Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Indicatorul Corespunde Nu corespunde


d/o ,,+” ,,-”
1. Informarea publicului despre posibilitatea
familiarizării în reţeaua Internet cu activitatea +
autorităţii administraţiei publice respective
2. Publicarea adreselor corespunzătoare
(adrese geografice și electronice) +
3. Publicarea modificărilor intervenite în datele _
din antetele documentelor oficiale
4. Publicarea informaţiei actuale, cu indicarea
datei fiecărui caz de publicare a documentului +
şi a datei actualizării informaţiei
5. Recepţionarea interpelărilor şi transmiterea
(intrebări adresate primarului) +
6. Publicarea informaţiei solicitate în Internet; __

7. Interpelarea conducerii autorităţii cu


respectarea procedurii de petiţionare stabilite +
de legislaţia în vigoare;
8. Asigurarea transparenţei procesului de
elaborare şi adoptare a deciziilor, în condiţiile +
legii;
9. Garantarea veridicităţii, plenitudinii şi
actualizării informaţiei plasate pe pagina-web +
oficială proprie;
10. Întreprinderea măsurilor urgente pentru
înlăturarea deficienţelor tehnice, care _
împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-
web oficială proprie.
11.
12.
Raport
Privind respectarea cerințelor privind paginile oficiale ale AP în internet
Autoritatea publică – Primăria or.Sîngerei (primariasingerei.md)

S-ar putea să vă placă și