Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL VLAICU” GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR: 2020-2021
CLASA: a IX-a LICEU ZI ŞI ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2020-2021
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a
PARTEA I (60 de puncte)
Citeşte textul:
Îmi atârnă la fereastră Deschid cartea: cartea geme.
Iarba cerului albastră, Caut vremea: nu e vreme.
Din care, pe mii de fire, Aş cânta: nu cânt şi sunt
Curg luceferii-n neştire. Parc-aş fi şi nu mai sunt.

Sufletul, ca un burete, Gândul meu al cui gând este?


Prinde lacrimile-ncete În ce gând, în ce poveste,
Ale stelelor pe rând Îmi aduc aminte, poate,
Sticlind alb şi tremurând. Că făcui parte din toate?

Scama tristeţilor mele Scriu aci, uituc, plecat,


Se-ncurcă noaptea cu ele, Ascultând glasul ciudat
Genele lui Dumnezeu Al mlaştinii şi livezii.
Cad în călimarul meu Şi semnez: Tudor Arghezi
(Tudor Arghezi, Incertitudine)
A.
1.Indică sinonimele contextuale ale cuvintelor: sticlind, ciudat, gând, tristeților. 10 puncte
2. Tema textului este: a. natura. b. timpul. c. creaţia. 5 puncte
3. Transcrie două motive literare din text. 5 puncte
4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ (propriu) şi sensul conotativ (figurat) al
cuvântului „noapte”.
5 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat.
5 puncte
6. Stabilește valoarea morfologică a cuvintelor: sticlind, noaptea, aici, meu. 5 puncte
7. Indică două mărci ale eului liric prezente în text. 5puncte
8. Comentează penultima strofă în 30-50 de cuvinte. 10puncte
B. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte
Mi-aș dorii cafeaua care mi-ai oferito, dar pot să beau decât apă plată.
Iei au spus că trebuiesc să i-a cele m-ai perfecte note la teste.

Partea a II-a 30 de puncte


Citeşte textul:
Zăpada scânteia, luminozitatea îi era orbitoare, ai fi zis că pe pământ fuseseră presărate cioburi
de sticlă. Asemenea împrejurimi idilice m-au speriat şi mă bucuram că în curând voi călca pe asfaltul
parizian. La fel, ducându-mă la cealaltă fereastră, m-am bucurat să-l văd pa Raymond, care (…)ştergea
cu un burete şi o galeata maşina noastră, pe care o remorcase la prima oră a dimineţii.
(Pascal Bruckner, Hoţii de frumuseţe)
Prezintă, în 10 – 20 de rânduri, o întâmplare imaginară al cărei sfârşit să fie reprezentat de textul
de mai sus. Vei folosi ca moduri de expunere naraţiunea şi descrierea. Vei relata întâmplarea la persoana
I.
Oficiu:10P