Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației ,Culturii și Cercetări

al Republicii Moldova
IP școală primară – grădiniță “Ilie –Fulga”

Proiect didactic

“Familia mea “

Educator:Cravcescu Tatiana
Data: 15.05.2020
Grupa: mică 3-4 ani.
Tema globală: Eu și lumea înconjurătoare.
Tema proiectului:Familia mea.
Domeniul de activitate:Activitate matematică.
Dimensiunea: Educația pentru limbaj și comunicare.
Educația plastică.
Competența specifică: 1. Receptarea și înțelegerea mesajului oral în diverse
situații de comunicare, manifestând atenție și atitudine pozitivă.
1.Operarea cu multimi de obiecte in baza criteriior de
clasificare,asigurând înțelegerea organizării lumii înconjurătoare.
Unități de competență: 1.4. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a
tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.).
1.1. Identificarea principalelor însușiri ale obiectelor:formă,mărime,culoare.
Obiective operaționale:
Cognitive:
O1 - să ordoneze numerele în funcție de mulțimile corespnzătoare și invers.
O2 - să constituie mulțimi de obiecte,figure simbolice.
O3 - să recunoasca si denumeasca culorile.
Psiho-motorii:
O4- Să mânuiască materialele folosite la activitate.
Socio-afective:
O5 – să participle cu plăcere și interes la activitate.
O6-să capete încredere în forțele proprii.
Metode și procedee: conversația ,explicația,ghicitoare,explozia stelară,joc de
rol,joc didactic “Microfonul fermecat”.
Forme de organizare: frontal ,individual, grup mic,grup mare.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: tablă magnetică.imagini, fişe cu sarcini de rezolvat,
Vocabular: fericire,bucurie.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru Educație Timpurie. Chișinău, 2019.
2. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani.
Chișinău, 2019.
3. Ghid de implementare 2019.

Etapele Conținutul activității Metode și Materiale Evalu


activității procedee de are
învățămant
Aerisirea salii de grupă.
Primirea copiilor.
Gimnastica matinală.
Salutul:
Evocare Dimineața ne-atrezit, Salutul
La grădiniță am venit,
În semicerc ne-am așezat ,
Și cu toți ne-am salutat:
“ BunaDimineața”.

-Buna dimineața dragi copii! Coversația


-Bine ați venit la grădiniță!
-Cum vă simțiți astăzi? St.9
Îndeplinirea calendarul naturii. In.643

Realizara Prezentarea planșei cu imagini; Planșă St.1.


sensului Discuții în baza ei: Ind.
380
Ce vedem în imagine?
Cine sunt persoanele acestea? Explozia Steluțe cu
Unde se întamplă acțiunea data? stelară întrebări
Când eau cina?
De ce sunt atat de fericiți?
Vă propun
Ghici ghicitoarea:

II – „Fluturasul cel plapand

Aripi cate-o fi avand?”

In manusa sau ciorap


Ghicitoare
Cate degete incap?” St.1.

Ind.
381

O iubesc atât de mult! Conversați


Și mereu eu o ajut a
Azi îi dau o păpușică .
Doar e ...(sora mea mai mică).

-Cum este familia ta?


-Câți membrii sunt în familia ta ?
-Ce face mama?
- Ce face tata?
-Dar tu?
tranziție
Pauză pentru rutine:deprinderi de igienă Cântec
personală.

Tranziție:
Bat din palme clap-clap-clap,
Din picioare trop-trop-trop,
Ne învârtim, ne răsucim,
Și la centre noi pornim.

Reflecții Centru Artă: Explicația Fise,creioan St.1.


Fișă de lucru de colorat coform sarcinilor. e colorate.
Centru Construcții:de construit o casă din cuburi. Ind.
Centru Dramatizare:joc de rol “Dea mama și tata” Cuburi 179

Jucării de Ind.
bucătărie 181
182
Extindere Aprecierea lucrarilor:”Microfonul fermecat” Joc Micrfon St.1.
Încheerea activității cântecul: “Familia mea”(Tra- didactic Ind.
la-la). 183
cântec televizor
Anexă:1.
Anexă:2.