Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic al activității integrate

Pirțac Maria, educatoare,


IET nr. 183, municipiul Chișinău

Grupa medie 4-5 ani


Tema proiectului: Iarna
Tema săptămînii: feeria iernii
Tema zilei: figurile geometrice
Forma de realizare: activitate integrată
Formă de organizare: frontală, în grupe mici, individuală
Tipul activității: de consolidare
Domeniul de activitate: Formarea reprezentărilor elementare matematice
Unități de competență:
4.1 Recunoașterea figurilor geometrice (cerc, patrat, triunghi)
4.3 Ordonarea figurilor geometrice în baza unui model/criteriu propus.
5.2 Determinarea părții zilei (dimineața,amiaza, seara, noaptea) și a succesiunii acestora în baza
activităților zilnice și a schimbărilor existente în natură.
Obiective operaționale: la finele activităţii copiii vor fi capabili:
Obiective cognitive:
 Să grupeze figurile geometrice după formă
 să găsească cel puţin 4 asemănări şi deosebiri între 2 figuri geometrice
 să identifice și să numească diferite forme geometrice:cerc, pătrat, triunghi.
Psihomotrice:
 Să utilizeze independent şi cu uşurinţă materiale puse la dispoziţie
Socio-afective:
 să participe activ în activitățile propuse de educator şi semeni;
Strategii didactice:
Metode: Conversația, explicația, povestirea, demonstrația, descoperirea, problematizarea, analiza,
sinteza, recitare, exersarea, imitarea, cîntarea, , tehnica Microfonul, aplicare, construire.
Mijloace didactice: geamul cu mesajul propus, brăduţul cu figuri geometrice ca jucării pentru brad,
mozaică, carton, LEGO, hîrtie colorată, clei, pensule,discuri de vată,
Vocabularul: .
Bibliografie:
1. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica
Moldova, ME, 2007.
2. Standartele de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani.
www.didactic.ro

Salut,
Eu sînt Moș Crăciun ajutați-mă!!! Să deschid geamul

Scenariul activităţii
Etapele Conținutul activității Metode și Resurse Forma Evaluar
activității procedee de e
organi-
zare
Moment  Aerisirea sălii de grupă; Scaune pentru
organi-  Pregătirea materialelor necesare pentru fiecare copil Iniţiativ
zatoric desfăşurarea activităţii; aranjate în a
 Copii sunt aranjaţi în semicerc, aşezaţi pe semicerc; copiilor
scăunele. materiale de a
pentru ajuta
fiecare
centru.
Salutul
Întîlnire Bună dimineaţa soare
a de Te-ai evit și bine-mi pare! Ind.501
dimineaț Dimineața ne sculăm și cu toți ne salutăm! Recitare Frontal
ă Repejor noi ne spălăm,frumușel ne îmbrăcăm Copiii
iute noi ne încălțăm,căciula ne o dau
aranjem,scurta o îmbrăcăm și la gtădiniță noi răspuns
plecăm ! dar niciodată nu uităm să ne Conversa Frontal uri
salutăm!Bună dimineața! ţie complet
Lucrul la panoul „Calendarul zilei”. e
 Educatoarea prezintă un tabloul
şi discută cu copiii: Ind.557
- Ce anotimp este afară?
- Care sînt fenomenele anotimpului iarna? Ind.662
- Care sînt caracteristicile anotimpului , 663
iarna?
Ce zi din săptămînă este astăzi? Ind.643
Moment de surpriză.
Evocarea  La tabla grupei este plasată o fereastră Captarea Reacţiil
improvizată, aici copii vor citi mesajul de atenției Un tulpină Frontal e de
pe geam. fermecat, uimire,
b.d copii ingenioși ,creativi,ascultători etc. Mesajul, curiozit
Eu sunt M.C ajutați-mă!!!!! Descoper ate
irea Dorinţa
de a
ajuta

REALI-  Copiii vor sustrage din plic figuri Ind.628


ZAREA geometrice și le vor aplica la umbra lor.
Pentru fiecare figură vor găsi obiecte
SENSU- asemănătoare cu figura extrasă și vor
LUI descrie figura.

- Cu ce figură geometrică seamănănă Ind.641


bradul?
Diagrama
Venn

Tranziţia Ind.501
 Copiii recită versurile cu Recitare Frontal, Ind.39
imitarea mişcărilor în Recită
Trenul iute fuge, nimeni nu-l ajunge. coloană versuril
Tuc-tuc-tuc, tuc-tuc-tuc, e
Pîn-la baie eu mă duc.
Repartizarea în cenrtre de activitate. O cutie cu
 Educatoarea arată copiilor o cutie şi-i Descoper brăduţi cu
întreabă: ire cifre Individ
- Ce poate fi în cutie? ual
 Copii vor extrage figuri geometrice și
vor trece la centrele de activitate. Regrupar
e
Lucrul în centre de activitate.

ARTA:
Aplicați fîșîile dreptunghiulare în formă Ind.88
rotundă,unițile între ele și vedeți ce obțineți. Construir Semicercuri Individ Idei de
(lănțujel) e pentru ual / În asambl
Aplicaţie confecţionare perechi are a
ornamentelor detaliil
Asamblați și aplicați figurile geometrice de crăciun, or (3
obținînd ornamente de crăciun. clei, pensule, conuri)
elemente de
Știința: decor
Selectați și grupați figurile geometrice după Ind.628
formă.confecționați gherleanda. Figuri , 641.
Lucrul geometrice Grup
practic diverse culori mic Modul
BLOCURI: de
Construieşte o pădure de brazi, folosind executa
elemente de LEGO. Set LEGO, re
jucării mici asarcini
din plastic lor
Joc de masă
Ind.107
Construiți din mozaică figuri geometrice
Exerciţiul Grup
cunoscute.
practic Carcase din mic Cooper
plastic, cu area
mozaică
Exploarar Grup
e mic
Exerciţiu

Exploarar
e Individ
Exerciţiu ual / În
perechi
 Copii vin în mijlocul sălii spunînd ce au
REFLE lucrat la centre.Apoi
C-ŢIE - Copiii vor fi aranjaţi în cerc mare în jurul Convorbi Lucrările Frontal Răspun
- S-a schimbat dispoziţia bradului vostru re copiilor surile
de la începutul activităţii? copiilor
- Ce ziceţi dacă să le cîntîm acestui brad?
EXTIN-  După activitate lucrările vor fi expuşi la
DERE expoziţia de jucării din holul central al
grădiniţei.