Sunteți pe pagina 1din 1

L.T. Nicolae Iorga Nume și prenume .......................

București Clasa a V a C
Test
1. Organizează exemplele de izvoare istorice de mai jos în cele două categorii de izvoare: scrise și
nescrise:
Listă izvoare istorice: hărți, monede, unelte, inscripții, bijuterii, morminte, vase, documente.

Izvoare nescrise Izvoare scrise

0,25x8=20p

2. Asociază cuvintele din lista de mai jos modului de viață nomad sau sedentar, așezându-le în
tabel:
Listă cuvinte: metalurgie, cules, picturi rupestre, agricultură, meșteșuguri, triburi, peșteri, vânătoare.

Nomad Sedentar

0,25x8=20p

3. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:


După preistoria umanității urmează epoca:
a. antică b. medievală c. modernă d. contemporană
Ansamblul de evenimente ce se produc pe o perioadă mai mare de timp se numește:
a. eveniment istoric b. proces istoric c. fapt istoric d. periodizare istorică
Știința auxiliară care se ocupă cu datarea evenimentelor istorice este:
a. heraldica b. numismatica c. cronologia d. arheologia
Conform teoriei evoluționiste, omul a apărut pe continentul:
a. Australia b. Asia c. Europa d. Africa 0,25x4=20p

4. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:


,,De-a lungul unei evoluții de peste trei milenii populațiile neolitice și eneolitice de pe teritoriul
României au făcut progrese remarcabile, cucerind toate atributele «revoluției neolitice» în domeniul
culturii materiale și spirituale: producerea hranei, noutăți majore în meșteșuguri (olăritul, șlefuirea
pietrei, prelucrarea textilelor, începuturile metalurgiei aurului și cuprului), conturarea mai limpede a
unor norme de organizare a societății, o viață spirituală bogată, deplin constituită.”
(M. Bărbulescu, Istoria României)
Pornind de la acest text, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați două ocupații ale oamenilor din preistorie la care se referă textul; 10p
2. Precizați procesul istoric la care se referă textul; 10p
3. Menționați două consecințe ale inventării metalurgiei. 10p
Se acordă 10p din oficiu.