Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

I P CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Studiu Individual

La disciplina: Analiza Gestionară

PREZENTARE GRAFICĂ
Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului producției
fabricate.

ELABORAT: VERIFICAT:
CÎRNAȚ GABRIEL STRATU O
Grupa CON 1704G magistru în
management educațional,
grad didactic superior

CHIȘINĂU 2020
Cuprins
Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului producției fabricate3
Prezentarea grafică a calculului influienței factorilor de muncă la devierea
volumului producției fabricate...............................................................................3
Baza Informațională privind analiza eficienței utilizării forței de muncă……….4

Factorii detaliați de muncă la devierea volumui producției fabricate...................5

Bibliografie................................................................................................................5
Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului
producției fabricate
În practica analitică există mai multe modele de calcul și apreciere a influenței factorilor legați de
asigurarea și utilizarea resurselor umane la devierea volumului activității de bază (fie VPF, VA,
VPV) însă cel mai mult se utilizează modelul bazat pe două metode:

Prezentarea grafică a calculului influienței factorilor de muncă la


devierea volumului producției fabricate

Calculul și aprecierea factorilor detaliați de


Calculul și aprecierea factorilor generali de
muncă (în baza sistemului factorial cu cinci sau
muncă (în baza sistemului cu doi factori)
patru factori )

VPF= NS x Pm x Z x h x
VPF = NS x WS
wh
Concomitent informația necesară pentru analiza acestor
factori se acumulează într-un tabel special ,astfel la prima
etapă a analizei se calculează influența factorilor generali de
muncă la devierea volumuli producției fabricate prin metoda
diferențelor absolute cu doi factori:

Modificarea numărului Modificarea


mediu scriptic al productivității medii
salariaților (∆Ns) anuale a unui salariat
(∆Ws)

Baza Informațională privind analiza eficienței utilizării forței de muncă

Nr. Mediu scriptic al Ponderea muncitorilor în


salariaților (Ns) nr.total al salariaților ,%
(Pm)

Volumul Producției
Fabricate Nr. mediu scriptic al
muncitorilor (Nm) Timpul efectiv utilizat
(VPF) în total om-zile (Tz)
Durata medie a zilei de
lucru ore
Timpul efectiv utilizat Productivitatea medie
în total om-ore (Th) (h) anuală a unui muncitor,lei
(Wm)

Nr. mediu de zile lucrate


de un muncitor pe an ( Productivitatea medie
Durata medie a zilei de
Z) anuală a unui salariat,lei
lucru ore
(Ws)
(h)

Factorii detaliați de muncă la devierea volumui producției fabricate

∆Ns

∆Wh
∆h

∆Pm
∆Z
Bibliografie
1.https://www.academia.edu/38226538/Teza_de_an_Analiza_financiara
2.Manual Analiza gestionară Sârbu V ,Stratu O Chișinău 2020
3.http://www.old.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Eco
nomice/Problemar_Bulat_pentru_site-u.pdf