Sunteți pe pagina 1din 16

Direcţia Educație, Tineret și Sport, sectorul Rîșcani

Instituţia de Educație Timpurie


Grădinița Sălcioara din Stăuceni

Tema globală: „Eu și mediul înconjurător”


Proiect tematic: „Toamna în grădină”
Tema zilei: „Legumele de toamnă/cifra 6”

A elaborat cadrul didactic:


Pînzari Doina

Coordonat metodist:
Ciobanu Veronica, grad didactic doi

Chișinău 2020
Data: 17 octombrie 2019
Instituția: Grădinița Sălcioara din s. Stăuceni
Grupa: mare (5-6 ani) Albinuțele
Propunător: Pînzari Doina
Domenii de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă
Domenii de activitate: Științe și tehnologii
Dimensiunile: Educația pentru mediu/Formarea reprezentărilor elementar matematice
Tema proiectului: Toamna în grădină
Tema zilei: Legumele de toamnă/ Cifra 6
Tipul activitati: Consolidarea si verificarea de cunostinte

EM:
Competența specifică: 1. Recunoșterea și descrierea compenentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor din mediul înconjurător,
demonstrând corectitudine în folosirea termenologiei specifice.
Unitatea de competență:
1.4. Identificarea și descrierea plantelor și animalelor și a părțior componente ale acestora.

FREM:
Competența specifică: 2. Integrarea numerelor naturale naturale, șirurilor numerice, operațiilor aritmetice,î diverse situații de învățare,
dând dovadă de atenție, corectitudine și coerență
Unitatea de competență:
2.1. Distingirea aspectului cardinal și ordinal al numerelor naturale 0-10.
2.4. Identificarea numerolor vecine.
2.5. Realizarea npmărării în șir crescător/descrescător în limita lui 10.
Obiective operaţionale:
La finele activității copiii vor fi capabili:
• Cognitive:
O1 - să recunoască cifra 6 din șirul numeric.
O2 – să determine vecinii cifrelor 2, 4, 6.
O3 - să potrivească cifra la grupul de legume;
• Psihomotorii:
O4 - să coordoneze mişcările cu ritm de numărare;
O5 - să construiască lădițe pentru legume.
• Socio-afective:
O6 - să participe activ pe tot parcursul activității

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, problematizare, exercițiul, jocul, moment surpriză, citirea imaginilor, recitare de poezie,
numărarea în concentrul 1-6, lucru pract, asociere, asociere, metodele Mâna Oarbă, Demonstrația, Analiză-Expunere- soft
educațional Powe Point, expoziție, aprecierea copiilor.
 Materiale didactice: Panoul Calendarul Naturii, Posterul cu mesajul zilei, posterul cu legume și cifre în limita 5, Coșulețul
Fermecat, legume naturale și molaje, lacăt, ecranul cu pînză, proiectorul, notebok, boxă, fișe cu sarcini de lucru, creioane colorate,
foarfecă, hărtie colorată, clei, șervețele, cuburi, cuboiduri, imagini cu legume, clește cu cifrele 1-6, lucrările copiilor, Microfonul
Magic, mascote cu legume de toa mnă (varză, morcov, ardei dulce, roșie, vânătă, cartof) și cifrele 1-6
• Forme de organizare: frontal, în grupuri mici.
Referințe bibliografice :
1. Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7ani) al
Republicii Moldova;
2. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, Chișinău 2019;
3. Ghid pentru educatori 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate, Chișinău
2010;
Desfășurarea activității:

Evenimente Conținutul activității Strategii metodice Evaluare


ale instruirii Metode\ Materiale Forma de
procedee organizare
Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări Exercițiul Materiale Frontal Corecta-rea ținutei
organizatoric a activității: pentru fiecare
Aerisirea sălii de grupă; centru
Aranjarea materialelor pe centre de
activitate;
Întrarea copiilor în grupă.
Captarea În cadrul Întâlnirii de dimineață, prin Conversa-ția, Panoul Frontal Observa-rea
atenției prezentarea Salutului: Explicația Calendarul comportamentului
„Buna Dimineața” Exercițiul naturii copiilor.
Dimineața a sosit,
Copilașii s-au trezit,
Astăzi s-au sculat în zori,
S-au spălat pe ochișori,
Repejor s-au îmbrăcat,
Și la grădiniță au plecat.
Văd vi-e îmbujorată fața
Dragi copii, bună dimineața!
discuție în baza Calendarul naturii.
Tranzacție: Joc-exercițiu:
“Ploița”
Vine ploaia peste lunci
Cu picioare albastre lungi
Pic, pic, pic, pic, pic, pic
Grâul crește mare-n spic
Reactualizare Inițierea unei scurte conversații despre Conversa-ția, Posterul cu Frontal, Observa-rea com-
a numerele studiate anterior: numărarea în imagini individual portamentului
cunoștințelor Numărați legumele; concentrul 1-5, despre legume verbal și nonverbal
Găsiți cifra și lipește-o conform mulțimii; numirea vecinii cu cifre în al copii-lor.
Numiți vecinii numerelor 2, 4. cifrelor limita 5
(Anexa 1)
1-5
Anunțarea Moment surpriză: “Iepurașul”, citirea Conversația, Posterul cu Frontal, Observa-rea capa-
temei Mesajului și descoperirea temei: “Numărul explicația, mesajul zilei, individual cității de menținere
6” Problematizare, Iepurașul a atenției
(Anexa 2) descoperire,
Tranziție: jocul: recitarea
„Iepurașul” poeziei
Iepurașul când se scoală
Strânge roua și se spală
Și pe față și urechi
Și-apoi fuga la curechi
Organizarea Copii Iepurașul vine din grădină și ne-a adus Moment Iepurașul Frontal, Orală, observa-rea
învățării o surpriză: “Coșulețul Fermecat” Surpriză, coșulețul individualîn comportamentului
Copiii numesc ce legume sunt ascunse în coș. Fermrcat grup copiilor.
Exercițiu: numărarea legumelor în limitele 1- Realiza-rea
5 crescător și descrescător oral. Conversa-ția. Legume sarcinilor, aprecieri
Joc metodic: Dă fiecărui câte o legumă- se Exercițiul naturale verbale
va forma 3 grupuri de legume (a câte 3,4,5
legume) Voi schimba fie locul cifrelor, fie
numărul legumelor.Vom avea în final pe Explicația Cifre cu
masă o grupa cu 3 sfecle ; 4 morcovi; 5 cleștuțe
cartofi. Fiecare grupă cu cifra
corespunzatoare în dreptul ei. Voi crea un Imagine cu
moment de atenție maximă și voi spune ca melc,
toți cei 5 copii ar dori fiecare câte un cartof. lucrul practic Lăcată
Lucrez în timp ce vorbesc. Copiii vor observa
că am mai mulți cartofi decât copii. Vom
stabili că în grupa cartofilor sunt mai multe
cu un element decât în grupa copiilor. Vom
numara împreună și vom constata ca grupa
cartofilor are 6 elemente. Lângă grupa cu 6
elemente vom așeza cifra 6. Aceasta este cifra numărare, Posterul cu
6. Seamana cu un lacăt, cu cârligul în sus sau Mesajul
cu un melc. Ea ne spune că în grupa cartofilor
sunt 6 cartofi, că în grupa morcovilor sun 6 asociere, Ecranul cu
morcovi, că în grupa varzelor sunt 6 varze, pânză,
(conform Mesajului se scrie cifra 6 la fiecare proiector,
mulțime de legume). notebok, boxe
comparare
6 e un melc rotit
În căsuță răsucit
Parca-ar vrea să se răstoarne. recitarea
Și să scoată-n grabă coarne. versurilor
Se va stabili locul cifrei 6 in șirul numeric de
la Mesaj. Care este vecinul lui 6?
Metoda
Prezentarea softului educațional în Power
Analiză-
Point a temei: Formarea Numerelor 1-6.
Expunere
Metoda: Analiză-Expunere a ideilor în baza
imaginilor animate.
Tranziție: jocul dinamic
“Iepurașii”
Metoda Mâna
Prin metoda “Mâna oarbă” copiii își vor
Oarbă
alege locurile la centrele de interes conform
legumelor extrase (Anexa 3)
Fișe cu
Tranziție: jocul:“Morcovelul” Explicație imagini cu
(Anexa 4) demonstrație, legume
Analiză,
ȘTIINȚA (Anexa 5) fișe cu sarcini
Copiii din centrul respectiv: de lucru,
- vor colora atâtea legume cât indică creioane
cifra; colorate
- vor număra legumele colorate;
- vor citi cifrele indicate mai jos;
- vor numi vecinii cifrelor 2, 4, 6.
foarfecă,
ARTA (Anexa 6) hărtie
Copiii din centrul respectiv: colorată, clei,
- vor aplica legumele cu cifre în ordine șervețele
numerică;
- vor citești cifrele de pe legume în
ordine crescătoare și descrescătoare;
- vor numi vecinii cifrelor 2, 4, 6. Cuburi,
cuboiduri,
CONSTRUCTOR:
legume
Copiii din centrul respectiv:
molaje, fișe
- vor construi lădițe din cuboiduri și
cu cifre de la
cuburi;
- vor umple lădițele cu legume molaj; 1-6
- vor număra legumele din lădițe;
- vor raporta cantitatea de legume la
număr. Imagini cu
legume, clește
JOC DE MASĂ: cu cifrele 1-6
Copiii din centrul respectiv:
- vor număra legumele din imagini;
- vor selecta cleașta cu cifra
corespunzătoare;
- vor amplasa cifra conform mulțimii de
legume;
- vor aranja în ordine crescătoare cifrele
în concentrul 1-6.
Evaluarea Tranziție: jocul de mișcare: “Iepurașii”, Conversație Lucrările În grup, Sumativă,
copiii se vor deplasa de la un centru la altul, explicație, copiilor, individualfront evaluarea
copiii care au lucrat la centrul respectiv vor demonstrație, Microfonul al lucrărilor, aprecieri
explica cu ce s-au ocupat, cu ajutorul aprecierea Magic verbale.
Microfonului Magic , astfel familiarizând toți copiilor
copiii cu ocupațiile individuale. Expoziție
Se vor face aprecieri generale asupra
participării copiilor și a modului de lucru pe
parcursul activității.
Încheierea Tranziție: joc muzical: jocul Mascote cu Frontal, Observa-rea
activității În grădina de legume,6 copii poartă coronițe Conversa-ția, legume de individual în comportamentului
cu legume aplicate cu cifrele 1-6, în cerc se explicația,com toamnă perechi copiilor, orientarea
rotesc și dansează, după care cifrele se
ponența (varză, în spațiu
aranjează în ordinea crescătoare, copii ce
cifre avem? (Anexa 7) număruluirapor morcov, ardei
Rutina: La sfârșit copiilor li se amintește să tarea cantității dulce, roșie,
facă curat la locul de lucru, să strângă toate la număr și vânătă, cartof)
ustensilele și materialele cu care au lucrat, să invers, și cifrele 1-6
se spele pe mâini și să se pregătească pentru numărarea
plimbare. numerelor în
ordine
crescătoare și
descrescător.
Anexa 3
Morcovelul
Morcovelul cu codiță
A crescut în grădiniță,
Iar mămica l-a luat
Și în ciorbă l-a tocat:
Toc-toc-toc!
Pentru a mea fetiță
De la grădiniță
Tac-tac-tac
Pentru-al meu băiat
Mărunt l-am tocat
Anexa 1 Reactualizarea cunoștințelor
Anexa 2 MESAJ
SALUT COPII

EU SUNT VIN DIN GRĂDINĂ

ȘI AM CULES

NOUTĂȚI:
Anexa 3
Anexa 5 Domeniul Știița
Prenumele copilului:
Data: _____
Tema: Legume de toamnă, cifra 6

1. Colorează atâtea legume cât indică cifra;


2. Numără legumele colorate;
3. Citește cifrele indicate mai jos;
4. Numește vecinii cifrelor 2, 4, 6.
Anexa 6 Domeniul Arta
Prenumele copilului:
Data: ____
Tema: Legume de toamnă, cifra 6

1. Aplică legumele cu cifre în ordine numerică;


2. Citește cifrele de pe legume în ordine crescătoare și descrescătoare;
3. Numește vecinii cifrelor 2, 4, 6.

1 2 3 4 5 6
Anexa 7

1 2

3 4

5 6