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate și moderne

AVAP 1.1; Farmecul copilăriei 3 XIV,


2.3; XV,X
2.4 ”NE JUCĂM” (jocuri și jucării) VI
– Păpuși
– Aragazul
– Căsuța
”NE COSTUMĂM (camuflajul)
– Casca
– Pelerina
”MICUL SCENOGRAF”
– Decoruri
– Scena

Istorie 1.1,1. 14. Recapitulare 1 XIV


2,3.1, 15. Evaluare 1 XV
3.2 16. Recapitulare finală 1 XVI
4.2,4.
3
Geografie 1.2,2. 33. Evaluare 1 XIV
1,2.2, 34. Recapitulare finală 2 XV,X
2.3 VI
3.4,4.
3
Limba şi lit. Proiect 5 XVII
9. română
Proie Matematică ● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 4
ct 000
● Operații cu numere naturale în concentrul
0 – 1 000 000
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice;
metoda mersului invers; metoda comparaţiei
● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate, masă,
timp, bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii
Matematica prin joc
Ştiinţe Evaluare finala 1 XVII
Joc şi mişcare JOCURI IN AER LIBER LA ALEGERE 1 XVII
MM Ne pregatim de serbare 1 XVII
AVAP Evaluare finala -Expozitie cu lucrari 1 XVII
Istorie Evaluare finala 1 XVII
Geografie Evaluare finala 1 XVII