Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

I P CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Studiu Individual

La disciplina: Analiza Gestionară

PREZENTARE GRAFICĂ
Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului producției
fabricate.

ELABORAT: VERIFICAT:
GĂLBINEANU ALINA V. SÂRBU,
Grupa CON 1702G magistru în
management educațional,
grad didactic superior

CHIȘINĂU 2020

Cuprins
Prezentarea grafică a calculului influienței factorilor de muncă la devierea
volumului producției fabricate...............................................................................3
Baza Informațională privind analiza eficienței utilizării forței de muncă..............4
Factorii detaliați de muncă la devierea volumui producției fabricate...................5
Bibliografie..........................................................................................................6
CALCULUL INFLUENȚEI FACTORILOR DE MUNCĂ LA DEVIEREA VOLUMULUI
PRODUCȚIEI FABRICATE

În practica analitică există mai multe modele de


calcul și apreciere a influenței factorilor legați de asigurarea și
utilizarea resurselor umane la devierea volumului activității de
bază (fie VPF, VA, VPV) însă cel mai mult se utilizează
modelul bazat pe două metode:

Prezentarea grafică a calculului influienței factorilor de muncă la devierea


volumului producției fabricate

sistemului
aprecierea factorilor detaliați de muncă (în bazaCalculul și aprecierea patru factori
cinci saugenerali
factorial cufactorilor )
de muncă (în baza sistemului cu d

VPF= NS x Pm x Z x h x wh
VPF = NS x WS
Concomitent informația necesară pentru analiza acestor factori se acumulează într-un tabel
special ,astfel la prima etapă a analizei se calculează influența factorilor generali de muncă la
devierea volumului producției fabricate prin metoda diferențelor absolute cu doi factori

 Modificarea numărului mediu scriptic al


salariaților (∆Ns)
 Modificarea productivității medii anuale a
unui salariat (∆Ws)

Baza Informațională privind analiza eficienței utilizării forței de muncă

v
p

Ponderea
Timpul efectiv
muncitorilor în
utilizat în total
nr.total al
Nr. Mediu om-ore (Th)
salariaților ,%
scriptic al
(Pm)
salariaților
(Ns)
Volumul
Producției Nr. mediu Nr. mediu de zile
Timpul efectiv
Fabricate scriptic al lucrate de un
utilizat în total
(VPF) muncitorilor om-zile (Tz) muncitor pe an
(Nm) ( Z)
Nr. Mediu Productivitatea
Durata medie a
scriptic al medie pe oră a
zilei de lucru ore
salariaților (Ns) unui muncitor
(h)
(Wh)
(h)
Durata medie a Productivitatea Productivitatea
zilei de lucru ore medie anuală a unui medie anuală a
(h) salariat,lei unui muncitor,lei
(Wm)
(Ws)

Factorii detaliați de muncă la devierea volumui producției fabricate

∆Ns

∆Wh ∆Pm

Factorii

∆h ∆Z
Bibliografie

1.https://www.academia.edu/38226538/Teza_de_an_Analiza_financiara
2. Vera Sârbu,Stratu Olesea ANALIZA GESTIONARĂ,Chișinău 2020
3.http://www.old.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Eco
nomice/Problemar_Bulat_pentru_site-u.pdf